NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés pulaar speaking 
61 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher pulaar speaking avec Google

Résultats 1 - 50 sur 61
...e route a suivre pour l avenir de la communaute, je suis membre d'une association qui est basee a newyork pulaar speaking associaton .mes sinceres remerciments a ses persones qui ont crerer se site....
23-03-2011

2. ERRAGO
(Commentaires)
...odoto e moritani bele odon laabe bittede bibbe wiyyobe bimi en e di leydi. Je m'excuse beaucoup de mon pulaar c'est juste pour demander si possible d'organiser une rencontre de pulaar speaking en M...
04-10-2010

3. a wadii ko haani
(Commentaires)
...aggirnoo pullp ko hinnde omo wiyannoomi Boobo ngenndi kaa cukalel moƴƴel kono tinno so a wonii haalirde pulaar Speaking huutoro kongol haal pulaar en a nanii? kon min kawraano he ngaal banngal, miɗ...
26-06-2009

4. Jam hiiri Maakan
(Commentaires)
... rajo hay sinno ko waktuuji ɗiɗi ko adii nde a ɗa uddita, caggal nde kadi nanmi ɗum e publicité rajo Pulaar Speaking hanki mum heen. Nde tawnoo nde kaaldu-ɗen ndee a hollitaani yiɗde walleede e...
04-06-2009

5. yo geno beydu ballal
(Commentaires)
...w weltike. yid6e ndimaagu e nuundal e jeytaare fow weltike. yo geno wuurnu kawtite men, wano KJPF, TPI/W, Pulaar Speaking, FBPM, eko nanndi heen....
23-09-2008

6. njettoor
(Commentaires)
... barke njokke golle enen fof ngonen gootum ,heewde pelle bonaani yaataw fandaare nde ko mbele pulaar 6amto no dolaar banndiraa6e ha6antee6e 6amtaare pulaar do usa fof mbeltiima e ...
04-01-2008

7. FIREFOX E ƊEMNGAL PULAAR
(Evènements/Pulaagu.com)
Wanngorde Firefox ena yalta e Pulaar so Alla jaɓii
21-05-2012

8. FORM-ACC2010
(Evènements/Pelle Fulɓe)
PULAAGU.COM organise une séquence de formation (payante) à l'écriture du pulaar à l'intention du public peul de France parlant déjà un peu le pulaar. Le but
08-07-2010

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde ena jogori maayde! Ngati fuɗɗinooɓe ñalnde Aaɓnde 6 Duujal ɓee fof,
02-06-2019

...ulnorɗe ngam heɓde ɓure dewal men Alla. En mbaynaaki mo kaŋko ceerno Jalaalu sabu eɗen nganndi ko e Pulaar o waɗata haajuuji makko e hammuuji makko kala, teeŋti e diine Lislaam oo. Defte keew...
08-05-2019

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws) ko maccuɗo makko e Nulaaɗo Makko et toppitaade
06-05-2019

Fedde Kawral gure Ngalluure Saŋe(Commune de Sanghé) gonɗe e Nuwaasot njuɓɓinii yeewtere fattamlamre e nder Nuwaasot e gardagol Alasan Jallo, to dingiral pine biyetengal Galaksi(Galaxy
27-01-2019

...ɗo e leñol mum. Ena jeyaa e ko itti baaba to ɗemɗe goɗɗe njaalii toh, artiri galle oo ɗo Pulaar laami, alaa mo renndi nguun laamu. Ɗoo woni Fuuta, ɗoon woni Laaw, ɗoon woni hakku...
25-01-2019

14. TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Tigilde men hesere naatii dingiral hannde! Calminaali tawataa en heen sabu ndee kam jeelaani! Goree miɗo yurmoo on sahaaji sabu miɗo anndi won hiiwtotooɓe tan, ngoya Alla e horaade yiytude wo
01-05-2018

...ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar. Ko ɗemɗe sappo e jeetati tan ngoni heen, Pulaar waɗti sappo e jeenay! Hannde e oo &...
30-11-2017

...nooɗo no feewi e laylayte ɗee sabu darnde makko e ɗemngal ngal. Omo jeyaa e ɓurɓe heewde ko mbindata Pulaar e Facebook. Gila 2013, omo jeyaa e Goomu Mozilla toppitiingu firooji e ɗemngal Pulaar....
03-11-2017

17. TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...darnde ngam toownude ngal ɗoo ɗemngal haa ɓeydoo toowde! Waɗii hannde duuɓi ko eɗen ngaddana renndo Pulaariyaŋkooɓe ngal coftal nganndi ngam ɓeydude ceeɓeendi hakkillaaji, yanti heen waɗdud...
13-10-2017

...wiyee "The Economis t". Ndeen winndannde haalatnoo go golle mbaɗaten e firooji gannde kese e Pulaar haa teeŋti e ngaandiwal (informatique). Ko e ɗanngal Bamako e hitaande 2014 njeewt...
03-10-2017

19. TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...de no Nuwaaksoot, leydi Muritani. Caggal kawral amen to Pari, omo ari tawtoreede golle Mozilla e ɗemngal Pulaar, miin e Bookar Aamadu Bah, kalfinaaɗo jaaynde ndee, min nanondiri e ɗuum. Wadde janng...
22-08-2017

Jannguɓe Pulaar-Fulfulde puɗɗiima heewde, yettere Alla; winndooɓe mbiy-mi e laylayte renndo, ɗuum ne ko barke moolanaaɗo wonande leñol ngol. Ɗuɗe ena ustoo, jannguɓe ena ɓeydoo,
07-07-2017

...i e Toowre Mambilla ndee (Kaka, Mambilla, Igbo, Wummɓu) heewɓe e maɓɓe nanondirtaa. Ɓe kuutortoo ko Pulaar-Fulfulde. Ɗum fof ena jeyaa ko waɗi añɓe ɓee kiranta Fulɓe. Kono ena anndaa...
26-06-2017

22. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...enndo ngoo ciifti ɓurɗi welde, ɓurɗi wirnaade e mettude yiytude ngam seeɓnude ngaanndi mo woni kala. Pulaar ena wondi e ngalu pattamlamu wonande no ɗemngal  huutoraa ngam asde ɗo ɓuri lug...
10-04-2017

Koko janngaa, mbir ƴeeŋɗo so artii e lammba heewi haaɗde ko e kombaa gooto! Ngati yonta oo jeelaani sabu ɗo o woppunoo ɗoo wonaa ɗoon o tawata. Doole njehii, goɗɗe keɓɓii.
19-03-2017

24. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme adannde e ndee hitaande yettiima ɗoo!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...an ciifti, gaanti e ko nanndi heen tawa ko e mbaydi binndol. Ko e hitaande 1982 puɗɗii-mi waɗde ɗum e Pulaar, kono mi ɓooyii jiñtude tigille e Farayseere , gila tuma nde njeeyatnoo-mi jaay...
29-01-2017

25. COFTAL NGAANDI: Ngaree ñiklee ngaanndi mon e ndee Tigilde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe mi artii e mon kadi e ndee maayirde hitaande 2016 ngam jiiɓde hakkillaaji mon ɗii kadi tawa ko e to fannu ɗemngal. Tigilde meeɗen ɓennunde ndee waɗii sooboyoobo tigi sabu h
18-12-2016

26. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme artii kadi ñiklude hakkillaaji
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, ko weltaare mawnde hannde e nduu lewru Juko wonndu maanditaare Pulaagu.com artude e mon caggal duuɓi ɗiɗi ɗi mi heɓaani gollude e lowre men. Enen fof eɗen paami ko golle k
24-08-2016

Musidɓe huutortooɓe ɗemngal Pulaar oɗon nganndi Mozilla woni ko e golle yuɓɓo cinnde wiyeteengo Firefox OS ngoo. Gila nde golle ɗee puɗɗii, eɗen pawi heen gite men ngam hokkude Pulaar
28-12-2014

...iy ngenndi ndii, annda kala ko dawrugol ngol yahata. Kuɗol Muusaa JALLO Fannuyaŋke Ɗemngal Pulaar Goomu Pulaagu.com     ...
28-08-2014

Kabaaru muusɗo yanii nde saŋkaare Alhajji Buubakar Balde nanaa ñalnde Mawbaare 8 Morso 2014 to Dakaar, Senegaal. Ko ñalnde heen habraa wonde o ruttiima caggal nde o rafaa rafi da
10-07-2014

Musidɓe tedduɓe janngooɓe e winndooɓe Pulaar, calminaali kadi tedduɗi fayde e mon. Mi wayrii ɓamde kuɗol am (ndo! tappirde am) ngam winndude e lowre men. Waɗi noon ko miɗo riddondira e b
22-06-2014

..., mbaɗ-mi toon duuɓi ɗiɗi sabu yiɗde anndude nokku mo jinnaaɓe am ummii. Kadi yiɗde kadi ɗigginde Pulaar am sabu hay so miɗo haala Pulaar no feewi ne, Pulaar am oo ena ŋakki laaɓde seeɗa (...
26-03-2014

...ŋe renndinde to AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) worɓe semmbuɓe e darnde mu’en e Pulaar e leñol ngol hono mawɓe men : Bookar Aamadu Bah, Malal Sammba Gise , Muusaa A...
08-03-2014

33. TIGILDE KELME: Tigilde fuɗɗorde men hikka hade ko juɗaa ɓenndude!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, winndooɓe, jaŋngooɓe, awlooɓe, yerwotooɓe e ƴakkooɓe Pulaar on njaɓɓaama kadi. Mi yiɗaa hebbinde haala ngol laawol, ko wiyde-on tan yo on cood Aspirin haa heewi sabu tig
09-02-2014

...goo ene waɗa ñalɗi e tawtoreede, pelle ndulumaajinaaɓe to mbaawi wonde fof e tawtoreede Jaale pulaar e yoga e ngenndiyaŋkooɓe leñol ngol, e tawtoreede jaagorɗe leydi senegaal e...
01-02-2014

...lde;alnde 27 bowte hitaande 2013, tuggude e 9w00h haa 14w30 ko joɗnde ngam ɓulnaade ko fayti e Ɗemngal Pulaar, Remru, Ɗanngal e Ɓamtaare e gardagol Mammadu Alasan Bah gardiiɗo ARP/Tabital Pulaag...
01-02-2014

...nɗe tawa ko en leñol gootol. Kala he men laaɓndaaɗo, yoo o wiy ko o Pullo, ɗemngal makko ko Pulaar. Ndeenoɗen innitoraade Haal pulaar, Tukuloor, Lawɓe, Pol walla inɗe godɗe. Innde m...
17-11-2013

...oo  e 2 haa 3 tan golle ɗee njiiɓorii ɓe, sabu naamndaaɗo fof jaabotoo ko’e ɗemngal  pulaar  kono inɗe ɗe ɓe ndokkata ɗee ne ceerti. Ɓee gaa  mbi’a : ko law...
17-11-2013

Aamadu Abdullaay Jallo dowlirɗo Tomaa Sankara Tokosel yuɓɓinii balɗe ɗiɗi pattamlame e nder wuro Baabaaɓe Looti, laamorgo Laaw hanki e nder diiwaan Baraknaa. Ñalɗi ɗii mbaɗi ko
09-11-2013

.... Waɗi noon e nder pinal mum en ina waɗi « koɗo teddinte ». Kono Haalooɓe Pulaar mbiyi : « puuyɗo renndottaako neene ».  Ko ɗuum...
05-08-2013

...l e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande kaɓirɗi cinnde. Ngaal kuutorgal ko tappirde Pulaar wonande kaɓirɗi afaaɗi yuɓɓo Android. Sikke alaa, Afrik ko cinndel laamii hannde h...
29-07-2013

...set 27 lewru seeɗto hitaande 2013 e nder taƴre 4ɓere leegal Arafaat e gardagol Catal Fedde Ɓamtaare Pulaar leegal Arafaat. Miijo ngoo ummorii ko e sukaaɓe tato rewɓe Rugi Jibi Sammbayel Soh j...
09-06-2013

...altine ɗoo e lebbi seeɗa. Alla hokkii-en fartaŋŋe mawɗo neldeede e cinnde ɗee ngam naatnude heen Pulaar oo, kadi ƴeewndoo no ɗemngal men naatniraa e maggel. Eɗen ciiftora wonde en nj...
03-06-2013

Duuɓi sappo e ɗiɗi hikka ko oo gorko sañkinoo e tanaa oto ɗo wiyetee Juunndu sara wuro Baydi Kacce Paam Giyaa, hakkunde Podoor e Tareeji, Senegaal ñalnde hoore-biir, 14 lewru
14-04-2013

Ñalnde 6 lewtu Seeɗto nduu, Briksel mawninii jibineede Nulaaɗo men Muhammadu (SAW) e gardagol teeddungol Ceerno Dawwaa Bah e Ceerno Mammadu Aali Caam. Lekki Pinal Fulɓe Belsik, fedde ɗ
13-04-2013

...mo Wodobere Makkaaji gonɗo toh e Le Havre, Farayse alaa mo nanaani daande mum, daande Fulɓe, daande Pulaar. Rap makko ko "pinndinoowo, ganndinoowo ɓe nganndaa" kadi ko e ooɗoo CD o ...
29-03-2013

...gu haɗii ceeraagu. Njiɗondiren kormondiren ko ɗuum woni sago men, paamotiren,  yoo fulɓe ndenndu pulaar yahra yeeso.   Goomu Salli, hay so tawii ko bawɗi rap ɓe ndippata kono ko pula...
23-02-2013

...be" ena tiiɗi laamuuji deggondirɗi e hoore leydi ndii gila jeytaare. So ɓe keɓaani no ɓe mbardi Pulaar walla Jolfe, ɓe ngonaa ummantooɓe ɓamtude-ɗe. Hare ɓurnde teeŋtude e nder leydi M...
21-02-2013

...u ko e ordinateer gooto woni tawo, mo men oo. Facebook eɗen nganndi ena huutoree no feewi e nokkuuji ɗi Pulaar haaletee haa teeŋti e Fuuta-Tooro. Sukaaɓe suusɓe, saasɓe jibinaaɓe e ladde ena ɓ...
09-11-2012

Waɗii hannde lebbi joy ko wanngorde men Firefox yalti e ɗemngal Pulaar. Haa jooni oon kabaaru gasaani tawo saakaade e winndere ndee, nokkuuji kala ɗi Fulɓe ngoni. Kono kadi kabaaru oo yaltii e j
04-11-2012

...e PULAAGU hannde ngam yeewtitde e renndo Fulɓe ngoo. Miɗo teskii darnde mon e tiiɗnaare mon e ɓamtude Pulaar tee miɗo yeeɓa golle ɗe mbaɗanton leñol ngol. PULAAGU;COM: Holi Ii...
22-08-2012

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥