NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés gawlo 
38 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher gawlo avec Google

Résultats 1 - 38 sur 38
1. weltaare mawnde
(Commentaires)
...gel tooran keewel ngel maasinan keewel caloden wiweede oo ko tukuloor walla komilabbo mi wona pullo komi gawlo miwona pullo ekn caggal duum ko nagaade ya fuya...
09-01-2012

2. yewtere YEELA 2STV
(Commentaires)
...miskiino ma alla woynu dum. fulbe pine. njoginonen ko emissionngel gootel e 2stv waala diidi. mo sally gawlo oo wonti probagande abdullay wade. wabtu no wooru no ko baamu karim tan haala tee. mi eer...
29-08-2010

KANEL JOOP KO GAWLO NANAAZO MO YIM6E 6E KALA KEFTINI GOLLE MUMTO BANNGE NALANKAAGAL ETO FINA TAWA KO JOM KIRAM JIZZO HOOREMUM PASNIIZO GAL MUM YOO GENO WON BALLO KUZOL USMAAN GAAJO MO GUDDUZE NDUYET6E
27-02-2010

4. Mammadu Dem
(Commentaires)
Ceerno Hammee Sal , a haalii goonga. Leñol ngol wonaa gawlo hay gooto , ngol haalata tan ko no nezzo wayi. Amin nganndi Sammba Juulde to bannge darnde mum no waanoo e leñol ngol , kadi min njaarii
11-09-2009

5. Murtudo yahii yawnaaki
(Commentaires)
... baɗle. Amo annduno mo aduna fuunti fof ma fuuynu. Kadi mo aduna jalni fof maa woynu. Ko kanko laatino Gawlo miskineeɓe. ko kanko wiyno ko min murtuBe kono min ngonaa ɓurtuɓe. Ko kanko kadi wiy...
14-06-2009

...,a yahii a woppidii min e woondu,min laatiima baayeeji,ko woni ndimaagu e ganndal cuuɗiima,ko aan wonoo gawlo miskineeɓe, mo yiylaa jawdi,nguurndam maa fof ko leñol,e salaare kalfaandi haa nginnir ...
12-06-2009

7. ko sikkanoo waɗii
(Commentaires)
...e haangaaɓe). Ina goongɗi sabu gaño ƴoƴɗo ɓuri welde wuurdude,hannde ko laamu wullu meeɗa wontu gawlo ndokke ɗaa,mi woyii e ndii ngenndi ngonndi bon'de ɓesngu ina futtini gite ina njeeɓa e...
22-04-2009

8. SAKKU NGEMMBE PADAA
(Commentaires)
...e,ko nawi Makki koo,ko duum ruttantoo mo,Wadda ko koynoowo,mo yidah liggotoodo joddo wonde,o yidi tan ko Gawlo,tawa kadi ko cemtoowo,wona gurum gaawo,moyyinoowo boni,bonna ko moyyi...taya ende,daroo d...
18-11-2008

...leydi . miin ko mi jaayndeyanke e haalirde timtimol ko haalirde renndo (communautaire) to Maatam ko mi Gawlo mi yidi jokkondiral kala baawdo wonde .Noddirgel 00221775311958 E.mail:ngawlaagu05@yahoo...
21-10-2008

10. duwaawo
(Commentaires)
ko aan dowlini koddo adama ayse gawlo lenol yo alla yurmo abdul.BOTOL BA horeejo goomu pinal fedde fulbe itali
11-02-2008

11. duwawu
(Commentaires)
Yo Alla yourme yafo Abdoul .Leniolngol yahrama gawlo dima juuldo.Mbedo duno galle Saykou Omar Tall
06-02-2008

12. A A G!
(Commentaires)
Ciftinen tan Mammmadu Mariyam Sek lollirDo Abdul Aataa gawlo lelaaki sabu en teskiima darnde mako e uddital Jumaa Galle Ceerno Muntagaa Taa,njan'gu ngu fof ko e balDe 2 ndeke alaa baawDo foodondirde e
03-02-2008

13. Duwaaw
(Commentaires)
Yo Alla yurmo yaafoo Abdul Aata Gawlo. Yo Alla haarnumo Aljanna, dandamo e bone jeyngol. Yo barke makko heddo e ɓesngu makko. Eskey Leñol Pulaar suniima. En mbaasi.
02-02-2008

14. tiree tirtee
(Commentaires)
....Ngel laamu wontii wullu meeɗaa ,kala kaaloowo ko ina manta metre wadda nehi mi ;mo woni kala ina wonti gawlo makko, hay to suudu sarɗiiji ko o mo na jaaree kala kaalɗo maantaani fi'ee sawru ndu al...
05-01-2008

Alaa mo nanaani "Konnko Bah" baar mo naalaŋke men lolluɗo Buuɗi Kummba Ceɗɗel yaltini e hitaande 2013 ndee. Gila ndeen ngol haastaaka sabu welde e sañaade. Holi Buuɗi Ku
04-09-2016

...i RTP e Papa Biraan Caam mo PAISD. Ko jiidaa e dipiteeji nantuɗi inɗe mumen wayɓe heen no Farba Ngom, gawlo hooreejo leydi ndii, Saydu Jallo, Dipitee Aliiw Demburu Soh e nulaaɗo jaagorgal cellal. ...
01-02-2014

...ti dingiral ko heedde 1w 30h ena ardi e daalambol pasorooji (pasorooji ɗii ko ɗi joy). Maysuur Diine Gawlo Sek, funeere Baaba Maal ko kañum hurmbiti jamma oo. Kelle poɓɓi, Maysuur nanng...
31-10-2013

...o ko ɓooyaani ɓamde golle e leydi ndii. Ndee hitaande, fedde lekki Pinal Fulɓe yeenii tiitoonde "Gawlo Nulaaɗo" Ceerno Idiriis Bah sabu darnde makko e fedde ndee e juɓɓingol Mawluuda B...
13-04-2013

...i ko teddungal men. Kadi min njeewti heen ko juuti sanne haa jamma woɗɗi. Musidɓe tedduɓe, "Gawlo Deni" nani... Kanel Joop jibinaa ko hitaande 1970 to Gudiri, diiwaan Tammbaa ...
19-08-2012

...eli, o ami haa dakmi, o amni min kadi. Abuuko belɗo daande sanne kadi ko gorko moƴƴo! Alfaa Sek, suka Gawlo gooto joom rastaaji juɓɓuɗi naati digniral, addi kadi ko weli, ko welƴi. Rewfti e mak...
13-05-2012

... Sammba Siree Gorel ɓami konngol: So a noddii fulɓe kala jooɗiiɗo ɗoo, biyoowo mbiy-mi ko PULLO, gawlo askini Muusaa Mbaay nodduɗo Daande leñol oo haa boɗowal Maakama. O jaggi daartol...
10-11-2010

...ɗe, sabu lannda Ngootaagu Doole Potalyankooje (UFDG) mo Alhajji Sellu Daleen Jallo mbi’i ko Farba Gawlo wullaani e jaamburaagal e nuunɗal Lunseni Kamara firti tan ko ɓe heɓtinaani mo, sabu e...
24-09-2010

...ari laamɗo gede mo yeddetaake, daaɗe dow jahduɗe juɓɓondirɗe; Hono naane tawi daande seroore debbo gawlo lotti ina seeka weeyo, ina sera.Ɗoo kadi tawi yimɓe ɓee nattii waawde jogaade koye mon...
01-08-2010

Njeñtudi Bakkaaloriyaa hitaande hikke nde yaltii kono Farba Gawlo wullaani e makko, sabu e nder sappo e jeetati ujunere, teemedde nayi, capanɗe jeegom e tati (18.963) almuudo ƴamatnooɗo wa
28-07-2010

...ɗe, jayba Pulaar ina hoyba. So tawii ko Yeewtere Awluɓe « Yeela », nde jibnaaɗo men Salli Gawlo Sek, ndeen ko yontere fof laawol go’tol, ndeen nii boom hiisetaake, sabu ko ngenndi...
13-07-2010

26. GAACI: Fiyannde Baaba Maal e Kolommbus Ohaayo!
(News/Organisations et associations)
...e ɓee puɗɗiima haɓde. Nde Baaba naati diŋiral gal ena wonti Farba Mansuur Diine gawlo taanum Farba baggel no Baaba Maal wiyri, yiɗɓe ngulli, kelle njahdi e buubaaji,...
24-06-2010

...o ngolɗo lefol jime pulaar adii fiileede. Ngool lefol yaajiino e dente ngenndiyankooɓe Muritani. "Gawlo miskineeɓe", ina jeyanoo e ɗeen jime. Denndaangal jime makko ko kirjinooje, pin...
11-06-2010

...li, Baru Sal ina tunnga cewɗi ina nduusa karlaaɗi, Maasammba Joob ina ñikla ɓittee wela! Diine gawlo (Mansuur Sek) ina werloo daaɗe les, fuutaŋkooɓe ina njaaboo daaɗe dow ! El Haaj Baaba...
28-04-2010

.... Ko ɗum waɗi ndee hiirde jogaade maanaa toowɗe e nder renndo fulɓe e Amerik Jirwini hiirde nde ko Gawlo dariiɗo e sahaa mum, banndiraaɗo dewbo mo innde mum hannde sarii e nduunde ndee; oon wo...
06-02-2010

...a keɗotooɗo daande mum waasa mooƴeede ɓanndu. Seek Sammbu yiɗde mum pinal men ummoraaki to wonde-mo Gawlo, alaa ko e ɓernde makko ummii. Miin kaaloowo oo ko huunde nde laaɓaa-mi sabu mi wonndii...
06-07-2009

...ku e kala yonta. Hakkunde am e Ceerno Murtuɗo Joob: Waɗiino duuɓi, so mi heɗiima Murtuɗo ena yima Gawlo miskineeɓe he haalirde ngenndi Muritani, cikkatnoo mi ko ɓe adduɓe ɗoon neɗɗo ŋakk...
26-06-2009

...977, e tiyaataar Tulde Dubbaango, to Halayɓe. Kono, mi sikkaani so tawii ɓeeɗoo fof, na mbaawi adaade Gawlo Miskineeɓe yimde. Kono ngal naamndal Aamadu Umar JAH, na waawi ɗum jaabaade. Eɗ...
17-06-2009

...tori miijo maksistayankeewo ngam ɓamtaare yowitiingo e Lenin mo Riisii. Ina gasa tawa ko ɗumm waɗi mo gawlo miskineeɓe. E 1961, Mammadu Sammba Joob Murtuɗo waɗii kawgel ngam wonde duwaa&ntilde...
12-06-2009

...ɗo mo rommbaani, binndoowo ko selli, ko lelii, juumtuɗo daande, mo waɗiraani ɗum haa danya hiraande. Gawlo jaambareeɓe men, hono Abdul Ajiiju BAH, ganndiraaɗo Taaji BAH. Yoo Alla wuurne. Abdul...
29-05-2009

...laŋkaagal naati e am, ko ndeen puɗɗii-mi yiɗde naalaŋkaagal… - Fooyre Ɓamtaare : A wonaa gawlo. Holi no jibnaaɓe maa njiyrunoo naalaŋkaagal maa ? - Pennda Budal : Hee ! Ɗoon ko k...
17-05-2009

...i toh tawi miɗo waanjitoo nate ɗee e nder ngaanndi. Hol ko nan-mi? Ko mi sikkaano sabu ko daande debbo gawlo jontaaɗo mo MBumba wuro Jeeri, wuro almaameeɓe, oon woni Ceɗɗel MBay!! Goonga mi yiyi...
19-08-2008

37. Sunaare: Abdul Aataa Gawlo Sankiima
(News/Culture et les arts)
Leñol pulaar ina won'di e sunaare mawnde tuma nde  Abdul Aata gawlo Seek sankii. ko kanko wonnoo gawlo galle Umar Fuutiyyu Taal. O  ruttii e juuma makko  ñalnde Altine
31-01-2008

38. YAHYAA BAH: Njeeygu kesetaaji alaa joni ngartam!
(News/Organisations et associations)
...ayaawo ko ɗuum addani mo abbitaade e yaltin'de leppi naalaŋkooɓe men mawɓe ko wayno, Abdul Aataa Gawlo, Siidi Baylel caam, Waali Sek, Suukara Sih, Bookar Saar ekn...... Yeeyirde makko woni ko ...
31-12-2007

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥