NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés cumu 
22 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher cumu avec Google

Résultats 1 - 22 sur 22
1. Cumu Daakaa
(Commentaires)
Alla jaaraama a jaaraama Saar! Yoo Alla wallu no ɗee peeje ciyniraa, haa teeŋti e ñifirkon kon, mboɗo huli wulaango (alarme) oo seeɗa so ɓeydataa hawjeende, sibu no mbiyɗaa nii ko wemjeende boo
17-04-2017

...ko woyde e wiide laamu yiɗaa mem! ko laamu watta mbo yiɗaa hoore mum!? gila daakaa fuɗɗii haa jooni cumuuji ina mbara yimɓe sakkantaake peeje e hujja ko nih ceerno mawɗo woppirnoo! Nulaaɗo dee ...
18-04-2010

3. DAAKA
(Commentaires)
Eɗen nelda duwaaw banndiraaɓe saŋkoraaɓe,e nguuɗo cumu daakaa to madiina gunaas,yoo geno waɗɓe ɗo waɗnoo maayɓe malaaɓe,kamɓe kam ɓe maayi ɗo ɗaminaa,ɗo yaakora,maa joomiraaɗo waɗɓe
18-04-2010

4. Sunaare laabi ɗiɗi
(Commentaires)
...Allah kam e dewal mum hiisetee ko cahodinɗo), hay sinno noon laamu Senegaal horsiino maaje ngam ñifde cumu nguu hattantaa, so ɗuum wonnoo hoddiro; kono laamu nguu ina felnii no feewi e ndee yeebaar...
18-04-2010

5. jaaraama
(Commentaires)
... a famminii banndiraabe rewbe be, leñol ngol ina sokli darnde mabbe,a anndinii banndiraabe worbe be,so cumu taccii maayo,ñippirtee ko jiijam sagataabe,kono jaaraama bagodin naabe,ko wuro anndaa ngo ...
31-07-2009

6. sunaare
(Commentaires)
yo alla yur mo mammadu sammba job ya fo ene yo bar ke makko heddo e le ngol fuul paame cumu mangu wadi alla anndu nde dar toto nagtodene on njaarama abou debey gon doto begique
13-06-2009

:crymuusii no hanki e Amerik,cumu rupitinooma toon,haa waawni,kono nguun cumu yiiyam Sagataabe ñifii dum hannde!:grin welii hannde e Amerik.dum noon ko ñemtinirgal wonande kala bittaado,ñoyyaa...yo
05-11-2008

... maa daña sagataaɓe yarlitiiɓe hay so ko maayande ɗum.Mi siiftora ɗoo ciftol mawɓe men haŋki:"so cumu taƴtii maayo holi ko ñifata ɗum?"" Jabawol ngol woni ƴiiƴam sagataaɓe.On ngonii ɓeen...
18-08-2008

...kkeeji men e juude mabbe,gila e kalifaandi ndii, haa e boneeji mabbe goddi, di be mbadi e nder Afrik,so cumu taytii Maayo noon! ngannden ñifata dum, ko yiiyam Sagataabe!....
27-03-2008

Jaayndeeji falnde Afik Bŋ Hirhaange fof mbaɗii adaa e yiɗde habrude wonde cumu muusngu waɗii to Daakaa Madiina Gunaas ñalnde 12 Seeɗto. Ɗiin jaayndeeji Enternet hay wootere e majji
16-04-2017

...iral hakkunde rebelaaji doole kese (des Forces nouvelles) e dadiiɓe Gbagboo ina waawnoo ñippude cumu geer o. Kono nde tawnoo heewɓe ko e njulaagu kaɓirɗe bonɗe nguuri njaɓaani waɗlude yi...
21-04-2011

...rdi makko. Nde duppi hoore  makko yahatnooɓe haajuuji mu’en heewɓe etinooma ñippude cumu ngu, kono nde tawnoo jeynge ɗe ina keewi doole o foolaama no feewi, caggal ɗum o roondaa ...
24-02-2011

..., won wiyɓe nii ko toon ɓe keddii. E hitaande 2003 e filmo maa dokkimenteer go’to ina wiyee CIA cumuuji suuɗnde (CIA Guerres Secretes) hollirii wonde caggal nde Patrice Emery waraa, ɓiyi baa...
19-01-2011

...ankaraa haɓaama hareeji tati maantiniiɗi : go’ haɗtude soppere leɗɗe foonde, ɗiɗi haɓaade cumu ladde e tati surde waaño kulle e nder leydi he. Ñalnde 19 lewru Siilto (Se...
15-10-2010

...onaa ɗum ko nde tawnoo Modiboo Keytaa ko neɗɗo jiɗɗo jam, yiɗani Afrik jam darinooma ñippi cumu walla fitina hakkunde ɓiɓɓe yumma hoɗdiiɓe Marok e Alaseri e ngal ɗoon pottital polit...
24-09-2010

...na cankoo toon, koreeji mumen neldee 250 000 nduwaari Ko ina wona 3 OOO OOO pirlitaama e boomiinooɗo e cumu jeere Monbuwet, 135 neɗɗo. Fedde ndee yaltiniino ballal peewtungal e haalirde pete (3 000...
04-08-2010

...i tan e ɓe laare jaynge e ɓeydoo doole. Waasde maɓɓe jogaade kaɓirɗe e ndiyam ena jeyaa ko ɓeydi cumu nguu bonde! Tawanooɓe kaalii wonde fooraas (woyndu) wooturu ngondu e Madiina Gunaas horiim...
16-04-2010

...;  Ko kikiiɗe ho're biir 25 yarkomaa 2008  hedde waktuuji 16 e nayaɓal waktu; soofaaji cumu (pompiye) e (sandarmori).  Wuro koldaa ngoo  kaɓraa ndeen boomaare . 'Mi t...
30-10-2008

... ' Orop e Afrik ngam tawtoreede dental ngal. Wonnoo ko e ladde tuulaa-heelaa kuɗooli baŋ-yoo-baŋ cumuuji ina keewi waɗde toon; ɗuum addi hitaande fof hirjina mum ina waɗee ngam reentin'd...
29-03-2008

...fooɗondirooɓe laamu ɗiɗo ɓee: Kibaki e Odinga.  Ñalnde Mawbaare, ko 35 neɗɗo waraa e cumu egliis mo diɗɗal sukaaɓe nduppi tawi ena waɗi mooliiɓe toon. Goomu toɗɗe leydi ndii...
02-01-2008

21. Quinzaine du Pulaagu
(News/Organisations et associations)
...rnières années de sa vie, il les passera à Abidjan à classer ses archives accumulées durant sa vie sur les traditions orales d’Afrique de l’ouest ainsi q...
04-08-2007

22. Jime e jimɗi Pulaar
(News/Culture et les arts)
...ndimaangu ene sakka hay sinno ko e beytol Yaare so naatii e tuuba naamndii ko monyeede wonaa mooytugol Cumu taƴtungu maayo nyippirtee ko ƴiiƴam sagataaɓe so wonaa kulol Miin mbiyetee mi ko Malkom...
12-05-2004

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥