NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Recherche mini 3 lettres et maxi 20 lettres
Rechercher les mots-clés alfa kondé⊂mit=s 
50 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher alfa kondé⊂mit=s avec Google

Résultats 1 - 50 sur 50
...olnde juutnde nde njogor-ɗaa ɓamde ndee. Mi wayrii yiyde ma duuɓi seeɗa. Laddeeji ena keewi kalfaandi. A jeyaa hoore maa saka ko tampantaa koo. Eɗen kaalda ko juuti e ɓoggi. Aɗa muus...
25-01-2019

...e Tabital Pukaaku hakkunde leyɗeele, o hoɗi haa o battini e hakkille hooreejo fedde ndee hono Alhajji Alfaa Aamadu Jallo. Nii woni, o waɗaa kalfinaaɗo jokkondire hakkunde leyɗeele, juknaaɗo konn...
10-07-2014

...de Bajala (Garaas Bajala). E oon tuma tawi ko Sokna Tabara Hammaat jokkondirii e Alhajji Bookar Alfaa Bah to leegal Sebeninkoro, taƴre Keyrabugu. Alhajji Bookar, to bannge asli mum, dawi ko t...
01-02-2014

...en ɓe mbinndii galle jaarganaaɓe, ɓe mbinndi yoga e galleeji wuro ngoo, haa ɓe ngari e galle Ceerno Alfaa Jah. Ɓe tawi ɓeen ne kurlii lahal ñebbe ne kacitoo, ɗoon tan Sammba Talla wi&rsq...
17-11-2013

...a yo gonɗi woondu makko yo kor e gite ngenndiyanke, ɓesngu, yiɗɓe e yahdiiɓe. Kodda Neene Alfaa Aali Jaara ɓurɗo anndireede Kummba Maaro Leñaan.e Sammbooru Barka, saajo  m...
14-04-2013

...nnginta e maggal ko celluka  Pulaar. Ko kanko laatii e maggal hannde jaalal pulaagu, caggal nde Alfaa Ibiraahiima SOH wirnii. Omo walla winndiyaŋkooɓe heewɓe muulde defte mumen, gila e Pu...
09-06-2012

...e kalfiigu Hardaneeɓe, duppii "defte diine" ngam woytaade loowdi ɗeen defte goongɗinɗe kalfaandi hakkunde neɗɗo e neɗɗo. Gila ñalnde 29 Seeɗto, Biram nana sokaa to Nuwaas...
30-05-2012

.... O welni haa weli, o ami haa dakmi, o amni min kadi. Abuuko belɗo daande sanne kadi ko gorko moƴƴo! Alfaa Sek, suka Gawlo gooto joom rastaaji juɓɓuɗi naati digniral, addi kadi ko weli, ko welƴ...
13-05-2012

... goomu nguu ) - Yaayaa Bolol Ñaŋ -Haaruuna Hammadi Gay -Ɗaahaa Muusaa Soh -Alfaa Muusaa Aaw -Yero Dooro Jallo - Alasan Hammaat Soh ...
14-03-2012

...Ejipt e wowlaadu makko lollungu o wowlunoo toon e hitaande 2008. Kono hooreejo Dowlaaji Dentuɗi ko ko halfaa, alaa dawrugol waawi ɓemde tawa ena luurdi e nafoore Israel. Gila dawaa dawi, kala nde ku...
21-09-2011

...rɗe heen maantinaade ɗe ko Jokkondiral hakkunde leyɗeele e Cellal Ndenndaandi ɗum wonnoo ko e laamu Alfaa Umaar Konaare. Ko waawi heen wonde fof Aamadu Tumaani Tuure joofnata ko heddii e manndaa m...
21-04-2011

Kodduwaarnaajo e yimiyanke reggae hakkunde leyɗiijo Alfaa Blondy ganndiraaɗo wonde laɓi ñaari boor haali sunaare mum e no yiyri hannde ngonka leydi mum hannde njooliindi e nder luural poli
21-04-2011

..., ɓaleeɓe e safalɓe kala. Gila 28 Jolal 1990, ñalawma potnooɗo laataande maande rimɗude he kalfaandi koloñaal Farayse, wontii ñalngu muusalla e  lor emeseer, ñaln...
28-11-2010

...aɓaaka. Haŋkadi Generaal Siyaaka Sankare fellitii yaltinde ko hulaa ena jogori addude jiiɓru e Gine. Alfaa Konnde hokkaama 52,52% nde Dalein Jallo heɓi 47,48%. Ngati won naamnal potngal jaabeede, ...
15-11-2010

...i e bayyinaango saaktaango e yaltungo e subaka 15 Jolal. Fitinaaji kuɓɓii e nder Konaakiri caggal nde Alfaa Konnde wiyi foolii hade nih njaltudi bayyineede! Hareeji mbiyaama mbaɗii hannde e nder Ko...
15-11-2010

...uftande Ginenaaɓe jam walla maa leydi ndii yantu e fitina hakkunde wonndiiɓe Sellu Dalein Jallo e ɓe Alfaa Konnde. Kono Alla waɗanii Gine sutura mo Afrik fof weltii e mum sabu deeƴre Gine ko dee...
12-11-2010

...aama e nder gure nderndere Gine, ɓee mbarminaama, walla nih mbaraama! En dow tuumo posnugol wonndiiɓe Alfaa Konnde to Konaakiri, Maninkaabe njanii e jawɗeele Fulɓe, mbonnii koɗorɗe e ko seediiɓ...
29-10-2010

...majjuɓe. To jiydugal e Joomiraaɗo, yimɓe fof poti Sabu alaa mo asko mum to makko yettoto Kalfaaɗo ummo daro, woto faalkiso hoyre ma Anndu kala nde ƴukkiɗaa, maa dañ garɗo wa...
01-10-2010

...ni Kamara firti tan ko ɓe heɓtinaani mo, sabu e wiyde maɓɓe haa jooni o jeyaa ko e lannda Rpg mo Pr Alfaa Konnde ɓiyi baaba mum Sellu Daleen Jallo e cufal lofu ɗimmu ngu. Lunseni Kamaraa fof e w...
24-09-2010

...i tuggude e baaba mum jeytaare hono Modiboo Keytaa, Jeneraal Muusaa Tarawore, Ahmadu Tumaani Tuure e Pr Alfaa Omaar Konaare Pulaagu.Com suɓiima waɗande yilliyankooɓe mum daartol politikyankeewol le...
24-09-2010

...ta Maam Kamara. Kono ɗoon kadi ellee nii boom uure politik nde ɓeydii ko mawnude e luggiɗde ngati Pr Alfaa Konnde e wondiiɓe mum mbi’i ko ngaadanii Allah o yonaani ɗumen, sabu e wiyde maɓ...
18-09-2010

Jonte tati ko adii cufal lofu ɗimmu Gine hakkunde Alhajji Sellu Daleen Jallo e Pr Alfaa Konnde, Hooreejo Laamu Luɓal hono Jeneraal Seekubaa Konaate waɗii njillu ndaɓɓu Burkina Faso leydi Belees
30-08-2010

... haaɗi haaɗa e peɗeeli e gite mbaɗdaten e maɓɓe. Kono haade wonii haa jooni ko en halfaaɓe, alaa fof ko mbaaw-ɗen ɓenninde e kuccameeje men tawa ɓe naatnaani heen ɗemɗe maɓ...
19-08-2010

...ngal ɗoon daawal politik ko Alhajji Mammadu Sellu Daleen Jallo mo UFDG e surga nayeejo politik hono Pr Alfaa Konnde mo RPG. Ñalnde altine 9 juko Hooreejo laamu luɓal hono Jeneraal Sekubah ...
17-08-2010

...naaɓe Halfinaaɓe jokkondire jaltuɗe: Koolaaɗo kuuɓal: Aali Taal Haayre Laaw Cukko gadano: Haaruuna Alfaa Jallo Duumngel Dadde Cukko ɗiɗaɓo: Aamadu Tijjaani Jallo Abdalla Cukko tataɓo: Muusaa ...
04-08-2010

...dokkaa konngol ngaddi leeso, ciftini yimɓe ko firti Tooro, ɓe ngaskini haa Mboolu Maakama Sayku Umar, Alfaa Umar ceerno Baylaa.....Ndeke awluɓe ɓee ina coomi jirwinde hiirde ndee. Kolli belɗi ko...
01-08-2010

... nde ko ɓiɓɓe haalpulaar fuutankooɓe ina jeyanoo e ɓeen musidɓe men: Mansuur Njaac to Dumnga Wuro Alfaa, Elimaan Kah to Dumnga Wuro Alfaa, Mammadu Jallel to Kanel, Mammadu Kamara to Ngijilo&ntil...
22-07-2010

... leydi, o hooti Sahre goonga. Nde ɗum ɓenni jibnaaɗo e Ceerno men Abdul Rahiim Ñaŋ to Wuro Alfaa wiyi : gooto fof yoo janngu Faatiha laawol gootol e qulhuwa- alhaalu laabi capanɗe nayi e...
14-07-2010

...ɗee ɗo woɗɗi hay so o heɓaani doole timmuɗe ngam toɗɗeede gila lofu ngadanngu. Sukki e makko ko Alfaa Konndee (RPG), gooto e luutniiɓe ɓurɓe jattinaade e dawrugol Gine ari ɗiɗaɓo. Ko kam...
03-07-2010

...a jibinaa ɗo; so ɗum ɓennii, to Gine toowngo yimɓe fof ina nganndi ko toon woni wero woote ƴamoowo Alfaa Konnde mo RPG, Fulɓe ngalaa toon kono Sellu waɗii toon ko hay gooto meeɗaani yi’d...
27-06-2010

...e ko wellitiiɓe ; hay sinno tawii sufooɓe ginenaaɓe ɓuri rokkude ho’re ko Sellu Daleen Jallo, Alfaa Konnde e Sijjaa Tuure sabu ko kamɓe ɓuri yaakoreede kadi eɓe njogii anniyaaji moƴƴi n...
27-06-2010

... Kuuɓal mayre konngol hono musiɗɗo men Aamadu Mammadu Ñaŋ jeyaaɗo to cuuɗi men Dumnga Wuro Alfaa sabu pulaar ina heewnoo wi’de ko dahaaɗo ɓuri laaɓeede njanngu walla ko joom boru...
10-06-2010

...o ko wayi noon. Eɗen njeyaa e adiiɓe miijaade  yo en mbaɗan ɗemngal men ko fayti e  ɗum. Alfaa Ummar Konaare nde wonno ko ganndo wonaa tan dawriyanke jogii miijo waɗde ko wayi noon. Sa...
05-04-2010

...miijaade  yo en mbaÉ—an É—emngal men ko fayti e  É—um. Alfaa Ummar Konaare nde wonno ko ganndo wonaa tan dawriyanke jogii miijo waÉ—de ko ...
05-04-2010

...dee ko tombanoonde gila gila, sabu dalillaaji ɗiɗi. Senegaal ena mawnina duuɓi 50 caggal nde ɓoggi kalfaande Farayse codaa e hitaande 1960. Kadi, ɗiin duuɓi 50 kawrata ko sappannde adannde Ablaa...
31-03-2010

...rembe heewbe ko wayno Mammadu  Abdu Jah to Doɗel, ceerno Baaba Aminata  Jah  to Doɗel, Alfaa Mammadu Aaw to Waalalde  e hitaande 1922. Omo yahdi  e hoore heewnde ganndal taw...
31-03-2010

37. "Pobbi conngii barooɗe" - KAAW TOKOSEL TUURE
(Coñce Pulaar/Jime e jimɗi)
...jigaaje pobbi conngii barooɗe dow Jeeri. - Mboɗo woya mi yejjitaani kaawoyam Soh pullo taan Alfaa mawnum Paali noddumi ko yelle Tullaay e Halimata korsuɗo maamooy Binta Afo Baaba Ma...
16-03-2010

38. "Mi yeewnii" - SAMMBA KUMMBARE
(Coñce Pulaar/Jime e jimɗi)
...Muusaa, Hamdu Mammadu, Muttaar Hakkunde roondaade rindaŋeeji e piyruɗe  walla ko juuni Peel, alfaan, lewre e beccirgal ceertataa e yeri maayo sabu mbaalataa ladde Cide, ngurlooji, mbettoo...
16-03-2010

...MM; Kan Haaruuna, kalfinaaɗo jokkondire; Muhammed Dogi, wasiyŋke jojjanɗe aadee fedde ndee; Maymuuna Alfaa Sih, koolaaɗo kuuɓal Dentital Heyniiɓe e Kan Mammadu, koolaaɗo ɗowgol golle fedde OPR...
17-02-2010

...baaba makko wiyatee ko Juulde Caam. Yumma makko wiyatee ko Deede Amar Baylaa Ñaŋ to Duumga wuro Alfaa. O ɓurnoo won’dude ko e neene makko to Ndakaaru, to leegal “ isin ndok”...
03-09-2009

Lewlewal- 28/08/2009 Hettiyankooɓe e yeeɓiyankooɓe Walfadjri gila hanki tawata tan ko pos e diidol weeyo rajo wolla aayaawo Walfadjri. Ɗum fuɗɗii ko waktu jeegom alkemes 27 lewru
28-08-2009

...e Sarcelles, min ndenndii hiirde galle Mammadu Bookara BAH. Caggal ɗuum e innde FLAM, miin e Aamadu Alfaa BAH e Buubakara JAGANA, min nelanooma e makko, min tawoyimo Mantes-La-Jolie. Wade, so mi w...
17-06-2009

...de jaayndiyankooɓe haɓantooɓe hujjaaji e ndeenka eɓooji mum en e ndeer yontere aroore (As, Soleil, Walfadjri, Sud Quotidien, Ferloo, ekn). Damal gollondiral ina udditii kono kadi jamfa welaani sab...
01-06-2009

...lannda, Mammadu Bah ruttii kadi e subngoji e 1998. Heewɓe ko kaŋko cikkunoo maa o naw ray, caggal nde Alfaa Konnde, hooreejo lannda RPG naŋngaa. Ndeen subngooɗi mbaɗii o ari cukko, caggal Laasana...
27-05-2009

45. HAMMEE LIH: Roɓindo jaayndeejiSenegaal
(News/Revue de Presse Sénégal)
...to Suudu Sarɗiiji nih, ko noon eɓɓo darnugol cukko hooreejo ɓenniri to Senaa too.  Kono  Walfadjri yiyi ko doosgal gaddangal e yeeso depiteeji ɗii ina seerti e ko senaatoor en ɓee ɓen...
20-05-2009

46. HAMMEE LIH: Roɓindo Jaayndeeji Senegaal
(News/Revue de Presse Sénégal)
...naa Idiriisa Sek fittanaa bolol. “Ndeƴƴee sarɗiiji dowrowi ngoni ko e ƴeeɓeede!” Ko Walfadjri suusi haaldude noon. Jaaynde ndee hollitii alaa fof ko waawi falaade ɓenningol kuulal ...
19-05-2009

...e juuɗe laamu. Caggal ɗuum Seernaaɓe Fuuta e gardagol Ceerno Mammadu Lamiin Lih, Kaliif, Duumga Wuro Alfaa, hollitii pellital mumen, e waasde yahrude caggal; so wonaa yo diine Lislaam heɓ fotde mu...
17-05-2009

...wre Caaɓe. Mooɓondiral ngal fof noon ko e gardagol Ceerno Mammadu Lamin lih imaam raatib Duumnga Wuro Alfaa. Kamɓe fof ɓe njahiino tawtoroyeede sariya jiknaaɓe cukalel kaddinanoongel balɓe ɓenn...
15-05-2009

... Ndakaaru e gardagol Madaani Taal e to Wurosoogi e ngardiigu Ceerno Muhammadu Lamin Lih mo Duumnga Wuro Alfaa e ceerno Saamasa.            &...
13-05-2009

50. HAMMEE LIH: Roɓindo jaayndeeji Senegaal 5
(News/Revue de Presse Sénégal)
...aɗatee e peeyi. Aminata Taal baawnooɗo wonde cukko hooreejo, mbele haala mum koko asaa ubbaa. Walfadjri finiri naamnitaade : « Hol mo welaaka diine Aminata Taal ? Jaaynde ndee ina habra...
12-05-2009

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥