NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés daande maayo 
50 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher daande maayo avec Google

Résultats 1 - 50 sur 50
...ira daaɗe e arɓe ƴoogde. So alaa telliiɗo, ngonaa e yimde, oolel maayo ngoo ena ñemtina daande laa, ena sefoo, ena yano-maa. Woni galle, walla pale, kala jiyɗo-ma, haaju mum bonii...
25-01-2019

...amtaare wuro ngoo to banngeeji kala. En keɓii seedamteeje keewɗe ummaade e sukaaɓe e mawɓe wuro ngoo. Daande ko wootere: waasaama gorko mo hono mum saɗi sanne. Maamuudu Buubu Ñaŋ wi...
03-11-2017

...sidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena wiyee "The Economis t". Ndeen winndannde haalatnoo go go...
03-10-2017

4. TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon nganndi mi yiɗaa ko alaa kaata, ko ŋakki &nti
22-08-2017

Jannguɓe Pulaar-Fulfulde puɗɗiima heewde, yettere Alla; winndooɓe mbiy-mi e laylayte renndo, ɗuum ne ko barke moolanaaɗo wonande leñol ngol. Ɗuɗe ena ustoo, jannguɓe ena ɓeydoo,
07-07-2017

Lesdi Nijeriyaa woni hannde ko e fitinaaji mawɗi ndernderi haa teeŋti e Dowllaaji ɗi Fulaɓe koɗi.  Ñalnde 18 lewru nduu, dewo ɓennuɗo oya, habraama wonde njanguuji bonɗi mbaɗii
26-06-2017

...e, kono ko mawninde enɗam makko e Pulaagu, mawninde giɗli makko e sehil makko Maysuur Sek mo o wondi e Daande Leñol haa hannde. Buuɗi Kummba Ceɗɗel hannde limetee ko e daaɗe ɓurɗe to...
04-09-2016

...i jaɓde naatde heen ko ko o woni fuuneere am koo. Kono kadi nde wonnoo ko Pulaagu wiyaa, mi fawaani heen daande sabu noddaango Fulɓe ena weli nootaade. Ko e Pulaagu min nehaa, ko ɗuum jinnaaɓe ame...
26-03-2014

...wtoraama ñalɗi ɗii. Naalaŋkooɓe men mawɓe e sukaaɓe ngarii, Alhajji Baaba Maal e diɗɗal Daande Leñol jammaaji ɗiɗi ene tambii golle ɗee, ne heedi hakkunde maɓɓe e ɗoyli ...
01-02-2014

.... To batte ɓeeɗoo ɗiɗo, adii e dingiral ko Usmaan Hammadi Joop e goomu mum. Caggal ɗuum Baaba Maal e Daande Leñol njogtii jamma oo haa e 4w25h subaka. Ñalnde 28 bowte 2013 wo...
01-02-2014

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre) hitaande 2013 e nder wuro &Ntil
31-10-2013

...wonande arɓe nootitaade e udditgol duɗal ngal. Waɗi konngol ngol ko Rugi Jibi Sammbayel Soh e ndeeɗoo daande:” ➢ Hilifaaɓe tedduɓe arɓe nootitaade e eeraango ɓesngu mumen ➢ Jinna...
09-06-2013

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel Firefox OS ƴeewndo topayɓe (Developper Preview) ummoraade London. Firefox OS ko
03-06-2013

... "Air Leñol" e hitaande 2011, Dawwuuda Talla, ɓurɗo lollirde MC Tooroodo mo diɗɗal Daande Maayo 76. Hannde kadi en ngartii addande renndo ngoo kabaaru dakmuɗo so jaltugol CD ...
29-03-2013

...ɓe, jettooɗe kadi ngoodanii Allaj joom binnde. Ko ɗoo habbiraa jumaa juulaa. Nde silminaa, ɓamdaa daande dow Allaahumma antas salaam, daande wonti wootere no giƴaango wooto”.  Mbo...
15-03-2013

...ndee, holliri e ngardiindi haala mum. Nganndu mi hiirde ndee fuɗɗiima e jaati, ko gila nde nan mi daande Hammooy Joop e mbaydi penkaan cubalaagu ina yima, ina feekoo: ngummee maabee,  maa...
23-02-2013

Taan Kajjata Siree Sammba Joom e Bakkaar Siidi Konko Siree Sawa Laamu, taan Ceerno Hamediin e Ummu Jeliyaa, Bah Mbaare Sammba Bakkar jibinaa ko e hitaande 1946 e nder galle lawakooɓe deeniyankoo
14-02-2013

...o mi naalaŋke. Sabu oon sahaa, yimɓe ena keewi wiyde "so Iisaa majjirii on tan, keɗto-ɗee, ma on daande makko"! Waɗnoo noon ko kala ɗo ngon-mi, ko mi jimoowo tan. So min ngawoyii walla...
22-08-2012

Hay mo yiyaani fowru, nanii ena ƴuuña! Kanel Joop alaa mo nanaani daande mum walla innde mum e nder jookli pulpule! Caggal muuku-maaka mawɗo e martaba mo "Fooloo" heɓi e win
19-08-2012

Umar SIH jibinaa ko e hitaande 1952 e wuro ina wiyee Njawaara kono o jeyaa ko Donnaay, ko ɗoon o jaŋngi Alquraana e Ceerno Alhajji Moodi SIH. Ko o ɓiyi Bookaar Maalik Yuunuus Ɗeyyibu Buubu M
29-07-2012

...rdaneeɓe naneteeɓe ena mbinnda e enternet, ena ɓami kuɗi mumen ngam joopaade kalfaandi e nder leƴƴi daande-maayo ɗii, teeŋti e Fulɓe e Sooninkooɓe. Binndi aaynaama e geese ɗee haa keewi ena...
30-05-2012

...i sabu ko Abuu Bah udditi barigal ngal. O welni haa weli, o ami haa dakmi, o amni min kadi. Abuuko belɗo daande sanne kadi ko gorko moƴƴo! Alfaa Sek, suka Gawlo gooto joom rastaaji juɓɓuɗi naati...
13-05-2012

Hannde Mali koko feccaa, rewo ngoo woni ko e juuɗe Tuwaareg-en, ɓe fedde Dillere Ngenndiire ngam jeytaaare Azawad (MNLA), wonndude e Al-qaida Magreb mo islaam (Aqmi). Bannge worgo ngoo woni ko
03-05-2012

...ennuɗi e Youtube walla e fannu ojoo. So golle beyɗe hono nih teskinde njaltii, kadi ko e kuɗol makko e daande makko njaltinaa, alaa e sago min ndennda ɗum e Fulɓe no ndiidorinoo, teeŋti noon e y...
28-04-2012

Musidɓe tedduɓe so oɗon keddoraa conndi seeɗa, payee gaɗa maayo sabu hannde en pellat! En pellat sabu golle tiiɗɗe ɗe keɓ-ɗen siynande renndo Fulɓe so yaltine jaaɓnirgal juɓɓinirgal
23-03-2012

Gasii haa laaɓi hannde 12 Colte 2012 so ñaawoowo kawral hakkunde wattaniyaŋkooɓe kawgel Afrik Ngenndiije wuttii pusgu gaƴƴondiral hakkunde Kodduwaar e diiɗal Sammbi bettungal heewɓe
12-02-2012

Oo jamma ko jamma padanooɗo duuɓi e kitaale, woni jamma mo Baaba Maal e diɗɗal daande leñol piji e nder wuro Le Havre, Farayse. Gila dawaa dawi, ko e oo jamma ɓesngu Fuutaŋkooɓe won
30-10-2011

...umpa: ɓe mbiyi tan ko ɓaleeɓe fof yoo taccu maayo, njalta leydi "maɓɓe"! Ɓeya, woni waali daande maayo-en, walla mi wiya waali wuro en, jaɓɓe renndeede leydi, yiɗɓe feccaade e ngal...
28-09-2011

...do ngoo. Pulaagu.com waɗii heen faayiida mawɗo so bayyinde dille ɗee kala Tolbec e lowre men anndaande e nder pulpule kala. Ko ɗum waɗi hikka wonaa tan wonnooɓe Amerik ceedii golle ɗee k...
21-09-2011

... Nde Hooreejo Makki yettii, adii yeewtidde ko e jaayndiyankooɓe leydi Gaboo; nde o seeri e maɓɓe daande ko wootere: “Laamɗo Makki”, “Laamɗo Makki”, “Laamɗo ...
13-09-2011

...gooto e jaale men hono MBasu Ñaŋ ñalnde 26 Korse to Dakaar, Senegaal, fedde Sehilaaɓe Daande Leñol (SDL) e fedde Kawtal janngooɓe Pulaar Fulfulde (KJPF) kawrii ngam yetti...
01-08-2011

Daawuuda Gellaay ko ɓiyi Gellaay Aali Faal cawndiiɗo, kono hakkunde makko e Gellaay ko baaba e ɓiyi mum tigi sabo ko Gellaay nehi-mo caggal nde baaba makko ruttii gila omo woni suka. Ngati tiiɗi
08-06-2011

... Hooreejo leydi ndi kañum e hoyre mum nde wonnoo ina sabbinoo ngoon felo fawtaani heen nii hay daande wootere e oon demisoŋ. En kaalii to dow mbiy-ɗen ina wiyetenoo e suuɗnde wonde mawɗ...
21-04-2011

...e nayi ɓennuɗi, Siriya ko ko tamaa junngo njamndi e juuɗe leñol Baas en. Gila ndeen kala nde daande ummii inni demokaraasii walla ko nanndi heen, ko ɗoon soƴƴetee gila nanaaka. Cagga...
21-04-2011

...C) wuro Jowool to o dawi to,tamnaaɗo (gardiiɗo) kawtal Jaalo-Waali tawa renndini ko pelle keewɗe palol daande maayo (rewo e worgo). Hannde 14 Mars 2011 o ɗo gonnooɗo jannginoowo ɗemngal farays...
27-03-2011

...mu ñalnde 11 lewru Colte maayndu ndu, woni ko to wuro ina wiyee Sarm El Seek, wuro foŋiingo takko daande maayo woɗeewo haaɗngo (mer rouge). Ñalnde 21 colte 2011, laamu luɓal leydi nd...
02-03-2011

Wonnoo ko e lewru Rabii'ul awwal, ñalawma 12 mum, e hitaande inniraande "hitaande Ñiibi". Hannde waɗii duuɓi 1432 e fergo makko. E weetndooga oon ñalawma jalboowo se
24-02-2011

...i Tunisii, kabaruuji ɗi jaaynde Afp ƴettiti, mbi’i ko Ben Ali safretee ko e opitaal Jeddah bannge daande maayo leydi Arabii Sawudiit ndi, kabaruu goɗɗo kadi saaktaa e haalide faraysenaare in...
20-02-2011

...i salaare laamu Mubarak ena mbaɗa ñalnde kala. Laamu nguu renndinii doole mum kala ngam soƴƴude daande ndee filñitaare. Hakunde 20 000 e 30 000 poliseeɓe caakaama e hakkunde wuro Kee...
28-01-2011

... nii ɓe ŋati peɗeeli maɓɓe ɓe picci, ɓe mbiyi kala nannooɗo kaan haala maa nantu ɓe codii leggal daande makko. Ko goonga nii ɓe keɓii sodde daande makko kono haa jooni miijooji makko...
19-01-2011

Banndiraaɓe Fulɓe, waŋngiyaŋkooɓe Pulaagu.com, hannde min ndottani-on ko lahal dimal, timmungal, jogorngal ñamminde piɗtaali mon ko juuti, tuggi hannde. Hol ngal lahal? Ko diɗɗal suka
21-11-2010

Bawɗi ndimaagu kadi tunngii, bawɗi Daande leñol tunngitii e nder wuro laamorgo Gabon Wuddu Leydi! Oo kikiiɗe hannde nattii wonde buleet e Liberwiil, laamorgo leydi Gaboo; wonaa tan nii to
10-11-2010

...ɓaaɗo hannde e Normanndi oo. Kanel Joop, gooto e yimooɓe ŋanaaji hawruɓe ɗoon toƴƴani renndo ngoo daande welnde, moƴƴnoore ɓalli, diŋiral wonti rippande wootere awluɓe yimooɓe e amooɓe!...
08-11-2010

Haalooɓe pulaar mbiyi : »Haaɗi haaɗa yoo haaɗ ɗo gure kaaɗi », kono ellee nii boom haaɗi haaɗa Abdullaay Wadda o jaɓaani haaɗde ɗo gure kaaɗi, sabu lannda politik wiyi e hita
03-11-2010

...ardagol Ibrahima Baare Maynasaraa ngari teeti laamu makko, Jeneraal Baare kañum ne woodi fertiiɓe daande mum keɓti jooɗorde mum njooɗii pawndiri koyɗe. Laamu ngu hooti e siwil en ko e Jola...
25-10-2010

Nande sappo e ɗiɗi lewru sanwiyee hitaande 2010 saanga waktuuji sappo e jeegom kikiiɗe, ko musiiba mawɗo yani e dowla Haiti, leydi wonndi e doŋre Amerik hakkundeejo e Karayiib. Hayti firtata e
23-10-2010

...tilde;alnde 21 lewru bowte 1949 to wuro ina wiyee Yako to Burkina Faso (Haute Volta), añɓe pertii daande makko maa mbiyen o waraa ko ñalnde 15 lewru Yarkomaa 1987, to Wagadugu wuro laam...
15-10-2010

26 Siilto 2002- 26 Siilto 2010 Ko Hikka Waɗi Duuɓi Jeetati ko Laana Ndiyam Mbiyeteeka Joolaa Yoolinoo e Nder Takko Maayo Haaɗngo Gammbi, Yooɓii ko Ina Tolnoo e ujunere, teemedde jeenayi, capanɗ
14-10-2010

...o debbo e gorko. E nder ndiin mbaydi aƴƴere rewɓe, gorko joopo walla jeŋjeŋo o rokkii daande (seerde) laabi capanɗe jeetati e joyi (85), nde tawnoo hay kullel daga ko kanko ɓuri ...
14-10-2010

... Caggal nde ɗuum ɓennaa  haa yaltirde Ndar, ko ɗoon tawaa  Seekh Jara mo haalirde Oolel daande maayo ngam o yeewtida e ardiiɓe njuɓɓudi ñalɗi pine ɗii e ɗemngal Farayse,...
14-10-2010

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥