NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés diina lislaam 
50 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher diina lislaam avec Google

Résultats 1 - 50 sur 50
Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde ena jogori maayde! Ngati fuɗɗinooɓe ñalnde Aaɓnde 6 Duujal ɓee fof,
02-06-2019

...teeŋti e diine Lislaam oo. Defte keewɗe ɗe o winndi e Pulaar ena ndoga hannde e renndo men. Toon to Madiina Gunaas, heɓde en baaɗo hono makko ku ɓural ngal hay gooto anndaa no foti mawnude! Yoo ...
08-05-2019

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws) ko maccuɗo makko e Nulaaɗo Makko et toppitaade
06-05-2019

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi nde mbaaw-ɗen artude ɗoo ngam tonngude e ndaɓɓa ko waɗa
28-04-2018

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah, ko seeɗa tan mbaawten jubbude e nguurndam makko. Geɗe ɗiɗi h
21-04-2018

Ko hikka waɗata duuɓi 25 ko ceerno Maajakate Kah waɗantee ñalɗi mawɗi diine e dewal All toon to wuro men Aañam Siwol. Ko ñalnde Hoore-Biir 21 lewru Seeɗto nduu ziyaara
20-04-2018

Ko hikka waɗata duuɓi 25 ko ceerno Maajakate Kah waɗantee ñalɗi mawɗi diine e dewal All toon to wuro men Aañam Siwol. Ko ñalnde Hoore-Biir 21 lewru Seeɗto nduu ziyaara
19-04-2018

...aakde ganndal deftere Alla ndee. Eɗen nganndi ko Ceerno Muhammadu Saydu Bah Rta mo Madiina Gunaas woni fofof makko. Etee kala ko o waɗi to bannge diine oo e dewal Alla, gila e ɓa...
18-04-2018

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar. Ko ɗemɗe sappo e jeetati tan ngoni heen, Pulaar waɗti sappo e j
30-11-2017

...ji falnde Afik Bŋ Hirhaange fof mbaɗii adaa e yiɗde habrude wonde cumu muusngu waɗii to Daakaa Madiina Gunaas ñalnde 12 Seeɗto. Ɗiin jaayndeeji Enternet hay wootere e majji meeɗaa h...
16-04-2017

...i e naatnugol ɗemɗe ngenndiije ɗee e janngirɗe laamu hee, kono kadi hesɗitinde kuutorɗe ɗee e ngaddiinaaji ɗii tuugnaade e pine men h)   Naftoraade geɗe kese ɗee ngam naatnu...
04-09-2014

... yo o ubbe to wuro maɓɓe. Kisa ɓe nduttii ɓa payti Welingaraa. Ko ndeen nanondiraa wonde yo o ubbe Madiina Gunaas, to leydi ceerno makko Ahmadu Tijjaani Bah, mo o woni almuudo mum jaɓɗo. ...
10-07-2014

Duuɓi sappo e ɗiɗi hikka ko oo gorko sañkinoo e tanaa oto ɗo wiyetee Juunndu sara wuro Baydi Kacce Paam Giyaa, hakkunde Podoor e Tareeji, Senegaal ñalnde hoore-biir, 14 lewru
14-04-2013

Ñalnde 6 lewtu Seeɗto nduu, Briksel mawninii jibineede Nulaaɗo men Muhammadu (SAW) e gardagol teeddungol Ceerno Dawwaa Bah e Ceerno Mammadu Aali Caam. Lekki Pinal Fulɓe Belsik, fedde ɗ
13-04-2013

...e woni kala yoo heddo ɗo woni ɗoo, daraa ɗo juulde mum ina timma. Nde ceerno ari, nguurndam Madiina Gunaas gila e iwde haa e cosɗo yeewtanaa diɗɗe laamuyankooje garnooɗe tawtoreede ngal...
15-03-2013

Musidɗo men Muusaa Jallo huñiima deftere mum wiɗto (thèse) ɗo duɗal Jaaɓi Haaɗtirde Seek Anta Joop, Dakaar (Senegaal) ñalnde 24 lewru ɓennundu nduu. Nde wonnoo Muusaa Jal
19-08-2012

Ngam safaara e golle diine ɗee e jokkere enɗam, Ceerno Ahmad Tijjaani Bah mo Madiina Gunaas, immaniima njillu mum, no woowi waɗde e ɗii duuɓi fof nii to Farayse; o hirnde Dakaar jofnde alk
22-07-2012

...ɓe almuudɓe yooɓiiɓe daɗe sahabaaɓe ñande Nulaaɗo mo jam e kisal ngoni e  mum naati Madiina, eɓe mbiya: Ko Laamɗo laamɓe nelmaa ngam yurmeende binnde. Waɗɗiima min ɗoowtaare e...
22-07-2012

Fedde Hoodere Leñol yuɓɓinii ñalngu pinal ñalnde 17 lewru Korse 2012 to wuro Luga. Ñalngu pinal mawngu sanne, keewngu humpito diine Fulɓe haŋki e hannde, yantude
22-06-2012

...taani ñemmbeede. “Wataraa ko Itileer”,”Gbagbo ko Itileer”… Ngoppee diinaade (duwaade) bone ! Allah ina heɗii on, omo waawi jaabaade duwawuuji mon.Gila ko ɓooyi ...
21-04-2011

Wonnoo ko e lewru Rabii'ul awwal, ñalawma 12 mum, e hitaande inniraande "hitaande Ñiibi". Hannde waɗii duuɓi 1432 e fergo makko. E weetndooga oon ñalawma jalboowo se
24-02-2011

Luuti jibintee ko caggal baaba mum! E oo sahaa mo min njettinta oo kabaaru, Rashid Ghanuci, hooreeejo lannda Ennahda, kaɗaaɗo yamiroore dillude e dawrugol Tunisii e laamu Ban Aali, ummiima hannde
30-01-2011

...ma Ayse addani en wirdu laawol Tijjaaniya....Mammadu Sa'iidu Bah ko Tijjaaniyanke, tijjaniyanke haa to Madiina Gunaas. Muhammadu saamasa ko tijjaaniyanke, ceerno Mammdu Aaw ko tijjaaniyanke, Ceernu ...
10-11-2010

Fedde saramboomooɓe Al Kadyidaa hollitii e bayyinaango yaltunde e calol tele Al Jazeera wonde ko kamɓe ndiftii faraysenaaɓe njoyo e afriknaaɓe ɗiɗo dahaaɓe e yontere ɓennunde ndee. Ko goonga
25-09-2010

BHoli oo garoowo? O tedduɗo cooynateeɗo. En nduwinooma rawane: "Yo en mbaɗtu nii mo wuuri, tawi eɗen ɓeydii en ustaaki." Allah jaabaniima woon e men oon duwaawu. Haayoo lewru ɓural a
10-08-2010

...o tataɓo: Jibiriiru Sammba Jallo Jannjooli Cukko nayaɓo Serif Bah Haawre Cukko joyaɓiijo Muusaa Bah Madiina Gunnaas Halfinaaɓe faggudu: Koolaaɗo kuuɓal: Mammadu Baydi Jah Jorbiwol Cukko gadano: ...
04-08-2010

...o e kala dente juulɓe e DDA. Jalaalu Diin Bah mo Ceerno Aamadu Tijjaani Mammadu Saydu Bah cincuɗo Madiina Gunaas ha yaaja dewal Geno garnooɗo tawtoreede Daakaa Kolombus, Ohayo arii mawninde jamm...
26-07-2010

Ɓoyde e leydi adantaa neɗɗo yejjiteede ko golle e balle ngadanta neɗɗo siftoreede. Hikka kadi yantii heen, e gardagol Kaliifa Muhammadu Mansuur Sih, e Ceerno Basiiru Taal, galle taalɓe
13-07-2010

Habraama e subaka hee wonde ceerno Baara MBakke, kalifa Muriid'en ruttiima e joom mum e jamma hee to Tuubaa. Ceerno Baara anntiriino opitaal hakke lewru caggal nde o rafaa cellal e lebbi ɓennuɗi
01-07-2010

...yaani mo yo o juul, o wiyaani mo yo hoor. Ina feeña e kaa haala wonde ganndal e jaŋde adii geɗe diina keddiiɗe ɗee. O siftini, o wi’i: Allah haalii e deftere mum teddunde ndee tagiraa...
17-06-2010

...aare arɓe yeeɓde! Nde yontaaɓe ɓee naattoyi, Iisaa Dikel Cubbu noddaa. Omo wonndi e Amadu NJaac mo Madiina Njaacɓe ena tunngana-mo cewɗi, ena daasana-mo karlaaɗi. O yimi baaruuji belɗi sanne h...
16-06-2010

...e hoolaare. Ɓe o janngigni pulaar limotaako e Muritani, Senegaal e Farayse. Ko noon o naatniri Pulaar Madiina Gunaas ha golle lobbe mbaɗti waɗeede toon. Ngenndiyanke o : Omo goongɗinnoo darnde ...
11-06-2010

O wiyetee ko Madiina Bah, debbo mo Bagodin, falnde Mbaañ, Fuuta-Tooro. Madiina jibinaa ko Nuwaasot, laamorgo leydi Muritani. Ko e goon wuro o mawni. O wuurtaama e jimol gila omo woni kurka.
16-05-2010

Ko sooynetonoo yettiima! Caggal luure keewɗe jolɗe hakkunde Ablaay Wadd, hooreejo leydi Senegaal e joogorgal mum kalfinangal geɗe caggal leydi, Seek Tijjaan Gaago fettitii yaɓɓude e koyɗe M
09-05-2010

...wndu nduu fuɗɗii jaaggude e kala ko huɓɓata. Ko ndeen jaynge ngee yettii Daakaa Galoya e mo Ceerno Madiina Gunaas, Ceerno Aamadu Tijjaani Bah. Kulool jolii, gooto kala ena dannda hoore mum ...
16-04-2010

Hitaande 2010 ndee ko tombanoonde gila gila, sabu dalillaaji ɗiɗi. Senegaal ena mawnina duuɓi 50 caggal nde ɓoggi kalfaande Farayse codaa e hitaande 1960. Kadi, ɗiin duuɓi 50 kawrata ko sappan
31-03-2010

Hikka kadi ne yantii heen, nde tawnoo fulɓe mbiy : "S oa nanii njehen to hanki tawata ko to hanki welno’’. Paate Galo heewii hoɓɓe, wuurii henndu hesuru, ndufndufolndi jirgitii
31-03-2010

Ñalnde 06-03-2010  saanga  waktu 14ɓo, naatii laamorgo dowla Muritani ganndo Alla, giɗo Alla, hoodere e jammanu mum hono ceerrno Saydu Nuuru mo Alhajji Mammadu Lamin Bah mo Paa
26-03-2010

Ñalde Aabde 1 Mbooy 2010 leydi Moritani mawninii ñalngu ɗemngal Arab to Nuwaasoot. Gardiiɗo jaagorɗe, Mullay uld Muhamed lagadaf ƴeftii konngol o wiyi: "Fawaade e eɓɓooji
11-03-2010

Juulde taaski: ko sunna e nder lislaam, ko darɗe ɗiɗi njuuletee heen, kabbiraali jeeɗiɗi e darnde idannde nde, tawa habbiraango harminirngo ngo nani heen ,kabbiraali joyi e darnde ɗiɗmere nde,
24-11-2009

Hajju woni tawtoreede to Arafaat huunde waktu ñalawma jeenaɓiijo e huunde e jofnde juulde taaski; e wanngaade kaaba banngaɗe jeeɗiɗi e yahde hakkunde safaa e marwa wonndude e anniya ka&nt
25-10-2009

Hajju woni tawtoreede to Arafaat huunde waktu ñalawma jeenaɓiijo e huunde e jofnde juulde taaski; e wanngaade kaaba banngaɗe jeeɗiɗi e yahde hakkunde safaa e marwa wonndude e anniya ka&ntil
25-10-2009

...rɓe e hiirde ndee. Caggal nde o jaari arnooɓe, gaaci ɗii nduƴƴi e tuŋngo Aamadu NJaac gorko mo Madiina NJaacɓe! Baawo Siisoko daasi karlaaɗi kooraa mum, bawɗi piyi, Demmba Njaay toƴƴi wel...
06-10-2009

Goomu enɗam Elimaan Bubakar Kan to leydi Farayse yuɓɓinii pottital mawngal ñalnde 03/10/2009  he gardagol Mariyam Kan.  Caggal nde ceerno Saydu Kan yalti aduna ñalnde 28/0
04-10-2009

Lewru men teddundu nduu arii ha yettiima ɗo weytaare e duwaawu lomtotoo heege, ɗomka e tampere! Ko hannde 19 Siilto 2009 lewru Koorka maayi. Ko jooni e kikiiɗe hee Fedde UOIF renndinnde pelle Lis
19-09-2009

Almuudo Ngay 27/08/2009 Muriid en ina njogii kaliifa mum en etee ŋakkaani ceeral e laawol Tijjaaniya keewngol njanngiin. Diine ina sari haa ko nganndu-ɗaa mo woni fof e bannge mum nana yiiloo y
27-08-2009

... o jaawɗo faamde haara. Ko kaŋko yaajtini Fedde Kawtal hitaande 1981. Kaŋko naatni jaŋde Pulaar he Madiina gunaas. Omo jogodii e ceerno Aamadu tijjaani Bah mo Senegaal e aduna kala anndi darnde e ...
26-06-2009

Nollitere ganndal lislaam ko duɗal ngal ɓeduuɓi 40 fayi dow, tawikadi ko janngunooɓe haa ɓaari sariiya walla njiyi deftekeewɗe he yiyanndeAlmaami Maalik. Duɗalngal huɓɓaa ko ñalnde02
23-05-2009

Ceerno Mammadu Lamiin Lih hooreejo diɗɗal Seernaaɓe : Fuuta “Min ndiraani, min ɓosaani, ko diine Alla o tan min ngonani ɗoo” Lewlewal- 17/05/09--Ñalawma hannde o won ko doo
17-05-2009

Lewlewa l- 17/05/09 - E bismagol fedde Islamiyaŋkoore aduna e dow gardagol Mohamad Ahmed Sariif, Ceerno Madaani Taal e sirlidiiɓe mum njahii leydi Libi e maayirɗe leweru Awril. Muujiiba mawɗo o,
17-05-2009

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥