NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés yero sylla 
50 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher yero sylla avec Google

Résultats 1 - 50 sur 50
...Naasaande 26 fayi Mawnde 27 to Aram. Gorko mo yejjittaake suddiima leppi leydi. O abbiima yiɗɓe makko Yero Dooro Jallo en, Tijjaani aan en, Saydu Kan en, Jibril Hammee Lih en, Murtuɗo Joop en, Gell...
03-11-2017

Musiɗɗo Ibraahiima Malal Saar e diɗɗal mum ummiiɓe to leydi Senegaal e leydi Muritani njoftii to Dakaar (Hotel Marie Lucienne) to Point E. Faandaare ngal pottital paayodinngal ko yuurnitaad
08-03-2014

...oɓe mawɓe wayɓe no Mammadu Sammba Joop ganndiraaɗo Murtuɗo, Mustafa Booli Kan lollirɗo Saydu Kan, Yero Dooro Jallo, Mammadu Alasan Bah, Ibraahiima Muktaar Daree Saar, Katante Leñol Kan e ...
01-02-2014

...2 70 08 80. On njaaraama ko kuɗol giɗo mon Ibraahiima Umar KAN - Katante Leñol mo Aañam Yeroyaaɓe. On njaaraama ...
17-11-2013

...a noon motooji ;ndaw ko ɗooftii kuulal  en ! Ñande wootere Ilo Soh ne dawa fotti  e Yero Juum ene arta gese , moni kala e maɓɓe dartii ɓe calmotiri haa saɗi joofi. Yero heɓɓi...
17-11-2013

... arti e dingiral haa ruuki. Caggal ɗum, seto wuro Fonndu e gardagol Mammadu Abdullaay Tuure e Aliiw Yero Waar naati dingiral. Ngo rokki Baaba Maal, e innde wuro Fonndu, wutte jarɗo 100.000 mbuu...
31-10-2013

...n teskiima worɓe heen Ceerno Haamiidu Baal, almaami leegal ngal, Sooro Jah, Maamuudu Njaay, Ñas Yero Aali, Yero Malal Sih, Jibi Sammbayel Soh, Mammadu Bookar Wele, Bookar Kaaliidu Farba Jeŋ, ...
09-06-2013

...jngal diwtungal keeri diwaan  Fuuta Tooro, ɗo o daasi mbootu makko ɗoo. Pennda Muusaa Bukari Yero jibinaa ko Ŋawle, leelaani o teskaa e yonta makko no debbo diwtuɗo aadi, tuugnaade e dokk...
12-03-2013

...e haa e Yeewtere hakkunde Njobbo Aadama ari e Tapsiiru Jaabira e gorko Pullo mo o wasiyinoomo e wiyoyde Yeroo Sam Pooli. -    Haɗi en yahde ko ko ustondirten koo.   Ndeke mba...
23-02-2013

...e nder galle lawakooɓe deeniyankooɓe Waali Jantaŋ, Waali gural Sule Buubu Gaysiri Dewal Sawa Laamu Yero Jam Koli Tengella. Yumma makko yalti ko e galle jeŋjeŋɓe, seernaaɓe wuro Ɓoggel Fadd...
14-02-2013

11. NGULLUNGU: Maymuna Cuun yahii
(News/Société)
... Maymuuna Cuunpar dendorytv   Kuɗol Katante leñol KAN mo Aañam Yeroyaaɓe ...
14-05-2012

...elle...". So ƴeewii yimre ndee, a jaŋngitiima ɗum  e gandal ñeeñal ena waawi yerondireede e ko Aristote witatnoo "le syllogisme" (deux prémices et une d&eac...
28-04-2012

...u Muktaar Ndonngo e yoga e yeeynooɓe pittaali mumen sabu ndimaagu leñol, ko ndeen kadi artani Yero Dooro Jallo, dummbi leñol Fulɓe e yiɗnooɓe Pulaagu e nder jookli winndere nde...
14-03-2012

...s. Jallo Demmba 13.    Sars. Mammadu Demmba Sih 14.    Koninke Alasan Yero Saar 15.    Kapporaal Aamadu Mammadu Bah 16.    Sarsa see...
28-11-2010

...nawi araaraay oo. Min mbaɗi kadi lefol denndal biyeteengal "Senegaal Folk". Ena jeyanoo heen Yero Njaay en, Sumaa en, Pako Jazz en... Caggal ɗum ɓe min liggodtonoo ɓee njiɗi kadi tamde ...
21-11-2010

...aawo waawnde hoɗeede”.  Ndee tagofeere-ɓaawo, inniraande Giliis 581 g (Gliese 581 g), ina yerondiri no feewi e tagofeere men leydi, sabu majje ɗeɓde fotde, kadi to bannge ngoɗɗeeki h...
01-10-2010

Abuu Haaruuna Cuun lollirɗo Sammba Eli Cuun, jeyaa ko cuuɗi men Nabbaaji Siwol e nder Diiwaan Maatam, O jibinaa ko e hitaande 1967 caggal jibineede Annebi Isaa toon e Nabbaaji Siwol. Ko e nder ngo
01-10-2010

Ben Seku Sillaa Hoyreejo Goomu CENI hootii e Joom mum  ñalnde Talaata 14 Septaamburu 2010, tawi omo yahratnoo e duuɓi capanɗe joyi e jeeɗiɗi to Opitaal Seŋ Liwi (Saint Louis) e nder
18-09-2010

Abdullaahi Yaayaa Nget jibinaa ko ñalnde 3 Septaamburu 1970 to Juude Jaaɓi Falnde Baabaaɓe e nder Ndenndaandi Islaamiyankoori Muritani, caggal njanngu makko leslesu to mbootu makko daasaa
13-09-2010

...ko ɓenni koo e dow teddungal ngenndiyankooɓe men, mi limta: ñalɗi Tijjaani Aan, ñalɗi Yero Dooro Jallo, hannde ko Pr Umar Bah yontaa. To bannge saakto: Rajo Timtimol ina heɗtee ɗo ...
04-08-2010

..., Teen Yuusuuf Gey, Jibi Sal, Jiggo Tapsiiru, Mammadu Sammba Joob “Murtuɗo”, Tijjaani Aan, Yero Dooro, Sooñaa Jallo hay sinno tawii ko o tuubaako o ɓamtii pulaagu, Seek Faadel Kan...
25-07-2010

... dalillaaji o rokki ndaw ko haawnii, nde haawaani Allah. So tawii ko ɓeen ŋakki, holi to Siley Njaay, Yero Umaar Jallo, Abuu Joop, Buubakaar Bah, Hammee Aamadu Lih, Abdullaahi Hammadi Saar, Umaar Ba...
13-07-2010

23. GAACI: Fiyannde Baaba Maal e Kolommbus Ohaayo!
(News/Organisations et associations)
...aba Maal rutti teddungal ngendiyankooɓe leñol fulɓe o limtii Murtuɗo, Saydu Kaan, Yero Dooro ekn.... sibu so pulaar yettiima hannde ɗo yettii ɗoo juuɗe maɓ...
24-06-2010

...icode naattii heen, wano Pulaar/fulfulde (ff). Ndee yamre Unicode ena ɓeydaa e mum hakke 22% humpito e yerondireede e yamre ɓennunde ndee. Ena teskini e jaltugol ndee yamre ballondiral hakkunde Unic...
05-05-2010

...roowo ngalu Diisnondirteeɗo Diisnondirteedo Yero Caam Sall Aadma Faal Ibraahiima Jibi Gey ...
10-04-2010

26. "Mi yeewnii" - SAMMBA KUMMBARE
(Coñce Pulaar/Jime e jimɗi)
...erɗi Mboɗo siiftora hay sinno duuɓi ko seeda ngonnoo, Baabiraaɓe e kaawmiraaɓe: Muusaa Siley, Yero Muusaa, Hamdu Mammadu, Muttaar Hakkunde roondaade rindaŋeeji e piyruɗe  walla ko j...
16-03-2010

...nbsp;     ndentinen@yahoo.fr   Kuɗol Katante leñol Kan mo Aañam Yeroyaaɓe, hoyreejo catal Tijjaani Aan ngal Tabital Pulaaku Farayse. On njaaraama IBRAAHIIMA ...
24-11-2009

...o , yaafoo Saydu Kan e maayɓe juulɓe kala.   Kuɗol Katante Leñol Kan mo Aañam Yeroyaaɓe ...
04-10-2009

...eɗane he winndere etee kala borjoŋ maa waɗ he men ko welaa tawi ana anndi ko jam tan wontata. Ceerno Yero Dooro Jallo wiyii: kala ko dawaaɗi ngañondiri, yoo ɗi ndentu kam ɗi ngofa fowru. ...
03-09-2009

... addata heen ko hakke hakkille mum. On njaaraama Kuɗol Katante leñol Kan mo Aañam Yeroyaaɓe ...
16-08-2009

31. PELLE: Bagodiin e saraaji Paris
(News/Organisations et associations)
...ma wanngo, elley nehaaɓe e dingire Fuuta. Iisaa e yahdiiɓe mum nawii ray. Caggal makko ko Abuu Yero BAH, naalanke jibinaaɗo e Farayse, mo faarnoraaki tuubakaagal o joli, weltini pittaali. Ca...
29-07-2009

...FNDD heɓii 16,29% e yeeso Ahmed Wul Daddaa (13,66%). Lannda Wul Daddaa RFD ruttiima caggal no feewi so yerondiraama e toɗɗe baɗaaɗe e hitaande 2007 nde Siisi Wul Seek Abdallaahi toɗɗaa Laamɗo ...
19-07-2009

...umanbinnaagu, majjere…Hannde o ruttiima, o tawoyii toon, Al Hajji Umaar, Ceerno Suleymaani Baal, Yero Dooro Jallo, Mustafaa Booli, Saydu Kan, Faadel Kan,Teen Yuusuf Gey, Jiggo Tapsiir. E oo &nt...
26-06-2009

...jime pulaar ko wiyateende DIINE POLOTIK ena hawri e ñalnde 26/05/1983 to wuro am en Aañam Yeroyaaɓe. Ko adii jiyondiral am en, miɗo mawninatnoo ñalngu nguu, mi innira ɗum juuld...
26-06-2009

...eewɓe. Mi gollodiima e heewɓe ko wayno : Baaba Maal, Maalik Paate Soh, Faadal Aysata, Abuu Jubaa Deh, Yero Maay Soh, Tuure Kunnda, Frere Gise en, Yuusu Nduur, baɗoowo Reggae, hono, Boris Piau, Dian...
19-06-2009

...ii ko Murtuɗo waɗii golle mum abbiima haɓdetenooɓe, hono mum; Alfaa Ibraahiima SOH, Tafsiiru JIGGO, Yero dooro JALLO, Tijjaane AAN e Abuubakri DEM, Mohammad Elgaali BAH, njaafoɗee kam. Jaambaree...
17-06-2009

37. Almuudo Ngay: “ Aram Njaay: Yoo bone maa waram”
(Le Monde Peul/Société peule)
Naalanke men Pakoo leñol wii so a ɗa jogii yeroba, hollu gorko maa moosa ɓadoo; so a alaa yero yeroba hollu gorko ma ɓiiccoo faloo! Ko mbiyɗaa ko?   Yeroba ngappu felo woroore timmund
04-06-2009

...l mum. Hiirde ndee waɗii faayiida tigi caggal nde hirtaa haa gasi sabu heewɓe njummbii toon hay sinno yeroba alaa heen. Ŋawlee so tawii heewnoo ko jirgitde ɓalli fuutankooɓe, o yerɓinii ɓernde ...
03-06-2009

...e no ngalardi haa yottii hannde: Ceerno Usmaan Soh mo Lewe dawaaɗi, Ceerno Mammadu Soh mo Aañam Yeroyaaɓe, Ceerno Aamadu tijjaani Aanmo Ngijilon e ceerno Katante leñol Kan mo Aa&ntilde...
23-05-2009

...bbaade balɗe 11 caggal nde suɓaa, fuɗɗii woppude? Yoo taw wonaa limoore 11 nde seernaaɓe kuutortoo yerondirnde e “Huwa” woni sabaabu majjum, so ɗuum laatiima, ko wasiyo Ceerno Demmba...
13-05-2009

...kko hawri e lajal, o yalti gadanol ɗanngal ganndal. Ngaal ɗanngal nawi mo ko Ngijilon e duɗal Ceerno Yero Baal. O woni ɗoon ko feccere hitaande ceerno Yero Baal ruttii e joomum. Hade ndeen o wonii...
28-04-2009

... Sukko galano oo, ko Seek Gey mo lannda Ld, rewi heen Baabakar Sadiik Sek mo lannda AFP( cukko didabo), Yero Bak mo Jef-Jel (sukko tatobo), rewi heen Duudu Isah Nas, Ndey Faatu Tunkara (mo Tekki) e Mb...
20-04-2009

... jam he aduna kaa. Yoo Geno lomto en, o lomtinana en. Aamiina Katante leñol Kan mo Aañam Yeroyaaɓe Haalpulaar mbaasii ko ndañataa haa abada. Oo altine 20 lewru seeɗto 2009 sa...
20-04-2009

...ma mawɗo e teddungal huccitinde e mon ooɗo ɓataake, ngam bismaade on e nyalowma pinal, teddiniraaɗo Yero Dooro JALLO, mo mbaɗaten nyalnde hoore biir, 03 / 01 / 2009, tuggude e waktu 14. Ko noon n...
26-12-2008

...o ngal gollal waɗaaka tawo. 7) Hawranooma yoo waɗe he ndeer koolol TPW he ngenndi Senegaal njeenaari Yero Dooro Jallo, he suɓsuɓo daɗondiral naalankooɓe fulɓe, kala ceeyɗo rokkee ndi, kono wa...
05-12-2008

...ene pulaagu keftinteeɗo, naatoowo noppi men enen fulɓe. Ko Maalik tan waawi fiynude yuubakooɓe "yero maama" haa ɓaleeɓe kaawee!! Mo yeddi kala yoo yah to Youtube, tappa "yero maama...
30-10-2008

...l Pulaaku Pari,Tabital Pulaaku Orleyaa,Tabital pulaaku Joonwiliyee, Fedde Kayhayɗi, Fedde Aañam Yeroyaaɓe, Jaaynde Konngol Pulaaku, Fedde K.J.P.F Mantu-laa-jolii, K.J.P.F Nuwaasii lo sek, Fed...
27-10-2008

...to ɗoo e Farayse (yeru), kono so on njeyaaka e leydingootiri, a juulat hannde, kaŋko o juula jaŋngo. Yero kadi, gure ɗiɗi gonɗe e keerol hakkunde leyɗeele ɗiɗ ena mbaawi waasde hoordude walla...
01-09-2008

... *Hiirdeeji (concerts): En yi’oyay yimooɓe kelɗuɓe, wano :  Lama Sidibé e Petit Yero – Guineé. Mamadou Dem – Mauritanie. MOHAMED Bah-Sierra Leone. Baba Kanou...
14-07-2008

... ngol jogaade faayiida! Fuutaŋkaagol ena uura e nder jimɗi bayɗi hono "Laaram" walla "Yero Maama" sabu ɓee sukaaɓe ko Pulaagu ndaranii gila hannde araani. Kadi ɓe kaaɗaani ...
30-06-2008

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥