NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés ceni 
27 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher ceni avec Google

Résultats 1 - 27 sur 27
1. jaarnaade golle mon
(Commentaires)
musibbe teddube yoo geno yob kadi o sellina o semmbina onon tammbiibe dee golle joodde ceniide /pulaagu com min mbeltanii dum e loowdeele mum
03-12-2010

... jooɗodaade e mum ko aldaa e lor. Woto o ɗaɓɓu ko ine wele tagaaɓe e tikkinde tagɗo! Joomiraaɗo ceniiɗo toowɗo o wiyi :(ɓuri jojjude e haande Ko ɓe mbelee Alla e nulaaɗo mum so tawii ko ...
01-11-2009

3. Moni kala he miijo!
(Commentaires)
...ufnooɓe ngoo miijo, kaaktoo ngubba, walla moɗa, ñola e deedi mum en. 2 - Ɓe kuctana lelnude mbaydi ceniindi tippudi jaŋde Senegaal, ngam naatnude heen ɗemɗe ngenndiije. To baŋnge am, sikke a...
06-09-2009

4. weltaare mawnnde
(Commentaires)
...i laawol men laawol CEERNO MEN SEEK TIJJANI,daaka, ko dental alliyankaagal, mawnngal, laa6ngal ceningal,ngal hono mum we6aani e dente e nder afric fof,ko dental ngal pulaar yiitato heen ...
01-05-2009

:cry Mi arno juuraade e yettude musizzo Ibraahiima Saar e golle mum ceniize, kono mi waawaa waasde hokkude miijo am e ndee winndannde. Vooyii zo ndewzen e ardiive ve ngoxaaka dawrugol men e ngoxaaji m
29-03-2009

6. NJUULEE MO WUURI
(Commentaires)
...won hitaande bamtaare e malu , cellal e ngalu nafoowu. Ibraahiim Saar yoo GENO won joboowo e golle mah ceniidenafooje lenyol : Yoo a juul mo wuuri gido aan eyidbe mah e sehilaabe e hono mah en to mba...
01-01-2009

7. NJUULEE MO WUURI
(Commentaires)
...won hitaande bamtaare e malu , cellal e ngalu nafoowu. Ibraahiim Saar yoo GENO won joboowo e golle mah ceniidenafooje lenyol : Yoo a juul mo wuurigido aan eyidbe mah e sehilaabe e hono mah en to mbaa...
01-01-2009

... gooto wiyrunoo nii.  Ina haani ɓe njannginee, ɓe nehee nehdi moƴƴiri, ɓe ndokkee kaɓɓirɗe ceniiɗe ngam waawde jiiɓtoyde gaggaaji walla pergitte e tiifaaɗe ɗe ɓe kawroyta janngo e ng...
27-01-2019

...AH e kitaale jeytaare. Sabu wonnoode ɗum haalpulaar e salanoode ɗum yawaare e jogonoode ɗum miijooji ceniiɗi e ɓamtorɗi leydi Senegaal, heediino heewɓe e fajiri haa ko ɗuum saabi jarani ɗumen...
26-03-2012

...l nuunɗal kam e potal, peeñgol goonga e ballondiral neesuyankeewal kam e potal goongiranteewal, ceningal. Ngaal ballondiral neesuyankeewal dokkungal baasɗo hakke laaɓɗo e nder da&ntil...
24-02-2011

Ko e kikiiɗe 15 Jolal CENI bayyini njaltudi cabborɗi toɗɗe laamɗoyaŋkooje padanooɗe gila gila. CENI hollitii wonde wullitaango Sellu Dalien Jallo e goori ceedaaɗi to Kurusaa e Sigiri njaɓaa
15-11-2010

...ati yimɓe fof kaaɓii e padgol njaltudi ndii. Goomu toppitiingu ndeenka toɗɗe laamɗoyaŋkooje Gine, CENI, habrii e bayyinaango saaktaango e yaltungo e subaka 15 Jolal. Fitinaaji kuɓɓii e nder Ko...
15-11-2010

... njaltudi hiñtaa: 53%, Alfaa Konnde heɓi 47%. Generaal Maalinaajo Siyaaka Sanngare, gardiiɗo CENI, goomu ɗowoowu woote ɗee, hollitii wonde limtol woote ɗee leeltaani hay so tawii ɗe pot...
12-11-2010

...noo e ngam jeewtidal, Jeneraal Aali Trawore, nulaaɗo Beles Kompawore, laamɗo Burkinaa Faso, gardiiɗo CENI (goomu yuɓɓino toɗɗe ɗee) hono Siyaaka Traore mo Maali yantude e yogae hohowɓe diine....
29-10-2010

Lunseni Kamara Gonnooɗo Cukko Ɗimmo Ceni Toɗɗaama Ñalnde 22 lewru Ngon-Ɗen Ndu Hoyreejo Keso Pul Nguun Goomu. Kono Ngootaagu Doole Potalyankooje Gine (UFDG) mo Alhajji Sellu Daleen Jallo
24-09-2010

Ben Seku Sillaa Hoyreejo Goomu CENI hootii e Joom mum  ñalnde Talaata 14 Septaamburu 2010, tawi omo yahratnoo e duuɓi capanɗe joyi e jeeɗiɗi to Opitaal Seŋ Liwi (Saint Louis) e nder
18-09-2010

...i moƴƴi ndernderi leydi ndi.  E  wi’de Goomu Tamnaangu Njuɓɓudi Cufal (woote) ngal (CENI) : fotde (4.297.668) miliyoŋaaji nayi, teemedde ɗiɗi e capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi ujun...
27-06-2010

18. GAACI: Fiyannde Baaba Maal e Kolommbus Ohaayo!
(News/Organisations et associations)
...#595;ini-ma. Neɗɗo noon so yettii Allah ena foti yettude sabaabu ko e ɗii konguɗi ceniiɗi Baaba Maal rutti teddungal ngendiyankooɓe leñol fulɓe o limtii Mur...
24-06-2010

19. PINAL: Nyalɗi Pine Ceerno Murtuɗo Joob to Mantu-Laa-Jolii
(News/Organisations et associations)
...Ayse Gise. Banndiraaɓe fukɓe kala ena noddaa yoo ngar e keewal maninde ñalɗi ɗii. Njuɓɓudi ceniindi ena fadi renndo ngoo, ummaade e gaaci, jeewte haa e paɗɗondiral. Maa en ngartu heen k...
09-12-2009

... ko e laawol Galle Laamu Muritani caggal nde njaltudi toɗɗe ɗee mbayyinaa. Ko goomu koroowu toɗɗe (CENI) ɗee mbayyini ko ɓuri heewde e njaltudi toɗɗe ɗee. 64,58% wootooɓe mbeddiima karte mu...
19-07-2009

...l, Kodduwaar, Gine Bisaawo, Farayse e Maruk. Ko ɗum addani Ahmed Wul Daddaa winndude ɓataake feewde e CENI, goomu koroowo toɗɗe ɗee ngam woytaade yoo ɗee caɗeele cafre. Ko waawi wonde kala, l...
18-07-2009

...aɗi laamɓe men diiñaade e laamu caloo tellaade!!! Hiirde ndee fuɗɗorii ko hoɗdu, ko cewɗi ceniiɗi belɗi e ɓernde, muusɗi e miijo sabu ko ɗi nawtuuji to Fuuta e Kummbaaru. Cewɗi ena...
06-07-2009

... mum wi'aama ko fedde nde wonaa laamuyankoore yoɓaniɓe awokaaji, kadi yiilaniiɓe nokkuuji cuuɗiiɗi ceniiɗe e maɓɓe,ɗo ɓe ndaɗndoyi ko'e maɓɓe! Hannde noon, Ceerno Madaani Taal koll...
29-04-2009

...ñaamirgal:adi -adii nawa gabbel! Caggal eeraango Abdullaay Wadda: paabee kam kala jogiiɗo galle ceniiɗo yoo luɓam min njippina heen hoɗɓe amen sabu jipporɗe ina ŋakki; ngoon eeraango goo...
08-03-2008

25. RAP FULFULDE: Holi MAITH MC?
(News/Culture et les arts)
...skii kadi kiirɗeeli e weeyo kam e nder dingire lolluɗe, e mbaadiiji jime e duƴƴe jahduɗi cinkiiɗi ceniiɗi ngaddanii MAITH MC darjude e lollude nder leydi ndi kala  e caggal mum fof. Lefol...
02-03-2008

...taƴaade: Leydi Bask-en, Farayse ena wonndi e Kors-en. Riisiy ena wonndi e caɗeele nannduɗe heen to Ceceniy et diiwanuuji goɗɗi. Ɗeen leyɗeele kala njiɗaa henndu jeytaare ena wuttee e Orop sabu...
19-02-2008

... Senegaal ngam lannda kaa waawa heɓtineede. Batuuji e hirjino ina jokki etee njuɓɓudi golle ɗee ina cenii sanne . Maamuudu Dem hollirii tafaani lannda oo ngam duusde lanndaaji walla yantoyde e laa...
11-11-2007

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥