NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii








...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés dernières news 
51 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher dernières news avec Google

Résultats 1 - 50 sur 51
Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena wiyee "The Economis t". Ndeen winndannde haalatn
03-10-2017

Waɗii hannde lebbi joy ko wanngorde men Firefox yalti e ɗemngal Pulaar. Haa jooni oon kabaaru gasaani tawo saakaade e winndere ndee, nokkuuji kala ɗi Fulɓe ngoni. Kono kadi kabaaru oo yaltii e j
04-11-2012

Daande Ibraahiima Moktaar Saar ena wowla inɗe jaambareeɓe Afrik nanaama gile gila. Ko min puɗɗii waɗtude hakkillaaji koo, ko kayre yeƴi pinal amen e ganndal amen wonde pulaar tigi "ko ɗ
19-06-2010

E kala Alet, bife jeewte rajooji e teleeji fof keewnoo ko moɗde ko kewi e yontere nde ko fayti e dawrugol leydi ndii wolla nih dabaade e ko fayi e arde. Ndee yontere fuɗɗori ko hiraande fedde jaa
15-05-2009

E kala Alet, bife jeewte rajooji e teleeji fof keewnoo ko moɗde ko kewi e yontere nde ko fayti e dawrugol leydi ndii wolla nih dabaade e ko fayi e arde. Ndee yontere fuɗɗori ko hiraande fedde jaa
15-05-2009

Ɗee balɗe kala ena ñuumbetenoo wonde ɗowgu Agiibu Sumaare ko ko jiimaa! Wonatno hannde tan walla jaŋngo kono alaa mo ɗaminaaki mbaylaandi mawndi e hoore laamu nguu. Kabaaru oo yanii joon
30-04-2009

Ginenaaɓe tampii ndaarde hoore laamu mum'en ena roŋki rewde laawol ɗii duuɓi noogaas ɓennuɗi. Caggal nde ɓe ceerti e Seeku Tuure, gooto e añɓe Fulɓe, ɓe njiimaa ndi Laasana Konte
25-04-2009

Gila dillere walla boomaare hakunde rewo e worgo e hitande 1989 e laamu laamɗo bonɗo bonnoowo hono Maawuya siidi ahmed "taƴa yaha" haa jooni kootol  muritaninaaɓe moolinooɓe to Se
22-02-2008

Ko e wuro Boobo Julaasoo dille ɗee piɗɗii caggal seppo julaŋkooɓe ngam salaade njaru juuti tiiɗngu e nder jeere mum'en e woytaade caɗtugol nguurdam e wuro ngoo. Seppooɓe ñiŋii ca
21-02-2008

Howhowɓe duunde Madagaskaar kollitii hakke yimɓe 11 maayii, heeɓe woɗɓe mbarmii e caggal nde sooyre "Ivan" yani e leydi ndii. Ko ɓuri 700 neɗɗo mboniraama koɗorɗe mum'en to wu
20-02-2008

Ko wulaango wooto feekii taaro Suudu Sarɗiiji Kosowoo nde wowli jeytaare leydi Kosowoo e dow Serbiy.Kosowoo ko duuwaan jeyanooɗo e Serbiy haa e hotaande 1999, nde Konuuji Amerik e Orop mbommbi Belgr
19-02-2008

Bone so ficcii laaci joom bara foti ko woɗɗitaade, sabuu oo sahaa mo ngonɗen Muritani ina wondi e caɗeele ko fayti e pelle teroriste en ko wayi no salafii en e alkaydaa en. Oo kabaaru tuugnii ko e
15-01-2008

Ilammeeje tiiɗɗe fiyii Simmbaabuwee, Sammbiya e Mosambik. Hedde 21 neɗɗo maayii e mum e nder leyɗe ɗiɗi arane ɗen, e nder Mosammbik non to bone ɗee ɓuri baɗtinde ton, koohooɓe leydi ndii j
14-01-2008

Fecco (3) [(Fecco 1 yaltiino ɗo) - (Fecco 2 yaltiino ɗo) E fecco (2) en lamndino kori ko mo potte (bammbode) ɗen faalaa on Konte lammini, walla ko taaroo-njilloo ko o anndiraa kon o woni waɗ
13-01-2008

Baɗtanal fuku kawgal Ngenndiiji Afrik (CAN 2008) ko hartotoove njeyi sabu hannde Afrik ena jogii ŋanaaji fettooɓe to leyɗeele Orop. Wiyi noon ko Fransuwaa Bokanndee, gooto e fettannooɓe lolluɓe
11-01-2008

Nyalnde 07 saawiyee 2007, Asammbele NGenndi Muritani jaɓii eɓɓaande sariya yamiroore ciifgol nanondiral gollondiral hakkunde leyɗe ACP (Afrik, Karayb e Pasifik) e Dental Orop. Ngaal nanondiral eɓ
08-01-2008

Ñaawoore Cals Taylor fii bonanndeeje wolde fuɗɗitike ñannde 7 Siilo (january), 2008, e  nder Lahaay, ɓaawo nde dartineede e lewru Korse (june), hitaande yawtunde, sabu salagol ma
08-01-2008

Kibaaru iwruɗo Pari hollitii wonndema Seneral Arafan Kamara, miniteeriijo toowɗo leydi ndin, laatinooɗo Ministre de la Défense (jaagoraaɗo ndeenaaku leydi) fuɗɗude e lewru maarasi 2007 ha
07-01-2008

Haddii tan ko balɗe ɗiɗi hade dowla New Hampshire (DD Amerik) toɗɗaade mo jogorɗo daranaade lanndaaji ɗiɗi pooɗondirooji yahde Galle Daneejo. Ena ɓeydii teeŋtude wonnde Barak Obaama asii ɓ
07-01-2008

Eɓɓo OLPC (One Laptop Per Child) firti ko "Suka fof e ngaandiyaŋke mum". Darni ngoon eɓɓo ko Nicholas Negroponte, gooto e annduɓe ngaanndi gollotooɗo to duɗal gannde toowɗe lollunde
06-01-2008

Fecco (2) (Fecco 1 yaltiino ɗo) -  En foduno jokkitagol winndannde  men yowitiinde e jaambareeɓe men waraaɓe nyannde 22 lewru Siilo, 2007,  e nder Gine, saakitaande ɗoo e pulaagu.co
05-01-2008

Ko jooni-jooni habra e tele Senegaal RTS1: Ablaay Waadd saaktii wonnde caɗeele gonnnooɗe hakkunde makko e Maki Sal ngasii hannde sabu ko ceerno Baara, kalifa Muriid en naamniimo yoo ñif jayng
04-01-2008

Barak Obaama e Mike Huckabee njaltii yeeso e daɗndo toɗɗe laamɗoyaŋkooje to dowla Iowa. Demokaraat Obama ardi ɗo pucci ndogata hakkunde mum e Hilariy Klinton e John Edwards. Obama nawi 37% daaɗ
04-01-2008

Ko hannde dowla Iowa sukkitata daɗndo ngam toɗɗaade jogorɗo daranaade lanndaaji Demokaraat (D) e Republikee (R) e toɗɗe laamɗoyaŋkooje garooje hikka e lewru  Jolal. Daɗndo hikka ngo
03-01-2008

25. PARI-DAKAAR 2008: Daabaaji kaɓɓaama!
(News/Sports et loisirs)
Daɗndo werlaaji e motooje ɓurngo lollude, ɓurngo juutde e muusede e daɗndooji ena jogori ŋaarnaade fayde Dakaar. Hitannde kala, 570 dognooɓe ummootoo e duunde Orop ngam yande e laawol tacoowol w
02-01-2008

Gila njeñcudi toɗɗe laamɗoyaŋkooje njalti to Kenyaa, hakke 250 neɗɗo walla ko ɓuri ɗum waraama e hareeji hakkunde wonanɓe fooɗondirooɓe laamu ɗiɗo ɓee: Kibaki e Odinga.  &Nti
02-01-2008

27. SENEGAL: New efforts underway to educate in local languages
(News/Langue et linguistique Pulaar)
Photo: ARED/IRIN  Informal education in Niger's Diffa Region DAKAR, 14 September 2007 (IRIN) - With formal education systems crumbling in much of sub-Saharan Africa, educationalists are loo
29-12-2007

Hitaande fof jaadiyankooɓe senngo coftal-ɓalli Senegaal ina cuɓoo ɓurɗo lollude e fettooɓe fuku. Hikka noon beeli njowi ko e Mammadu Ñaŋ, gorko mo Cempeŋ pettoowo e kippu Marsaay tawi k
27-12-2007

Gooto e ɓurɗo lollude e  dawrugol leydi Pakistaan, Benaziir Butoo maayii hannde e kikiiɗe hee to wuro ena wiyee Rawalpindi. Yano ngoo fuɗɗorii ko kaŋko Butoo o fellaa e geenol, pelluɗo-mo
27-12-2007

Ñamnde aaɓnde 24 Bowte, sara wuro Eeleega (fuɗnaange-worgo Nuwaasoot), faraysenaaɓe nayo mbaasii pittaali mum'en e kure petelaaji. Ko worɓe jogitiiɓe haa teddi tawi-ɓe e laawol maɓɓ
26-12-2007

Mamma Muusaa Jaw woni binndunooɗo deftere "Les Otages ". Ko daarol ciimtoowol geɗe bonɗe ɗe ɓaleeɓe mbaɗanoo e Muritani e hitaande 1989. Deftere ndee winndaa ko e farayseere. Miɗo wu
25-12-2007

Colgu (désarmement) fellooɓe ena fuɗɗoo e ndee yontere. Kala joginooɗo njogitaari jaynge ena ruttina e laamu mbele jam ena arta e leydi ndii. Ɗum woni ko Loran Gbagbo hurmini to Cebisuu e
24-12-2007

Laamu leydi Maruk artirii jooɗanooɗo ɗum to leydi Senegaal ngam "diisnondireede" caggal nde gooto e howhowɓe lannda PS (Parti Socialiste) hono Jacques Baudin wiyi Senegaal ena wonndi e l
22-12-2007

(winndannde yaltinaande e Fooyre Ɓamataare t°49, desammbar 2007) E lewru mars 2003, eɗen ciftora, laamu Buus e ballal laamu Toni Bleer (Angalteer) e laamu Howaar (Ostaraali) njaɓɓi Nanondiral
21-12-2007

35. 31 ans de lutte contre l’analphabétisme
(News/Organisations et associations)
Association Pour la Renaissance du Pulaar en République Islamique de Mauritanie (A.R.P.R.I.M.) 31 ans de lutte contre l’analphabétisme   Création L'A.R.P.R.I.M. es
21-12-2007

Doosgal men goo kadi yahii, nootoyike Joom binnde, Geno Bajjo mo maayataa Oo. Tugalal men manngal waasaama, sankaare mawɗo men ganndo, finɗo mooɓindiroowo renndo ko ko haawnanaaki Alla, jaka&hellip
21-12-2007

Ernest B. Koroma, Hooreejo Sira Liyon suɓanooɗo e lewru Siilto/September saaliindu (ɓennundu),  ɗaɓɓirii goomu haɓo-coodtaari (anti-corruption), yo ngu tefu, ngu laɓɓina jaagorɓe e kal
15-12-2007

Laamiiɗo leydi Jamahiriya Libi hono Muamaar El Kaddaafi ko koɗo Nikolaa Sarkoosii ɗee balɗe tati ɓennuɗe. Nguu njillu, wonande jokkondiral hakkunde leyɗeele, ko jogorgu teskeede sabu maggu waas
13-12-2007

39. WULLAANGO: Labba Kamara Sankiima!
(News/Culture et les arts)
Abuu Kebe lollirɗo Labbo Kamara gooto e magiyankooɓe ɓurɗo lollude e pulaar hawrii e lajal hannde aljumaa 07 lewru bowte sahnga wawtuuji 17 to Ndakaaru. Ko kanko tan wonno mawɗo jaɓoowo magde e
07-12-2007

40. CAN 2008: Hol no kawgel ngel lelorii?
(News/Sports et loisirs)
Lelngo kawre fuku CAN 2008 Kawgel Dowlaaji Afrik to Ganaa Ko heddii e hurminde kawgel Afrik wonande fuku nattii heewde! Hannde Æ´iiÆ´am ena Æ´era e ko'e fettoo&
05-12-2007

Renndaandi Iran Lislaamuyankeeri toolnii; bismike ciimtol Ameriknaaɓe, hollungol wonde Iran fewndo kaa tuma ɗoo, alaa e ƴellitde (deɓelop) kaɓirɗe nukleer.      &nbsp
04-12-2007

Ablaay Waad bettii heewve nde tinaa o taftiima dowru Senegaal! Ko goonga ena ɗaminanoo maa wood ko waylaa, kono hay gooto ɗaminanooki ena waɗi haŋki 3 bBowte. Laamu Senegaal ena fiddi ɗii lebbi
04-12-2007

Ɗee balɗe fof ina ñuumbee won'de Leydi Senegaal maa waylu jaagorɗe, ɗuum laatiima tawde kay e oo jamma 03 lewru bowte ko bettere mawnde ndee ayaawo senegaal yaltini doggol jaagorɗe kes
03-12-2007

Maalinaaɓe ena njaayaa e nder Farayse sabu 288 e maɓɓe ɓe ngalaa kaayitaaji njaltinaama leydi ndii gila hitaande ndee darii fayde jooni. Ko howhowɓe leydi Farayse caakti limoore ndee. Kono ndeen
02-12-2007

Mawɗo leydi Zimbabwe, hono Robeer Mugaabee, saliima ballal Ablaay Waadd, laamɗo leydi Senegaal e yiɗde-mum weldintinde luural hakkunde Angalteer e Zimbabwe. Eɗen nganndi leyɗeele Orop keewɗe ena
02-12-2007

46. New Fulfulde dictionary released!
(News/Langue et linguistique Pulaar)
Kawtal Janngooɓe Pulaar (Fulfulde) e Leyɗe Aarab "The Association of Pulaar/Fulfulde Students in Arab Countries" has been in existence since 1955, engaging in the learning and teaching of
27-11-2007

47. TELEPULAAGU: Mo wiyi en mbaawaa?
(News/Pulaagu.com)
Eɓɓo Tele Pulaagu: Musidɓe won e mon seediiɓe tele men Tele Pulaagu fuɗɗiima. Wonaa kadi ko e ƴeewndooji kono pay-ɗen ko yeeso e oo fannu. Ko adii ko tele ena daroo, ko maa waɗa loowdi. Kono
25-11-2007

Baaba Maal, naalaŋke senegaalnaajo lolluɗo, hollitii yiɗde mum yoo laamu e yontannde njeewtu haa jiytondira. Caggal nde o fijani Dental Rewɓe Hakkunde-Maaje to nokku ena wiyee Kasga (Kayga), diiw
25-11-2007

Seppooji e hareeji kuɓɓii too to Dakaar, Senegaal e subaka hee e ko min kabraa. Ujunnaaji sukaaɓe e mawɓe  ndiiranii mbeddaaji ngam seppude calogol mum'en itteede e nokkuuji ɗi ɓe julo
21-11-2007

Ñalɗi diisnondiral e heblo kootol mooliiɓe Muritani udditaama hannde to Galle Tummbodire (Palais des congès), Nuwaksoot, leydi Muritani. Ko mawɗo leydi ndii Siidi Muhammet Wul Seek A
20-11-2007

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥