NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés guy andre kyffer 
38 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher guy andre kyffer avec Google

Résultats 1 - 38 sur 38
...on ko ŋakki heen. Eɓɓooje keewɗe ciynaama e duuɓi ɓennuɗi ɗii. Eɓɓoore adannde siynaande to Nguy e Pete ko hare faatunde e kaddingol sukaaɓe rewɓe (Faatu Bah, 2013). Rewi heen ko hare sibb...
30-03-2018

Gila waktu 15ɓiijo, corti corti mbaɗi feewde dingniral Komo laatingal hanti dingiral Fulɓe ko aldaa e jeddi, ɗoo e Liberwiil. Ina huufi hiirde ndee Maamuudu Sooma Jah to bannge hoɗdu ɓale
23-02-2013

Keenya 22 Mayu 2012, Lamorde Nigeria  wiyi aɓayi Amirka waɗta Boko Haram nder MOBLE KULNOOJE  Duniyaaru. Janaral Andrew Owe Azazi,  hooreejo  carwo paddal Nigeria  wann
28-05-2012

...uurndam. Nde o ummii Yommbol, ko joom galle makko soodani ɓe galle to legal Ɓokki Faati Mayga “guy faati mayga”. Ko ndeen o janngi Pulaar haa o dañi heen udditaare mawnde. O naata...
14-05-2012

...etee ko Huray Jeey. Huray waɗata ko Zouk e RNB tawa ko e Pulaar. Huray noon so wonii naalaŋke wonaa nguyka sabu o tawi ko ena jooɗii ɗo galle Daawuuda Sammba Jeey ɗoo. Huray kadi ma en ngartu e m...
30-10-2011

...are. Ko ɗum woni fayndaare konngol men hannde payngol e yieɓe Fuuta kala; saliiɓe njiimaandi e nguyka ndimaagu mum'en. Bone yonii jaŋfaade e laamoo! Kadi bone yonii fuuntude haa laamtoo!...
28-09-2011

...onkaama anndeede fewjunooɓe ndeen maalde haasidaagal. Patrice Lumumbaa e Pele Mum Njannguyankooje: En mbiyiino e naatirde winndannde nde wonde Patrice Emery Lumumbaa jibinaa ko &nti...
19-01-2011

...ude daaɗe kodduwaanaaɓe e toɗɗe ɓennuɗe ɗee, gaddunooɗe caɗe mawɗe caggal tuumamuuya wonde nguyka e fuuti ɗe coomi: Alasan Watara et Henti Konan Bedie. Hay gooto hannde waawaa wiyde ko oo ...
30-10-2010

Ñaamee (Nijeer), Kolonel Abdullaay Bajiyee cukko ɗimmo hoyreejo laamu luɓal, Kolonel Aamadu Jallo jaagorgal Ngeridaari (ministre équipement) e Lieutenant-kolonel Abdu Sidikuu Kumaand
25-10-2010

..., ŋarɗuɗi waɗata ƴooga juurtoo haa nde hebbini lownde mum fof. “Nguurndam Walla Felo Njannguyankeewo Kapiten Tomaa Sankara” Tomaa Sankara e ko duttorɗe kaali ko baaba pullo, , n...
15-10-2010

...ko ndañi walla tawa ko maalde politik ɓaarnaa e makko?. Ko waawi heen wonde fof kam ka ɗo nguyka ina haawnii, tee haawaani Allah kono hakkillaaji senegaalnaaɓe fof miijooji mu’en ɓ...
09-10-2010

...um njuutataa Fenaande ena waawi jutde, kono goonga wontataa Koye pare gila cukaaku, hay so naywii nguytataa Payɗen ko e taccinaaɓe, hon wiyɓe ɗum alaa Ɓernde wiyi ɗum ko goonga, reedu wi...
01-10-2010

...ooɓe Fedde Diiwaanyankoore Lollirnde Wiyeede Kawtal Mali maa Federation du Mali. Ndeen Fedde ngootaaguyankoore renndinnoo ko Sudaa Farayseyanke (hannde Mali), Senegaal e Hotto Woltaa (hannde Burkin...
24-09-2010

Duuɓi capanɗe joyi mawningol ñalawma maanditaare Ndenndaandi Gaboo, PoorJentinaaɓe rewɓe e worɓe ngowaaki doole mu’en. Ngoon ñaaƴo duuɓi capanɗe joyi jeytaare waɗaa Ko e
20-08-2010

...yaŋkooɓe cuusa haalde ko woni e leydi: yeru ɓurɗo teskinde hande ko Abdul Latif Kulibali caaktoowo guykaaji bondi ɗi jaagorɗe e halfinaaɓe yiilde gede leydi mbaɗata nana lorle e nyaawirɗe fen...
16-08-2010

...i, ko kanko adii fulde deftere Allah seniinde ndee ɗemngal pulaar, kadi o heɓii innireede Fedde njannguyankoore Ineskoo mo Nuwaksot (Muritani). Dr Umaar Bah e nguurndam mum fagginooma sehilaaɓe d...
25-07-2010

... duumiinde, sabu hannde o ɗoon wontii nokku ƴoogirɗo ganndal kadi ngesa ba ina jeyaa e wirngooji fagguyankooji ɓurɗi tammbaade leydi Senegaal. Siriñ Seek Saaliwu Mbakke kalifa cakkitiiɗ...
01-07-2010

...e ko Ndenndaandi Gine adii heɓde Ho’ree mum walla ndimaagu politikyankeewo, renndoyankeewu e fagguyankeewu; ɗum wonnoo ko ñalnde 2 lewru Oktoobaru e hitaande 1958. Adinoo wonde Ho&rsquo...
27-06-2010

...taal mo Bennjee, Bernaar Apperaano : ho’reejo lannda Parti demmokaraatik Gabone « diiwaan Oguye Maritiim », khalifaaɓe diine diiwaan o : Katolik, Kereecee e Juulɓe. Ng...
22-06-2010

...egaal, Fedde fannoriinde njanngu mawɓe e ɓamtaare duumiinde e doŋre Afrik. « Pele Njannguyankooje Aamadu Jool » : Aamadu Jool jibinaa ko e hitaande 1961 to cuuɗi men Juude Ja...
19-06-2010

... E ɗen ciftina ko Abdu Latiif Kulibaly winndi deftere ñiŋo Abdullaay Wadd saaktunde sirluuji nguyka e njiiɓoor Kariim Wad nde o woni hooreejo fedde ANOCI.  Ɗum ɗoon fof e waawde haale...
28-08-2009

...uƴƴi e nokku hee, jaɓɓii-min ko cukalel laaɓa juuɗo mo mawɓe kattotoo, sukaaɓe laboo, oon woni Guy Aamadu Siisoko, Hooreejo Fedde Yiɗde Leñol. nde wonnoo min meeɗaani yiyondirde, min ...
06-07-2009

... Bah, kalfinaaɗo kablol Lewlewal no yiyri hare ngam hisnude loowdi lowe Lewlewal Group, dannda ndi e nguyka. Ko ɗum woni ko o haaldi e Pulaagu.com. Pulaagu.com: Ko adii, haalan min no Lewlewal ardi...
01-06-2009

...re nde Air France heɓi hannde. E 216 jolnooɓe ɓee, ena waɗi worɓe 126, rewɓe 82, sukaaɓe 7 e tigguyel. kippu oo ena waɗi yimɓe 12: kamɓe kala ko ɓe ŋanaaji e golle maɓɓe sabu ɓe ɓooyii...
01-06-2009

...a ? - Pennda Budal : Alla ko moƴƴo, ko mawɗum… Njeeygu jimɗi ɗi heewaani nafoore ngati nguykaaji ina keewi heen. Mbeɗe winndii e ɗokku dowla toppitiiɗo hakkeeji naalaŋkooɓe (BSDA),...
17-05-2009

26. SENEGAAL -Tumaamuya nguyka
(Kabaruuji daɓɓi/Newsflash)
 Idiriisa Sek laɓɓinaama poy !  Senegaaal  Lewlewal-05-05-09- E oo ñalawma hannde, suudu ñawoore ndu Ndakkaru caggal duuɓi nay e hiiñde ngalu e gol
05-05-2009

...wtoto-ɗaa koo moƴƴaani e ngaanndi ndii. Kadi ena waɗaa e waŋngorde hesere ndee ndeenka tuufogol, nguyka klik (clickjacking) e maawo (fishing). Ɗee geɗe fof ko saaysayeeɓe ɓuñooɓe e ge...
11-04-2009

...uulal ndaw ko hersinii, jalnii, yurminii! Saada Njaay mo Makki Sal yaltini e kasoo tumaa nde o tuumaa nguyka e laamu Abdu Juuf .Makki waɗi mo mawɗo "sikkaap" (Sicap) ,ngemmbi mo e ngardiig...
22-09-2008

.... Ko ɗuum addi "abuu joob lewlewal pinal". Ceerno Abuu Joob yiyi aduna ko e wuro ina wiyee Nguy e falnde Podor (Fuuta-Tooro) e hitaande 1955. Abuu janngaani jangde toownde kono ko o yiyi fo...
09-09-2008

...ee "Festival de l'eau". Ndee dillere waɗoyta ko to wuro men wuro Fuuta-Tooro ena wiyee Nguy ñalnde 15 Colte; ɓe njokka golle to wuro men wuro Fuuta-Tooro ena wiyee Bow ña...
05-02-2008

...y e ca’e leydi ndii, nden nyannde kadi yimɓe heewɓe waraama. Siimtaama (report waɗaama) wonde guyaale buy waɗii nden nyannde. Potteyanke en kam e ardiiɓe feddeeji dawroyankeeji fow hawtiti,...
13-01-2008

...wargol yimɓe, taƴugol juuɗe e koyɗe yimɓe, hippagol rewɓe, naadugol fayɓe e nder konu maɓɓe e guyaale ɗe limtotaako... ɗum ɗoo ko e wiide Ñaawirde Heeriinde fii Sira Liyon, nde Dent...
08-01-2008

...ɗe ɗuuɗuɗe woni e fellugol hulɓina jamaa on hippoo jawle yimɓe. Ko wonnoo sabaabe ngal murtal ko guyaale e coodtaari wonundi e senngo miniteeriiɓe toowɓe leydi ndin, haɗundi miniteeriiɓe tok...
07-01-2008

...ness Times saakiti. Anndugol jawɗeele koohooɓe laamu hino hittani haɓotooɓe coodtaari. Hino ɗuyta guyaale kadi hino laɓɓina innde ardiiɓe. Hooreeɓe Afrik na anndiraa guyaale mawɗe tuma kala ...
29-12-2007

...taaka) hay e jaaynde wootere, kono BBC heertorii heɓugol eggo (copy) maggol.  Hingol holli wonde guyaale e coodtaari no sari saakitii e nder leydi ndii, e mbaadi yawtunde keerol, teeŋtii non ka...
15-12-2007

36. WULLAANGO: Labba Kamara Sankiima!
(News/Culture et les arts)
...e e tinndinooje pulaar omo yahratnoo e duuɓi 68. O jeyaa ko to nokku men Fuuta-Tooro Senegaal, saare NGuyi. Omo teddininoo diine makko sabu ko kanko wonnoo noddinoowo leegal maɓɓe Yommbol. Omo wopp...
07-12-2007

...makko, The Story of Sierra Leone/Taalol Sira Liyon ngol (1993), o wii wonde Fulɓe ko jagge cofte njeeyguyankooje wonnoo, e nder Freetown, ko adii hitaande 1721, alaa ko haali ka nder dowri. Fulɓe &n...
16-09-2007

38. Jime e jimɗi Pulaar
(News/Culture et les arts)
...lamɓe ɓen haɗanooma ronkaama Ta ɓe tampin en , ɗuum ɓe teŋtinanaama 7.Yo ɓe accu fenaande e nguyka Yo ɓe nunɗu ɓe rimɗa ɓe golla 8.Duɗe moƴƴe e ngenndi° ɓe darna Laawi mawɗi...
12-05-2004

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥