NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés baaba maal 
73 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher baaba maal avec Google

Résultats 1 - 50 sur 73
1. beyde tinnare e mugnal
(Commentaires)
...ro tan o jahat. Palasuji keddidhi ene kewi. Ronka ko yiide nalamkobhe. Ha joni yimbhe jogi ko goto, woni Baaba Maal.Edhen gnago kadi de goto fof darirto walla nalangkobhe men. Wonande yitbhe bheydade ...
26-11-2010

2. hiirde nde weliino
(Commentaires)
baaba maal, welni ndeen ñannde e columbus ohio,min mbelttima min ngami,min njuuri,min Nimsaani sabu mum wonnde $30 mbuuɗu,elle min ɗe6iino yawde ko min njo6i Ko,sabu mum welde yee6de,yoo wuur kala
25-06-2010

3. DILLANNDE JAAMBARAAGAAL
(Commentaires)
...m nawrataa leydi yeeso,so leydi yahraani yeeso yimɓe wonɓe he nder ndiin leydi mbaawataa yahrude yeeso,BAABA MAAL (wi'i so eɗen piila piilen mo paamɗen,so eɗen piila piilen mo kooliɗen, sabu laa...
28-05-2010

4. ndaw goonga
(Commentaires)
...onii ve gulata tan taw ve cuwwaa wonde walla ma ve ngitee yeruuji zi limotaako ko zum wazi mbizo wiya no Baaba Maal wiyatnoo tiiznee so ezen piila piilen mo nganduzen piilen mo koolizen sibu zii laamu...
12-05-2010

5. ɓamtaare
(Commentaires)
yoo geno yoɓ BAABA MAAL moƴƴere,ngam darnde mum fayodinne timmunde e ngol ɗoo leñol.BAABA MAAL alaa ko woni faandaare ma,so wonaa yoo ɓamto ɗemmngal pulaar e jookli winndere ndee fof,BAABA MAAL
29-04-2010

6. Njettoor
(Commentaires)
Nuwaadibunaaɓe mbaɗi ko foti so jaɓɓaade Baaba Baydi Maal giɗo yimɓe fof. Baaba nattii jimooyo ɓolo.Ko balloowo kala jiɗɗo wallude hoore mum. Dental Nuwaaadibu ina tinnii e Baaba Maal ɓey
11-04-2010

7. weltaare
(Commentaires)
...rnde mum e yidde dum lenol mum.ko kiroowo kabantoodo jahrugol pinal fulbe yeeso-mi yiyiimo hanki kanko e baaba maal e demmba jah e nder tele senegaal etee ko pulaar ohaalata...
11-01-2010

one love a tous ces artistes ki luttent pour k le pulaagu avancent.de baaba maal aux ptits artistes ki debute leur cariere aux fouta.bigup a baba sally notre daron avec yella d 2stv.mes freres n vous
23-10-2009

9. YEEWTI...
(Commentaires)
Dingiral men veydiima yeewtude. Hannde ndee vernde Baaba Maal vuuvii , ngati o hevii wallidiive he felo jam ngo o yavvi. Demmba Njaay Nillaan wonanii hannde seede. Ndillaan , jokku golle , ko ngoll
06-10-2009

10. españa valencia
(Commentaires)
miin komi ngannoojo daade maayo mi salmini fulbe fof kala tobe mbaavi vonde mi salmini alhaji baaba maal banndi raabe mbodo naamndo holko firti tukuloor holko hadien salaade viteede tukuloor on njaraa
11-09-2009

11. yo alla addu wawral
(Commentaires)
seydi jaah mi anndi ndeke Demmba jah wona so nyebbe makko sa nyamaama tan o laawo sabu nde yimbe Baaba maal nyammo nebbe to cilon haala ka mawnino nofeewi. ndeke Demmba jah so tonyaama tan o lawooto s
07-04-2009

12. nyebbe
(Commentaires)
...faadi ha demmba jah yetto nyaama aminata yaya jaah moytiima nyaani ko dum laawi demmba jah sikkakno ko baaba maal e yimbe mum nyaani.min demmba wan mani neldu demmba jaah sakuuji sappo nyebbe mi so...
25-08-2008

13. nyebbe
(Commentaires)
...faadi ha demmba jah yetto nyaama aminata yaya jaah moytiima nyaani ko dum laawi demmba jah sikkakno ko baaba maal e yimbe mum nyaani.min demmba wan mani neldu demmba jaah sakuuji sappo nyebbe mi so...
25-08-2008

14. demba jah timmaani
(Commentaires)
...kambe naalangkoobé be nulaabe men e renndooji et nokkuuji keewdi so dum benni ko ardi fof nannde heen baaba maal ko kodo makko huunde fof ne fotti hecde e makko kangko jah ko dum taggi renndooji ha...
23-08-2008

15. Baaba Maal
(Commentaires)
Darnde, golle e yiDde Baaba Maal fayde e lenol ngol alaa faayoore. Naalanke Bur Domo ina saDi hannde e nder Afrik. CaDeele Baaba tan koko fayti e "professionalisme" wonande yimBe taariiBemo Be. Cehila
01-05-2008

16. njaaren yeeso
(Commentaires)
@Ibrahiim saar so teew fof wayno kono heenyere jammbere ruttantaake so bi pullo fof wayno ko baaba maal en nyaago tanooko ngam heyneede sabu lenyol woppirte tan ko mbaawka mum e pellital mum ko wadi m
11-04-2008

... golle.yonti demngal ngal jola e joljole aduna. wabe no mon mbaawi wuurnude demngal. waabe no mon nii e Baaba maal en mbaawi wuurnude lenol. to podor too festival les blues du fleuve de Baaba maal in...
07-04-2008

18. weltaare mawnde
(Commentaires)
...aama e sippiro dimaace wonande mbaroodi mbieteendi baaboye minaagiima yoo alla juutnu baldema baboye ann baaba maal meda andi a weltima minen hettbe caggalma min mbeltima aladji ndiaye gorgo mbowoddur...
10-03-2008

19. wune sippiro
(Commentaires)
...ndireede faayiide danya wune, eden nulda njettooru teengtudo fayde e mawbe men yontaabe leniol ngol hono Baaba Maal e mbassou niang,nde be njogi haqqlllaaji e pellital tafde goomu dingiral bawdi (eker...
10-03-2008

Ko senngo lammbaaji jolfu6e wonnoo to pinal yahraani.Gila Mbasu ñaq e Baaba Maal ngemmbi MammaduSoh lollirDo Balla beey tafi gammbu pulaar leñol men teppitii yawaare natti pulaar haalaa e ayaawo fof
10-03-2008

21. PULAAR
(Commentaires)
BAABA MAAL KA MEIUER AN WONI FIERTE FULBE KO AN MIN PAARNORTO I MIN DUONOMA JO ALLAAH JUNU DALDEMA. BON RETOUR
19-12-2007

22. weltaare e tele pulaagu
(Commentaires)
... oon ruttoo yana e jom bahe lekkon caroo.eden njogii en mbasaani.so lenol jogiima ko wayno tijjaan aan e baaba maal e murtudo jop e amadu hampaate bah en yoro dooro jallo en.so le nol jogiima hono hii...
19-12-2007

23. ÑALNGU AAMADU MAALIK GAY
(Evènements/Maanditaaje ngenndiyaŋkooɓe)
Aamadu Maalik Gay ruttinoo e joom mum ko ñalnde 28 Duujal 1989. PULAAGU ena mawnina nguu ñalngu ngam siiftorde  oo nganndiyaŋke caasɗo!
21-05-2012

...i am, mo jaɓataa waalde ladde hay gootol sabu wonde deenoowo jinnaaɓe. Umar wondi e mon aan e baaba gila jibinaa. Meeɗaani waalde ladde! Kaŋko ne o finii, o wiyi omo yaha balɗe tati ta...
25-01-2019

Janngo so Alla jaɓii laaɗe ena kaya hakkunde yontaaɓe Fulɓe ɗo e France (Pari) ngam suɓaade ɓurɗo yonteede, fiilee lefol Paɗɗo Fulɓe, Miss Peul Diaspora! Ko hikka waɗtata laabi j
30-03-2018

... heewɓe ena mbiya ko kañum jibini ngaal duƴƴal ummaniinde-en Jamayka, wuro Bob Marley en. Baaba Baydi Maal ne addii heen jeloode mum sabu makko wonde ɓadiiɗo awluɓe e fittaandu Maysu...
04-09-2016

...e tawtoreede fannuyankooɓe rowrowɓe ɗemɗiyankaagal e winndiyankooɓe ŋanaa en heɓtinaaɓe e duunde baaba Aadama ndee kala. Minen, tawtoraaɓe lulnde « REFONDATION NATIONALE&n...
04-09-2014

... e tawtoregol fannuyankooɓe dowrowɓe ɗemɗiyankaagal e winndiyankooɓe nŋanaa heɓtinaaɓe e duunde baaba Aadama ndee kala. E nder ɗeeɗoo balɗe ɗiɗe, jeewte toɗɗiiɗe ɗemɗiyankaaga...
28-08-2014

...e ñaamdu e yardu ngam safraade. Ndeke cellal ko ngalu e nder renndo men sabu ko kañum woni baaba mum ɓamtaare. So cellal ena woodi tan, maa seeɗa jogaaɗo oo waɗe e nguura walla nehdi...
26-03-2014

...ir, ina wayloo, ina yaha, alaa ɗo darii. Neɗɗo noon wiyaa ko yo o nanndu e yonta mum waasa nanndude e baaba mum. Kono e kii caali, yontaaji ɗiɗi kawrii heen. So tawii bayɗo no am nih ko h...
08-03-2014

...ahdude e lappol muritaninaaɓe hikka, so Geno newnii. Ndeen ɗaɓɓaande wonanoo ko gila e garal Alhajji Baaba Baydi Maal to Ñaabina, ñalnde 23 lewru jolal 2013. Ñalnde ale...
01-02-2014

...aalal mawngal arii tawtoraama ñalɗi ɗii. Naalaŋkooɓe men mawɓe e sukaaɓe ngarii, Alhajji Baaba Maal e diɗɗal Daande Leñol jammaaji ɗiɗi ene tambii golle ɗee, ne heedi hakku...
01-02-2014

...ge worgo maayo, naati dingiral. Ɓeen ngoni Gormbolle Kaŋŋe ganndiraaɗo Usmaan Hammadi Joop e Alhajji Baaba Baydi Maal. To batte ɓeeɗoo ɗiɗo, adii e dingiral ko Usmaan Hammadi Joop e goomu mum....
01-02-2014

...go e mum tan winndittooɓe ɓee njottii e wuro hee ɓe payi galle Jaarga jom wuro oo, hono Hammadi Talla baaba mum Sammba Talla. Ɓe njaɓɓaa ɓe mbis maa ɓe njaŋtii hol ko woni muujibu garaangal m...
17-11-2013

...amadu Abdullaay Jallo dowlirɗo Tomaa Sankara Tokosel yuɓɓinii balɗe ɗiɗi pattamlame e nder wuro Baabaaɓe Looti, laamorgo Laaw hanki e nder diiwaan Baraknaa. Ñalɗi ɗii mbaɗi ko &nt...
09-11-2013

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre) hitaande 2013 e nder wuro &Ntil
31-10-2013

Sewnde Ganndal, duɗal gardungal momtude humambinnaagal e majjere udditaama ñalnde aset 27 lewru seeɗto hitaande 2013 e nder taƴre 4ɓere leegal Arafaat e gardagol Catal Fedde Ɓamtaare
09-06-2013

... Maaro Leñaan.e Sammbooru Barka, saajo  miñi mum Alasan e Aluseyni, ɗiɗo funeeɓe, baaba mum Faatimata dikaajo e Tijjaani Aan, luuti tokara baabooy mum, yettinii nulal mum ha...
14-04-2013

...torto-ɗaa e gaaci maa abu aan ka jibinannde Farayse tigi-rigi? DAANDE MAAYO 76:Nde ngon-mi suka, baaba am wiyatnoo-min ko Farayseere yoo haaɗ damal galle,  nder galle oo, ko Pulaar haale...
29-03-2013

...eddotaako e ganndal cuuɗingal e peeñngal pawangal e njanngu mbafoyngu. E nder ɓiɗɓe sappo ɓe baaba makko, Muusaa Bukari SAAR daññoo ɓee, ko kanko daɗi e kala banngeeji. Den...
12-03-2013

Ko "Deftere, ɓunndu ganndal e jaŋde ɗemngal neeniwal" woni tiitoonde nde UNESCO inniri Ñalngu Winndere Ɗemngal Neeniwal hikka nguu. Kala nde 21 Colte ari, aduna oo no fotir
21-02-2013

...ɓe, seernaaɓe wuro Ɓoggel Fadduwaa, wiyetee ko Habii Ceerno Hamediin Jeŋ walla Habii Ummu Jeliyaa. Baaba makko, kanko Mbaare, wiyetee ko Sammba Bakkaar Siidi Konko Siree Sawa Laamu Yero Jam ...
14-02-2013

...   Ko nde puɗɗii-mi ɗannoraade Dakaar e hitaande 1990, haŋkadi mbaɗtu-mi tawtoreede kiirɗeele Baaba Maal en, Demmba NJaay NDillaan en. Miɗo yeeɓa-ɓe, miɗo heɗoo ko ɓe mbaɗata koo. Mi...
22-08-2012

Hay mo yiyaani fowru, nanii ena ƴuuña! Kanel Joop alaa mo nanaani daande mum walla innde mum e nder jookli pulpule! Caggal muuku-maaka mawɗo e martaba mo "Fooloo" heɓi e win
19-08-2012

Umar SIH jibinaa ko e hitaande 1952 e wuro ina wiyee Njawaara kono o jeyaa ko Donnaay, ko ɗoon o jaŋngi Alquraana e Ceerno Alhajji Moodi SIH. Ko o ɓiyi Bookaar Maalik Yuunuus Ɗeyyibu Buubu M
29-07-2012

...e waɗtaa opitaal mawɗo walla opitaal keso mawɗo mahee ngam wontude opitaal diiwaan oo fof. [Baabakar MBay Njaay] (iwdi: cridem.org - fulo: Ibraahiima SAAR) ...
02-06-2012

47. NGULLUNGU: Maymuna Cuun yahii
(News/Société)
...aaɗe oon mo kaalaten hannde: Maymuuna Cuun jibinaa ko hitaande 1962 to wuro maɓɓe Aañam SIWOL. Baaba makko wiyatee ko Elimaan Mayram Aali. Yumma makko ko Pennda Kummba Ummul  to Jahjaa...
14-05-2012

Hiirde Fuutaŋkaagal (La Nuit du Fouta) jeyaa ko e dille mawɗe ɗe Fedde Gaynaako Ñeeñal (Begers des Arts) yuɓɓinta hitaande kala. Rogere hikka ndee ko fattamlamiire e njuɓɓu
13-05-2012

Hannde Mali koko feccaa, rewo ngoo woni ko e juuɗe Tuwaareg-en, ɓe fedde Dillere Ngenndiire ngam jeytaaare Azawad (MNLA), wonndude e Al-qaida Magreb mo islaam (Aqmi). Bannge worgo ngoo woni ko
03-05-2012

Gila kuudetaa janndinɗo Aamadu Tumaani Tuure, gonnooɗo hooreejo toɗɗaaɗo leydi Maali gila hitaande 2002, leydi ndii horiima yiytude laawol deeƴre e yaakaare. Wonnoo daliilu pollugol laamu d
28-04-2012

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥