NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Recherche mini 3 lettres et maxi 20 lettres
Rechercher les mots-clés ilameeje: tampere 
34 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher ilameeje: tampere avec Google

Résultats 1 - 34 sur 34
Tabital Pulaagu hakkunde leyɗeele yuɓɓinii ñalɗi pinal to wuro Ngaawandere e nder leydi Kameruun, tuggude e ñalnde 18 haa ñalnde 22 bowte hitaande 2013. Tiitoonde ndee y
01-02-2014

Ndulumaaji Demɓe wuro Delliyaa, toongo Faatimata Hawwaa Jeŋ, jatti Demdemɓe yuɓɓinii ñalɗi kaalteteeɗi tuggude e ñalnde 26 haa ñalnde 28 lewru bowte(décembre)
01-02-2014

Enen fof eɗen ciiftora jaltugol "Air Leñol" e hitaande 2011, Dawwuuda Talla, ɓurɗo lollirde MC Tooroodo mo diɗɗal Daande Maayo 76. Hannde kadi en ngartii addande renndo n
29-03-2013

Ñande 27/06/2012 Batu mawngu waɗanooma to galle cafrirɗo mbo Daara ( District sanitaire Elisabeth DIOUF de Dahra). Wonno sabaabu nguun batu ko ŋiimaade golle baɗanooɗe ko faati pecc
02-07-2012

Dewo hoyre biir 13 lewru Seeɗto e hitaande nde ngon ɗen nde, senegaalnaajo Abdu Juuf koolaaɗo kuuɓal fedde hakkunde leyɗiire ngam farayseyaagal nde bismaa e haalirde Rfi, TV5 Monde e jaaynde Mo
27-03-2011

E yowitaade e OMS kam FID (Kawtal hakkunde leyɗe ngam Jabet), ko wappii 12 miliyoŋ afriknaajo ina wondi e Jabet. Ndee limre haa jooni e wiyde maɓɓe ina jogori sowaade ɗoo e duuɓi noogaas garoo
30-01-2011

Caggal nde maamaare toɓi, leydi uuri huɗo fuɗi Waame tellii e dow jeeri, leydi yuusi pete tuɗi, Njaltumi mboɗo aynoyaa, miin tan e bajjo e nder ladde Hakkunde kelle e nammaade, caŋe e le
01-10-2010

E ngol noon en leelii arde sabu keblugol winndannde ɓennunde ndee gasoyi ko waktu 21 ɓiijo ɗoon ɗo yeeyirde Diriim-Tel Olandoo (Njaafo ɗen eɗen ndutta teddungaal, eɗen njetta ardiiɓe ndeen y
07-08-2010

Fulɓe Farayse keɓii mo paarnorii so paɗɗuɗo to baŋnhe mbaydi, ñembeteeɗo to baŋnge pinal, nehdi e udditaare! Oon suka debbo woni Rugi Wele koɗɗo to Mantu-LaaJolii. Toɗɗagol paɗ
16-06-2010

Hikka waɗti duuɓi 10 ko UNESCO (Fedde Leyɗeele Dentuɗe toppitiinde gannde e pine) fuɗɗii mawninde ñalnde 21 Colte hitaande kala ngam hirjinde winndere ndee e teeŋtugol ɗemngal neeniwa
20-02-2010

Lewru men teddundu nduu arii ha yettiima ɗo weytaare e duwaawu lomtotoo heege, ɗomka e tampere! Ko hannde 19 Siilto 2009 lewru Koorka maayi. Ko jooni e kikiiɗe hee Fedde UOIF renndinnde pelle Lis
19-09-2009

12. RENNDO: Yeewtere Bagodiinnaaɓe njuɓɓini to Paris
(News/Organisations et associations)
Lewlewal -Naatmi Bagodiin ko laawol gootol e nguurnda am, ngam salminoyde neene am, yummum Abdarahmaani Joop, ganndiraaɗo Daa Borgo. Ko wonaa ɗum ko gooto e seernaaɓe am, adiiɓe mi janngin&rsq
29-07-2009

Caggal jaltugol Ceerno Murtuo aduna fotde balɗe 23, mi etoo hannde hollirde seeɗa he ko Geno anndini mi he makko fotde duuɓi 20 nanɗe e  9 ganndondiral am en. Nde duttagol ceerno naati n
26-06-2009

So mi wirtiima genaale, Mi miijoo ɓee kam ceertii e penaale Kala jooɓinooɗo maa male Sabu alaa ko yoɓetee so wonaa baɗlee Aduna oo ina lammi no binegaraa, Kono battane yimɓe fof
12-06-2009

Pulaagu.com naamniima Umar Tokosel Bah, kalfinaaɗo kablol Lewlewal no yiyri hare ngam hisnude loowdi lowe Lewlewal Group, dannda ndi e nguyka. Ko ɗum woni ko o haaldi e Pulaagu.com. Pulaagu.com: Ko
01-06-2009

Lewlewal -30/05/09 - Hoɓɓe wonɓe e Senegaal e woɗɓe e leyɗeele goɗɗe, nana mbaɗi maalɗe ngam haɓaade Bookar Sammba Jeey ko faati e njeygu maaro. Ndee maalde ummii ko dow, e dow kagguuji laa
01-06-2009

Lewlewal:29/05/2009 Hannde kadi ko fitina dawi to wuro Nuwaasot, wuro laamorgo leydi Muritani. Polis riddii e doge muusɗe, lanndaaji luutndiiɗi laamu, malla saliiɓe yo subngooji ɗii mbaɗe
29-05-2009

Lewlewal:28/05/2009 Maatam wulii jaw ñalawma ñaawoore ndee! Caggal nde ñaawore nde riiwta laabi tati, haŋki e oo ñalawma alkamiisa, kala ko Fuuta njoginoo e hohooɓe ndent
29-05-2009

Lewlewal- 24/05/09 - Ekipu mo Boop, to galle Aamadu Maalik Gay nawii raay e pooɗondiral hakkunde maɓɓe e ekipu mo Wokaam. Ngolɗoo waɗi cili 16 ko wondiiɓe Ceerno Aliw Bah ene poola e ngelɗoo
24-05-2009

Lewlewal - Senegaal e Muritani ndenti hannde to Njafaan Soorkum, wuro ngo Sammba Hammaat jeya ngam duusde-mo haa e lelnde makko wattannde. Sammba Hammaat Gaajo teddinaama moolangal e teddule sabu ala
23-04-2009

Ko yiyaa haŋki e boowal National Mall e nder reedu laamorgo Dowlaaji Dentuɗi Waasinton meeɗaani yiyeede! Wonaa Ameriknaaɓe tan, kono ko aduna oo no fotiri renndi weytaare e ngoo fiilngo Alla e Ob
21-01-2009

Yontere pinal Kawtal Jaŋngooɓe Pulaar Fulfulde gasii e nder sooboyoobo ɓurɗo mawnude ñalnde Dewo 12 Yarkomaa to Mantu-Laa-Jolii. Ñalawma oo fuɗɗorii ko heblo ñaaƴooɓe e g
17-10-2008

23. KOOLOL BRIKSEL 2008: golle e dille ñalawma ɗiɗabo (1)
(News/Organisations et associations)
Ñalnde mawnde 15 Juko, en keɓiino hollirde nate e golle juɓɓinaaɗe e uddital koolol Tabital Pulaaku to Briksel. Ñalnde heen, e kikiiɗe hee, kawral mawngal waɗaama to Galle Pine Br
18-08-2008

Haa jooni ko e yeewtere men njokku-ɗen. Taƴre ɗiɗaɓere ndee fuɗɗinooma holludeen no demal maaro ardi e Fuuta. En njiyi ndeke fuutaŋkooɓe naatii e golle ɗe ngoowaano sabu remde e leydi njoor
07-07-2008

Musidɓe Fulɓe, mi salminii-on kadi goɗngol, haa teeŋti e ono woowɓe arde yillaade lowre men Pulaagu.com. Goonga en mbayrondirii seeɗa, goonga binndanɗe e kabaruuji ena kesi ena mbayra e lowre
05-06-2008

Fecco (4) [(Fecco 1 yaltiino ɗo) - (Fecco 2 yaltiino ɗo) -  (Fecco 3 yaltiino ɗo) Haa jooni ko e ndee haftaare dillinnde winndere fow, wonɗen e muuɗum, wano wiirunoɗen non ka ada
22-01-2008

Ilammeeje tiiɗɗe fiyii Simmbaabuwee, Sammbiya e Mosambik. Hedde 21 neɗɗo maayii e mum e nder leyɗe ɗiɗi arane ɗen, e nder Mosammbik non to bone ɗee ɓuri baɗtinde ton, koohooɓe leydi ndii j
14-01-2008

Fecco (2) (Fecco 1 yaltiino ɗo) -  En foduno jokkitagol winndannde  men yowitiinde e jaambareeɓe men waraaɓe nyannde 22 lewru Siilo, 2007,  e nder Gine, saakitaande ɗoo e pulaagu.co
05-01-2008

Ernest B. Koroma, Hooreejo Sira Liyon suɓanooɗo e lewru Siilto/September saaliindu (ɓennundu),  ɗaɓɓirii goomu haɓo-coodtaari (anti-corruption), yo ngu tefu, ngu laɓɓina jaagorɓe e kal
15-12-2007

Alhajji Aamadu Jallo mo NDA (National Democratic Alliance) ko 17,000 hito o heɓi e nder suɓngo arano ngon. Ka rogere sakkitorde o haɓɓondirii e Solomon Berewa mo SLPP (Sierra Leone People's Pa
16-09-2007

31. Cuɓɗe Sira Liyon
(News/Politique)
Suɓngo hooreyaŋkeewo e suɓngo mbatirduyaŋkeewo Fooɗondiral lefol laamu; laamɗo leydi e batulaaɓe 112. E nder fiɓere (decade) timmunde, wolde musidal no huɓɓi e nder leydi Sira Liyon, heewɓe
04-09-2007

32. TUMMBONDIRAL TABITAL PULAAKU
(News/Organisations et associations)
CIIMTOL DAƁƁOL TUMMBONDIRAL TABITAL PULAAKU NYNNDE 7-8 LEWRU MORSE (JULY) 2007, BRUSEL/BELJIK Ko nii yahri Tummbondiral Tabital Pulaaku ngal: Gila nyannde 3 lewru Morse(July) peŋɗe(delegates) ɗ
23-08-2007

33. Tappirde Pulaar e Windows
(News/Langue et linguistique Pulaar)
Musiɗɓe Fulɓe geeseyaŋkooɓe, calminaali amen fayde e denndaagal tawtooɓe min kala sahaa e lowre men Pulaagu.com. Min ngartii kadi e diŋiral binndi e jaŋde etee min ngaddaani juuɗe ɓole! K
15-08-2007

34. Jime e jimɗi Pulaar
(News/Culture et les arts)
Nuldee-min jime mon e kala ko fayti e conce! Saajo Bah, Beljik  NJOOƁAARI ƊANNGAL     Mo haylaaki o haylay hoore Hino saɗtiri  wano war-hoore Ɗuuɗa woɗa yiɗaa yiilaare Y
12-05-2004

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥