NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés cinndel 
20 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher cinndel avec Google

Résultats 1 - 20 sur 20
1. on tampidii
(Commentaires)
...ala jiɗɗo yoo jokkondir e katante leñol sabu ko kamɓe nje'i ɗum noon jokkondiree e makko e toŋngoode cinndel makko kono miin mi alaa ngel saka mi rokka on ;naamno ɗee mammadu lih ina jogii ngel...
15-03-2008

2. TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...ɓngal (Application) mo nganndu-ɗaa ena waɗi tigille keewɗe, ɗo ngon-ɗaa fof aɗa waawi huɓɓude cinndel maa ngonaa e jiɓtude! Eɓɓoore ndee ko jooni woni e miijeede no siynirtee, kono k...
13-10-2017

3. TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
... nganndi ko e Enternet tigilde ndee waɗotoo, wonande jogiiɓe ordinateer walla taable. Weeɓaani waɗde e cinndel so wonaa keɓanen ɗum jaaɓngal (App) keeriiɗo. Ko e eɓɓo mum wonaa. Hikka noon, ...
22-08-2017

...ya musiibe bonɗo ko yiyde jaayiya ena hucci e miskineeɓe, alaa ko woni heen darnde maa so wonaa ƴettude cinndel maa ngonaa e fiilmude. Yaama nih mo piilmataa oo ena sokli ballal, kono woni e hakkil...
16-04-2017

5. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...LDE JIÑTIRTEE?. So ɗum ɓennii kadi ko ordinateer ɗee tigille mbaɗanaa. Eɗe caɗi yiyde e cinndel. Kono oɗon mbaawi yaltinde e ɗerewol so dobaade e winnditorde wonnde les ɗoo ndee....
10-04-2017

...o yahata! Kono mbir gooto ena woodi e senngo noddirɗe cinnde, jahnooɗo haa maayi, umitii. Ko oon woni cinndel darjunoongel ndeen e sahaa ena wiyee Nokia 3310! Alaa mo huutoraaki ngel. Alaa mo nan...
19-03-2017

7. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme adannde e ndee hitaande yettiima ɗoo!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...lla kollonèɓe woɗɓe! Tigilde ndee njñtetee ko e ordinateer (ɓuri weeɓde) walla cinndel (ena saɗti sabu famɗeende yaynirde (écran) ndee. Kono oɗon mbaawi winnditaa...
29-01-2017

...artfon ɗee. Woni cinnde baɗte natirgal, Enternet, GPS, e goɗe goɗɗitiiɗe. Caggal nde min njaltini cinndel Firefox OS gadanel e France, hono ZTE OPEN C, yimɓe kala ena naamnotonoo so tawii ...
28-12-2014

...n taf-ɗen kadi tappirde cinnde (Android). Tappirɗe ɗee wadde ko ɗiɗi: tappirde ordinateer e tappirde cinndel. So a yiɗii aafde tappirde Pulaar e ordinateer, fof ena famminaa e ngol-ɗoo lefol ...
22-06-2014

...iijooji men mbaawa yahdude. Jokkorɗe am ko: Skype ko- katante13 / Mail ko - katante13@yahoo.fr/ cinndel ko 07 62 70 08 80. On njaaraama ko kuɗol giɗo mon Ibraahiima Umar KAN - Katant...
17-11-2013

...nnde. Ngaal kuutorgal ko tappirde Pulaar wonande kaɓirɗi afaaɗi yuɓɓo Android. Sikke alaa, Afrik ko cinndel laamii hannde haa janngo. Fuɗɗaama faameede e nokkuuji toowɗi karallaagal wonde ci...
29-07-2013

...n ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel Firefox OS ƴeewndo topayɓe (Developper Preview) ummoraade London. Firefox OS ko Yu...
03-06-2013

...dcast ngoo ngam siiɓtaade leppi mp3 gonɗi toon ɗii, huutoraade jaaɓnirgal mon podcast wonande jogiiɓe cinndel. Hello ngoo nani ɗoo:   http://www.kassataya.com ...
03-06-2012

...de. Ko Mammadu Sek, mo gite am meeɗaani laaɓdude nay, jaɓɓii-mi ɗo damal ɗoo caggal nde eeriimi-mo e cinndel. Min calmonndiri haa saɗi yettii wasorde, min naati hiirde ndee. Sanne, miɗo wuurno...
13-05-2012

...cinnde. Ena wayi hono hannde damal ɓamtaare udditiima oo bannge nih. Ɗoo e balɗe daɓɓe, kala jogiiɗo cinndel loowangel yuɓɓo Android maa waaw loowde tappirde ndee e kaɓirgol mum. So ɗu...
26-02-2012

... Haadii Koddooy Aan, kalfinaaɗo kumpital Pulaagu.com. Ko heewi e jokkondire ko darnde makko e wakkaade-mo cinndel makko jamma e ñalawma omo nodda renndo ngoo e yontere men. Miɗo woya yoo o ɓ...
03-06-2010

... maa hello yaltu. E hello ngoo ene holliree lowre ndee woni ko e yeyeende, “kala cokluɗo yo noddu e cinndel  775525104 malla winnda e imeel mo : emshabbaz@hotmail.com", noddu e ndee t...
29-05-2009

...aakara, o moƴƴanora Fulɓe kala e juulɓe kala. Kuɗol KATANTE LE�OL KAN noddirgel : 0171638059 Cinndel : 0635509091 Katantelenyol13@yahoo.fr / Katantelenyol13@hotmail.fr ...
23-05-2009

...ton to lowre ndee e cinnde mon ngam ƴeewndaade no yaltirta. So oɗon njiɗi heɓde ñiiɓirde lowre cinndel pulaagu.com, nuldee mail to: mobile @ pulaagu.com, mbaɗon heen toŋngoode cinndel mo...
30-12-2008

...itte e hoore lannda oo sabu ko kaŋko sukki e laamɗo leydi ndii. Nanaama nih, won neldooɓe-mo ɓatakon e cinndel makko (portable) ena kulɓinira-mo wareede! Hol ko woni heen miijo Makki? Eɗen ngann...
03-11-2007

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥