NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Recherche mini 3 lettres et maxi 20 lettres
Rechercher les mots-clés anndu saa anndii 
51 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher anndu saa anndii avec Google

Résultats 1 - 50 sur 51
Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar. Ko ɗemɗe sappo e jeetati tan ngoni heen, Pulaar waɗti sappo e j
30-11-2017

...oji makko. Mi wiya kadi, waawaa wonde!  Gite nana njuppa gonɗi mi tinaani, Alla e am nattude anndude ɗo ngon-mi. Gite am ena ndaara binndi ɗi calii-mi goongɗinde; hakkille am ena wanngo...
03-11-2017

3. TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...elme ɓurɗe luggiɗde e wirnaade. Ɗum fof ko e tiiɗtinde ganndal ɗemngal men et wallude janngooɓe e annduɓe yiytondirde e konngi ɗi meeɗaa walla mbayri nande! Ko ɓuri heen tii...
13-10-2017

... ko e majjude e nokkuuji keewɗi ɗo nayi caɗti. Artirde helmere ndee e mbaydi kesiri ena addana yimɓe anndunooɓe siftorde; walla ɓe nganndaano anndude. Ɗum ko won e peeje ngam reende ɗemngal Pu...
03-10-2017

5. TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon nganndi mi yiɗaa ko alaa kaata, ko ŋakki &nti
22-08-2017

... gadanol. Kono ko o ganndal ɓolal. Ngati mi yettinii ceerno Fari laaɓndal ngal, wonaa noon ngam anndude ko doosɗe mbiyi, kono ko ngam o wara haala kaa ɗoon, kecce ɗee ngoppee, yimɓe n...
07-07-2017

Lesdi Nijeriyaa woni hannde ko e fitinaaji mawɗi ndernderi haa teeŋti e Dowllaaji ɗi Fulaɓe koɗi.  Ñalnde 18 lewru nduu, dewo ɓennuɗo oya, habraama wonde njanguuji bonɗi mbaɗii
26-06-2017

...an ko heɓde ko naw-ɗaa aɗa holliroya e peñcu. Hol ko nafat-maa waɗde hono ɗee geɗe? Anndude ko addi cumu nguu ko huunde teeŋtunde ngam reentaade janngo e jam. Kono renntaade ko e...
16-04-2017

9. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Haala maayii! E weetndoogo hee, en keɓii wortaade tigilde nde en meeɗaa waɗde hono mum. Mi lolliniio postol e Facebook ngam woytaade horaade-mi gaynude nde, Alla e mayre toosde! Mi ɓil ɗo to
10-04-2017

...adunayaŋkoore ndee kala jaɓborii kabaaru gartugol Nokia 3310 e jeere ndee. Kala meeɗɗo jogaade walla anndude ngel-ɗoon cinndel summbanii kabaaru oo. Kadi ko cinndel tugnagel e miijo e tafngo ɓoo...
19-03-2017

11. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme adannde e ndee hitaande yettiima ɗoo!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
... Kadi ndee nde waawaa waɗeede e Enternet, ko e ɗerewol tan. Hannde aɗa waawi waɗde ɗum e Enternet, danndude ɗum so a gaynaani, kadi ngartaa njokkitaa. Kono mi naatnaani oon fannu tawo ngam heewd...
29-01-2017

12. COFTAL NGAANDI: Ngaree ñiklee ngaanndi mon e ndee Tigilde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe mi artii e mon kadi e ndee maayirde hitaande 2016 ngam jiiɓde hakkillaaji mon ɗii kadi tawa ko e to fannu ɗemngal. Tigilde meeɗen ɓennunde ndee waɗii sooboyoobo tigi sabu h
18-12-2016

...wlaagu e naataŋkaagal Fulɓe. Ko kaŋko inniri Buuɗi Kummba Ceɗɗel "deftordu" Alla a mum anndude ganni e daarti Fuuta-Tooro. Buuɗi Kummba Ceɗɗel jeyaa ko wuro ena Ɓokijawe e ...
04-09-2016

14. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme artii kadi ñiklude hakkillaaji
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, ko weltaare mawnde hannde e nduu lewru Juko wonndu maanditaare Pulaagu.com artude e mon caggal duuɓi ɗiɗi ɗi mi heɓaani gollude e lowre men. Enen fof eɗen paami ko golle k
24-08-2016

Musidɓe huutortooɓe ɗemngal Pulaar oɗon nganndi Mozilla woni ko e golle yuɓɓo cinnde wiyeteengo Firefox OS ngoo. Gila nde golle ɗee puɗɗii, eɗen pawi heen gite men ngam hokkude Pulaar
28-12-2014

EERAANGO: E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawritii Dakaar ngam miijtaade e mbaydi dowrowri e sifaa daw
04-09-2014

... kollirii wonde keewal ɗemɗe wonaa hujja, ɓe kollirii yeruuji keewɗi hono Afriik bannge worgo ɗo ngannduɗaa ko ɗemɗe 11 cuɓaa yoo ngon ɗemɗe laamu. E oon sifaa, won ardunooɓe yoo Wolof s...
28-08-2014

Kabaaru muusɗo yanii nde saŋkaare Alhajji Buubakar Balde nanaa ñalnde Mawbaare 8 Morso 2014 to Dakaar, Senegaal. Ko ñalnde heen habraa wonde o ruttiima caggal nde o rafaa rafi da
10-07-2014

...cinndel Android . So a anndaa ko woni Android walla a anndaa so cinndel maa dogata ko e Android, naamno annduɓe satiiɓe-ma, walla feewnooɓe telefonaaji. Miin e hoore em mi anndaa marke keewɗe, w...
22-06-2014

...e France, mi yehiino to leydi men Senegaal e hitaande 2010 ndee, mbaɗ-mi toon duuɓi ɗiɗi sabu yiɗde anndude nokku mo jinnaaɓe am ummii. Kadi yiɗde kadi ɗigginde Pulaar am sabu hay so miɗo haa...
26-03-2014

...iima e lowde gollorde ndee, eɓe pira Firefox 29 Aurora e ɗemngal men neeniwal Pulaar. Ɗee golle ɗe nganndu-ɗaa Ceerno men waɗii laabi limti-limtinɗi, hande omo sokli ballal ɓiɓɓe leño...
08-03-2014

...;  Malinaajo gooto ena wiyee Hamma Siisee -    Gammbanaaɓe ɗiɗo ɓe en keɓaani anndude inɗe mumen (tesko-ɗen ko ɗoon e joofnde ndee gammbinaaɓe ɓee tawi en, ena ngummori...
01-02-2014

Ko ngol waɗi laabi joyi ko wuro ngoo ene waɗa ñalɗi e tawtoreede, pelle ndulumaajinaaɓe to mbaawi wonde fof e tawtoreede Jaale pulaar e yoga e ngenndiyaŋkooɓe leñol ngol, e t
01-02-2014

...  ñaaweteeɗi. To bannge geɗe ñaaweteeɗe ɗee ko 5: -    Tagoodi ɓanndu -    Ñaantungal -    Jaɓɓal -   &n...
01-02-2014

...wiy o nanataa ngaal, ngati won teppol woni he ɗuum to bannge limoore haalooɓe ɗemngal wolof ngal. Anndu konngol maa gooto wiyde aɗa nana wolof ngol ena waawi bonna'de leñol maa ko hee...
17-11-2013

... ngal ɗemngal ɓuri jogaade doole; maa walla mbiyen heewde, ɗoo e leydi men Senegaal. Ndeke ne himmi anndude ɗuum e waɗirde ɗum no foti waɗireede nii, nde tawnoo ko fotde fawiinde e dow keecee...
17-11-2013

...e. Nde Tomaa Baabaaɓe mawni haa hankadi waɗti hakkille adii daranaade ko wiɗtude ngam anndude ko saabii jinnaaɓe mum ena nginnira ɗum ooɗoo gorko. Ko ɗuum rewi haa jibini ɗi...
09-11-2013

..., keedoo Alhajji Baaba Maal hannde to bannge dingiral, heɓi mikoroo, nanngi e asko Alhajji Maal haa ɓanndu mum wuli jaw, ɗaɓɓiri ɗum nde naatata hankadi e dingiral sabu jamaanu nguu ena hepp...
31-10-2013

Binndital kaayitaaji Moritani, Bonannde kala nde dow mum Daartol hollii ko ɓaleeɓe ngadii hoɗde e bannge rewo Afrik o kala, tuggi Esiip haa Rewo Moritani. Ngol hollii kadi, ko e tee
05-08-2013

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande kaɓirɗi cinnde. Ngaal kuutorgal ko tappirde Pu
29-07-2013

... nanngata kaalisaaji eɓe ulla e jaŋde ɗemɗe goɗɗe koo, so ɓe njaribinooma ɗemngal ngal maa ɓe nganndu ɗuum ɓuri heewde nafoore sabu ngartam ɗam ko jooni-jooni wonata. E yeru, e wiyde makko...
09-06-2013

...norde ndee, kaa njiiɓiika noddi gasirde loowgol Pulaar e cinndel ngel. Jooni o wiyi yo mi hutmitin... Ɓanndu nduu woni e mooƴde, warñeende woni e walde e tiinde no gite caamaaba! Mus...
03-06-2013

Duuɓi sappo e ɗiɗi hikka ko oo gorko sañkinoo e tanaa oto ɗo wiyetee Juunndu sara wuro Baydi Kacce Paam Giyaa, hakkunde Podoor e Tareeji, Senegaal ñalnde hoore-biir, 14 lewru
14-04-2013

Ñalnde 6 lewtu Seeɗto nduu, Briksel mawninii jibineede Nulaaɗo men Muhammadu (SAW) e gardagol teeddungol Ceerno Dawwaa Bah e Ceerno Mammadu Aali Caam. Lekki Pinal Fulɓe Belsik, fedde ɗ
13-04-2013

Enen fof eɗen ciiftora jaltugol "Air Leñol" e hitaande 2011, Dawwuuda Talla, ɓurɗo lollirde MC Tooroodo mo diɗɗal Daande Maayo 76. Hannde kadi en ngartii addande renndo n
29-03-2013

Ko hannde waɗi balɗe sappo e tati e garal Ceerno ina hawriti ñalngu uddital jumaa mo Peti Pari ɗoo e Liberwiil. Woni e almuudɓe ngari jumaa ko gila waktuuji sappo subaka ngam heɓde j
15-03-2013

...e ɓole ina sooyi. Ko debbo lollonooɗo,ganndaaɗo, kala ɗo o rewi o teskete. Hay laamu tubakooɓe ina anndunoomo, « guworneer »  Ndar oo ina hurminoomo no feewi. Pennda...
12-03-2013

...rɗo anndireede Dono Sam Paate Jallo, yeewtiyanke hiirde ndee, holliri e ngardiindi haala mum. Nganndu mi hiirde ndee fuɗɗiima e jaati, ko gila nde nan mi daande Hammooy Joop e mbaydi penkaa...
23-02-2013

..., ko min Sooniŋkooɓe, ko min Jolfuɓe, ko min Fulɓe! Ko ɓuri muusde e nder renndo Muritani, ko yiyde annduɓe ena njeebii Pulaar, hay winndude inɗe mum'en mbaawaa. Ɓeen kadi nduttoo ena naamnoo ...
21-02-2013

Taan Kajjata Siree Sammba Joom e Bakkaar Siidi Konko Siree Sawa Laamu, taan Ceerno Hamediin e Ummu Jeliyaa, Bah Mbaare Sammba Bakkar jibinaa ko e hitaande 1946 e nder galle lawakooɓe deeniyankoo
14-02-2013

Tugnaade e kabaruuji koolniiɗi, nanaama wonde binnditagol Muritaninaaɓe wonɓe e Pari ena fuɗɗoo ñalnde Naasaande 14 e Mawnde 15 Colte 2013 to ambaasaad Muritani e Pari, 5,rue de Montevid
09-02-2013

...ni Dono Sam Paate Jallo. Dono Sam Paate Jallo oon ngenndiyanke caasɗo, wittiyanke limteteeɗo e ɓurɓe anndude ganni kam e iwdi Fulɓe e yonta hannde.  Ndeke banndiraaɓe tintee! Dono S...
08-02-2013

Haala kaa juutaani: ko yiɗde hollude tan golle puɗɗaaɗe ɗee ngam addande renndo ngoo laylatol Facebook e ɗemngal Pulaat. Golle ɗee ko jooni puɗɗii kono mi horiima mooftude siirlu oo (mmj
09-11-2012

...ih. To bannge faggudu, ena siiftoree kopporeeje keewɗe ɗe e waɗi e mbaylaandi werlaaji ngam danndude liggeyaaji. Kono kadi ummanaade-mo sosde Obamacare ngam gooto kala ena heɓa safaare so...
07-11-2012

...i haŋkadi ndeke en ngonaa leliiɓe e daɗɗude yeebaare, eɗen cimmoo mbonki welsindaare. Kono kadi won anndunooɓe eɗen njiɗi ko'e men kono cikkaano eɗen mbaawi arde haa ɗoo! Ɓe mbiyi "Ee ...
04-11-2012

Anndu hoore maa" ko tiitoonde lefol CD kesol ngol naalaŋke men iisaa Dikel Cubbu yaltini. Iisaa jibinaa ko NGanno, diiwaan Maatam to leydi Senegaal. Gila omo yahra e lebbi 13 o fuɗɗii yimde.
22-08-2012

...n njeewtidii e Muusaa Jallo waɗnde faayiide sanne ngam o fammina renndo ngoo golle ɗe o huñanii annduɓe toon to duɗal Seek Anta Joop. Muusaa Jallo yahri ko fannu coñce e ɗemnɗiyaŋ...
19-08-2012

Hay mo yiyaani fowru, nanii ena ƴuuña! Kanel Joop alaa mo nanaani daande mum walla innde mum e nder jookli pulpule! Caggal muuku-maaka mawɗo e martaba mo "Fooloo" heɓi e win
19-08-2012

...mes) ngam waɗana en yeewtere baɗte Pulaar e nguurndam makko. Usmaan Yok ko nganndiyaŋke moolanaaɗo, gannduɗo Pulaar, bittuɗo ɗemngal men. Kadi omo anndi Fuuta no feewi e hareeji ɗi ndarani-ɗe...
04-08-2012

Umar SIH jibinaa ko e hitaande 1952 e wuro ina wiyee Njawaara kono o jeyaa ko Donnaay, ko ɗoon o jaŋngi Alquraana e Ceerno Alhajji Moodi SIH. Ko o ɓiyi Bookaar Maalik Yuunuus Ɗeyyibu Buubu M
29-07-2012

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥