NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés celluka 
20 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher celluka avec Google

Résultats 1 - 20 sur 20
1. Darnde
(Commentaires)
...e e fan'din'de ngenndi pulaar,jamma e wittude ganndal e ɗemmɗam pulaar,ñalawma e jaŋngin'de doosɗe e celluka e ɗemngal pulaar,ndeke noon mammadu sammba joop nder makko e boowal makko fof ko pul...
12-06-2010

2. On kaalii goonga
(Commentaires)
...ritani, haa teeŋti e nder duɗe pulaar; ngati kala binnduɗo konngol pulaar sellini, rewni ɗum e doosɗe celluka, yo o yettu Allah, o yetta J.H.Lih (Hay so o heeroraaki ganndal celluka pulaar, golle...
18-04-2010

3. guido fulbe
(Commentaires)
... tagui nde pinal fuddi natde en ngaddani alkule men tawi jiydaani et latin hay pos tee sa yeewi pulaar hay celluka mun djigga ko e tubankoore. mi haaldani dum yidde farayse noon kaldumi tan ko yidde b...
12-04-2010

...eewtidiiɗam, diisneteeɗam laaɓ-deereejo, to bannge karallaagal janngingol e fittiyaagal. won deftere am celluka nde mbinndu-mi ko kaŋko ngadii-mi hollude ngam o adda heen miijo makko, haalii e may...
07-04-2010

...duɗo hooreejo lowre nde O jaabtimaamo mi, holliikam laawol ngol ndewat-mi ngam jolnude binndanɗe diine e Celluka e coñte e nder lowre pulaagu.com. Ma o yaltin ɗe so Alla jaɓii haajii; Aan Ceer...
23-11-2009

6. Daarol pulaar
(Commentaires)
...yiɗde addude ballal am tan e dingiral pulaagu ngal, ina gasa tawa won heen e konnguɗi peewaani to bannge celluka pulaar, ko maa gacconon mi gantu ko ɗoon baawal am tolnii, mi ñaagiima on yaafuya e...
29-10-2009

7. on.njaaraama.sanneh
(Commentaires)
...l.aminata.dia..salmindemo.e.jaardo..e.gollemako.teetuze..elenyol.hee.konguzi..vurzi.juude.e.pulaar.ko.z'i..celluka.pulaar.fuutankkaa.gal.walla..hummomdinaa.gu.yaru.katantaa.gal..e.sikkam..mi.heewwaani...
05-08-2009

...Fulcom ko debbo, hoore, pelle, ñebbe, leɗɗe! Kala binndorɗo no seertiri e ɗum yoo faam yaltii celluka. O wiyi heewɓe, fuunti ɗum'en ko ena nanndi e ganndal biɗtangal winndirde keewal...
07-07-2017

9. TIGILDE KELME: Tigilde fuɗɗorde men hikka hade ko juɗaa ɓenndude!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, winndooɓe, jaŋngooɓe, awlooɓe, yerwotooɓe e ƴakkooɓe Pulaar on njaɓɓaama kadi. Mi yiɗaa hebbinde haala ngol laawol, ko wiyde-on tan yo on cood Aspirin haa heewi sabu tig
09-02-2014

...uɗal, ko duɗal ngenndiwal ɗemɗe e finaa-tawaji fuɗnaangeyaŋkeeji to Pari. O jannginta e maggal ko celluka  Pulaar. Ko kanko laatii e maggal hannde jaalal pulaagu, caggal nde Alfaa Ibir...
09-06-2012

..., kuutoraaɗe saɗne e nder ɓiɓɓe Fulɓe. Ena jeyaa e ɗeen: - defte taro Sammba e Kummba - celluka Pulaar - Ndikkiri joom moolo Yoga e ɗeeɗoo golle, o gollodii ɗe ko e wor...
14-03-2012

... Ko adii fof miɗo yetta kala jiɗɗo Pulaar garoowo e lowre men ɗaɓɓude humpito, foti ko kabaruuji, celluka, kelmeendi, walla gaandal aduna. Ko yillotooɓe lowre ndee ngoni joom lowre en, minen...
03-08-2011

...yimre pulaar tawa jiydaa e defte binndaaɗe ɗe cuwaa muuleede, eɗen mbaawi sifaade heen Nguurndam Malal, Celluka e Dabiyaagal. Renndo Fulɓe maa mbiyen Haalpular ‘en jibinii yimiyankooɓe wall...
13-09-2010

...battu-ɗen firde won e ballife. Mbattu-ɗen winndude jimɗi, mbattu-den waɗde jeewte e wittooji to bannge celluka haa nde duɗal ɗemɗe ngenndiije sosoytee haa golle gollaade heen ɗee. Haa e nder&n...
05-04-2010

...É—en winndude jimÉ—i, mbattu-den waÉ—de jeewte e wittooji to bannge celluka haa nde duÉ—al É—emÉ—e ngenndiije sosoytee haa...
05-04-2010

...l jumpii he anndude innde mum heeriinde, pelle leyɗe Fulɓe e ɗanniiɓe luutondiriino jiyɗe e dawrugol, celluka jannguɓe Aarabere e jannguɓe Farayseere ndoŋki hawrude he mbaydi ngootiri haa miij...
16-08-2009

... o wiyi en mbayiino ko en arani e leyɗeele men, son en kiñii ngol konngol ma en taw ko ngol goonga celluka. Banndiraaɓe koɗɗo e nokku noon so nannditii e arani tawat ko golle mum ngoni ɗe ...
02-12-2008

... won ko sakkii les!Ceerno Ibrahiima ko jankiniiɗo;newiiɗo laaɓaaɗo gannde ɓaleeri.Omo janngi pulaar e celluka fof ;miijooji guurɗi nawooji renndo yeeso.Omo ara laabi tati e hitaande e duunde Oro...
29-11-2008

...Hakke 150 deftere winndaama e ɗemɗe jeegom, tawa ko e fannuuji kala: ɗemngal, hiisa, cellal, wertaango, celluka. So ɗeen defte limtondiraama, maa won 800 ujunere yeru. Hannde ARED ena moofti ko ɓ...
11-04-2008

... ko huunde kala yoo waɗte e Pulaar. Fannuuji jaŋde kala ena mbaawi looweede e Jangirde men ndee: pulaar, celluka, cellal, hiisa, wertaango et fannuuji goɗɗi. Winndannde adannde ko musidɗo men Saa...
05-10-2007

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥