NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés president conseil 
49 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher president conseil avec Google

Résultats 1 - 49 sur 49
Ndulumaaji Demɓe wuro Delliyaa, toongo Faatimata Hawwaa Jeŋ, jatti Demdemɓe yuɓɓinii ñalɗi kaalteteeɗi tuggude e ñalnde 26 haa ñalnde 28 lewru bowte(décembre)
01-02-2014

Taan Kajjata Siree Sammba Joom e Bakkaar Siidi Konko Siree Sawa Laamu, taan Ceerno Hamediin e Ummu Jeliyaa, Bah Mbaare Sammba Bakkar jibinaa ko e hitaande 1946 e nder galle lawakooɓe deeniyankoo
14-02-2013

...; ɗee ena ɓitti no feewi e dowlaaji reeŋtuɗi bayɗi hono Ohio walla Florida sabu Mitt Romney ena sukki e President Obamaa ɗo baɗii (49-49) hay so tawii ko Obamaa ɓuri-mo daaɗe. Kono doole e do...
07-11-2012

Njillu hitaandeyaŋkoore CNCR waɗaama to hotel WSD mbo Daara ñanlde  Hoore-Biir 19 lewru Duujal. Fedde CNCR (conseil national de concertation et de coopération des ruraux) nde
30-05-2012

Kabaaru oo yanii gila kikiiɗe wonde Fran¨ois Hollande hawii Nicolas Sarkozy (51,9 - 48, 1) e lofu ɗiɗaɓu toɗɗe laamɗoyaŋkooje Farayse. Kono hay gooto yamiraaka saaktude walla haalde njal
06-05-2012

Ndakaaru nana huɓɓa, Kawlak, Ndar, Kees, alaa wuro ngo deppe poliseeɓe mbaddaani ding ding a seppooɓe, e nder oljaali e kalite garnaate joynooje! Hay gooto heftinaani ooɗoo Senegaal gonnoo
22-02-2012

Falastiinnaaɓe no ndiidorinoo, e semmbinɓe ɗum'en e horsinɓe ɗum'en kuccitti hannde ko to jooɗorde Dental leyɗeele UN to Niw York! Hol ko woni mujiibe dille nanaaɗe toon ɗee balɗe kala
21-09-2011

Kodduwaarnaajo e yimiyanke reggae hakkunde leyɗiijo Alfaa Blondy ganndiraaɗo wonde laɓi ñaari boor haali sunaare mum e no yiyri hannde ngonka leydi mum hannde njooliindi e nder luural poli
21-04-2011

Dewo hoyre biir 13 lewru Seeɗto e hitaande nde ngon ɗen nde, senegaalnaajo Abdu Juuf koolaaɗo kuuɓal fedde hakkunde leyɗiire ngam farayseyaagal nde bismaa e haalirde Rfi, TV5 Monde e jaaynde Mo
27-03-2011

Hankadi dey moɗtunooɓe poofaali mumen fof so mbelaama poofira doole, sabu ƴamal Dr Seek Moodiboo Jaaraa e  cufal hoyreejo leydi 2012 nattii humpude hay gooto . Karalla toowɗo mo ganndal mum
12-03-2011

Njeñtudi cufal hoyreejo leydi lofu ngadanu mbaɗnoongu ñalnde 31 lewru maayndu ndu ina wayino anndaama nii gila ñalnde 4 lewru ngon-ɗen ndu. Nde tawnoo hay go’to e ƴamoo
07-02-2011

...o toɗɗe hooreejo leydi kono kadi toɗɗe nulaaɓe suudu sarɗiiji ñaaginooma hooreejo laamu luɓal (president de transition) hono Jeneraal Saalu Jiboo nde riiwtata lofu ngu haa yeeso, kono oo...
02-02-2011

Ñalnde 22 lewru Samwiyee e hitaande nde ngon-ɗen nde to Bamako (Weendu noodi) wuro lamorgo leydi Maali e gardagol Ahmadu Tumaani Tuure njaatige batu ngu, hoyreejo leydi e hoyreejo fedde fagg
29-01-2011

Ñalnde 27 Jolal 2010, Njuɓɓudi fedde nde wonaa laamuyankoore, fedde Pinal Looti  sompii haayre diidngo Galle e innde dental ngal, e tawtoreede cukko laamiiɗo diiwaan o ( cukko guwerno
09-12-2010

...r gawu. Fedannde walla mbiyen miijo luggo fenndungo « Monument de la Renaissance Africaine wonaa miijo President Abdullaay Wadda, ka ɗo haala ngonduka e mettere mawnde waynii ko hunuko ñ...
19-11-2010

Ko ngal naamndal woni sabaabu pottital aynaaɓe senegal, haralleebe ngaynaaka, e safroobe rafiiji jawdi nalnde 15 e 16 lewru yarkomaa to wuro kees tawii teddiniraa diin naldi dii ko cudddiido mawdo
13-11-2010

Ñaamee (Nijeer), Kolonel Abdullaay Bajiyee cukko ɗimmo hoyreejo laamu luɓal, Kolonel Aamadu Jallo jaagorgal Ngeridaari (ministre équipement) e Lieutenant-kolonel Abdu Sidikuu Kumaand
25-10-2010

Abdullaahi Wadda Hoyreejo leydi Senegaal weddiima e hunuko Abdul Kariimu mum lonngere politik wulnde jaw, mbele ma o waaw moɗde nde walla alaa, ɗoo e balɗe walla lebbi maa en keɓ heen ko laaɓi,
07-10-2010

Musidɗo Abdu Juuf gonnooɗo Hoyreejo leydi Senegaal ko ina tolnoo e duuɓi noogaas e hannde Koolaaɗo Kuuɓal Fedde Hakkundeleyɗiire Ngam Farayseyaagal (OIF) bismaama e maayirɗe lewru Siilto maay
06-10-2010

Ben Seku Sillaa Hoyreejo Goomu CENI hootii e Joom mum  ñalnde Talaata 14 Septaamburu 2010, tawi omo yahratnoo e duuɓi capanɗe joyi e jeeɗiɗi to Opitaal Seŋ Liwi (Saint Louis) e nder
18-09-2010

Caggal balɗe noogaas e jeenayi kuurɗe kumagol puɗal haa mutal e ñaamde, yarde, simmaade e wirnodaade e cuddiiɗo mum jullɓe PoorJenti pummii walla njuulii maayirɗe lewru Koorka teddundu
13-09-2010

Ñalnde Alet 26 jofi Altine 27 lewru Koorka ko juulɓe Winndere Mawnini Jamma « Leylatul Qadiri » walla Mbiyen jamma Tellagol Deftere Allah Seniinde nde woni Quraana Akariim. Ɗo
12-09-2010

Koolaaɗo Kuuɓal Fedde Leyɗeele Dentuɗi Winndere, Korenaajo Ban Ki-Mun suɓiima Jeneraal Baabakar Gay (Senegaal) wonde wasiyaŋle mum keeriiɗo Kooniŋkaagal Walla Militeeryaagal. Jeneraal Gay
30-08-2010

Ñalnde alkamiisa 24 lewru Juko 2010, doosgal laamu kaɗtugol njelaari e nder mbeddaaji ndakaaru darnaama. Ɗum saaktaa ko e ɓataake laamu oon ñalawma, tawi saakti ɗum ko jaagorgal ka
28-08-2010

...maa Hakkundeejo Faysal mo Konaakiri ko e lewru Bowte e hitaande 1989, caggal yamiroore laamuyankoore (decret presidentiel) e sahtu Jeneraal Laasana Konte. Yoo Allah yurmo yaafoo Imaam Ibrahiima Bah nd...
23-08-2010

Aamadu Maalik fuɗɗinooma ligganaade pulaar gila omo woni Farayse.; nde tawnoo to Farayse too, omo gollatnoo e wiɗto ɗemɗe Afriknaaje. Ndeen o wonnoo ko e Kawtal Ɓaleeɓe Janngooɓe to Faray
28-05-2010

Mawɗo fedde koonoŋkooɓe (HCE) keftirnooɗo laamu doole to leydi Muritani lollinii wonde ko o ummotooɗo e jappeere laamu hakkunde ɗoo e 22 lewru nduu (Seeɗto 2009). Ko e calol ayaawo France24 o
08-04-2009

Rajo Gine habrii e subaka hee wonde ɗowgu leydinii fusaama! Ko kooniŋkooɓe mbayyini wonde Yuman Sarɗiiji (constitution) yowaama, ɗowgu fusaama. Ɗum waɗi ko waktuuji seeɗa caggal nde maayde La
23-12-2008

Ko hannde Njeslaare 8 Yarkomaa 2008, Kawtal Jaŋngooɓe Pulaar Fulfulde e Winndere ndee hirndorii uddital mawngal yontere pinal mum to wuro Mantu-La-Jolii. Ko to Galle dille wiyeteende Agoraa noddaaɓ
08-10-2008

Seppooji ngasataa hannde e leydi Farayse ngam hollitde ko joli ñalnde 6 Juko 2008 to Nuwaasoot wonaa goonga, ɗooftaaki laawol demokaraasii. Hannde 6 Siilto 2008 (lewru fat caggal nde Generaa
06-09-2008

Yahya Ould Ahmed Waghf, mawɗo jaagorɗe laamu Siidi Mohammed Wul Seek Abdallaahi cokdanooɗo e yoga e howhoɓe laamu njangu nguu ɗaccitaama hannde kikiiɗe e ko min kabraa. O woppidaa ko howhowɓe
11-08-2008

Kabaruuji ummiiɗi Nuwaaksoot kollitii yanndini laamu Siidi Mohamed Wul Seek Abdallaahi ko ɓe o ittunoo e jooɗle mum'en ko ɓooyaani ngardii waɗɓe kuu oo. E kikiiɗe hee, kamɓe heftuɓe laam
06-08-2008

Haala ena woɗɗi ñifde hakkunde Ablaay Waadd e Mawɗo Suudu Sarɗiiji Makki Sal. Caggal nde Waadd horii howtirde-mo waawnere e jappeere makko to Asambelee, peeje goɗɗe pewjaaɗe ngam ittude
24-07-2008

34. PULAAGU.COM: Caɗeele lowre men
(News/Pulaagu.com)
En ceediima kadi lowre men heɓii caɗeele haa e subaka hee. Ko sahnga  nde njippii-mi to gollorde am njiy-mi en mbaawaa naatde e lowre ndee. Caggal nde naamnii-mi koɗnoowo oo (hebergeur), mi f
23-05-2008

...gene Kamara, o sikki o hodii ɓe. Ta en yejjitu ko Eugene wonnoo jaagaro leydi fii haajuuji laamɗoyankeeji (presidential affairs), fewndo on tuma.  Eugene no ƴettiraa kadi wa ballo Konte ɓadti...
13-01-2008

.... Ka sakkitorum Konte newnuno hesɗintingol yuɓɓo dawro leydi ndii faade e yuɓɓo fecco-hooreyaagal (semi-presidential), ko ɗum wonnoo ɗaɓɓannde maɓɓe hakindiinde nden. Ardiiɓe potte en wii ...
05-01-2008

37. 31 ans de lutte contre l’analphabétisme
(News/Organisations et associations)
Association Pour la Renaissance du Pulaar en République Islamique de Mauritanie (A.R.P.R.I.M.) 31 ans de lutte contre l’analphabétisme   Création L'A.R.P.R.I.M. es
21-12-2007

... e Pulaagu.com, conndi e kure pellaama fayde asamaan ngam fusde seppooji cariiɗi e nokkuuji keewɗi: bolol President Lamine, Lappol Centenaire e jeere Sanndaga kala ena njeyaa e nokkuuji dilluɗi. m...
21-11-2007

...ellal/Health. Ndema e Daɗndal Ñaamdu/Agriculture & Food Security. Haajuuji Laamu-Yimɓeyaŋkooji/Presidential & Public Affairs. Hoɗnugol & Ƴellitaare Darleyiire/Housing & In...
21-10-2007

40. Ñalɗi pine catal Manta udditii!
(News/Culture et les arts)
Ko hannde 15 lewru yarkomaa udditi to Mantes-la-Jolie ñalɗi pine fulɓe  e gardagol Saydu Bah hooreejo catal Kawtal gnal Mantu. Caggal bismaango Mammadu Abdul Sek e ɗemngal farayse.O bay
15-10-2007

41. Lacciri e haako ina ñaamee e Ndakaaru?
(News/Culture et les arts)
Lacciri-e-haako ko ndefu kaawniingu, mbelngu etee alaa nebam kono ina weli haa maayi.Gure keewɗe ina ñaaftondiri ndii ñamiri no ñebbe hakkunde denndiraaɓe kono sirlu oo ina hawr
09-10-2007

42. Yero Dooro Jallo: fulfulde writer, scholar
(Le Monde Peul/Arts et lettres)
...in 1991, and of the Centre d'Etudes, de Recherche, et de Formation en Langues Africaines in 1998. He was president of the Association for the Renaissance of Pulaar until his death, having been fun...
29-09-2007

Pulaagu.com a rencontré les acteurs principaux de l'organisation mauritanienne AVOMM Association d’Aides  aux Veuves et  Orphelins  de Militaires Mauritaniens. Son pr&e
25-09-2007

44. Mémoire: Pr Alfa Ibrahim SOW
(News/Culture et les arts)
MÉMOIRE - Le Professeur Alfa Ibrahim SOW, le Patriote Auteur : Malick Condé 21.01.07 Pr Alfa Ibrahim Sow Il y a un an, le monde intellectuel et politique africain a ét&ea
06-08-2007

45. Mémoire: Pr Alfa Ibrahim SOW
(Le Monde Peul/Société peule)
MÉMOIRE - Le Professeur Alfa Ibrahim SOW, le Patriote Auteur : Malick Condé 21.01.07 Pr Alfa Ibrahim Sow Il y a un an, le monde intellectuel et politique africain a ét&ea
06-08-2007

46. DR Saïkou Omar Diallo
(Le Monde Peul/Société peule)
DR Saïkou Omar Dallo Premier Conseiller de la Coordination des Sages Hal Pular, Dr Saïkou Oumar Diallo a accepté de recevoir notre équipe UFDG-Online lors de l'inauguration
05-08-2007

47. Quinzaine du Pulaagu
(News/Organisations et associations)
QUIZAINE DE LA CULTURE PEULE A MANTES LA JOLIE DEDIEE A LA MEMOIRE DE AMADOU HAMPATE BA Du Lundi 15 Octobre au Samedi 27 Octobre 2007 2 semaines pour faire découvrir LA CULTURE PEULE 
04-08-2007

48. Origine des Peuls (4 pages)
(Le Monde Peul/Histoire)
..." DE L'ORIGINE EGYPTIENNE DES PEULS", (Aboubacry Moussa LAM, , Paris, Présence Africaine,1993) -- Ce livre est seulement l’une des dernières oeuvres qui essaye
04-08-2007

49. ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
(Article statique)
. . : : | | Abdoulaye BA | | : : . . Conseil en gestion de Patrimoine Mandataire CFCI KEBLEE JANNGO MON ! KISNEE JAWDI MON ! Mon travail consiste à proposer les meil
05-08-2010

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥