NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés kanel diop 
36 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher kanel diop avec Google

Résultats 1 - 36 sur 36
1. mi salminii mi juriima
(Commentaires)
yo allah wele ma kanel diop sabaabu gollalma
17-03-2010

2. yidde leñol mum
(Commentaires)
ho allah welema kanel diop sabu golalma
17-03-2010

3. weltaare
(Commentaires)
en mbeltaniima kanel diop e ɗiɗo ñalɗi baɗɗi fayiida nde tawno kanel joop ko debbo jontaaɗo jiɗɗo hoore mum yiɗi pina tawa mum eɗen mbiya yo jokku golle
07-02-2010

...ñumen naati dingiral mbelni haa weli, ƴeeŋi. Wammbaaɓe ne lomi yolnde. Buubu Bammbaaɗo Bah mo Kanel ardi e yimɓe mum, koɗi, kaali haa Pulaagu fof weltii, mbaynii, ngoppi yimɓe ena kaamto...
01-02-2014

Hay mo yiyaani fowru, nanii ena ƴuuña! Kanel Joop alaa mo nanaani daande mum walla innde mum e nder jookli pulpule! Caggal muuku-maaka mawɗo e martaba mo "Fooloo" heɓi e win
19-08-2012

Mawɗo men, ganndo mo mi heɓaani anndude haa suddii leppi leydi hootii to joom mum waɗii hannde duuɓi ɗiɗi. Miɗo wonndi haa jooni e haame nde Alla goddiraani gite amen laaɓda nay! Kono haa
11-06-2011

Banndiraaɓe Fulɓe, waŋngiyaŋkooɓe Pulaagu.com, hannde min ndottani-on ko lahal dimal, timmungal, jogorngal ñamminde piɗtaali mon ko juuti, tuggi hannde. Hol ngal lahal? Ko diɗɗal suka
21-11-2010

...ala naati diŋiral ngal, iirti bayraaɗi ngam weltinde koɗo tedduɗo jaɓɓaaɗo hannde e Normanndi oo. Kanel Joop, gooto e yimooɓe ŋanaaji hawruɓe ɗoon toƴƴani renndo ngoo daande welnde, moƴ...
08-11-2010

Musidɗo Abdu Juuf gonnooɗo Hoyreejo leydi Senegaal ko ina tolnoo e duuɓi noogaas e hannde Koolaaɗo Kuuɓal Fedde Hakkundeleyɗiire Ngam Farayseyaagal (OIF) bismaama e maayirɗe lewru Siilto maay
06-10-2010

Abdullaahi Yaayaa Nget jibinaa ko ñalnde 3 Septaamburu 1970 to Juude Jaaɓi Falnde Baabaaɓe e nder Ndenndaandi Islaamiyankoori Muritani, caggal njanngu makko leslesu to mbootu makko daasaa
13-09-2010

...mee Jallo ko kanko kadi ɓaarni mi alluwal gadanal. Ndeen mi ɓaarii alluwal am gadanal, jaaɓan mi wuro Kanel to Ceerno Umaar Bah, mbaɗ mi ɗoon hitaande faw, ndirtu mi ɗoon ndaaŋan mi wuro ina wi...
12-09-2010

...(Halwaar) - Ceerno Suleymaani Jeeri Soh (Mboro) Yiilirde tabitinoore: Hooreejo: Sammba Tijjaani Jallo mo Kanel e kaanaraaji Cukko Hooreejo kalfinaaɗo geɗe renndo: Alasan Saar lollirɗo Galo Saar (Ce...
04-08-2010

...en musidɓe men: Mansuur Njaac to Dumnga Wuro Alfaa, Elimaan Kah to Dumnga Wuro Alfaa, Mammadu Jallel to Kanel, Mammadu Kamara to Ngijiloñ e miin kaaldoowo e ma o gonɗo hooreejo Fedde nde. So ...
22-07-2010

...Muritani), denndaangal yiilirde nde, terɗe e seernaaɓe heewɓe wa’ɓe no : Ceerno Mammadu Wat mo Kanel (Mawɗo Galle Seek oo), Ceerno Muhammadu Mustafaa Aaw to Boyinnaaji. Ina tawtoranoo hiird...
17-06-2010

Leñol ina yeɗee malu waasa yiyde ɗum e sahaa mum. Joomiraaɗo ina jeertina en joo e joo fof, tuma nde o heɓti luɓal makko. Ko oon tuma tan keew-ɗen dartaade eɗen kaamtoo, nimsa joltana
11-06-2010

Kabaaru janɗo e men ñalnde 11 Korse 2009 sahnga tiisubaar haa jooni ena feɗɗa e ɓerɗe men! Mutuɗo Joop? Ko kaŋko tigi, mawɗo men, dadiiɗo men, mo heppanii, haaɓaani. Ko kaŋko rutt
10-06-2010

...laŋkaagal, hiirde ndee ena renndini ko heewaani yiyeede e dente men! Ena jogori dillinde diŋiral ngal: Kanel Joop, Jam Min Tekki, Wooz l’Enfant Peul, Usmaan Gannge, Daande Maayo 76, Skorpa, Ii...
07-06-2010

...nde ko Gawlo dariiɗo e sahaa mum, banndiraaɗo dewbo mo innde mum hannde sarii e nduunde ndee; oon woni Kanel Joop. So goonga hiirde nde fuɗɗaaki e waktu ɓiyanooɗo oo sibu ngantuuji keewɗ...
06-02-2010

...ƴanaa moƴƴine-daa moƴƴane-daa... Yo Allahu wadan en jam. Kuɗol RUgi Soh (Almuudo pulaar, mo Kanel) ...
20-09-2009

...aŋke sukaaɓe e mawɓe, jiɗɗo yimɓe, gardinɗo yimɓe waɗi jawdi caggal naati diŋiral ngal: oon ko Kanel Joop wiyetee. Kanel nde toƴƴi daande, laamu hooti ɗo umminoo! Filioo, Banaale, Fooloo ...
06-07-2009

... 94380 BONNEUIL SUR MARNE Hoore-Biir 4 Morso 2009 22:30 NAALAŊKOOƁE GANNI: Kanel JOOP Usmaan GANŊNGE Daawuuda Sammba JEEY NJALNIIKA Tombolaa Prince ...
27-06-2009

Holi ko mbaawmi haalde e Murtuɗo, ko haalaaka. Walla  ko mbaawmi anndude e winndude e Murtuɗo, ko winndaaka, walla ko haalaaka. Ko kaalatmi e makko, ko haalooɓe ɓe fof kaalaani, njaaynaaani
17-06-2009

So mi wirtiima genaale, Mi miijoo ɓee kam ceertii e penaale Kala jooɓinooɗo maa male Sabu alaa ko yoɓetee so wonaa baɗlee Aduna oo ina lammi no binegaraa, Kono battane yimɓe fof
12-06-2009

 Abuu Sammba Joob jaayndiyanke to rajo Senegaal ko e adiiɓe janngude e gollaade e ɗemngal pulaar sabu jaaynde adannde pulaar ko kanko fuɗɗi ina wiyee : lewlewal pinal. Ko ɗuum addi "ab
09-09-2008

25. LAMMBA: Yekinii waawi Baabooy!
(News/Sports et loisirs)
Jaggondiral mawngal ngal yiɗɓe sippiro kala padatnoo to Senegaal e caggal leydi waɗii hannde to diŋiral Demmba Joop to Dakaar. Gorko Pikin Balla Beey 2, lollirɗo Baabooy aadnoo ena dotta martaba
27-07-2008

Mawɗo leydi Senegaal yahiino Dowlaaji Dentuɗi ngam yeewtide e fedde ɓaleeɓe saaktooɓe kabaruuje. Ko ɓeen noddi-mo yoo ar o yeewtana-ɓe e ko fayti e taariindi. Kono e nder yeewtere ndee, gooto e
26-07-2008

...a wiyee Mbuur e leydi Senegaal gila e hitaande 2001. Ceerno Sammba janngi deftere  Allah ndee ko to Kanel, Demmban-kaani, Saŋe -Loobaali, Maatam e Wuro-Soogi kono o ɓaari ko to wuro men Ndulmaa...
09-06-2008

Ismaayiila Wan jeyaa ko to  wuro men NGanno sara Kanel,o yahrata ko e duuɓi 31 o jibinaa ko e leydi Farayse kono caggal meccal makko "aasiñoor informatik"(ingénieur en in
22-03-2008

Mamma Muusaa Jaw woni binndunooɗo deftere "Les Otages ". Ko daarol ciimtoowol geɗe bonɗe ɗe ɓaleeɓe mbaɗanoo e Muritani e hitaande 1989. Deftere ndee winndaa ko e farayseere. Miɗo wu
25-12-2007

30. Les noms sociaux en fulfulde
(Le Monde Peul/Culture Pulaagu)
Salamatou Sow Les noms sociaux en fulfulde Essai de description de la construction des noms sociaux chez les Peuls Résumé Les constructions des identités sociales chez les Peuls
19-08-2007

31. Mémoire: Pr Alfa Ibrahim SOW
(News/Culture et les arts)
MÉMOIRE - Le Professeur Alfa Ibrahim SOW, le Patriote Auteur : Malick Condé 21.01.07 Pr Alfa Ibrahim Sow Il y a un an, le monde intellectuel et politique africain a ét&ea
06-08-2007

32. Mémoire: Pr Alfa Ibrahim SOW
(Le Monde Peul/Société peule)
MÉMOIRE - Le Professeur Alfa Ibrahim SOW, le Patriote Auteur : Malick Condé 21.01.07 Pr Alfa Ibrahim Sow Il y a un an, le monde intellectuel et politique africain a ét&ea
06-08-2007

33. Tabital Pulaagu à Bruxelles
(News/Organisations et associations)
TABITAL PULAAGU DE BRUXELLES « LA JOURNEE CULTURELLE PEULE, LE COMPTE –RENDU D’UN PARTICIPANT » C’est devenu une tradition, cette année encore Tabital Pulaagu s
05-08-2007

34. Quinzaine du Pulaagu
(News/Organisations et associations)
QUIZAINE DE LA CULTURE PEULE A MANTES LA JOLIE DEDIEE A LA MEMOIRE DE AMADOU HAMPATE BA Du Lundi 15 Octobre au Samedi 27 Octobre 2007 2 semaines pour faire découvrir LA CULTURE PEULE 
04-08-2007

35. Origine des Peuls (4 pages)
(Le Monde Peul/Histoire)
..." DE L'ORIGINE EGYPTIENNE DES PEULS", (Aboubacry Moussa LAM, , Paris, Présence Africaine,1993) -- Ce livre est seulement l’une des dernières oeuvres qui essaye
04-08-2007

36. Interview de Kadry Yaya
(Le Monde Peul/Société peule)
Kadry Yaya, Premier Président de Tabital Pulaaku Peuls du monde Tabital Pulaaku International, créée en 2002 au Mali, souhaite fédérer les différentes assoc
03-08-2007

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥