NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés coftal ngaanndi 
52 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher coftal ngaanndi avec Google

Résultats 1 - 50 sur 52
...je ɗiɗi, kono wonaa ɗoon o reeni. O heɓii ɗoon noon ko tiiɗi, ngati ceerno oo seediima e makko coftal e nehdi. Ceerno nde ummii ɗoon, o jokkoyi ko to ceerno men Mammadu Saydu Lih to ...
21-04-2018

2. TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...anooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe Alla e kuuɓal tawa ena wondi e coftal e darnde ngam toownude ngal ɗoo ɗemngal haa ɓeydoo toowde! Waɗii hannde duuɓi ko e...
13-10-2017

3. TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon nganndi mi yiɗaa ko alaa kaata, ko ŋakki &nti
22-08-2017

4. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Haala maayii! E weetndoogo hee, en keɓii wortaade tigilde nde en meeɗaa waɗde hono mum. Mi lolliniio postol e Facebook ngam woytaade horaade-mi gaynude nde, Alla e mayre toosde! Mi ɓil ɗo to
10-04-2017

5. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme adannde e ndee hitaande yettiima ɗoo!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Hitaande 2017 dariima, yoo darano en jam, kisal e ɓamtaare! Onon kala no ndiidorino-ɗon, oɗon nduwanee e mayre moƴƴere huuɓtidinnde, kañum e duwawu Alla nde haajuuji kumtotoo, golle n
29-01-2017

6. COFTAL NGAANDI: Ngaree ñiklee ngaanndi mon e ndee Tigilde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe mi artii e mon kadi e ndee maayirde hitaande 2016 ngam jiiɓde hakkillaaji mon ɗii kadi tawa ko e to fannu ɗemngal. Tigilde meeɗen ɓennunde ndee waɗii sooboyoobo tigi sabu h
18-12-2016

7. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme artii kadi ñiklude hakkillaaji
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, ko weltaare mawnde hannde e nduu lewru Juko wonndu maanditaare Pulaagu.com artude e mon caggal duuɓi ɗiɗi ɗi mi heɓaani gollude e lowre men. Enen fof eɗen paami ko golle k
24-08-2016

...r ngenndi Gammbiya. O wonii jaagorgal e laamu Gammbiya laabi keewɗi, haa teeŋti e jaagorgal Yontannde e coftal ɓalli tuma Daawuuda Jaawara ardii leydi ndii. Caggal nde Yaayaa Jamme folli laa...
10-07-2014

...go keɗo-ɗaa, ɗoofto-ɗaa wasiyaaji maɓɓe, kadi mbaɗaa ko mbiye-ɗaa yo a waɗ. Ena naamndii jogaade coftal e ɓanndu mum, kono kadi ena naamndii jogaade hakkille no gollorii e renndo. Pulaa...
26-03-2014

...nde 1973. Caggal ɗuum o arti Donnaay hawritde e cosgol fedde Maaw e hitaande 1974. Maaw ko fedde pinal e coftal ɓalli nde  sukaaɓe donnaaynaaɓe cosnoo ngam tiɗtin’de jokkere enɗam e w...
29-07-2012

Musidɓe tedduɓe so oɗon keddoraa conndi seeɗa, payee gaɗa maayo sabu hannde en pellat! En pellat sabu golle tiiɗɗe ɗe keɓ-ɗen siynande renndo Fulɓe so yaltine jaaɓnirgal juɓɓinirgal
23-03-2012

Gasii haa laaɓi hannde 12 Colte 2012 so ñaawoowo kawral hakkunde wattaniyaŋkooɓe kawgel Afrik Ngenndiije wuttii pusgu gaƴƴondiral hakkunde Kodduwaar e diiɗal Sammbi bettungal heewɓe
12-02-2012

Winndude Pulaar e ordinateer nattiino wonande renndo men caɗeele gila e hitaande 1996 tuma nde njaltin-ɗen alkule gadane e Windows. Ɗeen alkule njiiliima e winndere ndee kala haa hawri. Hannde
04-12-2011

...i weltaare mum e woote ɗe, o duwanii Demmba Jah hooreejo keso o yo jogoro jam, Allah rokka ɗum cellal e coftal no heɓiri payndaale toɓɓaaɗe ɗe. O teeŋtinii kadi yoo senegaalnaaɓe ngon ...
07-10-2011

Ko huunde fadanoonde gila gila sabu tappirde Pulaar adannde ndee ko AZERTY tan wonnoo. Kadi ndee yahdata ko e Windows® Farayseere (FR). Yoga e Fulɓe wonɓe to Dowlaaji Dentuɗi ena njoginoo
08-08-2011

16. COFTAL NGAANNDI: Ngaree muusnee koye mon kadi e tigilde kelme 5
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
E ngartii kadi hannde e dingiral pije e ɗemngal pulaar ngam addande renndo ngoo kadi ko ena muusna hoore balɗe! Njaafo-ɗon noon sabu ko gaantude-on welata min, haa teeŋti e gaantirde-on ko ɓamt
29-05-2011

...ccam mum hannde, hade janngo. Ko adii ɗum Pr Soh Ibrahiima Miifoo meeɗiino wonde hoyreejo Fedde Pinal e Coftal ɓalli (ASC) wuro Jowool to o dawi to,tamnaaɗo (gardiiɗo) kawtal Jaalo-Waali tawa ren...
27-03-2011

Jaayndiyanke e winndiyanke Abdul Latiif Kulibali bismiima ñalnde altine 4, jofi talaata  5 lewru ngon-ɗen, ndu hoɓɓe ɓe ɓuraani yeewnude e galle mum. Ɓeen hoɓɓe ko wuyɓe keli ba
09-10-2010

... Abdu Juuf : Ɗuum ko geɗe ɗiɗi waɗi : Go’ ko adii fof, mi joginooma anniya politik, pellital e coftal mawngal wiyde ina haɓoo musiiba mo mbiyaten buuñaa o (corruption), ko ɗum saab...
06-10-2010

...eejo wonande denndaangal juulɓe Gaboo. Dental ngal duwaniima hoorejo leydi nde Allah rokkata mo cellal e coftal no o yettorii payndaale makko. Teddinen Jibnaaɓe men, Ngoppen Kiram Puu...
13-09-2010

...e Senegaal, caggal nde o fiila joom paɗe kaŋŋe (soulier d’or), lefol ngol fedde jaayniyankooɓe coftal ɓalli ANPS piilnoo mo e nder hitaande 2009. E oon sahaa, o naatnunoo ko ɓoggi tati, o...
12-09-2010

...e o ɗo kaaldaten ɗo min ngalaa hay 80 tergal moƴƴal.  “Ko Allah Faabii kono Coftal Ɓalli ɗeɓiino fusde  min”: Hannde o Fedde nde ina lohi heddiiɓe ɓe ko...
22-07-2010

...irde nde, hay go’to waawaa anndude no poti e nder winndere. Ɗum tan ina fotnoo rokkude mo cuusal e coftal rokkude Fulɓe geɗal ngal teettetaako. So en ƴeewii tippudi golle ɗee, gila puɗal...
13-07-2010

Caggal laamu  Saada Dikkel Saadaa ngu Mohammed Seku Tuure (1958/1984), Jeneraal Laasana Konte (1984/2008) e Muusaa Dadiis Kamara ko ɓooyaani ko, so tawii jeyɗo o ñaawii ko ñalnd
27-06-2010

...owitiiɗi e ngenndiyaŋkaagal; - ɓamtaare rewɓe, sukaaɓe e mawɓe to bannge jaŋde e pinal wondude e coftal ɓalli; - daranaade fannu ndema, awo e ngaynaaka; - teeɗanaade  ɓamtaare e k...
30-05-2010

Ko go'o e daartol ɗemngal men pulaar naatneede e resorde humpito ɗemɗe winndere wiyeteende CLDR  (Common Locale Data Repository) nde fedde Unicode hesɗitinta hitaande kala! Ko e ndeen reso
05-05-2010

27. TIGILDE KELME: En ngartii kadi ñiklude hakkillaaji e ndee tigilde hesere!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Colftal ngaanndi, ena anndaa, jeyaa e ko ɓuri hannde waawde tiiɗtinde jaŋde e miijo e pulaar, foti ko ciifti, tinndi walla gaanti. Kono haa jooni to baŋnge binndol ena ŋakka ko addanta fulɓe
06-04-2010

... kelmeendi cosiraandi fuku gila e kawgel Afril 2008 to Akaraa. Pulaar heɓii ɗo ena waawa siimtude kawre coftal ɓalli tawa ko e ɗemngal men. Eɗen nduwoo nde Alla hokkata en taweede kawgel 2012, so...
31-01-2010

...a muusi e leydi ndii no fotiri. Doole, kopporeeje e yaakaare fof mbaɗaama e ngel kawgel kono ko nih woni coftal ɓalli. Hannde a hawat, janngo kewe-ɗaa... Kuɗol Ibraahiima Saar ...
24-01-2010

...mum sabu Togo yaltude e kawgel ngel. Ngati jooɗnde ɓooyde ena fada kawre garooje kadi wonaa ko ɓeydata coftal fettooɓe. Kono kadi Ganaa ena anndi Kodduwaar ko ko waɗdaa joɓɓi dawaaɗi, wadde e...
15-01-2010

...Kodduwaar sowtude fetto mum'en! Drogbaa e worɓe mum ɓuri hecciɗde to baŋnge coftal e yaawdu kono kartaali maɓɓe keewɗi ndoŋkii fusde ɓalal ngal ...
12-01-2010

...jii ngaallo wiyi e caggungol sokket! Malaawi fuɗɗiima gooɗinde ena waawi fiyde Alaseri. Ɗum hokki-ɓe coftal haa kadi kartaali maɓɓe ɓeydii luggiɗde e seŋngo Alaseri. Ngaari tataɓiri ena uur...
11-01-2010

...wal kawgel ngel. Ko sah 18:00 kuraaje ɗee mbeddaa! Noddaa yoo aafto kuraaje ɗee ko lolluɓe to baŋngal coftal hono Haile Gebreselasie mo Ecoppi, Dawiid Bekkam mo Angalteer yanti e Afrik Bŋ Worgona...
04-12-2009

...mum nih tawa joom mum ina yoɓee hen miliyoŋaaji tawa ko e sippiri wooto etee mbir ina jogii toppitiiɗo coftal ɓanndu mum, toppitiiɗo celal mum, hay ɓoosoowo raɗo banndu mum. Miɗo yiɗi haaldud...
05-06-2009

35. HAMMEE LIH: Roɓindo jaayndeeji Senegaal 5
(News/Revue de Presse Sénégal)
...ii toon etee alaa tuumaaɗo so wonaa jinne Maymuun mo kesi mum kaɗi kiiɗɗi mum haaleede. To bannŋge coftal ɓalli jaayndeeji ɗii ina naamnitoo mbele ko Mammadu Ñaŋ walla ko Sileymaani J...
12-05-2009

36. HAMMEE LIH: Roɓindo Jaayndeeji Senegaal 4
(News/Revue de Presse Sénégal)
...uubaa. Fettooɓe Senegaal caggal leydi mbiyi Kamara. Ko Jomansi Kamara arti e tiitooɗe jaayndeeji coftal ɓalli. Jomansi loggii ɗiɗi e nder kippu mum Fulham ...
11-05-2009

37. HAMMEE LIH - Roɓindo jaayndeeji Senegaal 2
(News/Revue de Presse Sénégal)
...aagorɓe. Jaaynde 24 heures Chrono ɓuri laɓɓitinde nde wiyi  Wade woni ko e ndaartude jaagorɗo coftal ɓalli. Jaaynde ndee ina naamnitoo mbele idiriisa Sek jogoraani artude e laamu nguu ? K...
06-05-2009

Juŋngo e faandu hakkunde karaysiraaɓe, Coftal ɓalli e jaagorgal jaŋnde  Lewlewal- Hikka waɗi duuɓi jenay ko fedde senegaal-naaɓe wolloore sukaaɓe ŋakkuɓe hakkilaaji e terɗe e mba
04-05-2009

...agudu), Habiib Sik (golle e pelle golle), Ummu Hayri Gey Sekk (gaynaaka), Mammadu Lamiin Keytaa (Sukaaku, coftal ɓalli e welnere), Jiboo Kah (taariindi), Abdurahiim Aañ (laaɗe ndoorndi e oto ...
02-05-2009

... Saako, jaagorɗo jaŋde karallaagal e heblooji   23 M. Mammadu Lamin Keyta, jaagorɗo cukaagu, coftal ɓalli e pijirlooji   24 Fosteŋ Jaata, jaagorɗo kalfinaaɗo NEPAD e jokkondi...
02-05-2009

41. COFTAL NGAANNDI: Tigilde kelme T°3, ngaree haa njiiɓten kadi!!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe fulɓe, kadi calminaali payɗi e mon ena ngonndi e erraade-on kala sahaa nde ɓeydaten tiiɗnaare ngam siynude paandaale men. Ena jeyaa e ko ɓuri tiiɗde e ɗeen paandaale, j
14-04-2009

Internet Explorer 7, waŋngorde geese nde 79% waŋngiyaŋkooɓe kuutortoo heɓii miñi mum e lewru MBooy ɓennundu nduu. Ngati ko ñalnde 19 Microsoft (jeyɓe Windows) njaltini yamre hese
11-04-2009

Musiɗɓe fulɓe, sahaa kala woni ngoƴa Pulaagu.com ko addude jaabawuuji e ko ɓuri hannde hatojineede to baŋnge gannde kese. Ko ɗum waɗi eɓɓo men tappirde arde haa ɗoo, ko yeeso kadi fayi. Ha
30-12-2008

Yoga e men hannde kuwtortoo ko binndi pulaar celluɗi caggal nde ɓe naatini tappirde Pulaagu.com (Ibraahiima Saar) e nder ngaanndi Windows XP e Vista. Kono haa jooni ena heewi noddooɓe walla winndo
21-12-2008

... njuula koorka men ɗiɗaɓa. Ko yettude Alla ko gollaa gila cosal, toraade-Mo nde o ɓeydanta-en semmbe, coftal e mbaawka no golle ƴellitiraa haa diwa ɗoo. Miin noon, mi waawaa yoɓde onon kala aro...
30-09-2008

Koolol Briksel wawataano timmude tawa dille ñeeñal njillanii e njuɓɓidi ndii. Musidɓe ko miin oo woni seede majjum, mi meeɗaa yiyde diɗɗe potɗe hono nih e dooro wooto, e kikiiɗe
19-08-2008

Hoto mo yahdi heen, ko Dewo 3 juko 2008 njogor-ɗen heɓde hitaande gila lowre men udditaa. Goonga ko e 2007 puɗɗi-ɗen, kono eɓɓo darnude lowre e ɗemngal pulaar fuɗɗii ko e hitaande 1995! Mi
29-07-2008

48. LAMMBA: Yekinii waawi Baabooy!
(News/Sports et loisirs)
...egaal wonnoo Baban lammba. Ko kaŋko teddiniraa, kadi omo haanndi heen sabu darnde makko e pinal, diine e coftal ɓalli wonaa hannde fuɗɗii. En mbeliniima baaba walla taani men e duwaade yoo Alla ho...
27-07-2008

49. NGUURNDAM PELLE MEN: Kawtal Janngooɓe Pulaar to Keer
(News/Organisations et associations)
...enɗe arooje ɗoo ɗen: Senngo ganndal, diina, dawrugol, miijo, fooftere, jime, taali, taariika e ɗarte (coftale ɓalli). -Wano no nde moftiri non katin kumpite kawtal ngal, tuggude e yaltugol saggi...
07-01-2008

Eɓɓo OLPC (One Laptop Per Child) firti ko "Suka fof e ngaandiyaŋke mum". Darni ngoon eɓɓo ko Nicholas Negroponte, gooto e annduɓe ngaanndi gollotooɗo to duɗal gannde toowɗe lollunde
06-01-2008

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥