NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés ide oumarou 
51 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher ide oumarou avec Google

Résultats 1 - 50 sur 51
1. FORM-ACC2010
(Evènements/Pelle Fulɓe)
.../www.pulaar-fulfulde.org/. Cliquez sur le bouton FORM-ACC2010 puis entrez vos informations avant de valider votre inscription. Lorsque vous recevrez notre confirmation, vous nous adresserez votre coti...
08-07-2010

Musidɓe tedduɓe Koorka dariima. E nduu lewru, eɗen nganniyii yaltinde ɗoo binndanɗe ɗe Ceerno Jalaalu Diin Bah heewno winndande renndo ngoo e koorka kala. Binndanɗe ɗee ena mbaɗi jaŋde e f
08-05-2019

3. TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Tigilde men hesere naatii dingiral hannde! Calminaali tawataa en heen sabu ndee kam jeelaani! Goree miɗo yurmoo on sahaaji sabu miɗo anndi won hiiwtotooɓe tan, ngoya Alla e horaade yiytude wo
01-05-2018

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi. Banndiraaɓe juulɓe wonɓe e jookli nay winndere ndee kala, mi jow
18-04-2018

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar. Ko ɗemɗe sappo e jeetati tan ngoni heen, Pulaar waɗti sappo e j
30-11-2017

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee jaɓaani. Hakkille waajiima, ɓernde jaɓaani heɗaade. Ɗum wonataa, ete
03-11-2017

7. TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe Alla e kuuɓal tawa ena wondi e coftal e darnde ngam toownude n
13-10-2017

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena wiyee "The Economis t". Ndeen winndannde haalatn
03-10-2017

9. TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
... heewi heɓde naamne ɓaɗte mum, kono yaajeende alaa ngam haaldude e mokala. Oɗon mbaawi tugnaade e widewoo mon mbaɗno-ɗen e dumunnaaji ɓennuɗi ɗii ngam addude oon faamamuuya. Widewoo oo ena he...
22-08-2017

...aa ko nganndi e kabaaru walla nokku oo. Alaa ko wuurti-ɓe heen so wonaa limde maayɓe walla hollirde widewooji e nate kulɓiniiɗe walla kaamniiɗe yiyde! Hol ko wondiiɓe heen? Ko jamaanu kawjuɗo o...
16-04-2017

11. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
....Oɗon nganndi heewɓe ena mbiya paamaani no tigilde jiiɓtirtee. Ɓeen fof ena mbasiyaa yoo ndaar oo widewoo HOL NO TIGILDE JIÑTIRTEE?. So ɗum ɓennii kadi ko ordinateer ɗee tigille mb...
10-04-2017

12. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme adannde e ndee hitaande yettiima ɗoo!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...e. Ko ɗum yeewtere, ko ɗum ganndal. Wonande ɓe nganndaa no tigilde jiɓtirtee, miɗo waɗi ɗoo widewoo pamminoowo no yahrata. Oɗon mbasiyaa yo on njuurno-mo walla kollonèɓe woɗɓe...
29-01-2017

13. COFTAL NGAANDI: Ngaree ñiklee ngaanndi mon e ndee Tigilde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe mi artii e mon kadi e ndee maayirde hitaande 2016 ngam jiiɓde hakkillaaji mon ɗii kadi tawa ko e to fannu ɗemngal. Tigilde meeɗen ɓennunde ndee waɗii sooboyoobo tigi sabu h
18-12-2016

14. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme artii kadi ñiklude hakkillaaji
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...e ɓe nganndaa tawo hol no tigilde jiiñtirtee oɗon mbaawo yahde to Youtube ngam ekkaade e widewoo mo mbaɗnoo-mi e duuɓi ɓennuɗi ɗii [https://youtu.be/IxVVh_dhOrk]. Oɗon ñaag...
24-08-2016

Musidɓe huutortooɓe ɗemngal Pulaar oɗon nganndi Mozilla woni ko e golle yuɓɓo cinnde wiyeteengo Firefox OS ngoo. Gila nde golle ɗee puɗɗii, eɗen pawi heen gite men ngam hokkude Pulaar
28-12-2014

EERAANGO: E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawritii Dakaar ngam miijtaade e mbaydi dowrowri e sifaa daw
04-09-2014

Keewal ɗemɗe e conce e ganni cariiɗe ko malu ngenndi. E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawrit
28-08-2014

... ɗe keew-mi naamneede, ɗe keew-mi naamniteede, ɗe njaabotoo-mi ñalnde kala, ɗuum ko e jeewtide Facebook, ɗuum ko e noddaali telefon, ɗuum ko e iimeeluuji. Miijo ari e am wonde so mi wa...
22-06-2014

19. TIGILDE KELME: Tigilde fuɗɗorde men hikka hade ko juɗaa ɓenndude!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, winndooɓe, jaŋngooɓe, awlooɓe, yerwotooɓe e ƴakkooɓe Pulaar on njaɓɓaama kadi. Mi yiɗaa hebbinde haala ngol laawol, ko wiyde-on tan yo on cood Aspirin haa heewi sabu tig
09-02-2014

...elle) e Mahmuud Salleh, jiiloowo geɗe gollordu Persidaa Makki Sal (Directeur du cabinet du Président Macky Sall). Eɓe ngardi e Iisaa Aamadu Njaay, gardiiɗo ANCAR e biyeteeɗo Abuu Loh, mo ng...
01-02-2014

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande kaɓirɗi cinnde. Ngaal kuutorgal ko tappirde Pu
29-07-2013

...e. Ko toon ngadi-ɗen heɓde fartaŋŋe hollirde Pulaar e ñemmbiitorde Firefox OS (Emulateur). Widewoo oo ena e calol men Youtube gila ndeen. Waɗi en huutoraade ñemmbitorde ndee ko cinn...
03-06-2013

... haa ñalnde 11 lewru siilo hitaande 2013 nde o ruttii e joomiiko ndee, ko kanko woni président du Sénat. IV-    Ɓesngu e Sehilaaɓe a-   &...
14-02-2013

...uɗɗoo ñalnde Naasaande 14 e Mawnde 15 Colte 2013 to ambaasaad Muritani e Pari, 5,rue de Montevideo 75116 Paris. Goomu binnditagol Muritaniaaɓe to Pari jooɗiima hannde ñaln...
09-02-2013

...iima mooftude siirlu oo (mmj) sabu tan ɗum waɗde faayiida. Ko onon ngoni adiiɓe yiyde ɗee golle e widewoo sabu ko e ordinateer gooto woni tawo, mo men oo. Facebook eɗen nganndi ena huutoree no fe...
09-11-2012

... ɓitti no feewi e dowlaaji reeŋtuɗi bayɗi hono Ohio walla Florida sabu Mitt Romney ena sukki e President Obamaa ɗo baɗii (49-49) hay so tawii ko Obamaa ɓuri-mo daaɗe. Kono doole e dowlaaji dow...
07-11-2012

...ode e geese waɗii tiitoonde mawnde ngam habrude kabaaru belɗo oo. Jaayndeeji Muritani njanti heen (Cridem, Noorinfo, Le Calame, Alakhbar, Avomm, Boolumbal, alaa ɗo haalaaka jaltugol Firefox e Pulaa...
04-11-2012

...of ko e ɗemngal Pulaar. Jaaraama e mon Pulaagu.com!    gidelam_issaa_dikel   /iisaa_dikel Roɓti konngi Iisaa Cuubu ko Ibr...
22-08-2012

... arnooɓe tawtoreede. Pulaagu.com heɓaani yahde Dakaar kono en njeewtidii e Muusaa Jallo waɗnde faayiide sanne ngam o fammina renndo ngoo golle ɗe o huñanii annduɓe toon to duɗal Seek Anta...
19-08-2012

Hay mo yiyaani fowru, nanii ena ƴuuña! Kanel Joop alaa mo nanaani daande mum walla innde mum e nder jookli pulpule! Caggal muuku-maaka mawɗo e martaba mo "Fooloo" heɓi e win
19-08-2012

PULAAGU.COM ena jogii weytaare mawnde noddude fedde kala ngam tawtoreede kikiiɗe mawɗo juɓɓinteeɗo to Le Havre ñalnde 4 Juko 2012. Nguu ñalngu ko mawninoowu maanditaare P
04-08-2012

...ustafaa walla Bana Rey Mammadu Ibrahiima Sammba CEELO to Njawaara. Ko ɗuum nii addannoo mba wi’ide Donnaay e Njawaara ko gure ɗiɗi puneeje e makko. SIH Umar ko banndi mum Mayram, mi&ntilde...
29-07-2012

...da leydi ndii. Ngoon saango ma horte ɗo remaa alaa ko haali ɗo aynaa, ete laamu ngu na  waawa yiide joom mum ena jooɗi gollaani hay huunde joom’en ngalu ena ndari ina cokli. Hollir...
15-07-2012

...edduɓe en ngartii hannde addande huutorɓe Firefox e yiɗɓe janngude no huutortee fof doggol ayaaje widewoo tawa ena tinndina fannuuji Firefox ɓurɗi maantinde. Ɗee tinndinooje baɗaaɗe e ɗemnga...
15-06-2012

Rajo kassataya (www.kassataya.com) ena bismii-mi e yeewtre ganndal nganndi (informatique) lewru kala laawol gootol. Bismotoo yeewtere ndee ko musidɗo men Khaly Thiam gonɗo to Memphis, Dowlaaji
03-06-2012

...taal keso mawɗo mahee ngam wontude opitaal diiwaan oo fof. [Baabakar MBay Njaay] (iwdi: cridem.org - fulo: Ibraahiima SAAR) ...
02-06-2012

37. NGULLUNGU: Maymuna Cuun yahii
(News/Société)
Hitaande 1962 haa hitaande 2012 ko  daawal nguurndam gooto he firlitɓe cagataagal mum en he ɓamtaare leñol Fulɓe to leydi Senegaal he hiirnaange Afrik. Banndiraaɓe, on calminaama, en
14-05-2012

38. TIGILDE KELME: Ngaree njiñtee tigilde men hesere ndee!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, en ngartii e duu lewru e golle men e yiɗde ɓeydude ganndal ɗemngal men. En mbayrii addude tigilde sanne kono ko waasde jogaade yaajeende tan. Kala sahaa, miɗo hatojina e heblu
05-05-2012

Hannde dewo-hoore 25 mbooyi 2012 wonnoo  daawal dimmal ngam suɓaade  hooreejo leydi Senegaal. Yahdunoo hoore boowal ko Ablaay WAD e Makki SAL, gadano oo ko ƴamtannooɗo lefol ngol la
26-03-2012

Le Havre woni hannde "laamorgo" demokaraasii e Farayse sabu ko ɗoo birjji Normanndi fof ñippaa. Normanndi ena anndaa ko nokku tiiɗɗo kanndidaaji ɗii e ɗee woote. PULAAGU.CO
25-03-2012

Musidɓe tedduɓe so oɗon keddoraa conndi seeɗa, payee gaɗa maayo sabu hannde en pellat! En pellat sabu golle tiiɗɗe ɗe keɓ-ɗen siynande renndo Fulɓe so yaltine jaaɓnirgal juɓɓinirgal
23-03-2012

Pulaagu.com ummaniima hannde humpitaade kuutoragol juɓɓe gonɗe e cinnde ɗe heewɓe e men njogii. Wonaa hannde ko e jamaanu Enternet e jokkondiral huutoraade kaɓirɗi gannde kese. Kono haa jooni
26-02-2012

Gasii haa laaɓi hannde 12 Colte 2012 so ñaawoowo kawral hakkunde wattaniyaŋkooɓe kawgel Afrik Ngenndiije wuttii pusgu gaƴƴondiral hakkunde Kodduwaar e diiɗal Sammbi bettungal heewɓe
12-02-2012

Winndude Pulaar e ordinateer nattiino wonande renndo men caɗeele gila e hitaande 1996 tuma nde njaltin-ɗen alkule gadane e Windows. Ɗeen alkule njiiliima e winndere ndee kala haa hawri. Hannde
04-12-2011

...e e pelle daraniiɗe ɓamtaare Fuuta. Pulaagu.com hawriino e ardiiɓe SDL to Mantu-La-Jolii ngam yeewtiide e maɓɓe baɗte hiirnde Le Havre ndee, kadi ngam faamde ko woni faandaare lappol Baaba Maal ...
30-10-2011

Dewo hoore biir 18 lewru septaamburu 2011, ko ñalnde ndeen senegaalnaaɓe wonɓe PortGentil wuro laamorgo fagguduyankeewo leydi Gaboo noddanoo yoo cuɓo potɗo ardaade ɗumen ɗo e duuɓi t
07-10-2011

Pulaagu.com tawtoraama haŋki 23 Juko ñaawoore woɗnde ɗoo e Niw York hakkunde Nafisatu Jallo e mo o takki ko ko ƴeeɓii-mo e suudu otel Sofitel gonɗo to Niw York. Pulaagu.com heɓi ɗoo k
25-08-2011

So Mantu-Laa-Jolii wonii haŋki kadi nokku renndo Fulɓe wonɓe e leydi Farayse, wayii tan no wayatnoo sabu darnde pelle wuro ngoo ñiiɓde e kala ko ɓemtata walla mawninta Pulaagu. Caggal
01-08-2011

Daawuuda Gellaay ko ɓiyi Gellaay Aali Faal cawndiiɗo, kono hakkunde makko e Gellaay ko baaba e ɓiyi mum tigi sabo ko Gellaay nehi-mo caggal nde baaba makko ruttii gila omo woni suka. Ngati tiiɗi
08-06-2011

...nginii o hirjinii. Caggal ɗum o sosi fedde wiyeteende USE (Union pour la Solidarité et l'Entr'aide) jooɗiinde hannde e nder Dakaar haa fayi Njum ngam wallude, safrude, heblude, jannginde e fi...
28-05-2011

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥