NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés roi hassan 
50 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher roi hassan avec Google

Résultats 1 - 50 sur 50
1. TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Tigilde men hesere naatii dingiral hannde! Calminaali tawataa en heen sabu ndee kam jeelaani! Goree miɗo yurmoo on sahaaji sabu miɗo anndi won hiiwtotooɓe tan, ngoya Alla e horaade yiytude wo
01-05-2018

...al e Pulaar. Baɗtugol Muslim Pro e Pulaar wonaa ko weeɓi sabu Pulaar alaa tawo e Android e iOS fof. Wadde, so a yiɗii waɗtude Muslim Pro maa e Pulaar, a yahat to teelte toh,.c...
30-11-2017

3. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Haala maayii! E weetndoogo hee, en keɓii wortaade tigilde nde en meeɗaa waɗde hono mum. Mi lolliniio postol e Facebook ngam woytaade horaade-mi gaynude nde, Alla e mayre toosde! Mi ɓil ɗo to
10-04-2017

...e. Ko ndeen kadi ɓe pelliti waɗdude junngo e faandu e Microsoft so huutoraade Windows Phone. Kono Android haŋkadi wafoyii, woppii Windows ɗo woɗɗi. Ɗuum kadi wonani Nokia nimsa mbonka haa yeeya...
19-03-2017

.... Ko ɗuum waɗnoo haa taf-ɗen tappirde Pulaar (Windows) rewi heen taf-ɗen kadi tappirde cinnde (Android). Tappirɗe ɗee wadde ko ɗiɗi: tappirde ordinateer e tappirde cinndel. So a yiɗii aafde...
22-06-2014

6. TIGILDE KELME: Tigilde fuɗɗorde men hikka hade ko juɗaa ɓenndude!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, winndooɓe, jaŋngooɓe, awlooɓe, yerwotooɓe e ƴakkooɓe Pulaar on njaɓɓaama kadi. Mi yiɗaa hebbinde haala ngol laawol, ko wiyde-on tan yo on cood Aspirin haa heewi sabu tig
09-02-2014

...se wonande kaɓirɗi cinnde. Ngaal kuutorgal ko tappirde Pulaar wonande kaɓirɗi afaaɗi yuɓɓo Android. Sikke alaa, Afrik ko cinndel laamii hannde haa janngo. Fuɗɗaama faameede e nokkuuji toow...
29-07-2013

...waawa tafde jaaɓɗe, tawde kod kuutorteeɗo oo wonaa ko suuɗii, ko mooftaa, ko jeyaa no IOS walla Android. Woni ko yiɗaa e cinnde hannde ko yoo mbeeɓ, udditoo, kadi ngadda kesamhesamaagu. ...
03-06-2013

... caɗeele keeraniiɗe naamne maɓɓe. Oo sahaa min ɓuri hatojinde ko e yimɓe jogiiɓe Firefox e Android e Jaɓɓorgo Firefox. Ɓeydu Ganndal e Ruttorde ndee So a ɗa hatojini e wi...
04-11-2012

...e ndee. Firefox jogori yaltude ko e fannuuji ɗiɗi: Firefox ordinateer biro, e Firefox mo cinnde Android. Mozilla udditanii Pulaar damal to lowre mum Mozilla Support. Ko toon wonata lowre Wallito...
10-06-2012

Haala kaa saakiima jeeri e waalo, fuɗnaange e hirnaange wonde hono Biram Wul Dah ((Birame Ould Dah Ould Abeid), mawɗo fedde IRA haɓantoonde ittude kalfiigu Hardaneeɓe, duppii "defte diin
30-05-2012

12. TIGILDE KELME: Ngaree njiñtee tigilde men hesere ndee!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, en ngartii e duu lewru e golle men e yiɗde ɓeydude ganndal ɗemngal men. En mbayrii addude tigilde sanne kono ko waasde jogaade yaajeende tan. Kala sahaa, miɗo hatojina e heblu
05-05-2012

...l ɓamtaare udditiima oo bannge nih. Ɗoo e balɗe daɓɓe, kala jogiiɗo cinndel loowangel yuɓɓo Android maa waaw loowde tappirde ndee e kaɓirgol mum. So ɗum ɓennii, heddiiɓe ɓe ngalaa y...
26-02-2012

14. COFTAL NGAANNDI: Ngaree muusnee koye mon kadi e tigilde kelme 5
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
E ngartii kadi hannde e dingiral pije e ɗemngal pulaar ngam addande renndo ngoo kadi ko ena muusna hoore balɗe! Njaafo-ɗon noon sabu ko gaantude-on welata min, haa teeŋti e gaantirde-on ko ɓamt
29-05-2011

Ko hannde ñalngu Ɗemngal Neeniwal mawnintee e aduna oo fof caggal nde Unesco sosi nguu ñalngu e hitaande 1999. Gila ndee, omo mawninee ñalnde kala de 21 Colte arti. Hikka kadi,
21-02-2011

...e Europe 1wi’i ɓeen ƴoogii tawa njettaaki maayo, Ben Ali antiraa ko to suudu safrirdu laamɗo (Roi) Fahd mo Riyaad wuro laamorgo leydi Arabii Sawuudiit.. E wi’de habrirde Europe 1, Be...
20-02-2011

Mohammed Hosnii Mubaaraak wiyanooma cahen tan wi’i alaa kañum muuɗat, nde tawnoo lacciri ndi ko kaangaandi o yaawii ɗeɗɗaade. So en mbelaama nii mbiyen ko joorngol Tunisii ngol sumo
16-02-2011

...ion du personnel indigene de la colonie) ko ndeen fedde nii rokki mo fartaŋŋe jooɗodaade e laamɗo (roi) Baudouin tawi ina ari hoɗaade leydi Konngo, fayndaare jooɗnde maɓɓe toɗɗinoo e oon tum...
19-01-2011

Luunndiyanke politik laamu Roi Hassan II (ɗimmo) mo Marok, Abrahaam Seerfatii hootii e joom mum ñalnde Alkamiisa 18 lewru Jolal ndu ngon-ɗen ndu to Marakees tawi omo yahra e capanɗe jeetat
25-11-2010

...o fiyde toon koyngal. Mi siftina on kadi ko e nder ndeen hitaande hoyreejo leydi ndi e oon sahaa hono Roi Hasaan ɗimmo tiggi kaake mum suutii maa yalti e fedde ngootaagu leyɗeele Afrik (OUA), haa j...
15-10-2010

... neɗɗanke e nder leydi Senegaal so en kaali ɗemngal tuubankoore (farayse) mbiyen (l’Etat des droits de l’homme au Senegal et des libertes dans notre pays depuis quelques annees), kadi ...
09-10-2010

...e joom makko yo o wirnoye toon, tee kadi hoto gooski makko rese ko juuti e nder suudu galaas (chambre froide). Imaam Alhajji Ibrahiima Bah ina woppi caggal mum suddiiɓe nayo e sukaaɓe noogaas e tato...
23-08-2010

...al Federba to Ndar e hitaande 1951; - Seedamfaagu jaŋde sariya gannndiraaɗo “Lisaas en droits” to duɗal gootal e duɗe jaaɓi haaɗtirde “Facultés de Droit” Pa...
28-05-2010

Muritaninaaɓe wuurɓe leydi Amerik ceppii ñalnde Aaɓde 10 Duujal 2010 yeeso jooɗorde (ambassade) Muritani wonnde Washington DC, laamorgo DD Amerik, yiɗde holirde metere nde be njogii e h
11-05-2010

25. TIGILDE KELME: En ngartii kadi ñiklude hakkillaaji e ndee tigilde hesere!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Colftal ngaanndi, ena anndaa, jeyaa e ko ɓuri hannde waawde tiiɗtinde jaŋde e miijo e pulaar, foti ko ciifti, tinndi walla gaanti. Kono haa jooni to baŋnge binndol ena ŋakka ko addanta fulɓe
06-04-2010

Kawral hakkunde Ejipt e Nijeriyaa welii, jirwii haa ko ɗoon waawi haaɗde! Kono kadi piygal ngal Ejipt fiyi boolumbe Lagoos aldaa e guli (3-1). Gila kawral ngal hurmi, fetto ngoo duumii e hakkunde
12-01-2010

Aloo durwel, gauche-droite, ar mi nawormaa haa Elysee wolla nii haa Palaas d’Alcatrez! ñekkel ko jaartel, beɗel ko denku dotel; puusan am haa mi ruñnja, walaŋ am ɗoofiima, fere
19-08-2009

Pulaagu.com naamniima Umar Tokosel Bah, kalfinaaɗo kablol Lewlewal no yiyri hare ngam hisnude loowdi lowe Lewlewal Group, dannda ndi e nguyka. Ko ɗum woni ko o haaldi e Pulaagu.com. Pulaagu.com: Ko
01-06-2009

Lewlewal - 01/06/09 - Hohooɓe boowal diwooje Ruwaawii majjiraama dille diwal AF447 ngal laana Air France Airbus A330 waɗata hakkunde Riyoo de Janeeroo (Beresil) e Pari (Farayse). Ko sahnga waktuuji
01-06-2009

Joob yaltinaama lannda AJ, fellitii nawde Landinŋ to suudu ñaworde Lewlewal- 28-04-09- Ko welnoo mettii! Hannde subaka, Mammadu Joob yahii nootitaade Prefecture mo Ndakaaru, ngam h
29-04-2009

31. COFTAL NGAANNDI: Tigilde kelme T°3, ngaree haa njiiɓten kadi!!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe fulɓe, kadi calminaali payɗi e mon ena ngonndi e erraade-on kala sahaa nde ɓeydaten tiiɗnaare ngam siynude paandaale men. Ena jeyaa e ko ɓuri tiiɗde e ɗeen paandaale, j
14-04-2009

Howhowɓe Goomu Diisnondiral Ndaargol Lewru leydi Senegaal habrii wonde lewru koorka darotoo e leydi ndii ko ñalnde Mawbaare 2 Siilo 2008. Woni daliilu mum ko lewru yiyaaka ñalde tombaa
01-09-2008

... veuves et des orphelins des Militaires mauritaniens), Ocvidh (Organisation Contre les Violations des Droits Humains) e pelle goɗɗe....   Seppo ngo safalɓe raneeɓe ngardii ina kuljina gila bo...
31-08-2008

Ena haawnii, haawaani Alla, Muhammadu Bello Abuubakar, gorko jeyaaɗo e dowla Niseer (e nder leydi Nijeriyaa) ena wonndi e galla mawɗo, moolanaaɗo moolee! Hannde, omo yahra e rewɓe 86 e sulaaɓe 1
23-08-2008

Haa jooni moolinooɓe Senegaal e Maali nana ngarta e leydi mum'en. Caggal nde diɗɗal gadanal ngal tacci maayo Rooso e lebbi ɓennuɗi ɗii, ko ñalnde 18 lewru nduu diɗɗal tataɓal tacci
21-03-2008

36. CAN :Ejipt librii Kodduwaar 4-1
(News/Sports et loisirs)
Haala maayi!KoEjipt hawrata e Kameruun e wattan kawgel ngenndiije Afrik to Akaraa. Drogbaa e worɓe mum piyaama ngal alaa guli caggal kawral muusngal hakkunde maɓɓe e jogiiɓe karaŋ Afrik oo hono E
08-02-2008

Moolinooɓe Muritaninaaɓe puɗɗiima taccitde maayo ena payti leydi mum'en. Ko ñalnde 29 Siilo diɗɗal 101 neɗɗo (worɓe, rewɓe e sukaaɓe tacci maayo hakkunde Rooso Senegaal e Rooso M
31-01-2008

38. 31 ans de lutte contre l’analphabétisme
(News/Organisations et associations)
...Créations terminologiques - Mise sur pied de troupes artistiques - Animation et publication de trois (3) revues culturelles : Fooyre Vamtaare (NKC), Nguurndam/Xellitaare (NDB), Lewlewal (Zou&ea...
21-12-2007

39. Jiiɓtere tigilde kelme 1
(News/Langue et linguistique Pulaar)
Musidɓe, haa jooni eɗen njokki golle men e ɗemngal pulaar. Caggal nde tigilde men adannde dañi lebbi ɗiɗi, en pellitii saaktude jiiɓtere mayre mbele eɗen ɓenna e tigilde woɗnde. Jiiɓt
06-11-2007

40. Roman: "Les OTAGES" de Mama Moussa Diaw:
(Le Monde Peul/Arts et lettres)
... il se rend compte que les réfugiés mauritaniens ne sont que "Les otages" des trois entités que sont le Sénégal, la Mauritanie et, curieusement, le HCR d&#...
02-10-2007

...dou Bosséabé situé à 5km de là, n’entend pas rester les bras croisés. Ingénieur hydraulicien installé au Burkina Faso, Harouna Dia a inves...
27-09-2007

...été condamné à 20 ans de travaux forcés, j'ai fait la prison mouroir de Oualata, puis celle d'Aioun avant d’être libéré le 7 mars 1...
25-09-2007

43. Les noms sociaux en fulfulde
(Le Monde Peul/Culture Pulaagu)
... eau). Notons qu’entre ces clans existe une parenté à plaisanterie dans les liens croisés, Jallo avec Ba, Bari avec Soh. Les alliances matrimoniales se liaient aussi dans ce...
19-08-2007

44. Yerɓannde leydi to Peru
(News/Environnement)
...o Brio PNUD (Prograam ONU daraniiɗo ɓamtaare leyɗeele). Caggal ɗum, ko pelle diineyaŋkooje  Croix  Rouge et Croissant Rouge ndenndini  balle mum'en, nuldi tillisaaji,  baa...
17-08-2007

45. Mémoire: Pr Alfa Ibrahim SOW
(News/Culture et les arts)
...rientales, INALCO, de Paris-Sorbonne) en devenant répétiteur sous la direction du Pr. Lacroix puis, il se spécialise en linguistique et enfin devint professeur titulaire de litt&e...
06-08-2007

46. Mémoire: Pr Alfa Ibrahim SOW
(Le Monde Peul/Société peule)
...rientales, INALCO, de Paris-Sorbonne) en devenant répétiteur sous la direction du Pr. Lacroix puis, il se spécialise en linguistique et enfin devint professeur titulaire de litt&e...
06-08-2007

47. Tabital Pulaagu à Bruxelles
(News/Organisations et associations)
...es différents parlers, exprimés par des millions d’hommes et de femmes dans des endroits géographiquement éloignés les uns des autres. Ce travail pour qu&rsqu...
05-08-2007

48. Quinzaine du Pulaagu
(News/Organisations et associations)
...l représentera le projet là où il y aura besoin.  Il travaillera en étroite collaboration avec les bénévoles de l’association et disposera d’...
04-08-2007

49. Origine des Peuls (4 pages)
(Le Monde Peul/Histoire)
...rtance de la production d'armes. Bien que les lois, la constitution et l'état de droit, garantissent depuis un siècle la liberté des personnes, ce rapport de soumiss...
04-08-2007

50. Les rappeurs
(News/Culture et les arts)
 WULURE (Regarder leur clip) Trois jours après être arrivé à Conakry, j'avais rendez-vous avec une vieille connaissance, Malik Kébé, boss de Contacts
04-08-2007

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥