NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés general salou djibo 
37 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher general salou djibo avec Google

Résultats 1 - 37 sur 37
Kawral gonnooɗo jaagorgal kalfinangal taariindi nder laamu Abdulaay Wadd, hono Jubo Leyti Kah e Aynaaɓe Jolofnaaɓe waɗanooma nder wuro Daraa Jolof ñanlde 23 korse 2012 to Galle Suka
07-07-2012

...eeɗa sabu makko waasde jogaade nguurka ɗowgol laamu. Ɓe mbiyi alaa ko o meeɗi ardaade so wonaa Conseil General, wadde o waawaa ardaade leydi. Kono Sarkozy weeɓnanii-mo golle makko nde bonni laamu...
06-05-2012

... Lamin Juuf. Kono so tawii waktu 18:00 oo yonii tawi ena heddii ɓe ngootaani, ma yamiroore ummo to Consul General Pari oo ngam ɓeydude hojomaaji seeɗa mbele yimɓe fof ena ngoota. Ko waawi wonde he...
25-03-2012

... Ɓoggee, Maghaama fof ko ko ummii ngam haɓaade peeje ngañamtumaagu laamu añɓe Fuuta ngu General Abdel Aziz ardini hoore mum. Ngati won ko heddii tawo ko haalaaka e ndee hare. Ko ...
28-09-2011

... Ko adii fof, DL jogii ko jooɗle ɗiɗi keeriiɗi: Goomu Waggino Kisal (Security Council) e Mooɓondiral (General Assembly). Ɗaɓɓannde wontude dowla foti rewde ko e Goomu Waggino Kisal, jogiingu t...
21-09-2011

...ɗo o jeyaa, e diiwaan Podoor. Ko e kikiiɗe Aaɓnde (hannde) sahnga 15:00 gooski makko ittetee to Opitaal General mo leygal Grand Yoff. Mbasu Ñaŋ hay mo anndaa ɗum nanii golle mum e darnde m...
27-06-2011

Alhajji Seeku Umaar Taal afo diine men wiy : »yoo neɗɗo hul ko haalaa ».Gila hitaande nde darii ina ñohetenoo wonde Modiboo Sidibee mawɗo jaagorɗe gila e hitaande 2007 ko ko j
21-04-2011

Kodduwaarnaajo e yimiyanke reggae hakkunde leyɗiijo Alfaa Blondy ganndiraaɗo wonde laɓi ñaari boor haali sunaare mum e no yiyri hannde ngonka leydi mum hannde njooliindi e nder luural poli
21-04-2011

...bu ngal ɗoon alluwal ina daɗi to woɗɗi, alluwal ngal leydi Farayse e hoyre mum rokkata DGES (Direction generale de la securite exterieure) catal tamnangal kisal faraysenaaɓe hakkunde leyɗeele. Y...
27-03-2011

Kaaldigal suuɗnde hakkunde ruggiyankooɓe Aqmi, laamu leydi Nijeer e laamu Maali fuɗɗiima jibinande laamu Farayse hoolaare mawnde sabu Fedde ruggiyankooɓe wiyeteende Aqmi (Alqaida au Magreb isla
27-02-2011

Nijeer diwo go’to ƴamooɓe sappo Allah anndi malaaɗo tiinde jogorɗo humdaneede e oon diwo cafɗo lamɗam. Caggal nde soldateeɓe e gardago Jeneraal Saalu Jiboo polli laamu gorko biyeteeɗo
02-02-2011

ƊAƁƁITERE HUJJA HUƳTINAANDE HE LAAMU MURITANI LUUTNDIIDE BOYLUGOL TOOÑOOƁE :CIIFDEE E AMEN Ñalngu 28 jolal jogoraani  wontu ñalawma ɗamuya maandinoowu ɗel&nti
28-11-2010

Luunndiyanke politik laamu Roi Hassan II (ɗimmo) mo Marok, Abrahaam Seerfatii hootii e joom mum ñalnde Alkamiisa 18 lewru Jolal ndu ngon-ɗen ndu to Marakees tawi omo yahra e capanɗe jeetat
25-11-2010

Ñaamee (Nijeer), Kolonel Abdullaay Bajiyee cukko ɗimmo hoyreejo laamu luɓal, Kolonel Aamadu Jallo jaagorgal Ngeridaari (ministre équipement) e Lieutenant-kolonel Abdu Sidikuu Kumaand
25-10-2010

Afrik neene jibinanii en  jaambareeɓe huɓɓuɓe yeeynooɓe piɗtaali mu’en ngam haɓɓitde geƴƴelle e koyɗe men, potndi heen kasoo e kasanka ƴetti jale e jammbe lewi pooɗe cukkuɗe
15-10-2010

26 Siilto 2002- 26 Siilto 2010 Ko Hikka Waɗi Duuɓi Jeetati ko Laana Ndiyam Mbiyeteeka Joolaa Yoolinoo e Nder Takko Maayo Haaɗngo Gammbi, Yooɓii ko Ina Tolnoo e ujunere, teemedde jeenayi, capanɗ
14-10-2010

Ingaal jaɓɓinooma ñalɗi pineyankooji aynaaɓe maa agaaɓe Fulɓe, Tuwaareg e Bororoo'en gila ñalnde Hoore-Biir (Aset) 25 haa ñalnde Aaɓnde (Altine) 27 lewru Siilto 2010, cag
29-09-2010

22 Siilto1960, 22 Siilto 2010 Ko Hikka Waɗi Duuɓi Capanɗe Joyi (50) Ko Ndenndaandi Mali Heɓnoo Ndimaagu to Bannge Politik, Fagguduyankeewu e Renndo tawa heɓnoo oon Fartaŋŋe Dawrugol Hakkunde
24-09-2010

...lirɗe wooteeji ɗii haa teeŋti noon e ɓe laamu gollinta e nder Direksiyoŋ Jeneraal wooteeji (Direction Generale des Elections), direksiyoŋ Fiisee sufooɓe (Direction de l’automatisation du ...
23-08-2010

... mawɗo Jaagorɗe Muritani Laghdaf foti joopeede! Hol mo Laghdaf gollantoo, siynata eɓɓooji mum mo wonaa General Abdel Asiis? Ɗokko alla mo alaa yiytere! Ndeke Asiis ko e ngol dawrugol woni e dow m...
28-03-2010

Leydi Nijeer sikkanooma wonde ɓe ceertii e kuudetaaji kooniŋkooɓe! Ko ngol waɗti laabi joyi gila Nijeer jeytii hoore mum nde kooniŋkooɓe keɓtata laamu e leydi ndii. Ñalnde naasaande
19-02-2010

...amɗo leydi ndii, o ruñnjiniino gartugol ɓeen mooliiɓe hade laamu nguu loppiteede e juuɗe makko. General Aziz ina jokkunoo e artirde ɓeen mooliiɓe e laamu mum ndool-ndoolaagu kono hay dara...
25-08-2009

General Abdel Aziz woni ko e laawol Galle Laamu Muritani caggal nde njaltudi toɗɗe ɗee mbayyinaa. Ko goomu koroowu toɗɗe (CENI) ɗee mbayyini ko ɓuri heewde e njaltudi toɗɗe ɗee. 64,58% woo
19-07-2009

...e etee alaa kaɗoowo. Ngati luunndiiɓe ɓee kala naamndii ko ma ɗe ndiiwtee nde ɓe njaɓa jooɗodaade e General oo, haa heddii jaɓɓe jeyeede e majje ɓee hono Ibraahiima Moktaar Saar mo AJD/MR. ...
17-05-2009

...roowo jogoɗi toɗɗeede ko ñalnde 6 Morso e hittande ngon-ɗen ndee. Luunndiiɓe pooɗii, nduurii, General Aziz majmajnaani. Leydeele e pelle caggal leydi ŋuurii, ƴeeriima kulɓine faggudu f...
12-05-2009

... kaŋko e lannda oo haa e nder diisnondire demokaraasiire waɗanoonde e hitaande ɓennunde ɗee e gardagol General Abel Aziz, ɗeen tooɓe fof njaɓaa kañum'en e toɓɓe goɗɗe haa ɗe timmi j...
04-05-2009

...balɗe! No haŋki baral makko nih, 2 MBooy, gooto ɓurɓe toowde e hohooɓe Gine Bisaawo waraama. Ko General Batista Tagme Na Waié. Ko kaŋko wonnoo gardiiɗo Etaamajoor kooniŋkooɓe ley...
29-04-2009

Jibo Kah haalii ko ina waawi ɗum seerndude e Abdullaay Wadd, ina waawi tawa ko koyɗuɗo jaltugol makko laamu nguu ooɗo Alet mbo njaltuɗen fa'i Altine. Jibo Kah haalii e rajooji ɗiɗi ceertu
27-04-2009

Mawɗo fedde koonoŋkooɓe (HCE) keftirnooɗo laamu doole to leydi Muritani lollinii wonde ko o ummotooɗo e jappeere laamu hakkunde ɗoo e 22 lewru nduu (Seeɗto 2009). Ko e calol ayaawo France24 o
08-04-2009

...O ɓamii kuwle mawɗe e ballondiral Congress leydi ndii ngam heɓɓitaade ko wayi hono mbaylaandi werlaaji General Motors, Chrysler ekn. O yaltinii ko ena abboo e 17 miliaar dolaar ngam heɓɓitaade-...
01-04-2009

Sikke so ena juula ne, yahataa jamaa saka ardoo. General Abdel Aziz, ko kanndidaa e toɗɗe ɗe o felliti yuɓɓinde kaŋko e hoore makko ñalnde 6 Korse 2009. Hooreejo gommu kooniŋkooɓe HCE
28-03-2009

...uko 2008 ɓamii hoore leydi ndii kañum e goomu cosaangu haŋko yoo ardo hade toɗɗe njuɓɓineede. General Abdel Aziiz yeewtidii e saaktooɓe kabaruuji ngam famminde ko ummini yano maɓɓe ha...
07-08-2008

...e leydi ndii haa toɗɗe goɗɗe mbaɗeee ɗoo e lebbi ɗiɗi (e ko min kabraa). Holi ɓeen? Ardii-ɓe ko General Muhammed Wul Abel Aziz, gonnooɗo Seef Etaa-Masoor keeriiɗo laamɗo oo. Feeñi...
06-08-2008

...are/Finance & Deɓelopment. Jaagorɗo &  Hoolaaɗo Nunɗal/Minister of Justice & Attorney General. Jaagorɗo Kumpital e Jokkondiral/Minister of Information & Communication. Calti...
21-10-2007

...he principal military explanation of these easy military victories. About 1850, the conquest of Adamawa in general was fulfilled, with some 40 established lamidates and most of the indigenous populati...
04-10-2007

36. Literacy courses among the Fulani people - a success
(News/Langue et linguistique Pulaar)
...tions …. All this augurs well for the further integration of the Fulani people in the area into the general social context of the region.  In conclusion: the celebration in pictures (click...
27-08-2007

37. Quinzaine du Pulaagu
(News/Organisations et associations)
...grave;nerons durant cette semaine peule en France.      MODALITES D’ORGANISATION GENERALE :  Le projet sera dirigé par un coordinateur qui aura à trav...
04-08-2007

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥