NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés gawlo nulaado 
25 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher gawlo nulaado avec Google

Résultats 1 - 25 sur 25
Alaa mo nanaani "Konnko Bah" baar mo naalaŋke men lolluɗo Buuɗi Kummba Ceɗɗel yaltini e hitaande 2013 ndee. Gila ndeen ngol haastaaka sabu welde e sañaade. Holi Buuɗi Ku
04-09-2016

...i RTP e Papa Biraan Caam mo PAISD. Ko jiidaa e dipiteeji nantuɗi inɗe mumen wayɓe heen no Farba Ngom, gawlo hooreejo leydi ndii, Saydu Jallo, Dipitee Aliiw Demburu Soh e nulaaɗo jaagorgal cellal. ...
01-02-2014

...ti dingiral ko heedde 1w 30h ena ardi e daalambol pasorooji (pasorooji ɗii ko ɗi joy). Maysuur Diine Gawlo Sek, funeere Baaba Maal ko kañum hurmbiti jamma oo. Kelle poɓɓi, Maysuur nanng...
31-10-2013

...o ko ɓooyaani ɓamde golle e leydi ndii. Ndee hitaande, fedde lekki Pinal Fulɓe yeenii tiitoonde "Gawlo Nulaaɗo" Ceerno Idiriis Bah sabu darnde makko e fedde ndee e juɓɓingol Mawluuda B...
13-04-2013

...i ko teddungal men. Kadi min njeewti heen ko juuti sanne haa jamma woɗɗi. Musidɓe tedduɓe, "Gawlo Deni" nani... Kanel Joop jibinaa ko hitaande 1970 to Gudiri, diiwaan Tammbaa ...
19-08-2012

...eli, o ami haa dakmi, o amni min kadi. Abuuko belɗo daande sanne kadi ko gorko moƴƴo! Alfaa Sek, suka Gawlo gooto joom rastaaji juɓɓuɗi naati digniral, addi kadi ko weli, ko welƴi. Rewfti e mak...
13-05-2012

... Sammba Siree Gorel ɓami konngol: So a noddii fulɓe kala jooɗiiɗo ɗoo, biyoowo mbiy-mi ko PULLO, gawlo askini Muusaa Mbaay nodduɗo Daande leñol oo haa boɗowal Maakama. O jaggi daartol...
10-11-2010

...ɗe, sabu lannda Ngootaagu Doole Potalyankooje (UFDG) mo Alhajji Sellu Daleen Jallo mbi’i ko Farba Gawlo wullaani e jaamburaagal e nuunɗal Lunseni Kamara firti tan ko ɓe heɓtinaani mo, sabu e...
24-09-2010

...ari laamɗo gede mo yeddetaake, daaɗe dow jahduɗe juɓɓondirɗe; Hono naane tawi daande seroore debbo gawlo lotti ina seeka weeyo, ina sera.Ɗoo kadi tawi yimɓe ɓee nattii waawde jogaade koye mon...
01-08-2010

Njeñtudi Bakkaaloriyaa hitaande hikke nde yaltii kono Farba Gawlo wullaani e makko, sabu e nder sappo e jeetati ujunere, teemedde nayi, capanɗe jeegom e tati (18.963) almuudo ƴamatnooɗo wa
28-07-2010

...ɗe, jayba Pulaar ina hoyba. So tawii ko Yeewtere Awluɓe « Yeela », nde jibnaaɗo men Salli Gawlo Sek, ndeen ko yontere fof laawol go’tol, ndeen nii boom hiisetaake, sabu ko ngenndi...
13-07-2010

12. GAACI: Fiyannde Baaba Maal e Kolommbus Ohaayo!
(News/Organisations et associations)
...e ɓee puɗɗiima haɓde. Nde Baaba naati diŋiral gal ena wonti Farba Mansuur Diine gawlo taanum Farba baggel no Baaba Maal wiyri, yiɗɓe ngulli, kelle njahdi e buubaaji,...
24-06-2010

...o ngolɗo lefol jime pulaar adii fiileede. Ngool lefol yaajiino e dente ngenndiyankooɓe Muritani. "Gawlo miskineeɓe", ina jeyanoo e ɗeen jime. Denndaangal jime makko ko kirjinooje, pin...
11-06-2010

...li, Baru Sal ina tunnga cewɗi ina nduusa karlaaɗi, Maasammba Joob ina ñikla ɓittee wela! Diine gawlo (Mansuur Sek) ina werloo daaɗe les, fuutaŋkooɓe ina njaaboo daaɗe dow ! El Haaj Baaba...
28-04-2010

Hikka kadi ne yantii heen, nde tawnoo fulɓe mbiy : "S oa nanii njehen to hanki tawata ko to hanki welno’’. Paate Galo heewii hoɓɓe, wuurii henndu hesuru, ndufndufolndi jirgitii
31-03-2010

.... Ko ɗum waɗi ndee hiirde jogaade maanaa toowɗe e nder renndo fulɓe e Amerik Jirwini hiirde nde ko Gawlo dariiɗo e sahaa mum, banndiraaɗo dewbo mo innde mum hannde sarii e nduunde ndee; oon wo...
06-02-2010

...a keɗotooɗo daande mum waasa mooƴeede ɓanndu. Seek Sammbu yiɗde mum pinal men ummoraaki to wonde-mo Gawlo, alaa ko e ɓernde makko ummii. Miin kaaloowo oo ko huunde nde laaɓaa-mi sabu mi wonndii...
06-07-2009

...ku e kala yonta. Hakkunde am e Ceerno Murtuɗo Joob: Waɗiino duuɓi, so mi heɗiima Murtuɗo ena yima Gawlo miskineeɓe he haalirde ngenndi Muritani, cikkatnoo mi ko ɓe adduɓe ɗoon neɗɗo ŋakk...
26-06-2009

...977, e tiyaataar Tulde Dubbaango, to Halayɓe. Kono, mi sikkaani so tawii ɓeeɗoo fof, na mbaawi adaade Gawlo Miskineeɓe yimde. Kono ngal naamndal Aamadu Umar JAH, na waawi ɗum jaabaade. Eɗ...
17-06-2009

...tori miijo maksistayankeewo ngam ɓamtaare yowitiingo e Lenin mo Riisii. Ina gasa tawa ko ɗumm waɗi mo gawlo miskineeɓe. E 1961, Mammadu Sammba Joob Murtuɗo waɗii kawgel ngam wonde duwaa&ntilde...
12-06-2009

...ɗo mo rommbaani, binndoowo ko selli, ko lelii, juumtuɗo daande, mo waɗiraani ɗum haa danya hiraande. Gawlo jaambareeɓe men, hono Abdul Ajiiju BAH, ganndiraaɗo Taaji BAH. Yoo Alla wuurne. Abdul...
29-05-2009

...laŋkaagal naati e am, ko ndeen puɗɗii-mi yiɗde naalaŋkaagal… - Fooyre Ɓamtaare : A wonaa gawlo. Holi no jibnaaɓe maa njiyrunoo naalaŋkaagal maa ? - Pennda Budal : Hee ! Ɗoon ko k...
17-05-2009

...i toh tawi miɗo waanjitoo nate ɗee e nder ngaanndi. Hol ko nan-mi? Ko mi sikkaano sabu ko daande debbo gawlo jontaaɗo mo MBumba wuro Jeeri, wuro almaameeɓe, oon woni Ceɗɗel MBay!! Goonga mi yiyi...
19-08-2008

24. Sunaare: Abdul Aataa Gawlo Sankiima
(News/Culture et les arts)
Leñol pulaar ina won'di e sunaare mawnde tuma nde  Abdul Aata gawlo Seek sankii. ko kanko wonnoo gawlo galle Umar Fuutiyyu Taal. O  ruttii e juuma makko  ñalnde Altine
31-01-2008

25. YAHYAA BAH: Njeeygu kesetaaji alaa joni ngartam!
(News/Organisations et associations)
...ayaawo ko ɗuum addani mo abbitaade e yaltin'de leppi naalaŋkooɓe men mawɓe ko wayno, Abdul Aataa Gawlo, Siidi Baylel caam, Waali Sek, Suukara Sih, Bookar Saar ekn...... Yeeyirde makko woni ko ...
31-12-2007

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥