NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés jaŋde 
64 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher jaŋde avec Google

Résultats 1 - 50 sur 64
...i e Tuubakooɓe njooɗaaki e leyɗeele mumen, ko kamɓe nii ɓuri en waawde ɗannaade, kono nde tawnoo ko jaŋde e ganndal ɗowi golle maɓɓe, ɓe tafani ɗum ko peeje. E jiyɗe am leyɗeele men poti...
20-08-2010

2. Naamnal
(Commentaires)
...ondi ko Afriknaaɓe Janngaani ? Walla ɓe njanngii,ɓe paamii, wondi ko ɓe pinaani ? Mbele wonaa kadi ko jaŋde addata maa tabitinta pinal ?...... walla ko ɓe pinaani ? walla maa taw ko nehsu maɓɓ...
09-08-2010

3. Ñalngu PULAAGU
(Commentaires)
...aa e ngaal karwal ene jeyee e ko hawrunooɓe yoo PULAAR jaŋnge, jaŋngaama haa jaŋngunooɓe nani njokki jaŋde haa jeŋnga, haa jaŋngo, ko e jakkaaji e jaayndeeji ɓe ngeerotoo ɓesngu leñol yoo a...
03-08-2010

4. On nduttaama duwaawu
(Commentaires)
... naatde njanngu Baaba am noddi min, min ngari min kofii yeeso makko, o wi’i: “Njiɗ mi ko naatnude on jaŋde go’to e mon fof yoo haal ko yiɗi janngude, so Farayse walla Quraana, kala noon ko cu...
26-06-2010

...ndiyankooɓe leñol ngol. Yo Allah won ballo, jokka golle ɗee haa faw. Geɗaa Sillaa, Kalfinaaɗo jaŋde PIP-PMA to Njum - Senegaal...
21-06-2010

6. Ndaw ko haani!
(Commentaires)
... nii wonndi ko njaggataa, so neldude janngooɓe jaaɓi haaɗtirdi caggal leydi nduttee, maa koroo jokkude jaŋde mumen sabu teppogol ɗemngal. Ndaw ko weñondiri, so ledi Moritani ruttaniima jannginde...
19-04-2010

7. Hol to jaŋde woni?
(Commentaires)
... sahaa e jookli winndere ndee haa teeŋti ɗ leyɗeele ɗo pulaagu e ɗemngal pulaar hulanaa. Kono mande jaŋde artata e ngoƴaaji men? Haa jooni miɗo teskii wonde kala nde dille mbaɗi, ko njimri w...
09-12-2009

8. rougui95@live.fr
(Commentaires)
miɗo yiɗno mbeydude e ko fati e jaŋde pulaar, nde tawno eɗen poti ƴewtaade hooye men,ko ibarahima saar haali ko ina laaɓi,janngen binnden ɗemngal men mbele ɗemngal men ina yaara yeeso, janngen
01-12-2009

9. NJUULE MO WUURI
(Commentaires)
...e duwaaw kaŋko e maaybe juulbe fof,yoo geno wadbe do wadnoo maaybe malaabe aamiin.eeraango ma ko faati e jaŋde pulaar,yoo yimbebe mbadtu heen hakkillaaji mum en,sabu ko duum tan waawi nawrude demnga...
01-12-2009

10. Moni kala he miijo!
(Commentaires)
...oƴƴi ne, won ko ɓuri. Wiyde ina waawna wolof e dow ɗemɗe keddiiɗe ɗee, haa teeŋti e fuɗɗotooɓe jaŋde, juumre mawnde nani ɗoon, ngati hayi karallo gooto jaŋde, wasiyotaako yoo suka fuɗɗ...
06-09-2009

11. KOYƊOL YIYAAMA
(Commentaires)
Nde sagataaɓe Fulɓe ndenti Bordoo hitaande 1981 ngam aafde dental pulaagu winndere he mbaydi jaŋde, pinal e woodtoɗin'de ngaddinaaji Fulɓe, ko ɗum ɗoo ɓe koyɗunoo he ngaan saanga. Ko ɓeen sa
29-06-2009

12. tiree tirtee
(Commentaires)
...i watulaaɓe mum yo ngoppu kala ko mbaɗatnoo kanko o woppii ƴeewee tan o ɗoo duudu wadda mo jaŋngaani jaŋde dowrowre ina njooɗii jappeeje ina piya lofuuji fenaande mbele makki ina joñoo .Ngel l...
05-01-2008

13. Jibi a jaaraama
(Commentaires)
... eɓɓaama gila ko ɓooyi. Njiɗ-ɗen ko yoo pulaar sawndondir e ɗemɗe mawɗe gonɗe e Afrik e Orop haa jaŋde mum waɗta naatde e duɗe jaaɓi haaɗtirɗe winndere ndee kala.. Onon wonɓe Amerik, ...
04-01-2008

...mbaawa wonde neɗɗo gooto, nawa leñol men yeeso. Amin njiɗi anndude so oɗon njogii pelle pinal, walla jaŋde, walla dawrugol. Amin njiɗi anndude kala fannuuji nguurndam fulɓe to leydi Kamerun. ...
12-12-2007

...danɗe ɗe Ceerno Jalaalu Diin Bah heewno winndande renndo ngoo e koorka kala. Binndanɗe ɗee ena mbaɗi jaŋde e faamamuuya, kadi ko ɗe ɓulnorɗe ngam heɓde ɓure dewal men Alla. En mbaynaaki mo ...
08-05-2019

...ingiral pine biyetengal Galaksi(Galaxy) ñalnde 6 duujal 2018. Tiitoonde yeewtere ndee ko Nafoore jaŋde e nder renndo. Yeewtiyaŋke oo ko Gelongal Fuuta lollirɗo Njaay Saydu Aamadu. Yeewte...
27-01-2019

... adii winndande mo "baa".  Caggal nde o janngi ɗoon limtu, hijju e taro seeɗa, o jokkoyi jaŋde to ceerno Mammadu Bookar Ibraa Kah mo Aañam Siwol.  Oon ceerno ko jom dokke...
21-04-2018

18. TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon nganndi mi yiɗaa ko alaa kaata, ko ŋakki &nti
22-08-2017

...emngal, ena winndee, ena janngee koko naati e ordinateeruuji e portaaɓe ekn, hol ko woni yiyannde maa e jaŋde Pulaar? Miss Peul Diaspora: Jaŋde Pulaar ko huunde tiiɗnde no feewi sabu neene a...
26-03-2014

20. TIGILDE KELME: Tigilde fuɗɗorde men hikka hade ko juɗaa ɓenndude!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
... mon. Kuljinaali ceeka weeyo, Fulɓe jaambareeɓe poolii pellaani. Ngati jooni ko laamu binndol, ko laamu jaŋde e ganndal. Kawree e kuɗi mon, mi waawaa haala! Tigilde ndee nani ɗoo:  ...
09-02-2014

...lla yimɓe ɓee ɓuri haljude. Ñalnde heen ɓuri doolnude e ñalawma oo ko kurmbitgol duɗal jaŋde hakkundeere wuro ngoo, ɗum woni Liisee Ndulumaaji. Gila subaka haa 16w15h, yimɓe ko d...
01-02-2014

...ngu ɓura ngon’ngu nguun ɓiɗtude, ngam ustude ɓaleeɓe e ɓeydude capataagu to daartol, pinal, jaŋde, renndo, faggudu, golle, goodal (kaɗgol kaayitaaji).  Ko ɗuum w...
05-08-2013

...ak e Ummu Hammadi Njooro jeyaaɗo to Kayhayɗi. 1- Jokkondire Caggal nde ɓe ndiisnii haralleeɓe jaŋde mawɓe, ɓe keɓi humpito e caɗeele duɗe cosanooɗe e nder leegal ngal, ɓe njo&ntild...
09-06-2013

... haa ñalawma mo o aflinaa ñaamo makko, haayre heedi hoore, woɗnde waɗaa koyɗe. O hirjini jaŋde e gollal, o noddi dental, o eewnii ngootaagu Leñol, o daranii ƴellitaare Pinal,...
14-04-2013

...la waktuuji 21 haa weetndoogo, e ɗowgol Ceerno Idiris Bah, almuɓɓe ɓee mbalnii hiirde ndee e jimɗi e jaŋde mum'en ɗooftaade Qur'aana e Sunna. Min keɓii fartaŋŋe mawɗo e gargol ambasa...
13-04-2013

Ko "Deftere, ɓunndu ganndal e jaŋde ɗemngal neeniwal" woni tiitoonde nde UNESCO inniri Ñalngu Winndere Ɗemngal Neeniwal hikka nguu. Kala nde 21 Colte ari, aduna oo no fotir
21-02-2013

...aar Bah 5-    Maamuudu Sammba Bakkar Bah lollirɗo Saara Bah. II-    Jaŋde Mbaare janngi duɗal mum leslesal ko e wuro Maqaama, laamorgo diiwaan Damga Muritan...
14-02-2013

...gila e gaaci haa e jime? Iisaa Dikel Cubbu:Miin kam kala ko ngollu-mi, njiɗ-mi ko yoo won ko nafata jaŋde, pinal e ɓamtaare. Lefol ngol ngati wiyetee ko "Anndu hoore maa". Neɗɗo fo...
22-08-2012

...goo): heen yamre fof ko deftere mum bannge njiɗmi ɗum waɗde. PULAAGU.COM: Haŋkadi nde ɓaar-ɗaa jaŋde jaaɓi-haaɗtirde hol ko woni kuccam golle maa e ko fayi arde? Alaa mi ɓaaraani koy,...
19-08-2012

...o dañi seedanfaagu makko gadano hono “CEPE”e hitaande 1967. O dañaani jokkude jaŋde sabu makko ɓurtude duuɓi, kono ɗuum rokki-mbo ko semmbe ɓeydude jaŋde makko e teel...
29-07-2012

...itiyaŋkaagal ƴellitaare e yaltude e jamaanu niɓɓo ngam naatde ɓamtaare. Nden ɓamtaare fuɗɗorii ko jaŋde Pulaar e finndinde renndo ngoo e ko foti wonde faaro mum, kono kadi ko foti saleede! Ko...
30-05-2012

32. NGULLUNGU: Maymuna Cuun yahii
(News/Société)
...aleeɗe, baawɗo heɗaade kaaloowo, moƴƴo mbaydi, tedduɗo ƴiiƴam. Maymuuna Elimaan ko daraninooɗo jaŋde e pinal pulaagu, keewɗo yila (hakkille) mo heñortaako konngol. Maymuuna wonoo k...
14-05-2012

...e rajooji haa e teleeji. Ko e 2STV, calol tele ɗiɗaɓol leydi Senegaal o gollotoo hannde. Golle makko e jaŋde makko e jaayndiyaŋkaagal haɗaani omo daranii ƴellitde coñce e wiɗtude fannuj...
28-04-2012

...Nayɗe. Nde Yero ummii kadi e Beeli Nayɗe, ruttitii ko Muritani e wuro wiyeteengo Taasoor ngam jokkude jaŋde e juuɗe kaaw makko goɗɗo. Caggal Taasoor, Yero arti e Senegaal e wuro Maatam, naati...
14-03-2012

... e nder leydi Senegaal. Gila ndeen pewje e miijooji denndinaa mate ɗiin elewaaji ine ngara njokka jaŋde mumen e nder duɗe jaaɓi haaɗtirde ɗe Ndakaaru, Cees e Ndar. Janngooɓe ɓee tolniim...
23-10-2010

...miin ko hikka waɗti cili tati ko mboɗo luppa bakkaaloriyaa, miñi am gorko o, kañum woppii jaŋde sabu doole ngalaa. Hitaande aroore nde kam min ɗaminaaki yahde ekkol, sabu laamu ngu k...
14-10-2010

...;awɓe, salminde ɓesɓe. Ko geɗe moƴƴe, e wiyde makko, kono e nde foti nawdude, e ɗeen golle, pinal, jaŋde e ƴellitde gede renndo. Hannde ko ɗum waɗi ɓe binndii deftere teskinde, eɓe toŋgi...
01-10-2010

...ɓe ko jiknaaɓe mumen ndokkata ɗum'en  ceerno mbele ina jannga, kono jiknaaɓe ɓee ndewindotaako jaŋde maɓɓe walla nih mballittaa ceerno oo hay huunde. Ceerno oo neh, so yahii hurjo, yahda...
28-08-2010

...anndata wonde, so neɗɗo haɗaama haalde ɗemngal mum no yiɗiri nih, heɓtanaama leydi mum, hiiɓaama e jaŋde mum, oon so wiyaaka jeyaaka e ngenndi mum neh, ellee won ko haɗaa. Hiirde nde juutii, ...
13-08-2010

... tan, pollugol dadiiɓe yoo nattu, warngooji yoo karmu (ellee karmaano), yoo ɗemɗe ngenndiije potnde to jaŋde, rajo e telewisioŋ, ko ɓiyɓe leydi kala poti e jeyi laamu, ko kattanɗo tan halfinte...
08-08-2010

...l halayɓe. O jokki e nguurndam Abukakri Muusaa Laam. O holliti jaambaraagal mum sabu mum suɓaade kuccam jaŋde ɗam wiɗtiyanke kala dogata, Allah e mum jiiɓaade. O siftinii hiirde ndee ko lollini ...
04-08-2010

...i e nguun lofu njanngu ngadanu e nder leydi Gaboo no diidorinoo fof So tawii ko to bannge njanngu jaŋde huuɓtondinnde keɓal mum ko 6,01%, so tawii ko to bannge njanngu jaŋde haralleere ko ...
28-07-2010

...p; Afiriik e nder leyɗe Muritani, Niseer e Mali. Omo anndiranoo laaɓɗe reedu, jiɗɗo wallude, jiɗɗo jaŋde, kaɓotooɗo baasal. Warngo makko jibinii mettere mawnde e leyɗe ɗee kala, haalaka to...
27-07-2010

...gal saakii, juulɓe potitoyi Brooklyn galle Sayku Umaar. Gila takkusaan haa geeƴe ko e njuuluuji, wirdu, jaŋde Quraana, waajuuji e innaali Alla tan wonaa, jamma oo fuɗɗi woɗɗoyde, seernaaɓe ndu...
26-07-2010

...oo jeyi, kamɓe be juɓin tan kono juulɓe fof ndendi. Jamma O ko niih sifortoo: w 19:00 -  jaŋde Quraana w 20:30  juulde futuro e waɗde wajiifa w 21:30  hiraande w 23:...
13-07-2010

...e hade maɓɓe haalde haala kisal renndo ngoo, yo ɓe ngadoro hokkude sukaaɓe hakkeeji mum'en haa timma: jaŋde, golle e hormeede. Wonti cooɗrumaa-mi cooɗtumaa-mi hakkunde Makko e hohooɓe laamu ng...
26-06-2010

...i jeeɗiɗi ; O waɗi njanngu makko leslewu e hakkundeewu ko to leydi Konngo Baraasawiil. Ndeen o joofnii jaŋde makko, o naati « sarwiis soldataagal » e njiimaandi tuubakiri ; caggal ɗum...
22-06-2010

...di e daartol duunde men Afrik. Alaa fannu e nguurndam Manndelaa mo o memaani: gila e cukaagu, pijirlooji, jaŋde makko, fergo makko nde o yahdi e yummaako to galle laamɗo Temmbu ena wiyee Jogintaba. ...
19-06-2010

...ley Mbooc ɗoon e Pikini Ndakaaru ; ɗum wonnoo ko e hitaande 1987/1988 ; caggal ɗuum, o ɓenni jokkoyde jaŋde makko to duɗal Pulaar Ceerno Sileymaani Raasiin Baal to Geejewaay ngam hebleede e fann...
19-06-2010

...mo ko: Janngu! O wiyaani mo yo o juul, o wiyaani mo yo hoor. Ina feeña e kaa haala wonde ganndal e jaŋde adii geɗe diina keddiiɗe ɗee. O siftini, o wi’i: Allah haalii e deftere mum te...
17-06-2010

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥