NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii








...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Recherche mini 3 lettres et maxi 20 lettres
Rechercher les mots-clés ceerno umar kan⊂m 
50 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher ceerno umar kan⊂m avec Google

Résultats 1 - 50 sur 50
Musidɓe tedduɓe Koorka dariima. E nduu lewru, eɗen nganniyii yaltinde ɗoo binndanɗe ɗe Ceerno Jalaalu Diin Bah heewno winndande renndo ngoo e koorka kala. Binndanɗe ɗee ena mbaɗi jaŋde e f
08-05-2019

...walla haa hannde ganndal ko famɗa suura, heewa lammina». Jaŋde kadi ne naamndii ko ceerno e almuudo, fannu janngeteeɗo e ɗemngal kuutortengal ngam yettinde ganndal. To banng...
27-01-2019

Ko adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani malaaɓe mum. O woppi gaa ko jam, yettere Alla alaa fof ko vuri wuurde e sllude
25-01-2019

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi nde mbaaw-ɗen artude ɗoo ngam tonngude e ndaɓɓa ko waɗa
28-04-2018

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah, ko seeɗa tan mbaawten jubbude e nguurndam makko. Geɗe ɗiɗi h
21-04-2018

Ko hikka waɗata duuɓi 25 ko ceerno Maajakate Kah waɗantee ñalɗi mawɗi diine e dewal All toon to wuro men Aañam Siwol. Ko ñalnde Hoore-Biir 21 lewru Seeɗto nduu ziyaara
20-04-2018

Ko hikka waɗata duuɓi 25 ko ceerno Maajakate Kah waɗantee ñalɗi mawɗi diine e dewal All toon to wuro men Aañam Siwol. Ko ñalnde Hoore-Biir 21 lewru Seeɗto nduu ziyaara
19-04-2018

...ru ɓuri jolal waalo tiiɗde. Oon woni puɗɗagol yontere mawnde nde lowre ndee mawninta golle e darnde ceerno men tedduɗo, daraniiɗo ganndal Alla e dewal mum, oon woni Ceerno Maajakatee Ka...
18-04-2018

...miiɗi leyɗeele keewɗe. Ko ndeen o ummii Senegaal o ari Pari. Ena jeyanoo e ɓeen tawtoraaɓe batu nguu ceerno Bookar Bah, mo Fooyre Ɓamtaare (Jaaynde Fedde Ɓamtaare Pulaar to Muritani); ceerno Bo...
03-11-2017

...nngol ngol hono "ñewre"! Hol to ɗee doosɗe njanngaa? Mi yettinii laaɓndal ngal ceerno Fari Siilat Kah sabu makko wonde hannde ɓurno humpitaade doosɗe Pulaar. Ko kaŋko a...
07-07-2017

Lesdi Nijeriyaa woni hannde ko e fitinaaji mawɗi ndernderi haa teeŋti e Dowllaaji ɗi Fulaɓe koɗi.  Ñalnde 18 lewru nduu, dewo ɓennuɗo oya, habraama wonde njanguuji bonɗi mbaɗii
26-06-2017

Koko janngaa, mbir ƴeeŋɗo so artii e lammba heewi haaɗde ko e kombaa gooto! Ngati yonta oo jeelaani sabu ɗo o woppunoo ɗoo wonaa ɗoon o tawata. Doole njehii, goɗɗe keɓɓii.
19-03-2017

...ɓe. Kisa ɓe nduttii ɓa payti Welingaraa. Ko ndeen nanondiraa wonde yo o ubbe Madiina Gunaas, to leydi ceerno makko Ahmadu Tijjaani Bah, mo o woni almuudo mum jaɓɗo. Alhajji Buubakar Balde...
10-07-2014

...awɗo men hono Fari Kah mo pulaagu fof heɓtini golle mum e leñol ngol, mawɓe men kadi ko wayi no Ceerno Bah mo USE/PIP tawtoranooma ɗeen golle paayodinɗe. Caggal calminaali e udditgo...
08-03-2014

Tabital Pulaagu hakkunde leyɗeele yuɓɓinii ñalɗi pinal to wuro Ngaawandere e nder leydi Kameruun, tuggude e ñalnde 18 haa ñalnde 22 bowte hitaande 2013. Tiitoonde ndee y
01-02-2014

Leñol Fulɓe, mbaɗten jili (hakkillaaji men) hoto en peccoraade inɗe tawa ko en leñol gootol. Kala he men laaɓndaaɗo, yoo o wiy ko o Pullo, ɗemngal makko ko Pulaar. Ndeenoɗe
17-11-2013

... Ndeen ɓe mbinndii galle jaarganaaɓe, ɓe mbinndi yoga e galleeji wuro ngoo, haa ɓe ngari e galle Ceerno Alfaa Jah. Ɓe tawi ɓeen ne kurlii lahal ñebbe ne kacitoo, ɗoon tan Sammba Tal...
17-11-2013

...ilde;alɗi Ñaabina keewii faayiida, mbaɗii nafoore mawnde. Lappol safrooɓe e gardagol doktoor Ceerno Mammadu Bookar Gey, mbaɗii golle maantiniiɗe ñalnde 25 e ñalnde 26 nd...
31-10-2013

...le, ɓe njokkondiri e rajo ngam waɗde eeraango. Ɓe njaɓɓi koyɗe maɓɓe, kamɓe sukaaɓe ɓee haa to Ceerno Haamiidu Baal, almaami raatib leegal ngal, ɓe kabri ɗum miijo maɓɓe. Ɓe nduttii ka...
09-06-2013

...nde 6 lewtu Seeɗto nduu, Briksel mawninii jibineede Nulaaɗo men Muhammadu (SAW) e gardagol teeddungol Ceerno Dawwaa Bah e Ceerno Mammadu Aali Caam. Lekki Pinal Fulɓe Belsik, fedde ɗanniyaŋkoo...
13-04-2013

Ko hannde waɗi balɗe sappo e tati e garal Ceerno ina hawriti ñalngu uddital jumaa mo Peti Pari ɗoo e Liberwiil. Woni e almuudɓe ngari jumaa ko gila waktuuji sappo subaka ngam heɓde j
15-03-2013

Mawningol 08 mbooy ina rokka’en fartaŋŋe semmbinde kala ɓeen rewɓe jaambareeɓe dariiɓe, ɓe kaaɓaani hay sahaa gooto ngam ɓamtaare faggude, dawrugol, pinal  e renndo  e n
12-03-2013

Taan Kajjata Siree Sammba Joom e Bakkaar Siidi Konko Siree Sawa Laamu, taan Ceerno Hamediin e Ummu Jeliyaa, Bah Mbaare Sammba Bakkar jibinaa ko e hitaande 1946 e nder galle lawakooɓe deeniyankoo
14-02-2013

...oo ; ko ndeen yolnde njiɗnoomi sukku ; ngabiimi jime naalaŋkooɓe e aynaaɓe, jime Seernaaɓe amen hono Ceerno Koyli e jime almudɓe Siik Aljuma BAH haa woodi ko feeñi heen. PULAAGU.COM...
19-08-2012

...aa ko e hitaande 1952 e wuro ina wiyee Njawaara kono o jeyaa ko Donnaay, ko ɗoon o jaŋngi Alquraana e Ceerno Alhajji Moodi SIH. Ko o ɓiyi Bookaar Maalik Yuunuus Ɗeyyibu Buubu Maalik  e Faa...
29-07-2012

Ngam safaara e golle diine ɗee e jokkere enɗam, Ceerno Ahmad Tijjaani Bah mo Madiina Gunaas, immaniima njillu mum, no woowi waɗde e ɗii duuɓi fof nii to Farayse; o hirnde Dakaar jofnde alk
22-07-2012

...nti e Fedde diineyankoore. E fuɗɗoode golle maɓɓe, Fedde ndee maa mbiyaa mooɓtorde (Ko helmere nde Ceerno Bellu huutorii, fulfulde Nijeriya) ndee aarninoo ko jokkude enɗam hakkunde rewɓe ...
22-07-2012

...Fulɓe njahiino haa ndañi dowla mum'en ñaawiratnooɗo Diine Lislaam. O wi'i nih hannde kala ceerno cujjanteeɗo ɗoo, iwdi mum ko Fulɓe... Yeewtere ndee noon jokki haa waktuuji14...
22-06-2012

29. PULAAGU: Ñalngu Pinal Tabital Pulaagu to Gaboo
(News/Organisations et associations)
...oɗa "jamma jenngii". Caggal ɗuum ko Hoohooɓe e annduɓe woɗɓe ndokkaa konngol ko wayi no Ceerno Suleymaani  Jeeri Soh e Tijjaani Lih garɗo lomtaade Fedde Fuuta e wondude e sete ...
15-06-2012

...ɗo men, Seek Haamiidu KAN. Ko hikka waɗi  laawol jeetaɓol dokkirgol njeenaari ndii. Eɗen mbiya Ceerno men, Aliw Muhammadu, yo o jogoro jam ! Yoo pulaagu naftoro deftre ndee no haanirta nii ...
09-06-2012

.... Kono fuutankooɓe meeɗiino salaade kadi ndema reseŋ (raisin) e laamu Abdu Juuf, Kalifaaɓe Diine hono Ceerno Muntaga Taal e Seernaaɓe heewɓe calinooma kono mate yimɓe bee caloto tan tawa alaa f...
21-05-2012

32. NGULLUNGU: Maymuna Cuun yahii
(News/Société)
...lde;ol Fulɓe daawal ngal majjatah he daartol ɓeen daraninooɓe ɓamtaare Pulaagu. Maymuuna Cuun abbiima ceerno mum Murtuɗo Joob e ngenndiyaŋkooɓe heewɓe. Yoo Geno waɗ toon fooftorde maɓɓe, o ...
14-05-2012

... e sago min ndennda ɗum e Fulɓe no ndiidorinoo, teeŋti noon e yilliyaŋkooɓe lowre men... Keɗto-ɗen ceerno Hammee...Ahaa, miɗo reentina-on noon: Pulaar oo ko tekkuɗo sanne hay so ko hunuko Lih...
28-04-2012

... - Mammadu Njaay - Fari Siilat Kah Banndiraaɓe, ɗum ɗoo ko jubbannde tokosere e nguurndam ceerno men, jinnaaɗo men, mawɗo men, musiɗɗo men Yero Dooro Jallo. En mbaawaa haaldude ...
14-03-2012

...Ntilde;AS, Tanoor JEŊ e Idiriisa SEK  mo ngannduɗaa ko kamɓe nawdetonoo fawaade e renndunoode ɓe ceerno e ruttaade kadi e  fooɗondirde mum lefol ngol. Hannde e nder mbaydi puɗɗi...
13-03-2012

Hannde e oo ñalawma mo mawninten ceerno men Saydu Kan, jeyaaɗo e salinooɓe njiimaandi e kiiɓal, kabaruuji bonɗi ummoriiɗi Fuuta-Tooro Muritani alaa ɗo nanaaka hannde e winndere ndee
28-09-2011

...a juuma kono arɓe ɓee limotaako! En teskiima noon gardol catal Niw York ñalnde 4 ndee e gardagol ceerno Yuusif Acce, hooreejo PSA. Nde jamma 3 hiirata tai cuuɗo otel ngel fof kiɓɓii... Njo...
21-09-2011

...taaniraaɓe mum'en potaani welsindaade ha maaya e juuɗe mum en. Ɗii ñalɗi teddiniraa ɗum'en ko Ceerno men Murtuɗo Joop, ngam ɗo o tuɗɗii leppi leydi ɗoo, eɗen cudda-mo leppi teddungal...
07-08-2011

Kabaaru yanii hannde wonde ceerno Mbasu Ñaŋ, gooto e ɓiyɓe Fuuta daraninooɗo pinal e ñeeñal fulɓe, saŋkiima e jamma Dewo 26 Korse sahnga 22:00 to Dakaar. Usumaan Ña
27-06-2011

Daawuuda Gellaay ko ɓiyi Gellaay Aali Faal cawndiiɗo, kono hakkunde makko e Gellaay ko baaba e ɓiyi mum tigi sabo ko Gellaay nehi-mo caggal nde baaba makko ruttii gila omo woni suka. Ngati tiiɗi
08-06-2011

Alhajji Seeku Umaar Taal afo diine men wiy : »yoo neɗɗo hul ko haalaa ».Gila hitaande nde darii ina ñohetenoo wonde Modiboo Sidibee mawɗo jaagorɗe gila e hitaande 2007 ko ko j
21-04-2011

...akke ireede . Tuggude e kelgol muudo horma mo jibnaaɗo men tawa kadi ko neɗɗo alliyanke laaɓɗo hono Ceerno Suleymaani Raasiin Baal mo Boode Laawo fayi murtuɓe hitaande 1776 haa yettii jaambaree...
27-03-2011

Jamiil Wul Mansuur jeyaa ko e worɓe dawriyankooɓe naatirɓe damal mawngal jeyaa; ngaal woni ummanaade ndimaagu kam e potal. Ko darnde ngam daɗndude miijooji ɗi roondii, o tabitini ɗum e golle n
24-02-2011

Mbar keneeli guttiɗi e Magereeb Aarab ɗii njettaaki Senegaal ? Hay sinno ɗi njetaaki kam ɗi ɓadiima, sabu ñalnde aljumaa 18 Colte 2011 nde ko ɓiɗɗo Senegaal ina wiyee Umaar Bookum
24-02-2011

Ñalawma tesketeeɗo daatol Ejipt e leyɗeele aarabeeɓe! Ko hannde waɗti balɗe sappo e jeetati filñitaare ɓesngu Ejipt fuɗɗii. Konngol ko gootol e kunuɗe teemedde ujuneere neɗɗ
11-02-2011

Njeñtudi cufal hoyreejo leydi lofu ngadanu mbaɗnoongu ñalnde 31 lewru maayndu ndu ina wayino anndaama nii gila ñalnde 4 lewru ngon-ɗen ndu. Nde tawnoo hay go’to e ƴamoo
07-02-2011

Nijeer diwo go’to ƴamooɓe sappo Allah anndi malaaɗo tiinde jogorɗo humdaneede e oon diwo cafɗo lamɗam. Caggal nde soldateeɓe e gardago Jeneraal Saalu Jiboo polli laamu gorko biyeteeɗo
02-02-2011

...e. Tawtoranooɓe kala, konngol ko gootol wonnoo: haa bada en jejjittaa. Saanga beetawe ko to jumaa Ceerno Abdulaay Bah mo Hoyre-Foode ndental ngal fof hawroyi ngam silkude deftere Quraana nde d...
12-12-2010

ƊAƁƁITERE HUJJA HUƳTINAANDE HE LAAMU MURITANI LUUTNDIIDE BOYLUGOL TOOÑOOƁE :CIIFDEE E AMEN Ñalngu 28 jolal jogoraani  wontu ñalawma ɗamuya maandinoowu ɗel&nti
28-11-2010

...so mo aldaa e uddeede (sursis) ina wondi e miliyoŋaaji 20 mbuuɗu kaalis seefaa mo o fotata rokkude ɗum Ceerno Usmaan Sih konseyyee Abdullaay Wadda e fannu TIC (technologies de la Communication et d...
25-11-2010

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥