NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés lac victoria 
52 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher lac victoria avec Google

Résultats 1 - 50 sur 52
1. FORM-ACC2010
(Evènements/Pelle Fulɓe)
...cotisation, nous vous feront parvenir votre badge qui sera votre pass pour la formation. ATTENTION! PLACES LIMITÉES! N'ATTENDEZ PAS! _________________________PAF: 30 euros__________________...
08-07-2010

EERAANGO: E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawritii Dakaar ngam miijtaade e mbaydi dowrowri e sifaa daw
04-09-2014

Keewal ɗemɗe e conce e ganni cariiɗe ko malu ngenndi. E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawrit
28-08-2014

Musidɓe tedduɓe so oɗon keddoraa conndi seeɗa, payee gaɗa maayo sabu hannde en pellat! En pellat sabu golle tiiɗɗe ɗe keɓ-ɗen siynande renndo Fulɓe so yaltine jaaɓnirgal juɓɓinirgal
23-03-2012

... sukaaɓe wonɓe to leyɗeele men ena njiɗi tappude alkule Pulaar ɗee e cinnde Samsung, Nokia walla BlackBerry. Kono en cuwaa tawo yiytande-ɗum feere. Ko e wiɗto mum wonaa sabu cinnde ɗee hay so ...
08-08-2011

...gonaa miijooji nawooji en yeeso. Ko alaa e sago kaɓen e ɓe njiɗanaa Kodduwaar hay bannge cahiiɗo e lacciri. Mboɗo ñaagoo yimɓe Alasan Wataraa nde hesɗitinta kaaldigal mu’en fayde e...
21-04-2011

...   3 FLAMNET: Pr Ibrahiima kootol FLAM wontii coccorgal e hunuko mo woni kala walla mbiyen no lacciri kurtungu nii garɗo fof sahantu hoyre mum. E sahaaji ɓennuɗi ɗi, Fedde men nde won e...
27-03-2011

Haalooɓe pulaar mbi’i : »kala ko neɗɗo remi ko ɗum heewi soñde », ko e nder ndiin mbaydi sariya leydi Ejipto ƴetti kuugal haɗde Hosnii Mubaaraak gonnooɗo hanki hoyree
02-03-2011

...maa diɗɗe naalankooɓe heero (continent) Afrik, ko afrik bannge worgonaaɓe hono « Ladysmith Balack Mambazo » keɓi fartaŋŋe soñde cili tati njeenaari ” Grammy Awards&rdqu...
27-02-2011

Mohammed Hosnii Mubaaraak wiyanooma cahen tan wi’i alaa kañum muuɗat, nde tawnoo lacciri ndi ko kaangaandi o yaawii ɗeɗɗaade. So en mbelaama nii mbiyen ko joorngol Tunisii ngol sumo
16-02-2011

Ñalawma tesketeeɗo daatol Ejipt e leyɗeele aarabeeɓe! Ko hannde waɗti balɗe sappo e jeetati filñitaare ɓesngu Ejipt fuɗɗii. Konngol ko gootol e kunuɗe teemedde ujuneere neɗɗ
11-02-2011

Nijeer diwo go’to ƴamooɓe sappo Allah anndi malaaɗo tiinde jogorɗo humdaneede e oon diwo cafɗo lamɗam. Caggal nde soldateeɓe e gardago Jeneraal Saalu Jiboo polli laamu gorko biyeteeɗo
02-02-2011

... ko e yimɓe leydi ndi juuta laafaaji ‘en so en kaalii tuubankoore mbiyen (des très haut placés dans les structures de l'Etat) peƴtiima coggu warñeende mu ‘en ko ina ...
25-11-2010

Ñaamee (Nijeer), Kolonel Abdullaay Bajiyee cukko ɗimmo hoyreejo laamu luɓal, Kolonel Aamadu Jallo jaagorgal Ngeridaari (ministre équipement) e Lieutenant-kolonel Abdu Sidikuu Kumaand
25-10-2010

...lde;aa ngol wiyetee ko « Luo », ɓuri waawde tawee e takko daande maayo, weendu wiyeteendu Lac Victoria.  Hay so tawii laamu leydi Keññaa ndi, ina haɗi maa ina harmini ...
14-10-2010

... ndeelam = liquide sulɗaaniyaagal leydi =magnétisme terrestre Fedannde Malaaɗo = la voie-lactée hitaande-naanagal = année lumière yuɓɓo-naageejo = systè...
01-10-2010

...de, ngañgu maɓɓe e hoɓɓe ina fuŋŋinii ngati ɓe nattii yiɗande-ɓe hay bannge cahiiɗo e lacciri e ɗo ɓe njooɗii fof ko hoɓɓe ɓe mbaɗata coccorgal. Leydi kay yoo ɗaɓɓan ɓiɓɓ...
27-09-2010

...  Jeneraal Baabakar Gay ko cirlidiiɗo keɗanaaɗo Fedde ONU e diiwaan beeli mawɗi (grands lacs). Caggal duuɓi joyi haa njahdi e naange golle moƴƴe, lomtotoo mo e ndeen jappeere ko nann...
30-08-2010

Duuɓi capanɗe joyi mawningol ñalawma maanditaare Ndenndaandi Gaboo, PoorJentinaaɓe rewɓe e worɓe ngowaaki doole mu’en. Ngoon ñaaƴo duuɓi capanɗe joyi jeytaare waɗaa Ko e
20-08-2010

... hoolaare tekkunde. Kono haalooɓe pulaar mbi’i : »hoto neɗɗo hoolo gaɗa haa liira heen lacciri », Omaar Hasan El Besiir so tawii won ko waawi ñawndu saɗeende Darfuur. ...
19-08-2010

... kelmeendi [pulaar/français/English] Cile: Chili (Chile) Fedannde Malaaɗo: La Voie Lactée (The Milky Way) hitaande naanagal: année lumière (light year) ho...
23-07-2010

Farayse lollirii no alaa e kawgel fuku winndere to Afrik Bŋ Worgo. Teleeji e rajooji winndere ndee kala kalii, kaaltii haala diɗɗal fuku Farayse ummini caggal nde jaayndeeji kabri wonde Nikola
26-06-2010

... hajju ( tamattu’u) .  O lootoo, o juula darɗe ɗiɗi, o muurta hoore makko, o ɓoorta kalacomci ñootaaɗi piiltotooɗi ɓanndu,o ɓoornoo comci makko hajju daneeji : ko sekkaare...
25-10-2009

... hajju ( tamattu’u) .  O lootoo, o juula darɗe ɗiɗi, o muurta hoore makko, o ɓoorta kalacomci ñootaaɗi piiltotooɗi ɓanndu,o ɓoornoo comci makko hajju daneeji : ko sekkaare...
25-10-2009

Lewlewal- 09/02/2009 Haa jooni hay dara laaɓaani e suɓngooji baɗɗi to e leydi Gaboŋ. Gila Al Hajji Umaar Boŋngoo ruttii e lewru Juin, ko jooni leydi Gaboŋ huccani woteeji mum. Fodde yimɓe sap
02-09-2009

Lewlewal : 30/07/09 - Ene waɗa waɗataa ! Hay gooto anndaa, illa hooreejo leydi Senegaal hono Me Abdullaay Wadd. E wiyde makko, kawtal (koolol) ñeeñal ɓaleeɓe potnongal waɗaneede e
31-07-2009

27. RENNDO: Yeewtere Bagodiinnaaɓe njuɓɓini to Paris
(News/Organisations et associations)
Lewlewal -Naatmi Bagodiin ko laawol gootol e nguurnda am, ngam salminoyde neene am, yummum Abdarahmaani Joop, ganndiraaɗo Daa Borgo. Ko wonaa ɗum ko gooto e seernaaɓe am, adiiɓe mi janngin&rsq
29-07-2009

28. PELLE: Bagodiin e saraaji Paris
(News/Organisations et associations)
Lewlewal - Bagodine Espoir, ngol konngol firtata e Pulaar ko njoorto Bagodiin. Bagodiin espoir ko fedde sukaaɓe bagodiinnaaɓe won ɓe e Farayse. Nyande 04/07/ 2009, ɓe njuɓɓinii nyalawma baɗɗ
29-07-2009

“Ko heddii e ngurndam am ko, hay gooto yiyataa mbiɗo ruttoo e lannda PDS. Muk, waɗataa e adunya !” Lewlewal 20/07/09 - Caggal hooreejo lannda PDS, hono Abdullaay WADDA, bismii,
28-07-2009

Hol biy-ɗo jibinannde Farayse tiiɗaaka iwdi mum e pinal mum? Miin deh mi alaa e ɓeen sabu am jokkondirde e maɓɓe no feewi. Hannde, won ko ɓe pewjani renndo Farayse ko meeɗaa yiyeede. Hiirde m
27-06-2009

Leñol fulɓe : Gonɗi cim-cim, jaleeɗe keŋ-keŋ Lewlewal -26/06/09 - Leñol am kol to ngonɗaa ? Fulɓe hol to keedɗon ? Keele maayi, tata nana yana ! Hannde ko hannde mo Murtuɗo Joob
26-06-2009

Lewlewal : Aɗa waawi halande min hol gonɗo Isaa Mbaay Jaari Soh ? IMJS: Isaa Mbaay Jaari Soh ko suka pullu gaynaako, won e sahaa e ngurndam mum. Isaa noon Alla e mum yiɗde kodde e ñ
19-06-2009

33. TABITAL PULAAGU: Reemtoore Koolol Briksel 2009 fuɗɗiima!
(News/Organisations et associations)
Lewlewal - 10/06/2009 - Koolol Tabital Pulaaku Belsik arii ɗoo haa yettii ɗoo.reemtoore maggol fuɗɗiima gila lewru nduu darii sabu ko ñalnde 26 e 27 Korse 2009 ngol jogori yerɓinde ɓer
10-06-2009

Lewlewal - 05-06/09 - Politik, "penetigi", "fuunti tigi" ! Wiyatnoo mawɗo gooto. Hay so wonaa ne, ena nanndi heen. Ko wellnoo mettii hakkunde Kaaw e baɗiraaɗo. Caggal nde e ya
08-06-2009

Lewlewal - 08/06/2009 Laamɗo leydi Gaboo, hono Umar Bonngo saŋkiima haŋki Dewo 7 Korse to Espaañ. ɗee jonte ɓennuɗe kala ko e tampunooɗo e hare makko nde o jaggondiri e kaanseer. Kabaaru
08-06-2009

Lewlewal - 03/06/2009 Talaata ɓennuɗo oo waɗii faayiida to Washington DC. E mballiin Intrahealth, fedde adunayankoore toppitiinde cellal e aduna oo muum e gardagol teddungal Michelle Obama, Omni Sh
03-06-2009

...aaynde Afp, hare hakunde seppooɓe e dadiiɓe, sukaaɓe ko ɓuri heen heewde waɗi ko e nokku « Place des Blocs. » Ɗuum jutii ko foti no wakktu. Heewɓe gañiima heen, nawaama Opita...
29-05-2009

38. HAMMEE LIH: Roɓindo Jaayndeeji Senegaal
(News/Revue de Presse Sénégal)
... gooto e wasiyaaji ceernaajo oo.  15 Me 1993, ko ndeen Meter Baabakar Sey waranoo. Walf Grand Place e Le Quotidian ubbiti geɗe ɗee. Iirtude ñihri ɓuri iirtude haala. Hay so doosɗe l...
19-05-2009

...0 faade 1962 nde Mammadu Jah suɓaa mawɗo jaagorɗe, no Italii niihenne. Towo ko galle mo kuɓeeji wallac ɗiɗi ; hooreejo leydi e elimaan jaagorɗe. Alaa fof ko waɗi heen. So wonaa ɓeydude teddee...
18-05-2009

...amininoode ŋoyde nukkanaa seeɗa yawi ? E kala ko waawi heen wonde, ndiyam fayannde njelaari sahataa lacciri yannge. Ayda mbooc wiyi woppii ! Eey yooooooo yoo taw wonaa luuñtaade ngam ɓura...
13-05-2009

41. HAMMEE LIH: Roɓindo jaayndeeji Senegaal 5
(News/Revue de Presse Sénégal)
...ji woni loowdi yoga e jaayɗe men. « Kaliifa Sal ubbitii booti Paap Joob” Ko Walf Grand Place suɓii udditirde ndeen tiitoonde.  Le Soleil wiyi ko « Meer keso oo dartinii depa...
12-05-2009

42. HAMMEE LIH: Roɓindo Jaayndeeji Senegaal 4
(News/Revue de Presse Sénégal)
...abi Wan gollotooɗo e ñaawirɗe hollitii heen mette mum. E tiitoonde mawnde jaaynde Walf Grand Place, debbaajo oo hollitii rewɓe cuwaa tawo rokkeede faayidaagal mumen. Le Populaire yalti Ndaka...
11-05-2009

43. HAMMEE LIH: Roɓindo jaayndeeji Senegaal 3
(News/Revue de Presse Sénégal)
...de Jamara yanaama ko heewi bonnaama toon gila e ordinatooruuji haa e kaɓirɗe goɗɗe. Ko Walf Grand Place habri wonde Masammba Joob gooto e almameeɓe ɓurɓe salaade debati-gorkati en gollorgal mum...
09-05-2009

44. HAMMEE LIH - Roɓindo jaayndeeji Senegaal 2
(News/Revue de Presse Sénégal)
...di ndii ngal Mustafa Ñas rokkiri to bannnge politik e faggudu.  E kaan haala Walf Grand place ɓeydi heen wiyde wonde Mustafa Ñas hollitii so laamu nguu yaltini 15 miliyaar haala ...
06-05-2009

45. Senegaal :Fiilgol jaagorɗe
(News/Politique)
Wadd memtiiima laafi mum artirii Usmaan Ngom, fewnitii walaare Abdullay Joob  Lewlewal-04-05-09 –Goo sappo ! Hay gooto meeɗa yiide jaagorɗe ene fiile weetaani mbaylee. Balɗe ta
05-05-2009

Lewlewal- Laamu Senegaal haytii yeyde Sonatel leydi Farayse e isin France Telecom.  Huunde mawnde sibu ko e caɗeele golloɓe paano. Joon ko baŋnge goɗɗo mo njiilotoo ko foti no 200 miliyaar b
02-05-2009

Subngo jaagorɗe   Wadd baatirii karte ɗee !   Lewlewal-02/05/09-Senegaal- E oo ñalawma, laamoɗo leydi Senegaal wona Abdullay Wadd suɓiima elimaan jaagorɗe, hono Suleymaani N
02-05-2009

  Abddulay Wadd totii ɓiyum Kariim walaare ɓuɗe mawnude  Lewlewal- 02-05-09- Hol ko ɓuri suukara welde ? Way dara! Abdullay Wadd nokkii waɗii e hunuko ɓiyum Kariim. Hannde e
02-05-2009

...anii meer keso. Ko Halifa Abaabakaar Sal mo lannda Ps subaa meer hannde e oo nalawma aset. Kono “lacciri ndii defii wadde leydi”, sibu hono Imaam Mbay Nan mo lannda Mrds, hollirii yidde mu...
20-04-2009

Lewlewal- 17/04/09- 02 : 12- Hono minum hooreejo leydi Togoo hono Kpatcha Nasigbee dognoodo fa’i e mojere (Ammbasad mo Amerik) haa riwtaa, daggaawa a oo nalawma. Omo jogori naweede nga
20-04-2009

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥