NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Recherche mini 3 lettres et maxi 20 lettres
Rechercher les mots-clés daartol kuuɓnungol 
50 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher daartol kuuɓnungol avec Google

Résultats 1 - 50 sur 50
..., Gaboŋ, Ndakaaru, Nuwaadibu, Nuwaasot e  Saŋe Loobaali. Ɓe mbaɗii golle ngenndiyaŋkooɓe, ɗe daartol jogori teskaade e nder jamanuuji sabu faamde konngol Ibraahiima Saar biyngol : &laquo...
27-01-2019

... Geɗe ɗiɗi haɗata en juutnaade e ciimtol nguurndam makko. Ko adii fof ko waasde en wonde fannuyaŋke daartol, teeŋti e daartol diine e kaŋde e nder Fuuta. Kono ɓuri teeŋtinde daɓɓinago...
21-04-2018

...e leɗɗe. Ena anndaa kadi oo bannge e leydi ndii ena wula no feewi, kadi ena sukka leɗɗe.[ma en ngartoy daartol cumuuji]... Nanaama e jaayndeeji walla laylayte renndo wonde addi cumu nguu ko...
16-04-2017

4. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme adannde e ndee hitaande yettiima ɗoo!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...ewi. Woorti ɓeydude ceeɓeendi hakkille, tigilde kelme ena adda fannuuji ganndal fof gila e coñce, daartol, ganndal koode, wertaango, dawrugol... Ena wasiyaa sahaa kala nde neɗɗo jiñ...
29-01-2017

...kañum dognata cinndel ngel. Firefox OS woni yuɓɓo huuɓnungo (OS) adanngo waɗngo Pulaar e daartol cinnde! Ko fartaŋŋe moolanaaɗo keɓ-ɗen ɗoon. Heewɓe e mon njiyi nate ɗee e F...
22-06-2014

...aaba Maal puccu ɓurngu tiiɗde e nder winndere ndee, ngu hono mum kadi meeɗaani soodaneede naalanke ko daartol naalankaagal fuɗɗii koo. Caggal ooɗoo gorko Caamo ñaabinanaajo, ko Ba...
31-10-2013

Binndital kaayitaaji Moritani, Bonannde kala nde dow mum Daartol hollii ko ɓaleeɓe ngadii hoɗde e bannge rewo Afrik o kala, tuggi Esiip haa Rewo Moritani. Ngol hollii kadi, ko e tee
05-08-2013

...ar e winndere ndee. Ko oo fartaŋŋe teddi e hakkille, kaŋko hulɓinii sabu majjum wonde daawal mawngal e daartol ɗemngal men. Miijo woni e weɗaade, kisa maa taw nih ngon-mi ko e holɗude! Alaa, ba...
03-06-2013

...ji Abuu Aan wuurii kadi woodii. O ɗalii ñaam-golluuje paayodinɗe, paarnorɗe, ŋarɗuɗe cuɗooje daartol Leñol. Yo Alla yurmo mo, yaafoo mo, waɗa toon fooftorde makko, kanko e dennda...
14-04-2013

... kisnugol pinal e finaa-tawaaji men. E ko ɓuri heewde, kala renndo walla kala leñol ina jogii e daartol mum worɓe e rewɓe ɓe ɓure mum’en ( neɗɗaŋkaagu, renndoyakooji, jikkuuj...
12-03-2013

... momtude. Maa ngenndiyankaagal tesko gonal makko Nuwaadibu e golle maantiniiɗe ɗe o gollii kono kadi maa daartol won seede mo yeddotaako wonde o wonii meer dañɗo ko meeruuji ndañaani....
14-02-2013

... ɗee. Kadi won e dowlaaji maɓɓe keewɗi ɗo ɓe piyi Obamaa. Ɗiin ko dowlaaji ɗi ɓe meeɗaa waasde e daartol walla ɗi ɓe keewaani waasde, wano Nebraska (Romney 61- Obama 38), Arizona ( 53 - 46...
07-11-2012

... Ibraahiima SAAR 14:45 - Naamne e jaabawuuji baɗte Firefox e pulaar 15:00 - Yeewtere Usmaan Yok "Daartol makko e Pulaar” 16:00 - Jimol "Maanditaare" (ittaama e ginol) 16:...
04-08-2012

...e jumpata e tiitoonde ndee, JUULDE. Kono ɓooyaataani o honi ɓerɗe heɗiyankooɓe makko, o yiilti mbeɗu daartol haa e addiɓe e oon jamma, jamma mo jaasaa e nde Islaam, jamma tedduɗo mo Nulaaɗo m...
22-07-2012

15. PULAAGU: Ñalngu Pinal Tabital Pulaagu to Gaboo
(News/Organisations et associations)
...; takkordi fayande sagginaande e oo kikiiɗe ɗoo e Librewiil.  Nguu ñalngu maantiniingu e daartol Fulɓe, hono no Najiiru Hammee Sih, ɗowɗo hiirde ndee  wowliri nii, woni &nt...
15-06-2012

...an maa wanngorde lobbere. Wanngorde e nder banngorɗe Banngorɗe ena keewi kono nanndaani. E daartol ɓadingol, banngorɗe keewɗe ena ngoodnoo kono nde wonnoo ɗe njuɓɓiraano noon fof...
10-06-2012

...muusde! Laawol makko fayde Inaal ngam mawninde fiɗtaali ɓaleeɓe waraaɓe toon ɓee ko sahaa teskinɗo e daartol hare ndimaangu e nder Muritani. E ngonɗoon laawol, o yaɓɓii e basaale pelle mawɗe...
30-05-2012

18. NGULLUNGU: Maymuna Cuun yahii
(News/Société)
... nde colli pooftii he dunɗi Nguurndam Maymuuna Cuun wonanii leñol Fulɓe daawal ngal majjatah he daartol ɓeen daraninooɓe ɓamtaare Pulaagu. Maymuuna Cuun abbiima ceerno mum Murtuɗo Joob ...
14-05-2012

...e hay so Sakozy haɓaama tigi. François Hollande yaltinii Farayse e duuɓi ɓurɗi mettude e daartol mum ɓadingol to bannge laamagol e hormaade sarɗiiji e ko luutndinooɓe ɓ...
06-05-2012

Hannde dewo-hoore 25 mbooyi 2012 wonnoo  daawal dimmal ngam suɓaade  hooreejo leydi Senegaal. Yahdunoo hoore boowal ko Ablaay WAD e Makki SAL, gadano oo ko ƴamtannooɗo lefol ngol la
26-03-2012

...goomu Sinsinnaati nguu ena ngari jaɓɓaade ceerno Ibraahiima Sal, garɗo yeewtande renndi ngoo ko fayti e Daartol Fulɓe. Ɗoon ndokkaami suudu am kisa, njoɗɗin-mi bagaas am. Sanne ko suudu yaajndu...
21-09-2011

... ɗemɗe ɗiɗi neeniije leydi ndi en mbiyii pulaar (fulfulde) e aarabeere. Ko waawi heen laataade fof maa daartol leydi ndi tesko wonde ko ngol cilol kaddiiɗo wudere (debbo)meeɗi toɗɗeede mawɗo ...
21-04-2011

...quot;, wuro foŋiingo e dowri Marook ko mago makko arwaniingo ngo capanɗe jeegom hojom (60mn) fillotoo ko daartol suka debbo go’to maroknaajo mo duuɓi noogaas (d20) gontuɗo cuddiiɗo baaba mu...
12-03-2011

...dam makko tedduɗam nii. Sabu oon faayndaare mum heen, ko ƴellitaade e daarti gonɗi heen, maa janngude e daartol maaniwol, daartol ɓennungol e nder sahaa, maa anndude yimɓe feeñnooɓe, mawn...
24-02-2011

...llude ɓesngu mum'en. Ko ɗum waɗi cuusal ɓeydii e deedi sepooɓe ɓee haa oo ñalawma teskinɗo e daartol Ejipt mo Mubarak riiwaa e laamu. Ko ñalnde Naasaande 10 Colte sikkanoo ...
11-02-2011

Ko joli e lewru Bowte to Siidi Busiid ko huunde bettunde tigi nde ɗaminanooka e daartol dawrugol Tunisii Alla e  no laamɗo janndinaaɗo oo, Ben Aali tamirnoo Tunisiinaaɓe muusde! Gila Ben Aa
24-01-2011

...elliti luggiɗinde miijooji mum e fannu daartiyankaagal haa teeŋti noon e murteende (revolution) Farayse, daartol leydi Ayti, Dowlaaji Dentuɗi Amerik e Dowlaaji Dentu Russie. Caggal ɗum Patrice Lum...
19-01-2011

... mbiy-mi ko PULLO, gawlo askini Muusaa Mbaay nodduɗo Daande leñol oo haa boɗowal Maakama. O jaggi daartol Fuuta gila Jah-ooga haa yettii laamu almameeɓe e 1776. Ndaw juurgal e ndee hi...
10-11-2010

...h, jaagorgal kalfinaangal faabo e ballondiral hakkunde leyɗeele. Pr. Iba Deer Caam haalii toon ko fayti e daartol ɓee ɗoo bannndiraaɓe haytinaaɓe. Caggal ɗum, ko gardiiɗo sete haytinaaɓ...
23-10-2010

... konngol mbelewelo ngol Kiristiyan Luuk, hooreejo ONG  Initiative ŋeeso pali (MVI). O jokki, o wiyi: Daartol hollirii wonde, ŋeeso ɓuri wonde njogitaari ɓurndi moƴƴude ngam maɓde e momtude...
09-10-2010

Abuu Haaruuna Cuun lollirɗo Sammba Eli Cuun, jeyaa ko cuuɗi men Nabbaaji Siwol e nder Diiwaan Maatam, O jibinaa ko e hitaande 1967 caggal jibineede Annebi Isaa toon e Nabbaaji Siwol. Ko e nder ngo
01-10-2010

...a Tarawore, Ahmadu Tumaani Tuure e Pr Alfaa Omaar Konaare Pulaagu.Com suɓiima waɗande yilliyankooɓe mum daartol politikyankeewol leydi Mali haa teeŋti noon e golwole o ɗo gorko biyeteeɗo Moodibo...
24-09-2010

...ewde ko naatni to diɗɗal Marsey; ɗum wonnoo ko hitaande 2009-2010. Ko ɗuum waɗi e nder daartol diɗɗal Barooɗe Senegaal ina teskini wonde ko kanko tan waɗi ɗuum, hay so tawii g...
12-09-2010

...ire waktu 18 ŋakkuɗo seeɗa nde Pr Abubakri Muusaa Laam jogori yuɓɓinde e oo kikiiɗo teskinɗo e nder daartol darnde ngam ɓamtude pine kam e ɗemngal Fulɓe. Hiirde ndee koy fuɗɗiima sabu awlu...
04-08-2010

...009). Gila Colte 2009, lowre ndee diiñii ko Berlin (Allamaañ) to koɗnoowo biyeteɗo Strato. Daartol lowre ndee ena juuti sabu fuɗɗorii ko wiɗto ngam yaltinde alkule men e geese. Duu...
02-08-2010

...beddaaji maa mbiyen boli Liberwiil wuro laamorgo Gaboo, ñalawma teddiniraaɗo o hono Dr Umaar Bah e daartol nguurndam Fedde Fuutankooɓe rewo e worgo wonɓe Gaboo e fijo maa hiirde fineyankoore...
25-07-2010

... 2 Pulaagu.Com:Fedde Sukaaɓe Fuuta mboɗo sikki dañii duuɓi seeɗa, mbele aɗa waawi waɗande en daartol holi nde Fedde nde sosaa, holo payndaale joganooɗe e holi wonnooɓe jaale ɗe? Abb...
22-07-2010

...n = Goomu Dowoowo Diwooje) ngam laawɗinde yamiroore diwgol. Oo werlaa noon udditii boowal jaajngal e nder daartol werlaaji diwooji. Ko adii, hono ɗii eɓɓooji wonaniino woni heen koyɗol dabbunde&n...
18-07-2010

...ii e heɓde njaltudi maɗndi faayiide e kawre maɓɓe ɗe ɓe petti ɗii duuɓi kala. To baŋnge Holannda, daartol firlitiima e maɓɓe nde ngal kawral woni laawol tataɓol ko eɓe kawee e wattan kawg...
11-07-2010

...jaltu hawɓe ko Oropnaaɓe meeɗaa nawde karaŋ wiinndere oo nde kawgel ngel yuɓɓinaa caggal Orop! Ngati daartol reftaaki hoore mum sabu ko ngol-ɗoo laawo woni go'o nde Orop nawata raay tawa wonaa ...
08-07-2010

...fitinaaji? Kono Alla yettaama, haa jooni eɗen ɗaminii leydi Gine maa yaltir poolgu e ngoo suɓngo go'o e daartol leydi ndii. Sellu Daein Jallo, mo lannda UFDG , mawɗo jaagorɓe ɓennudɗo e...
03-07-2010

... ngonaa fof ina cikki so Allah yantii heen maa Gine waklit goongira e goonga kelle jammaaji niɓɓi e nder daartol hanki mum, yolbina taltali dimaaɗi teeɗanoo potal hakkunde leƴƴi, hakkunde diiwan...
27-06-2010

...dii limoore walla ɓuri heewde (38,6%), rewi heen Malenkooɓe (23,2%), rewti heen ko Susu (11%). “Daartol politikyankeewol Gine Gila e laamu Mohammed Seku Tuure haa heɓi Jeneraal Laasana Kon...
27-06-2010

...aar e tugnaade e defte keewɗe binndaaɗe e nguurndam Manndelaa. Daarol ngol, eɗen mbaawi wiyde nih "daartol" Manndelaa heƴataa e CD gooto walla ɗiɗi walla nih sappo! Ko jubbude tan e ko...
19-06-2010

... jaagorɗe caggal nde suɓngooji cuɓii lannda mo o suɓetee. Ena laaɓi hannde, hello mawngo waklitaama e daartol dawrugol Britaniya sabu David Cameron jogori toɗɗeede e jamma hee Mawɗo Jaagorɗe ...
11-05-2010

...e naange, o haɗa ɗum anndeede walla anndireede no feewi. Ko waawi heen wonde goonga fof, hannde wontii Daartol. Seek Tijjaan Gaajo diwrii bibje mum keeriiɗe ngam ɗaɓɓude hoolaare ngenndi Seneg...
09-05-2010

Ko go'o e daartol ɗemngal men pulaar naatneede e resorde humpito ɗemɗe winndere wiyeteende CLDR  (Common Locale Data Repository) nde fedde Unicode hesɗitinta hitaande kala! Ko e ndeen reso
05-05-2010

48. ƁUNNDU GANNDAL: Rogere hesere Pulaagu.com addani on
(Le Monde Peul/Ɓunndu Ganndal)
...aɗo to ɓuri luggidde e nder ɓernde. Eɗen etoo addande banndiraaɓe ballal faade e leñol ngol. Daartol ngaddaten ngol noon araani yeddude daarti keddiɗi ɗii; yaama tawa ngol arata ko tee...
21-04-2010

...gootaagu Afrik ena jogii fedde ganndal wiyeteende  Académie Africaine des Langues. Mi ruttanoo daartol seeɗa. En meeɗiino ummaade ɗo e leydi hee mbiy-den yo en cos ɗoo ko wayi noon. E...
05-04-2010

...gootaagu Afrik ena jogii fedde ganndal wiyeteende  Académie Africaine des Langues. Mi ruttanoo daartol seeÉ—a. En meeÉ—iino ummaade É—o e leydi hee m...
05-04-2010

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥