NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés alkule pulaar 
69 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher alkule pulaar avec Google

Résultats 1 - 50 sur 69
...ulbe.enen fof ken bibbee mbiimi mbiimami.goppen haaltude gacce men.dum koko bonnata lenol.jafodon mi alla alkule pulaar.hadi mamadu hadi jeng to holland to maastricht...
15-01-2012

2. Probleme D'installation
(Commentaires)
...weltiima e ko njiytu mi pulaagu com kono mbido jogii heen saggere ko mi dany do karallo mbido yidi loowde alkule pulaar kono mi ronki(J'utilise wordpad et openOffice)....
20-11-2010

...ooma am yoɓ hiljinooɓe geɗe Jaambareeɓe. Aysata Abdul Jah Debbo lugge, mbeɗe yiɗi y'a faam wonde alkule pulaar so njiyii Ceerno Ibraahima Saar mo pulaagu.com ɗe njusortoo ko no gelooɗi, ɗe...
31-05-2010

4. Tintino moyyo
(Commentaires)
... reyum,ngam winndere nde,e jamde,e kaayitaaji,e kaaye,e leydi ndi,e asamaan o,e kudi e legde-fof heftinii Alkule pulaar-fulfulde meeden.ngaandiijo jayii jawliima jaaliima e feññin'de Alkule pulaar f...
06-05-2010

5. NJUULEN MO WUURI
(Commentaires)
...aalde golle peeñze he lowre ndee , kono golle Ceerno Ibraahiima Saar peeñiino ko adii hannde. Nde jehre alkule pulaar zannantenoo haa siwis ndee , ko Ibraahiima Saar faabii fedde Kawtal e kala jinnd...
21-09-2009

6. naatde e yeewtere
(Commentaires)
...m nallu e kala biddo juuldo! caggal duum so benni hamin njetta oo katante lenol jogiido krallaagal wadude alkule pulaar e ordinaateer. So duum benni ko njitmi haalde seeda e laamu wada, wada dey laama...
09-07-2009

7. NJETTOOR
(Commentaires)
...o yezi ganndal, karallaagal e coftal gon'dungal e yananeede ko yonta mum laavndii. Ko nii waynoo he K.K e alkule pulaar. Hannde kadi ko Pulaagu...
07-11-2008

8. Njettoor
(Commentaires)
...oybude hannde. So ɗum ɓennii, a wiyi e winndannde maa ndee wonde heen baar inniraa ko Ibrahiima Saar mo alkule Pulaar kese; yiɗde am, ko anndude ɗeen alkule kese hol no ciforii. Tiiɗno-ɗeen paam...
26-02-2008

9. Alkule pulaar
(Commentaires)
HOLKO HADI ALKULE PULAAR NGALA E (INTERNET) SABU BAADO NO MBAAMI JIYOOWO TAN PULAAR MOYYI E MUM KODE NGONA E NDER (INTERNET) ONON FOF MI SALMINI ON HAMMAAT BAH
25-02-2008

10. Aan e Jam
(Commentaires)
...mbellamma tan sabu fulBe ine ndarii ngam hare ndimaagu lenyol. So tawi oDon njogi, nde nuladaton-mi C.D alkule pulaar, ngam mi waawa " download" Abou Gueye 1412 Laurel Ave Apt 5 Knoxville TN 37916...
28-01-2008

11. e min padi
(Commentaires)
e min padi jookko daartol alkule pulaar
29-12-2007

12. Fayde e Bookara Aamadu Bah
(Commentaires)
...ndi. Golle ɗee puɗɗiima gila e duuɓi 93-94. Mi winndii daartol majje e lowre ndee ena tiitaa "Daartol Alkule Pulaar". Kala ko njiɗ-ɗon yaltinde e jaaynde mon, on njamiraama sabu enen ndenndi. Mi...
02-12-2007

Md Ibraahiima, A jaaraama. Caɗeele no woodi seeɗa e alkule Pulaar, woni so a yahii e won ngaandiiji, alkule tati pulaar nan ton, ɗe feeñataa e binndol,ko ma mozilla firefox. kanɗe woni: ɗ,
29-09-2007

14. binndi pulaar
(Commentaires)
...baywinirde zum ni ina waawi jakkaa o yeewta no hanki e dingire fuuta. So yuurnitaama noon ma en taw so alkule pulaar hanki ze ngartiraama ma wonan en codorgol jaawngol to bannge gannde kese bayze n...
15-08-2007

15. FIREFOX E ƊEMNGAL PULAAR
(Evènements/Pulaagu.com)
Wanngorde Firefox ena yalta e Pulaar so Alla jaɓii
21-05-2012

16. FORM-ACC2010
(Evènements/Pelle Fulɓe)
PULAAGU.COM organise une séquence de formation (payante) à l'écriture du pulaar à l'intention du public peul de France parlant déjà un peu le pulaar. Le but
08-07-2010

Fedde Kawral gure Ngalluure Saŋe(Commune de Sanghé) gonɗe e Nuwaasot njuɓɓinii yeewtere fattamlamre e nder Nuwaasot e gardagol Alasan Jallo, to dingiral pine biyetengal Galaksi(Galaxy
27-01-2019

Ko adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani malaaɓe mum. O woppi gaa ko jam, yettere Alla alaa fof ko vuri wuurde e sllude
25-01-2019

19. TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Tigilde men hesere naatii dingiral hannde! Calminaali tawataa en heen sabu ndee kam jeelaani! Goree miɗo yurmoo on sahaaji sabu miɗo anndi won hiiwtotooɓe tan, ngoya Alla e horaade yiytude wo
01-05-2018

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar. Ko ɗemɗe sappo e jeetati tan ngoni heen, Pulaar waɗti sappo e j
30-11-2017

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee jaɓaani. Hakkille waajiima, ɓernde jaɓaani heɗaade. Ɗum wonataa, ete
03-11-2017

22. TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe Alla e kuuɓal tawa ena wondi e coftal e darnde ngam toownude n
13-10-2017

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena wiyee "The Economis t". Ndeen winndannde haalatn
03-10-2017

24. TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon nganndi mi yiɗaa ko alaa kaata, ko ŋakki &nti
22-08-2017

...de/mahooɓe. E nder deftere wootere tugnorde nde ndutti-ɗen ɗee balɗe, eɗen njiya heen haatuleere alkule lomtondirooje ɗee. Ndeen woni "Njuɓɓudi Kalimaaji e Pirlitte Golle" nde ...
07-07-2017

Lesdi Nijeriyaa woni hannde ko e fitinaaji mawɗi ndernderi haa teeŋti e Dowllaaji ɗi Fulaɓe koɗi.  Ñalnde 18 lewru nduu, dewo ɓennuɗo oya, habraama wonde njanguuji bonɗi mbaɗii
26-06-2017

27. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Haala maayii! E weetndoogo hee, en keɓii wortaade tigilde nde en meeɗaa waɗde hono mum. Mi lolliniio postol e Facebook ngam woytaade horaade-mi gaynude nde, Alla e mayre toosde! Mi ɓil ɗo to
10-04-2017

Koko janngaa, mbir ƴeeŋɗo so artii e lammba heewi haaɗde ko e kombaa gooto! Ngati yonta oo jeelaani sabu ɗo o woppunoo ɗoo wonaa ɗoon o tawata. Doole njehii, goɗɗe keɓɓii.
19-03-2017

29. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme adannde e ndee hitaande yettiima ɗoo!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Hitaande 2017 dariima, yoo darano en jam, kisal e ɓamtaare! Onon kala no ndiidorino-ɗon, oɗon nduwanee e mayre moƴƴere huuɓtidinnde, kañum e duwawu Alla nde haajuuji kumtotoo, golle n
29-01-2017

30. COFTAL NGAANDI: Ngaree ñiklee ngaanndi mon e ndee Tigilde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe mi artii e mon kadi e ndee maayirde hitaande 2016 ngam jiiɓde hakkillaaji mon ɗii kadi tawa ko e to fannu ɗemngal. Tigilde meeɗen ɓennunde ndee waɗii sooboyoobo tigi sabu h
18-12-2016

31. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme artii kadi ñiklude hakkillaaji
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, ko weltaare mawnde hannde e nduu lewru Juko wonndu maanditaare Pulaagu.com artude e mon caggal duuɓi ɗiɗi ɗi mi heɓaani gollude e lowre men. Enen fof eɗen paami ko golle k
24-08-2016

Musidɓe huutortooɓe ɗemngal Pulaar oɗon nganndi Mozilla woni ko e golle yuɓɓo cinnde wiyeteengo Firefox OS ngoo. Gila nde golle ɗee puɗɗii, eɗen pawi heen gite men ngam hokkude Pulaar
28-12-2014

Keewal ɗemɗe e conce e ganni cariiɗe ko malu ngenndi. E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawrit
28-08-2014

Kabaaru muusɗo yanii nde saŋkaare Alhajji Buubakar Balde nanaa ñalnde Mawbaare 8 Morso 2014 to Dakaar, Senegaal. Ko ñalnde heen habraa wonde o ruttiima caggal nde o rafaa rafi da
10-07-2014

...ɓe pawto-mi mbete mi waawa jokkude e riddude boje am (mmj). Ko adii fof, ko hakkunde tappirde e alkule heewi jiiɓru. Alkule Pulaar haŋkadi ngoni ko e nder yuɓɓo ordinateer, kisa coklaan...
22-06-2014

Jontaaɗo Fulɓe hannde wiyetee ko Wuuri Bah. Ko kaŋko nawi raay ñalnde paɗɗondiral Fulɓe caggal leydi yuɓɓinaa to Pari e lewru maayndu nduu. Sanne wolde ndee muusiino no feewi sabu
26-03-2014

Musiɗɗo Ibraahiima Malal Saar e diɗɗal mum ummiiɓe to leydi Senegaal e leydi Muritani njoftii to Dakaar (Hotel Marie Lucienne) to Point E. Faandaare ngal pottital paayodinngal ko yuurnitaad
08-03-2014

38. TIGILDE KELME: Tigilde fuɗɗorde men hikka hade ko juɗaa ɓenndude!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, winndooɓe, jaŋngooɓe, awlooɓe, yerwotooɓe e ƴakkooɓe Pulaar on njaɓɓaama kadi. Mi yiɗaa hebbinde haala ngol laawol, ko wiyde-on tan yo on cood Aspirin haa heewi sabu tig
09-02-2014

Ko ngol waɗi laabi joyi ko wuro ngoo ene waɗa ñalɗi e tawtoreede, pelle ndulumaajinaaɓe to mbaawi wonde fof e tawtoreede Jaale pulaar e yoga e ngenndiyaŋkooɓe leñol ngol, e t
01-02-2014

Ndulumaaji Demɓe wuro Delliyaa, toongo Faatimata Hawwaa Jeŋ, jatti Demdemɓe yuɓɓinii ñalɗi kaalteteeɗi tuggude e ñalnde 26 haa ñalnde 28 lewru bowte(décembre)
01-02-2014

Leñol Fulɓe, mbaɗten jili (hakkillaaji men) hoto en peccoraade inɗe tawa ko en leñol gootol. Kala he men laaɓndaaɗo, yoo o wiy ko o Pullo, ɗemngal makko ko Pulaar. Ndeenoɗe
17-11-2013

Ngool limtagol ɓeysngu (RECENSMENT) ene himmi no feewi sabu omo soomi ɓure e faayidaaji keewɗi. So en ƴeewtindiima ngal gollal e yooɗde  e himmude e jogaade ngartam en tawat mo woni ka
17-11-2013

Aamadu Abdullaay Jallo dowlirɗo Tomaa Sankara Tokosel yuɓɓinii balɗe ɗiɗi pattamlame e nder wuro Baabaaɓe Looti, laamorgo Laaw hanki e nder diiwaan Baraknaa. Ñalɗi ɗii mbaɗi ko
09-11-2013

Binndital kaayitaaji Moritani, Bonannde kala nde dow mum Daartol hollii ko ɓaleeɓe ngadii hoɗde e bannge rewo Afrik o kala, tuggi Esiip haa Rewo Moritani. Ngol hollii kadi, ko e tee
05-08-2013

...quot;parcacca" so mi luɓiima konngol yonta ngol. Wonnoo ngoƴa gila ndee ko waawde tappude e cinnde alkule men ɗee. Kaan ngoƴa fuɗɗiima joopeede gila nde PULAAGU.COM weddii eeraango feewde e...
29-07-2013

Sewnde Ganndal, duɗal gardungal momtude humambinnaagal e majjere udditaama ñalnde aset 27 lewru seeɗto hitaande 2013 e nder taƴre 4ɓere leegal Arafaat e gardagol Catal Fedde Ɓamtaare
09-06-2013

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel Firefox OS ƴeewndo topayɓe (Developper Preview) ummoraade London. Firefox OS ko
03-06-2013

Duuɓi sappo e ɗiɗi hikka ko oo gorko sañkinoo e tanaa oto ɗo wiyetee Juunndu sara wuro Baydi Kacce Paam Giyaa, hakkunde Podoor e Tareeji, Senegaal ñalnde hoore-biir, 14 lewru
14-04-2013

Ñalnde 6 lewtu Seeɗto nduu, Briksel mawninii jibineede Nulaaɗo men Muhammadu (SAW) e gardagol teeddungol Ceerno Dawwaa Bah e Ceerno Mammadu Aali Caam. Lekki Pinal Fulɓe Belsik, fedde ɗ
13-04-2013

Enen fof eɗen ciiftora jaltugol "Air Leñol" e hitaande 2011, Dawwuuda Talla, ɓurɗo lollirde MC Tooroodo mo diɗɗal Daande Maayo 76. Hannde kadi en ngartii addande renndo n
29-03-2013

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥