NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés grand mere 
51 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher grand mere avec Google

Résultats 1 - 50 sur 51
1. TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Tigilde men hesere naatii dingiral hannde! Calminaali tawataa en heen sabu ndee kam jeelaani! Goree miɗo yurmoo on sahaaji sabu miɗo anndi won hiiwtotooɓe tan, ngoya Alla e horaade yiytude wo
01-05-2018

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena wiyee "The Economis t". Ndeen winndannde haalatn
03-10-2017

Jannguɓe Pulaar-Fulfulde puɗɗiima heewde, yettere Alla; winndooɓe mbiy-mi e laylayte renndo, ɗuum ne ko barke moolanaaɗo wonande leñol ngol. Ɗuɗe ena ustoo, jannguɓe ena ɓeydoo,
07-07-2017

4. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Haala maayii! E weetndoogo hee, en keɓii wortaade tigilde nde en meeɗaa waɗde hono mum. Mi lolliniio postol e Facebook ngam woytaade horaade-mi gaynude nde, Alla e mayre toosde! Mi ɓil ɗo to
10-04-2017

...mawɗo maaya walla kumpa sukaaɓe Muritani. Tomaa Sankara mo Baabaaɓe ko jabba mawɗo (grand rappeur), mo hakkillaaji ɓuri nanngude hannde e nder diiwaan Baabaaɓe Looti. E ballal...
09-11-2013

Gila waktu 15ɓiijo, corti corti mbaɗi feewde dingniral Komo laatingal hanti dingiral Fulɓe ko aldaa e jeddi, ɗoo e Liberwiil. Ina huufi hiirde ndee Maamuudu Sooma Jah to bannge hoɗdu ɓale
23-02-2013

Taan Kajjata Siree Sammba Joom e Bakkaar Siidi Konko Siree Sawa Laamu, taan Ceerno Hamediin e Ummu Jeliyaa, Bah Mbaare Sammba Bakkar jibinaa ko e hitaande 1946 e nder galle lawakooɓe deeniyankoo
14-02-2013

Ko hikka waɗi duuɓi noogaas e joyi e cosgol mooɓtorde Faatimata Binta, waɗde mbiyen ko e hitaande 1989 rewɓe Liberwiil ndenti e Fedde diineyankoore. E fuɗɗoode golle maɓɓe, Fedde ndee
22-07-2012

Fedde Hoodere Leñol yuɓɓinii ñalngu pinal ñalnde 17 lewru Korse 2012 to wuro Luga. Ñalngu pinal mawngu sanne, keewngu humpito diine Fulɓe haŋki e hannde, yantude
22-06-2012

Pulaar Speaking Association ena waawi foofde haŋkadi caggal nde uddaa ñalɗi pinal gadani ɗi fedde ameriknaare ndee yuɓɓini to Sinsinaati ñalnde 3 e ñalnde 3 Siilto 2011
21-09-2011

...an Podoor. Ko e kikiiɗe Aaɓnde (hannde) sahnga 15:00 gooski makko ittetee to Opitaal General mo leygal Grand Yoff. Mbasu Ñaŋ hay mo anndaa ɗum nanii golle mum e darnde mum e pine Fulɓe. Mb...
27-06-2011

12. COFTAL NGAANNDI: Ngaree muusnee koye mon kadi e tigilde kelme 5
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
E ngartii kadi hannde e dingiral pije e ɗemngal pulaar ngam addande renndo ngoo kadi ko ena muusna hoore balɗe! Njaafo-ɗon noon sabu ko gaantude-on welata min, haa teeŋti e gaantirde-on ko ɓamt
29-05-2011

...nndiiji mu’en. Faraysenaaɓe nayo dahaaɓe ɓe: Daniel Larribe, Thierry Dol, Pierre Legrand e Marc Ferret koƴƴuli mu’en teɓɓanoo ko to Arlit e leydi Nijeer gila ñan...
27-03-2011

Afrik neene jibinanii en  jaambareeɓe huɓɓuɓe yeeynooɓe piɗtaali mu’en ngam haɓɓitde geƴƴelle e koyɗe men, potndi heen kasoo e kasanka ƴetti jale e jammbe lewi pooɗe cukkuɗe
15-10-2010

Haalooɓe pulaar mbiyi : »haɗi nofru mawnude ko nande ñalnde fof ko meeɗaani nande ». Maa won nii wiyi ɓe o ɗo kabaaru goongɗaani maa ko o pepindaaɗo, sabu neɗɗo go’
14-10-2010

E nder Waasinton, laamorgo leydi Amerik, wiɗtooɓe heertoriiɓe ñawbuuji mborosiyankooji kollitii moƴƴugol ŋeeso ngo ɓe kuutorii ngam haɓaade paawngalpali, e daawal maɓɓe tataɓiiwal
09-10-2010

Caggal nde maamaare toɓi, leydi uuri huɗo fuɗi Waame tellii e dow jeeri, leydi yuusi pete tuɗi, Njaltumi mboɗo aynoyaa, miin tan e bajjo e nder ladde Hakkunde kelle e nammaade, caŋe e le
01-10-2010

...e heen suka, kono yaakaare nde njogii-mi e maa ndee, mi jogaaki ɗum hay e hoore am". Mbiy-mi "Grand" (ko noon inniratnomoo-mi) mi anndaa janngo deh, kono hannde, kala ko njaakori-ɗaa ...
27-09-2010

22 Siilto1960, 22 Siilto 2010 Ko Hikka Waɗi Duuɓi Capanɗe Joyi (50) Ko Ndenndaandi Mali Heɓnoo Ndimaagu to Bannge Politik, Fagguduyankeewu e Renndo tawa heɓnoo oon Fartaŋŋe Dawrugol Hakkunde
24-09-2010

...i.   Jeneraal Baabakar Gay ko cirlidiiɗo keɗanaaɗo Fedde ONU e diiwaan beeli mawɗi (grands lacs). Caggal duuɓi joyi haa njahdi e naange golle moƴƴe, lomtotoo mo e ndeen jappeer...
30-08-2010

Feede Ganndal Koode hakkundeleyɗiire (Wiɗtokammu) yiytii ñalnde 21 Korse hoodere ɓurnde mawnude meeɗnde seedeede e nder kammu. E fawaade e annduɓe ɓee, nde woodii gila ko adii miliyoŋ
23-07-2010

Caggal yettude Alla e juulde e nabi Muhammed (S-A-W) Sikke alaa loowre men pulaagu.com ena jooɗii hannde ɗo e Nuwaasot ena huccondiri e gooto e seeremɓe renndo menl; jinnaaɗo  tawi kadi ko
05-04-2010

Caggal yettude Alla e juulde e nabi Muhammed (S-A-W) Sikke alaa loowre men pulaagu.com ena jooɗii hannde ɗo e Nuwaasot ena huccondiri e gooto e seeremɓe re
05-04-2010

Eɗen ngarta hannde e rogere men ɗiɗaɓere ngam yuurnitaade joljole gonndaaɗe e nder Muritani e seŋngo "naamnal ngenndiwal" kadi. E rogere men adannde ndee , en njubbii ko yoni e daarto
28-03-2010

Laamorgo leydi Anngolaa wona hannde njaatige kawral gadanal e Kawgel Afrik Ngenndiije 27e (KAN). Ko e weeyo hawawniingo Anngolaa e Maali njogori fettude hannde sabu yano ngo diɗɗal Togo ya
10-01-2010

Juulde taaski: ko sunna e nder lislaam, ko darɗe ɗiɗi njuuletee heen, kabbiraali jeeɗiɗi e darnde idannde nde, tawa habbiraango harminirngo ngo nani heen ,kabbiraali joyi e darnde ɗiɗmere nde,
24-11-2009

Hajju woni tawtoreede to Arafaat huunde waktu ñalawma jeenaɓiijo e huunde e jofnde juulde taaski; e wanngaade kaaba banngaɗe jeeɗiɗi e yahde hakkunde safaa e marwa wonndude e anniya ka&nt
25-10-2009

Hajju woni tawtoreede to Arafaat huunde waktu ñalawma jeenaɓiijo e huunde e jofnde juulde taaski; e wanngaade kaaba banngaɗe jeeɗiɗi e yahde hakkunde safaa e marwa wonndude e anniya ka&ntil
25-10-2009

Lewlewal- 25/08/2009 E ndeer ɗee jonte fof, jeewte e dille jamaanu leydi Amerik seeraani e hilñitde ngonka mbildi cellal e safaara e mahngo mayri. Gila laamu Barack Obama jooɗii, ina wonnoo
25-08-2009

30. RENNDO: Yeewtere Bagodiinnaaɓe njuɓɓini to Paris
(News/Organisations et associations)
Lewlewal -Naatmi Bagodiin ko laawol gootol e nguurnda am, ngam salminoyde neene am, yummum Abdarahmaani Joop, ganndiraaɗo Daa Borgo. Ko wonaa ɗum ko gooto e seernaaɓe am, adiiɓe mi janngin&rsq
29-07-2009

Hol biy-ɗo jibinannde Farayse tiiɗaaka iwdi mum e pinal mum? Miin deh mi alaa e ɓeen sabu am jokkondirde e maɓɓe no feewi. Hannde, won ko ɓe pewjani renndo Farayse ko meeɗaa yiyeede. Hiirde m
27-06-2009

32. Almuudo Ngay: “ Aram Njaay: Yoo bone maa waram”
(Le Monde Peul/Société peule)
Naalanke men Pakoo leñol wii so a ɗa jogii yeroba, hollu gorko maa moosa ɓadoo; so a alaa yero yeroba hollu gorko ma ɓiiccoo faloo! Ko mbiyɗaa ko?   Yeroba ngappu felo woroore timmund
04-06-2009

33. HAMMEE LIH: Roɓindo Jaayndeeji Senegaal
(News/Revue de Presse Sénégal)
...ee” gooto e wasiyaaji ceernaajo oo.  15 Me 1993, ko ndeen Meter Baabakar Sey waranoo. Walf Grand Place e Le Quotidian ubbiti geɗe ɗee. Iirtude ñihri ɓuri iirtude haala. Hay so ...
19-05-2009

34. HAMMEE LIH: Roɓindo jaayndeeji Senegaal 5
(News/Revue de Presse Sénégal)
...ol meeriiji woni loowdi yoga e jaayɗe men. « Kaliifa Sal ubbitii booti Paap Joob” Ko Walf Grand Place suɓii udditirde ndeen tiitoonde.  Le Soleil wiyi ko « Meer keso oo dart...
12-05-2009

35. HAMMEE LIH: Roɓindo Jaayndeeji Senegaal 4
(News/Revue de Presse Sénégal)
... ɓee, Raabi Wan gollotooɗo e ñaawirɗe hollitii heen mette mum. E tiitoonde mawnde jaaynde Walf Grand Place, debbaajo oo hollitii rewɓe cuwaa tawo rokkeede faayidaagal mumen. Le Populaire ya...
11-05-2009

36. HAMMEE LIH: Roɓindo jaayndeeji Senegaal 3
(News/Revue de Presse Sénégal)
...de;iiɓirde Jamara yanaama ko heewi bonnaama toon gila e ordinatooruuji haa e kaɓirɗe goɗɗe. Ko Walf Grand Place habri wonde Masammba Joob gooto e almameeɓe ɓurɓe salaade debati-gorkati en goll...
09-05-2009

37. HAMMEE LIH - Roɓindo jaayndeeji Senegaal 2
(News/Revue de Presse Sénégal)
...gonka leydi ndii ngal Mustafa Ñas rokkiri to bannnge politik e faggudu.  E kaan haala Walf Grand place ɓeydi heen wiyde wonde Mustafa Ñas hollitii so laamu nguu yaltini 15 miliya...
06-05-2009

...ngues. Comment installer le clavier fulfulde? Cette installation a été revue pour une plus grande simplicité vu que le premier fichier téléchargeable sur Pulaagu.com...
21-12-2008

Demmba Ciilal (Mamadou Candé) ko gooto e magiyaŋkooɓe ɓurɓe lollude to nokku men Fuladuu, Gine Bisaawo, Gammbi, Senegaal e Gine Konaakiri. O jeyaa ko saare Kansammba diiwaan Kose e nder re
14-09-2008

...yuɓɓini renndu ngam sinndude makki wootere e koode (décoration) ɓurɗe toowde e Farayse: "Grand officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur française&quo...
26-03-2008

... vécu ce calvaire, ces contraintes, ces humiliations, cette répression aveugle. Ce sera un grand jour pour eux si jamais ils retrouvent ce qu'ils ont perdu. Mais il faut être v...
25-12-2007

...awa may be seen as the last link in a chain of empires being Islamized in the Sudan-belt during the last grand movement of Muslim expansion in Africa. With the outbreak of jihad in the West African Fu...
04-10-2007

43. Roman: "Les OTAGES" de Mama Moussa Diaw:
(Le Monde Peul/Arts et lettres)
...taire, du respect de la convention de Généve de la part du dernier. Il aboutit à la grande question sur l'avenir des réfugiés mauritaniens à la veille du ...
02-10-2007

...s et de toutes sortes de démarches le plus souvent inadaptées et qui n’apportent pas grand-chose d’ailleurs.  C’est ainsi que la direction de l’AVOMM, m&rsqu...
25-09-2007

45. Cuɓɗe Sira Liyon
(News/Politique)
Suɓngo hooreyaŋkeewo e suɓngo mbatirduyaŋkeewo Fooɗondiral lefol laamu; laamɗo leydi e batulaaɓe 112. E nder fiɓere (decade) timmunde, wolde musidal no huɓɓi e nder leydi Sira Liyon, heewɓe
04-09-2007

46. Literacy courses among the Fulani people - a success
(News/Langue et linguistique Pulaar)
What lessons can we learn ? Last year we met with Mr Boly Salif, Chief of the Fulani in Débé (Sourou province) and a number of women and men of his community. They had expressed kee
27-08-2007

47. Les noms sociaux en fulfulde
(Le Monde Peul/Culture Pulaagu)
...re » (« Ful’be diina »), ou ceux qui tiennent le pouvoir dans les grands territoires considérés comme « Peuls du tambour » (&...
19-08-2007

48. Jam Min Tekki (Mauritanie)
(News/Culture et les arts)
Pulaagu.com vous présente le groupe  Djam Min Tekki qui fait un grand bruit à travers le pays. La première production musicale sous forme de cassette et de CD du gr
18-08-2007

49. Festival de Bruxelles
(Le Monde Peul/Culture Pulaagu)
...ère arabe et latin etc.) Créer et faire connaître des bureaux Pulaku dans tous les grands centres afin de pouvoir apporter soutien et orientation aux Peuhls en déplacement...
08-08-2007

50. Mémoire: Pr Alfa Ibrahim SOW
(News/Culture et les arts)
...acute; Pr. Alfa Ibrahim SOW, éminent professeur de linguistique, de littérature africaine, grand militant africaniste, anti-colonialiste et anti-impérialiste guinéen. &nbs...
06-08-2007

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥