NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés issa dickel thioubou 
51 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher issa dickel thioubou avec Google

Résultats 1 - 50 sur 51
Waɗii hannde lebbi joy ko wanngorde men Firefox yalti e ɗemngal Pulaar. Haa jooni oon kabaaru gasaani tawo saakaade e winndere ndee, nokkuuji kala ɗi Fulɓe ngoni. Kono kadi kabaaru oo yaltii e j
04-11-2012

...e ɗemngal Pulaar. Jaaraama e mon Pulaagu.com!    gidelam_issaa_dikel   /iisaa_dikel Roɓti konngi Iisaa Cuubu ko Ibraahiim...
22-08-2012

Ñalnde Dewo 24 Korse, LE Havre dañii hoɓɓe moolanaaɓe, yontaaɓe Fuuta, tunnganooɓe Pulaar cewɗi, daasanooɓe Pulaagu karlaaɗi. Ɓeen ko eɗam Maabel Gise, ɓeen Ko "Les Fr&
30-06-2012

Ñalnde Dewo 24 Korse, LE Havre dañii hoɓɓe moolanaaɓe, yontaaɓe Fuuta, tunnganooɓe Pulaar cewɗi, daasanooɓe Pulaagu karlaaɗi. Ɓeen ko eɗam Maabel Gise, ɓeen Ko "Les
30-06-2012

Hiirde Fuutaŋkaagal (La Nuit du Fouta) jeyaa ko e dille mawɗe ɗe Fedde Gaynaako Ñeeñal (Begers des Arts) yuɓɓinta hitaande kala. Rogere hikka ndee ko fattamlamiire e njuɓɓu
13-05-2012

... ko e yeeso teddungal kodduwaarnaajo Mammadu Jaabi hooreejo fedde ARCAOM (Association des Réssortissants des Communautés Africaines de l’Ogoouée Maritime, Umaar Jaw gonnooɗ...
07-10-2011

Caggal nde keneeli waylaare doolnuɗi ngutti e yoga e leyɗeele Magereb Arab (Tunisii, Ejipt e Yemen), ɗi ndaaŋani Libi, ɓiɓɓe mayri petti ndarii e mbeddaaji mbiyi kiiɓal e macungaaji yoo natt
02-03-2011

Batu kuuɓtidinngu capanɗe tati e tataɓiiwu fedde fukiyankoore doŋre men  Afrik ɓurnde lollirde « Caf » (Federation Africaine de Football)  nde jooɗorde mum woni Keer leyd
27-02-2011

Malinaaɓe yarhammu Ali Farka Tuure e hoɗiyanke kooraa Tumaani Jabatee keɓii rokkeede njeenaari ɓurndi faayodinde e njeenaaje toɗɗiiɗe naalankaagu e nder winndere nde. Ɓe ndokkiraa oon martab
27-02-2011

... kadi lelii, nde o rokkaa konngol, Ceerno Jallo wiy: hannde mi haalataa ko heewi sibu Aamadu Saajo e Idrissa Bah ina ɗoo minen ngonndu-noo Walataa kono mbiɗo yiɗi sukaaɓe ɓee paama kala ko too&nt...
12-12-2010

...hakkunde leyɗiijo hono Usmaan Soh wiyi o wujjii miijo mum e baabayaagal (paternite) monument de la Renaissance Africaine darnaaɗo Senegaal sara boowal laaɗe diwooje Leopold Sedaar Senghor. N...
19-11-2010

... jaɓɓungal baɗngal faayiida ko adii nde ɓe paarnetee boowal natal ummital Afrik (Monument de la renaissance africaine). Ko toon ɓe tawii yimɓe heewɓe hoohooɓe laamu, yimɓe dawrugol haa e yim...
23-10-2010

Abdullaahi Wadda Hoyreejo leydi Senegaal weddiima e hunuko Abdul Kariimu mum lonngere politik wulnde jaw, mbele ma o waaw moɗde nde walla alaa, ɗoo e balɗe walla lebbi maa en keɓ heen ko laaɓi,
07-10-2010

Duuɓi Capanɗe Joyi Maanditaare Jeytaare Ndenndaandi Caad Idiriisa Debi Itno Hooreejo Leydi Wuddinirii Ɗemngal Weendu Cehilaagal Ɓooyngal Hakkunde Mum e Leydi Farayse. Ko ñalnde Alarba 1
19-08-2010

E maayirɗe lewru Siilto tijjaandu nduu, Oxygène Afrique (Oksijen Afrik), kompoñe dimle-weetyo keso pul, maa juuro e nokkuuji joyi e nder duunde Afrik. Ngal yiɗi ko heɓtude k
04-07-2010

16. GAACI: Fiyannde Baaba Maal e Kolommbus Ohaayo!
(News/Organisations et associations)
...no Mansuur wona sehil maako ko ɓiyi yumma makko, sibu ñalde o sakkittoo yiyde yumma makko, Aissata Sammba Buubu Yaasin Waddu, omo waynoo yahde Farayse ngam beydoyde jaŋnde, Neene makk...
24-06-2010

Aamadu Maalik fuɗɗinooma ligganaade pulaar gila omo woni Farayse.; nde tawnoo to Farayse too, omo gollatnoo e wiɗto ɗemɗe Afriknaaje. Ndeen o wonnoo ko e Kawtal Ɓaleeɓe Janngooɓe to Faray
28-05-2010

GAY Ahmadu Maalik jeyaa ko Duungel to falnde Podoor, doŋre Kas-kas (Kasga). O yi’i aduna ko ñande 11 Morso (sulyee) 1931; o saŋkii ko ñalnde Alet 28 duujal (Mee) 1989 to opit
26-05-2010

Ñalnde 28 Duujal 1989, fulɓe mbaasii jaalal, gorko hakkunde worɓe, ngenndiyaŋke hakkunde ngenndiyaŋkooɓe, pellitɗo hakkunde fellitɓe; biyɗo so Fuuta ɓamtaaki, foototaako,, haaɓat
26-05-2010

Hakke jaayniyaŋkooɓe 30 keblaama e binndol ɗenɗe tati kaaleteeɗe e leydi Burkinaa Faaso. Ɗeen ngoni Moore, Jula e Fulfulde (pulaar). Nggon heblo ena yahdi e gannal jaŋde mawɓe. Kamɓe jaaynd
18-04-2010

...;alngu jeytaare ena hawra kadi hikka e uddital sanam walla hormorde inniraande "Monument de la Renaissance Africaine" ñalnde 3 Seeɗto, jaŋngo mum wona ñalngu jeytaare Senegaa...
31-03-2010

22. PINAL: Nyalɗi Pine Ceerno Murtuɗo Joob to Mantu-Laa-Jolii
(News/Organisations et associations)
Kawtal jaŋngooɓe Pulaar Fulfulde ena yuɓɓina ñalɗi tati mawɗi desanaaɗi pinal fulɓe. Ɗiin ñalɗi tati baɗooji ñalnde 18,  19 e 20 Bowte 2009 teddiniraa ko Ceerno
09-12-2009

23. RENNDO: Yeewtere Bagodiinnaaɓe njuɓɓini to Paris
(News/Organisations et associations)
...iyankooɓe hakkunde leyɗeele yimɓe ɗanniiɓe ɓe e leyɗeele ɗannaaɗe ɗe, hay dara kuutoraaka. Polissaɓe e sanndarmoriiji, mbaɗata ko ko weli ɗum en, njomnotoo kono weliri ɗum en. Kono...
29-07-2009

Lewlewal : Aɗa waawi halande min hol gonɗo Isaa Mbaay Jaari Soh ? IMJS: Isaa Mbaay Jaari Soh ko suka pullu gaynaako, won e sahaa e ngurndam mum. Isaa noon Alla e mum yiɗde kodde e ñ
19-06-2009

Lewlewal - 01/06/09 - Kabaaruju jam gonɗaano, hono gonnooɗo laamɗo gadano Gine Bisaawo caggal nde heɓi hoore mum, Luis Cabral ruttiima e joomum. Kanko wonnoo laamɗo Gine tuggi hitaande 1974 haa
01-06-2009

26. Senegaal :Fiilgol jaagorɗe
(News/Politique)
...dee. Hol ko jogori totiteede ? Kori o jogoraani waade no Pennda Mbow, Aminata Jallo, Mari Lusiyen Tissa Mbeŋge en nii, filanooɓe, diwaa e nder balɗe. Haa Wadd !Kuɗol Usmaan (Makka) ...
05-05-2009

Laamɗo Gine Bisaawo, hono Joao Bernardo Viera waraa ko ñalnde 2 MBooy 2009 to Galle Laamu Bisaawo. Ko moɓɓolel kooniŋkooɓe urñii e galle makko, pelli-mo oon ñalawma. O d
29-04-2009

Lewlewal : 25/04/09- 01 : 10- Lebbi nay caggal ko Makki Sal, gonnooɗo hooreejo Suudu Sarɗeeji Sengaal, sosi lannda mum, hono Apr/Yakaar. Makki heɓii kayiit jibinannde lannda mum. Mbellema oo ko ɗ
25-04-2009

...ue le premier fichier téléchargeable sur Pulaagu.com nécessitait une certaine connaissance de la compression "zip". Ce qui posait un problème aux néophytes...
21-12-2008

Yontere pinal Kawtal Jaŋngooɓe Pulaar Fulfulde gasii e nder sooboyoobo ɓurɗo mawnude ñalnde Dewo 12 Yarkomaa to Mantu-Laa-Jolii. Ñalawma oo fuɗɗorii ko heblo ñaaƴooɓe e g
17-10-2008

Ko hannde Njeslaare 8 Yarkomaa 2008, Kawtal Jaŋngooɓe Pulaar Fulfulde e Winndere ndee hirndorii uddital mawngal yontere pinal mum to wuro Mantu-La-Jolii. Ko to Galle dille wiyeteende Agoraa noddaaɓ
08-10-2008

Kawtal Jaŋnggooɓe Pulaar Fulfulde woownii-en golle paayodinɗe gila hannde araani. Haa jooni, golle ndee fedde mawnde hakkunde pelle koko njokki. Hikka Kawtal ena jogori yuɓɓinde yontere pinal jo
22-09-2008

Demmba Ciilal (Mamadou Candé) ko gooto e magiyaŋkooɓe ɓurɓe lollude to nokku men Fuladuu, Gine Bisaawo, Gammbi, Senegaal e Gine Konaakiri. O jeyaa ko saare Kansammba diiwaan Kose e nder re
14-09-2008

Howhowɓe Goomu Diisnondiral Ndaargol Lewru leydi Senegaal habrii wonde lewru koorka darotoo e leydi ndii ko ñalnde Mawbaare 2 Siilo 2008. Woni daliilu mum ko lewru yiyaaka ñalde tombaa
01-09-2008

35. KOOLOL BRIKSEL 2008: golle e dille ñalawma ɗiɗabo (1)
(News/Organisations et associations)
Ñalnde mawnde 15 Juko, en keɓiino hollirde nate e golle juɓɓinaaɗe e uddital koolol Tabital Pulaaku to Briksel. Ñalnde heen, e kikiiɗe hee, kawral mawngal waɗaama to Galle Pine Br
18-08-2008

...tion of the Fulfude language: Languages - Culture and Development)  Yeewtoowo (conferencier): Dr. Issa Diallo.  Tiitoonde 2: Gollidooɓe, rewɓe e waylaare (Companies, women and change):&...
14-07-2008

Naalanŋkooɓe men lolluɓe senegaalnaaɓe anndiraaɓe "Les Frères Guissé" (Aliou, Djiby e Cheikh) ngaddanii-en ko ndurnu-ɗen ɓerɗe men, mbeltinir-ɗen piɗtaali men kadi.
30-06-2008

38. Batu Tabital Pulaaku Europe to Paris.
(News/Organisations et associations)
...o gooto e ɓee ley ɗoo nayo: Souleymane Baldé : 06.65.76.78.73 Boubakry Mballo : 06.09.10.21.24 Issa Baldé : 06.60.57.23.43 Samba Mballo : 06.98.04.33.55. On weltanaama, on yettaama. Ku...
26-05-2008

Habraama to Nuwaasoot wonde goomu yiɗɓe Maawiiya sosaama ngam daranaade gartugol makko e leydi ndii. E wiyde saaktooɓe kabaruuji (ANI) nguun goomu ena ñiŋa laamu kedu nguu sabu e sikke ter
02-04-2008

...a mbiyaa ko sirƴude e geeƴ sabu hay huunde gasaani e wuro laamorgo ngoo. Baŋ-yoo-baŋ ko gasɗe; kaalissaji mbonii golle peeñaani. Hooreejo leydi Senegaal hono Abdullay Wadda halfinnoo golle...
08-03-2008

...h official) Danny Jordan (South Africa)        – Komiseer (commissaire/comissioner) Kuɗol Ibraahiima SAAR (www.pulaagu.com) ...
20-01-2008

Bone so ficcii laaci joom bara foti ko woɗɗitaade, sabuu oo sahaa mo ngonɗen Muritani ina wondi e caɗeele ko fayti e pelle teroriste en ko wayi no salafii en e alkaydaa en. Oo kabaaru tuugnii ko e
15-01-2008

43. 31 ans de lutte contre l’analphabétisme
(News/Organisations et associations)
Association Pour la Renaissance du Pulaar en République Islamique de Mauritanie (A.R.P.R.I.M.) 31 ans de lutte contre l’analphabétisme   Création L'A.R.P.R.I.M. es
21-12-2007

...iraaɓe hay gooto haangaaka so wonaa cikkoowo yimɓe fof ko haangaaɓe! Ablaay Wadd yiɗi ko artirde Idrissa sek e hoore PDS, caggal nde Idi daasaa e dubuuje, ifñaa e punndi haa natti jarde ta...
03-11-2007

...meroon/Nigeria) and Futa Jallon (Guinea), but also in the modern states of Senegal, Mauritania, Guinea Bissau, Mali, Burkina Faso, Benin, Niger, the Chad and Sudan.    They originally were ...
04-10-2007

46. Yero Dooro Jallo: fulfulde writer, scholar
(Le Monde Peul/Arts et lettres)
...982, he became the person responsible for promoting literacy classes within the Association for the Renaissance of Pulaar, a Senegalese association which had been created in 1957 and which took litera...
29-09-2007

...taniens au Sénégal et au Mali, le CAREMS, l’UARMS...   Il  s’agissait de trouver avec toutes ces organisations les moyens de coordonner nos actions et de pouvo...
25-09-2007

...ta, laamu ngu nana heboo jaɓɓitaade ɓiɓɓe leydi artooɓe. Fedde ONU toppitiide mooliiɓe (Haut commissariat aux Réfugiés), weddiima noddaago feewde e kala ɗo doole keedi, ngam kopp...
17-09-2007

49. Les noms sociaux en fulfulde
(Le Monde Peul/Culture Pulaagu)
...Dierterlen 1961 : 51). Les pasteurs, vivant au rythme des vaches et de leurs besoins, ont une connaissance aiguë de la nature et de son cycle : les mouvements du soleil, de la lune, des...
19-08-2007

50. Yerɓannde leydi to Peru
(News/Environnement)
...ONU daraniiɗo ɓamtaare leyɗeele). Caggal ɗum, ko pelle diineyaŋkooje  Croix  Rouge et Croissant Rouge ndenndini  balle mum'en, nuldi tillisaaji,  baasuuji, mbajjuuji e&nbs...
17-08-2007

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥