NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés deuxième tour 
50 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher deuxième tour avec Google

Résultats 1 - 50 sur 50
Koko janngaa, mbir ƴeeŋɗo so artii e lammba heewi haaɗde ko e kombaa gooto! Ngati yonta oo jeelaani sabu ɗo o woppunoo ɗoo wonaa ɗoon o tawata. Doole njehii, goɗɗe keɓɓii.
19-03-2017

Hannde Mali koko feccaa, rewo ngoo woni ko e juuɗe Tuwaareg-en, ɓe fedde Dillere Ngenndiire ngam jeytaaare Azawad (MNLA), wonndude e Al-qaida Magreb mo islaam (Aqmi). Bannge worgo ngoo woni ko
03-05-2012

Gila kuudetaa janndinɗo Aamadu Tumaani Tuure, gonnooɗo hooreejo toɗɗaaɗo leydi Maali gila hitaande 2002, leydi ndii horiima yiytude laawol deeƴre e yaakaare. Wonnoo daliilu pollugol laamu d
28-04-2012

Oo jamma ko jamma padanooɗo duuɓi e kitaale, woni jamma mo Baaba Maal e diɗɗal daande leñol piji e nder wuro Le Havre, Farayse. Gila dawaa dawi, ko e oo jamma ɓesngu Fuutaŋkooɓe won
30-10-2011

Alhajji Seeku Umaar Taal afo diine men wiy : »yoo neɗɗo hul ko haalaa ».Gila hitaande nde darii ina ñohetenoo wonde Modiboo Sidibee mawɗo jaagorɗe gila e hitaande 2007 ko ko j
21-04-2011

14Seeɗto (Mars) 1983, 14 Mars 2011, ko hikka waɗi duuɓi joogaas e jeetati (28) caggal jibineede Annebi Iisaa ko Fedde politikyankoore haɓateende taƴde geƴƴelle e koyɗe ɓaleeɓe wiyeteende F
27-03-2011

Hankadi dey moɗtunooɓe poofaali mumen fof so mbelaama poofira doole, sabu ƴamal Dr Seek Moodiboo Jaaraa e  cufal hoyreejo leydi 2012 nattii humpude hay gooto . Karalla toowɗo mo ganndal mum
12-03-2011

Malinaaɓe yarhammu Ali Farka Tuure e hoɗiyanke kooraa Tumaani Jabatee keɓii rokkeede njeenaari ɓurndi faayodinde e njeenaaje toɗɗiiɗe naalankaagu e nder winndere nde. Ɓe ndokkiraa oon martab
27-02-2011

Njeñtudi cufal hoyreejo leydi lofu ngadanu mbaɗnoongu ñalnde 31 lewru maayndu ndu ina wayino anndaama nii gila ñalnde 4 lewru ngon-ɗen ndu. Nde tawnoo hay go’to e ƴamoo
07-02-2011

Ko ngal naamndal woni sabaabu pottital aynaaɓe senegal, haralleebe ngaynaaka, e safroobe rafiiji jawdi nalnde 15 e 16 lewru yarkomaa to wuro kees tawii teddiniraa diin naldi dii ko cudddiido mawdo
13-11-2010

Lofu ɗiɗaɓuru toɗɗe laamɗoyaŋkooje Gine yuɓɓinaama ñalnde 7 Jolal e deeƴre e teeyre e nder denndanngal biroojo leydi ndii e caggal leydi. Diiwtal logu nguu ena faaynunoo heeɓe mbar
12-11-2010

Hol ko haɗi Gine wortaade toɗɗe puɗɗiiɗe gila gila haa jooni? Ɗaminaare lomtiima faayre caggal nde heewɓe ceedii wonde Fulɓe njanaama e nder gure nderndere Gine, ɓee mbarminaama, walla nih
29-10-2010

Sete  e mawɗo fedde ADL (Association pour le déɓeloppement de Lougué) Ndakaaru e gardagol Seekh Jibriil Ñaŋ, jiiloowo njuɓɓudi ñalɗi ɗii e woondude e Iisaa Ba
14-10-2010

Fedde saramboomooɓe Al Kadyidaa hollitii e bayyinaango yaltunde e calol tele Al Jazeera wonde ko kamɓe ndiftii faraysenaaɓe njoyo e afriknaaɓe ɗiɗo dahaaɓe e yontere ɓennunde ndee. Ko goonga
25-09-2010

Lunseni Kamara Gonnooɗo Cukko Ɗimmo Ceni Toɗɗaama Ñalnde 22 lewru Ngon-Ɗen Ndu Hoyreejo Keso Pul Nguun Goomu. Kono Ngootaagu Doole Potalyankooje Gine (UFDG) mo Alhajji Sellu Daleen Jallo
24-09-2010

Ben Seku Sillaa Hoyreejo Goomu CENI hootii e Joom mum  ñalnde Talaata 14 Septaamburu 2010, tawi omo yahratnoo e duuɓi capanɗe joyi e jeeɗiɗi to Opitaal Seŋ Liwi (Saint Louis) e nder
18-09-2010

Jonte tati ko adii cufal lofu ɗimmu Gine hakkunde Alhajji Sellu Daleen Jallo e Pr Alfaa Konnde, Hooreejo Laamu Luɓal hono Jeneraal Seekubaa Konaate waɗii njillu ndaɓɓu Burkina Faso leydi Belees
30-08-2010

Caggal nde Suudu Ñaawirdu Toowndu rokkiri njeñtudi cufal lofu ngadanu Cufal Ho’reejo Leydi ɓiɓɓe ginenaaɓe nganndii hankadi fotɓe yahdude e lofu ɗimmu ngaroowu ngu. So Tawi
17-08-2010

Yimɓe puɗɗiima nootitaade e hiire waktu 18 ŋakkuɗo seeɗa nde Pr Abubakri Muusaa Laam jogori yuɓɓinde e oo kikiiɗo teskinɗo e nder daartol darnde ngam ɓamtude pine kam e ɗemngal Fulɓe. Hii
04-08-2010

Ñalnde Aabnde 26 Morso, Nuwaadibinaaɓe piniri ko yiyde "musiiba" bonɗo, mo woowaaka yiyeede. Tawde ko innama aade ina hirsaa haa seeri, ina taƴaa, ina waɗtaa dorƴe-dorƴe, ter
27-07-2010

Njaltudi toɗɗe cuɓogol hooreejo laamu Gine Konaakiri bayiinaa ko e jammaagu hee. Gila toɗɗe ɗee mbaɗi ñalnde 27 lewru nduu, wiyanooma wonde diwataa Njeslaare nde haalee ko gooto fo
03-07-2010

Caggal laamu  Saada Dikkel Saadaa ngu Mohammed Seku Tuure (1958/1984), Jeneraal Laasana Konte (1984/2008) e Muusaa Dadiis Kamara ko ɓooyaani ko, so tawii jeyɗo o ñaawii ko ñalnd
27-06-2010

23. GAACI: Fiyannde Baaba Maal e Kolommbus Ohaayo!
(News/Organisations et associations)
Baaba Maal e daande leñol ena njokki haa jooni e lappol mum'en to Dowlaaji Dentuɗi  Amerik. Ɓe kirjinii ñalde njeslaare 16 korse 2010 hiirde molanaande moolee to e Ko
24-06-2010

Gorko Duwayra wuro Njaak e Daande leñol kirjinii hiirde moolanaande Allah ñalnde dewo 25 Seeɗto 2010 ɗo digiral Tranquility Park to Houston, Texas; wuro nayaɓo ɓurgo mawnude e Amer
28-04-2010

Ko hannde ceeɗi-ɗen yuman golwole hakkunde Alaseri e Kodduwaar, fooɗondirooɓe taccugol e ndee nayaɓiire! Kodduwaar hollii mbaawka mum e kawre gadane ɗee, haa taccugol maɓɓe e rogere ndee-ɗe
24-01-2010

f Gite e leydi, kunuɗe e kaaƴe, sukaaɓe jibinannde Farayse momtii gonɗi haa laaɓi jamma 4 Morso 2009 to Bonneuil sur Marne 94 (Val de Marne). Ɗii lebbi kala, wonanoo ko heblude ko jogori wonde g
06-07-2009

Ginenaaɓe tampii ndaarde hoore laamu mum'en ena roŋki rewde laawol ɗii duuɓi noogaas ɓennuɗi. Caggal nde ɓe ceerti e Seeku Tuure, gooto e añɓe Fulɓe, ɓe njiimaa ndi Laasana Konte
25-04-2009

Haa jooni ko kolce-bamɗi woni ɓulno kabaruuji mawɗo leydi Gine, hono Laasana Kontee. Alaa ko howhowɓe leydi ndii kaali: ngooŋɗinaani, pennaani saakto rafi walla maayde Kontee! Ndeke wonaa jooni
20-12-2008

Habraama to Nuwaasoot wonde goomu yiɗɓe Maawiiya sosaama ngam daranaade gartugol makko e leydi ndii. E wiyde saaktooɓe kabaruuji (ANI) nguun goomu ena ñiŋa laamu kedu nguu sabu e sikke ter
02-04-2008

Haa jooni moolinooɓe Senegaal e Maali nana ngarta e leydi mum'en. Caggal nde diɗɗal gadanal ngal tacci maayo Rooso e lebbi ɓennuɗi ɗii, ko ñalnde 18 lewru nduu diɗɗal tataɓal tacci
21-03-2008

Leydi Farayse ina won'di e sunaare mawnde sabu bajjo keddinooɗo e Wolde Adunayankeere go'oɓiire (1914-1918) hono "Lasaare  Ponticellii" (Lazare Ponticelli) sankiima ñan
16-03-2008

Gila dillere walla boomaare hakunde rewo e worgo e hitande 1989 e laamu laamɗo bonɗo bonnoowo hono Maawuya siidi ahmed "taƴa yaha" haa jooni kootol  muritaninaaɓe moolinooɓe to Se
22-02-2008

Bone so ficcii laaci joom bara foti ko woɗɗitaade, sabuu oo sahaa mo ngonɗen Muritani ina wondi e caɗeele ko fayti e pelle teroriste en ko wayi no salafii en e alkaydaa en. Oo kabaaru tuugnii ko e
15-01-2008

Mamma Muusaa Jaw woni binndunooɗo deftere "Les Otages ". Ko daarol ciimtoowol geɗe bonɗe ɗe ɓaleeɓe mbaɗanoo e Muritani e hitaande 1989. Deftere ndee winndaa ko e farayseere. Miɗo wu
25-12-2007

Caggal nde laamu Muritani kesu nguu nanondiraa e gortol mooliiɓe leydi ndii to Senegaal, Maali e nokkuuji goɗɗi, yaakaare mawnde ena yowinoo e nduu lewru yarkomaa sabu ko e mayru kootol mooliiɓe
28-10-2007

Ɓuri jonte ɗiɗi Hooreejo Renndaandi Sira Liyon keso o na fadaa noy o toɗɗorta laamu makko ngu. Ɓayri o lamndaama ko neeɓini mo e ɗum o nootii: “… mi hawjaa, mi heppaali, kadi miɗ
21-10-2007

37. Roman: "Les OTAGES" de Mama Moussa Diaw:
(Le Monde Peul/Arts et lettres)
Les OTAGES de Mama Moussa Diaw: Les "OTAGES" est un roman semi-autobiographique qui utilise les transformations, l'histoire d'un jeune Négro mauritanien qui se voit soudainem
02-10-2007

EMIGRATION - Le Fouta retrouve ses premiers émigrés : Place aux investissements Au moment où l’émigration clandestine des jeunes plonge les pouvoirs publics dans la
27-09-2007

Pulaagu.com a rencontré les acteurs principaux de l'organisation mauritanienne AVOMM Association d’Aides  aux Veuves et  Orphelins  de Militaires Mauritaniens. Son pr&e
25-09-2007

40. Les noms sociaux en fulfulde
(Le Monde Peul/Culture Pulaagu)
Salamatou Sow Les noms sociaux en fulfulde Essai de description de la construction des noms sociaux chez les Peuls Résumé Les constructions des identités sociales chez les Peuls
19-08-2007

41. Festival de Bruxelles
(Le Monde Peul/Culture Pulaagu)
Festival Peulh : Un pari gagné pour Tabital Pulaaku Belgique (Par Saajo Bari) Le festival peuhl a été un succès total. Des milliers de nos parents venant de tout l'occ
08-08-2007

42. Mémoire: Pr Alfa Ibrahim SOW
(News/Culture et les arts)
MÉMOIRE - Le Professeur Alfa Ibrahim SOW, le Patriote Auteur : Malick Condé 21.01.07 Pr Alfa Ibrahim Sow Il y a un an, le monde intellectuel et politique africain a ét&ea
06-08-2007

43. Mémoire: Pr Alfa Ibrahim SOW
(Le Monde Peul/Société peule)
MÉMOIRE - Le Professeur Alfa Ibrahim SOW, le Patriote Auteur : Malick Condé 21.01.07 Pr Alfa Ibrahim Sow Il y a un an, le monde intellectuel et politique africain a ét&ea
06-08-2007

44. DR Saïkou Omar Diallo
(Le Monde Peul/Société peule)
DR Saïkou Omar Dallo Premier Conseiller de la Coordination des Sages Hal Pular, Dr Saïkou Oumar Diallo a accepté de recevoir notre équipe UFDG-Online lors de l'inauguration
05-08-2007

45. Quinzaine du Pulaagu
(News/Organisations et associations)
QUIZAINE DE LA CULTURE PEULE A MANTES LA JOLIE DEDIEE A LA MEMOIRE DE AMADOU HAMPATE BA Du Lundi 15 Octobre au Samedi 27 Octobre 2007 2 semaines pour faire découvrir LA CULTURE PEULE 
04-08-2007

46. L’orthographe et la question dialectale en peul
(News/Langue et linguistique Pulaar)
L’orthographe et la question dialectale en peul   (...) L’orthographe d’une langue ne repose que sur une convention d’écriture. Cette convention est, certes, motiv&
04-08-2007

47. Origine des Peuls (4 pages)
(Le Monde Peul/Histoire)
..." DE L'ORIGINE EGYPTIENNE DES PEULS", (Aboubacry Moussa LAM, , Paris, Présence Africaine,1993) -- Ce livre est seulement l’une des dernières oeuvres qui essaye
04-08-2007

48. Les rappeurs
(News/Culture et les arts)
 WULURE (Regarder leur clip) Trois jours après être arrivé à Conakry, j'avais rendez-vous avec une vieille connaissance, Malik Kébé, boss de Contacts
04-08-2007

49. Tabital-Pulaaku - Défis et ...
(News/Organisations et associations)
Tabital-Pulaaku - Défis et promesses d'un nouveau paradigme. Wal Fadjri (Dakar) ACTUALITÉS 24 Juillet 2007 Publié sur le web le 24 Juillet 2007 By Ourouro Bah Le spectre
03-08-2007

50. Interview de Kadry Yaya
(Le Monde Peul/Société peule)
Kadry Yaya, Premier Président de Tabital Pulaaku Peuls du monde Tabital Pulaaku International, créée en 2002 au Mali, souhaite fédérer les différentes assoc
03-08-2007

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥