NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés sow ibrahima mifo 
50 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher sow ibrahima mifo avec Google

Résultats 1 - 50 sur 50
1. TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Tigilde men hesere naatii dingiral hannde! Calminaali tawataa en heen sabu ndee kam jeelaani! Goree miɗo yurmoo on sahaaji sabu miɗo anndi won hiiwtotooɓe tan, ngoya Alla e horaade yiytude wo
01-05-2018

...Biir 21, tuggi w8 suɓaka, ko ndeen daahiraaji garnooɗi ɗii fof puɗɗii jaɓɓeede. Ko ceerno Hasan Sow e ceerno Ahmadu Ɗaahara Jah e ceerno Mammadu Kah, ɓiyi ceerno Maajakatee afo oo, e ceerno S...
28-04-2018

3. TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon nganndi mi yiɗaa ko alaa kaata, ko ŋakki &nti
22-08-2017

... njaabii-mi e ɓernde won e sukaaɓe men jogiiɓe tolnooji moolanaaɗi e ɗemngal men. Miɗo waawi sowtude sowtude heen innde Jaayre Pinal (oon cuus-mi), gooto e ɓeen, jeyaaɗo to wuro men Haay...
07-07-2017

Jaayndeeji falnde Afik Bŋ Hirhaange fof mbaɗii adaa e yiɗde habrude wonde cumu muusngu waɗii to Daakaa Madiina Gunaas ñalnde 12 Seeɗto. Ɗiin jaayndeeji Enternet hay wootere e majji
16-04-2017

6. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Haala maayii! E weetndoogo hee, en keɓii wortaade tigilde nde en meeɗaa waɗde hono mum. Mi lolliniio postol e Facebook ngam woytaade horaade-mi gaynude nde, Alla e mayre toosde! Mi ɓil ɗo to
10-04-2017

...to duɗe toowɗe caggal leydi. E hitaande 1967, o ari e leydi mbiyeteendi Ikreen (Ukraine) to Dowlaaji Sowiyetik, o winndii e duɗal jaaɓi-haaɗtirde fanniyankaagal ndema e wuro wiyeteengo Kiyeew (Ki...
14-02-2013

Dobo ngam heɗtaade "Haala Yontii" nde 25 Jolal 2012  podcasts/HYonti_IMalalSarr-GKesse_kassataya_25_Nov
02-12-2012

Haala kaa juutaani: ko yiɗde hollude tan golle puɗɗaaɗe ɗee ngam addande renndo ngoo laylatol Facebook e ɗemngal Pulaat. Golle ɗee ko jooni puɗɗii kono mi horiima mooftude siirlu oo (mmj
09-11-2012

Hay mo yiyaani fowru, nanii ena ƴuuña! Kanel Joop alaa mo nanaani daande mum walla innde mum e nder jookli pulpule! Caggal muuku-maaka mawɗo e martaba mo "Fooloo" heɓi e win
19-08-2012

Musidɓe tedduɓe en ngartii hannde addande huutorɓe Firefox e yiɗɓe janngude no huutortee fof doggol ayaaje widewoo tawa ena tinndina fannuuji Firefox ɓurɗi maantinde. Ɗee tinndinooje baɗaa
15-06-2012

Dobo ngam heɗtaade "Haala Yontii" nde 03 Korse 2012  podcasts/haala-yontii-Firefox_ibrahimasarr_03_Jun_EDITED
03-06-2012

Rajo kassataya (www.kassataya.com) ena bismii-mi e yeewtre ganndal nganndi (informatique) lewru kala laawol gootol. Bismotoo yeewtere ndee ko musidɗo men Khaly Thiam gonɗo to Memphis, Dowlaaji
03-06-2012

Dobo ngam heɗtaade "Haala Yontii" nde 19 Colte 2012  podcasts/haalayontiibrahimasarr19fev2012_edited
16-05-2012

Dobo ngam heɗtaade yeewtere "Haala Yontii" nde 22 Siilo 2012  podcasts/haala-yonti-22-01-2012-ibrahimasarr
07-05-2012

Dobo ngam heɗtaade yeewtere "Haala Yontii" nde 18 MBooy 2012  podcasts/haala-yonti18-mars-ibrahimamalasarr
07-05-2012

Dobo ngam heɗtaade yeewtere "Haala Yontii" nde 19 Colte 2012  podcasts/haalayonti_ibrahimasarrfacebk29Apr2012_edited
06-05-2012

...tugol winndere, hol ko jogori ɗoo heddaade?. So leydi ndii tiggaama, taggaama, asamaan oo samminaama, sowaama, gooto fof yoo wiy hoore mum 'miin kam hol to ngon-mi?, hol ko ngonnoo-mi ko adii mboɗo ...
28-04-2012

Gila kuudetaa janndinɗo Aamadu Tumaani Tuure, gonnooɗo hooreejo toɗɗaaɗo leydi Maali gila hitaande 2002, leydi ndii horiima yiytude laawol deeƴre e yaakaare. Wonnoo daliilu pollugol laamu d
28-04-2012

Conndi e kure keɓaani geɗal e lofu ngadangu wooteeji leydi Senegaal ɓaɗɗi haŋki 26 Colte ngam suɓaade laamɗo leydi. Senegaalnaaɓe ngootii e keewal (hakkunde 50 e 60%?), kadi hay huun
27-02-2012

...e Fuutaŋkooɓe, ngannden leƴƴi goɗɗi keɓii ko heɓi-en koo. Won yaltuɓe heen haa laaɓi, wano Kosowoo, Sudaan Worgo ekn... Ngannden so tawii en umminaani duun lewlewndu jeytaare, hujjaaji men k...
28-09-2011

...meeje mayre mo hulaani reedu hollataa keeci, oon gorko jaambaaro potnduɗo kasoo e kasanka mum woni Pr Sow Ibrahiima Mifoo tergal e yiilirde ngenndiire tawa koolaaɗo tamnaaɗo njuɓɓudi e jaɓɓal k...
27-03-2011

...ldquo;Ngoni Ba” keɓii huunde e tufnde wiyeteende ”I Speak Fulaa”, afrik siddanaaɓe Soweto Gospel Choir e tufnde “Grace”e Bani men debbo Angelik Kidjo mo Bene. Grammy Aw...
27-02-2011

Njeñtudi cufal hoyreejo leydi lofu ngadanu mbaɗnoongu ñalnde 31 lewru maayndu ndu ina wayino anndaama nii gila ñalnde 4 lewru ngon-ɗen ndu. Nde tawnoo hay go’to e ƴamoo
07-02-2011

...), ko wappii 12 miliyoŋ afriknaajo ina wondi e Jabet. Ndee limre haa jooni e wiyde maɓɓe ina jogori sowaade ɗoo e duuɓi noogaas garooji. Ko ɓuri haaɓnaade heen kadi, 80% e nder ɓeen wonduɓe e...
30-01-2011

...ankadi ko konngonaaɓe tan tamata arme leydi ndi, kadi ngam jaribaade ɓe e ɓoornaade toni militeer o sowi njoɓdeele maɓɓe laabi ɗiɗi. Nde tawnoo Beljik welaaka ndeen feere hono hojom tawi nuldi...
19-01-2011

Gila ñalnde Allah addi Abdullaay Wadda e jappeere nde e hitaande 2000, ñalnde fof kese makko ko ko kaɗi kiiɗɗe makko haaleede alla e laana makko ka rummbude. Kala duñaaɗo e
19-11-2010

Ñaamee (Nijeer), Kolonel Abdullaay Bajiyee cukko ɗimmo hoyreejo laamu luɓal, Kolonel Aamadu Jallo jaagorgal Ngeridaari (ministre équipement) e Lieutenant-kolonel Abdu Sidikuu Kumaand
25-10-2010

...iri piɗtaali mumen ko ŋabbude e keeci laana ka, nde ka waklitii nde.   E nder ɓeen sowɓe e ndeen moobaare ina jeyaa debbo gooto ina wiyee Mariyaama Juuf, ko oon korɗo Allah go&rs...
14-10-2010

...to mayri ko miliyoŋ, teemedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ujunere kiɓɓal, wiyaama nii endi sowoo leydi Farayse fotde laabi ɗiɗi e yimɓe mayri ko sappo e tati miliyoŋ tuugnaade e binndi...
29-09-2010

Abdullaahi Yaayaa Nget jibinaa ko ñalnde 3 Septaamburu 1970 to Juude Jaaɓi Falnde Baabaaɓe e nder Ndenndaandi Islaamiyankoori Muritani, caggal njanngu makko leslesu to mbootu makko daasaa
13-09-2010

...ŋ Mammadu Baydi Ñaŋ yowi ɗumen e nder gacculi Konngonaaɓe.  Adii ferde laawol ko Muusa Sow e nder hojomaaji 12 garwani ɗii, caggal ɗuum Mammadu Ñaŋ loggi ɗiɗaɓol, tataɓol...
12-09-2010

... mo winndere nde tagiraa sabu mum o, yanti heen kala ko jiyaaɗo Allah waɗi e moƴƴe, yoo faam ko ko sowetee gaagaa baraaji keɓeteeɗi e nder lewru koorka ndu. Kala ko mbaaw-ɗen waɗde e jokkere e...
12-09-2010

Alhajji Ibrahiima Bah Imaam Raatib Jumaa Faysal Mo Konaakiri wuro laamorgo Gine hootii e joom mum ñalnde Aljumaa jofi Aset 21 Juko tawi ina yahra e capanɗe Jeeɗiɗi e Nayi ndunngu (74). A
23-08-2010

...de baraaji e rewde Allah no haanirta nii, kono e ndu lewru nde wonnoo kala gollal gollangal heen ko ko sowaa, ndeke so goongɗinɗo tiiɗtinii dadungal mum e mayru felnaaki. Joomiraaɗo toowɗo...
10-08-2010

...riknaajo ina denta e batu mumen 15ɓiire, ñande dewo 25 morso 2010, to Ugannda. Caggal boomaare sowiinde jibinnoonde 76 maayɗo,ñande 11 lewru ndu ngonɗen nduu, e nder wuro laamorgo ngo...
26-07-2010

...nde seedeede e nder kammu. E fawaade e annduɓe ɓee, nde woodii gila ko adii miliyoŋ hitaande, ende sowoo naange men ngee (hoodere men ndee) laabi 300 to bannge kuumndi. Hoodere ndee innaaka tawo...
23-07-2010

... jooni jooni o, lohre nde maa laƴal ngal fuŋŋiniima. Ko waawi heen wonde fof sinno Haalpulaar en ko sowinooɓe (deedi) ngonnoo tawatnoo ɓe ngoppinii sabu ɗawre nde haaɗaani, ɗo haaɗi haaɗa fo...
13-07-2010

Daande Ibraahiima Moktaar Saar ena wowla inɗe jaambareeɓe Afrik nanaama gile gila. Ko min puɗɗii waɗtude hakkillaaji koo, ko kayre yeƴi pinal amen e ganndal amen wonde pulaar tigi "ko ɗ
19-06-2010

Hakkillaaji fof hannde keedi ko to sukaaɓe Fulɓe Farayse nde fayaa e toɗɗagol "Miis" (jontaaɗo) fulɓe ñalnde 12 Korse 2010 to Suudu Mooɓondire Montorey (Palais des congr&egr
07-06-2010

...o dimaaɗi Wagadugu ko fellitɓe rendude e lowre mum'en ngam haɗde ñiibi Kodduwaar sowtude fetto mum'en! Drogbaa e worɓe mum ɓuri hecciɗde to baŋnge c...
12-01-2010

General Abdel Aziz woni ko e laawol Galle Laamu Muritani caggal nde njaltudi toɗɗe ɗee mbayyinaa. Ko goomu koroowu toɗɗe (CENI) ɗee mbayyini ko ɓuri heewde e njaltudi toɗɗe ɗee. 64,58% woo
19-07-2009

...ulɓe ɓuri tampude e nder ɗee leyɗeele. Hannde e duunde Afrik ko pooɗondiral hakkunde Liŋngalaa e Sowaylii ngam wonde ɗemngal gollirgal e nder fedde ngotaango Afrik ; ɗoon, ɗo Pulaar rippata, ...
26-06-2009

Lewlewal : Aɗa waawi halande min hol gonɗo Isaa Mbaay Jaari Soh ? IMJS: Isaa Mbaay Jaari Soh ko suka pullu gaynaako, won e sahaa e ngurndam mum. Isaa noon Alla e mum yiɗde kodde e ñ
19-06-2009

45. TABITAL PULAAGU: Reemtoore Koolol Briksel 2009 fuɗɗiima!
(News/Organisations et associations)
Lewlewal - 10/06/2009 - Koolol Tabital Pulaaku Belsik arii ɗoo haa yettii ɗoo.reemtoore maggol fuɗɗiima gila lewru nduu darii sabu ko ñalnde 26 e 27 Korse 2009 ngol jogori yerɓinde ɓer
10-06-2009

..., Kariim e wondiiɓe mum ñaamata, ngesa njananba : Senegaal. E leyɗeele keewɗe so debbo-reedu sowiima jogorɗo wonde boofo, omo waawi bonnude reendu nduu. Jooni, Senegaal sowiima « bone...
18-05-2009

Lewlewal - Won heewnooɓe nande fowru ena ŋuuña tawa njiyaani-ɗum! Haŋki mbaroodi ndaraniindi yooltude hujjaaji leƴƴi men to Muritani uŋngiima to Le Havre, leydi Frayse. Ko oon woni
04-05-2009

...oɗɓe eeɗnooɓe naatde e laamu waylaare ngartii. Ina e ɓeen : Quraysi Caam mo tammbaa Kunndaa, Aliw Sow, ndey Kadi Joob, Ayda Mbooc, faatu gey Saar e ceerno Loh Woodii woɗɓe saamɓe. ɓeen ngon...
02-05-2009

49. KARALLAAGAL: Pulaagu.com, mbiimi.com e Pulaartv.com ndentii
(News/Organisations et associations)
E oo Alet 05 lewru Avril 2009, hoohooɓe Pulaagu.com, Mbiimi.com e Pulaartv.com mbaɗiino jonnde seniinde ngam wostondirde hakkilaaji e njuɓɓudi golle lowe fulɓe. Sabu yiyde won'de haralleeɓe
07-04-2009

Mo yiyaani fowru, nanii ena ƴuuña! Alaa ɗo innde Maalik Paate Soh (jeyaaɗo to NJum, Fuuta-Tooro Senegaal) yettaaki e nder nokkuuji Fulɓe hannde. Caggal nde lefol CD "Miin e Mah" y
30-10-2008

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥