NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés burkina faso 
58 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher burkina faso avec Google

Résultats 1 - 50 sur 58
1. filde Gaaci
(Commentaires)
pullo baawdo walla kam e binndi e gaaci Yero Askula, o maabo mawdo to Mali.miin mi pullo jelgooji/Burkina Faso. mi yetti
19-12-2011

...s. Je t'ai observé en Mauritanie, en Europe, aux Etats unis et dans beaucoup de contrées africaines, du Burkina Faso au Mali, au Niger ou en Cote d'Ivoire. Tu m'as fait pleuré de joie et de fiert...
28-09-2010

3. allla toownu pulaaku
(Commentaires)
...i yettii sanne Maamudu JALLO Direction générale de l'alphabétisation et l'éducation non formelle MEBA BURKINA FASO ; tel 22670 11 25 94 /226 78 69 88 75...
03-08-2010

4. allla toownu pulaaku
(Commentaires)
...i yettii sanne Maamudu JALLO Direction générale de l'alphabétisation et l'éducation non formelle MEBA BURKINA FASO ; tel 22670 11 25 94 /226 78 69 88 75...
03-08-2010

5. fulfuldé
(Commentaires)
je suis un1jeunes commercent au burkina faso j'aimerai avoir des contact avec les autres structures qui oeuvre dans la promotion de la culture peul bande abdoul rasmane wi e / KORKA BANDE
18-06-2010

6. salut
(Commentaires)
on est une association des jeunes etudiants au burkina faso j'aimerai avoir des contact avec les autres structures qui oeuvre dans la promotion de la culture peul Sangare relation exterieurs
14-03-2008

7. salut
(Commentaires)
on est une association des jeunes etudiants au burkina faso j'aimerai avoir des contact avec les autres structures qui oeuvre dans la promotion de la culture peul Sangare relation exterieurs
14-03-2008

8. When
(Commentaires)
...come along before it's too late for you, it's now easier to learn Pulaar than ever... And for Mrs Bah, in Burkina Faso, all i say is THANKS MUCH FOR THIS....
02-09-2007

...Ko ɗoon kadi ngotti-ɗen caggal ɗum njaaɓan-ɗen Heremakono, wuro sakkitto wonande Mali, heerondirngo e Burkina Faso, Leydi Rimɓe. Sikaaso e Heremakono ko 50 km. Ngar-ɗen ɗoon ko 14w05h. Njoɓ-...
01-02-2014

...Faandaare ndee ko ngam mawninde hitaande waɗtunde 26 ɓiire ko Tomaa Sankara mawɗo, gardinooɗo leydi Burkina Faso, jamfanoo waraa, ñalnde 15 lewru kawle e hitaande 1987. Diɗɗe j...
09-11-2013

...onngal mum ngal teeni ngal,ngoppen huunde arnde e men fof mbiyen ko Farayse tagi men hiiteede (malkiseede),Burkina Faso walla ko Fedde Dowlaaji Dentuɗi Winndere(ONU). Sinno enen e yimɓe politik men ...
21-04-2011

Soldateeɓe Burkinaa Faso naamnii ko yoo njoɓe njeenaari ndi laamu nguu aadannooɓe. E ko kooninkooɓe ɓee kabri, naamnitte soldateeɓe ɓee ñawndaama. Gooto e hohowɓe kooninkooɓe ɓee wi
21-04-2011

Bommbuuji leyɗeele Orop rentuɓe e Goomu haɓotoongu Muamaar El Gaddaafi koriima foolde konu laamɗo leydi Jamahiriyaa Libi. Gila piyanɗe weeyto ɗee puɗɗii, "doole" e njogitaaje Ga
21-04-2011

...tilde;alnde 26 lewru Colte maayndu ndu haa 5 lewru Seeɗto ndu ngon-ɗen ndu, Wagadugu wuro laamorgo leydi Burkina Fasoo woninoo wuro laamorgo fineyankeewo magiyankooɓe Afrik. Ko ina tolnotonoo e tee...
12-03-2011

Hoore biir (Aset) 25 lewru Colte ndu ngon-ɗen ndu, leydi Burkina Fasoo waɗii ko anndiranoo so so jaɓɓaade hoɓɓe mum, jaɓɓoroo ɗumen juuɗe sappo denndaangal hoɓɓe arɓe taworeede koolol 2
02-03-2011

...aade guwerneer keso potoowo lomtaade Filip Aari Dakkurii Tabley, e o ɗo sahaa lomtinaa mo ko cukko makko burkina fasonaajo haa nde goɗɗo toɗɗaa fof.   E nguun batu sappo e joy...
29-01-2011

...araal mo Gine Bisaawo, Stev bikokoo mo Afrik Sud, Bartelemi Bogaandaa mo Hakkunde Afrik e Tomaa Sankara mo Burkina Faso mbirni  kono maayaani. Amadou NDiaye Zorro Pulaagu.Com/Gabon ...
19-01-2011

...i ko iirtude boneeji ɓooyɗi ɗeɓi boomde Kodduwaar! Won wiyooɓe "Watara wonaa kodduwaanaajo, ko o Burkinaajo"! Ko maa Alla faaboo... ONU fuɗɗiima addude faabu sabu ma ɓe mbeernu hakke...
30-10-2010

...u ɗiɗaɓuru nduu. Ena jeyanoo e ngam jeewtidal, Jeneraal Aali Trawore, nulaaɗo Beles Kompawore, laamɗo Burkinaa Faso, gardiiɗo CENI (goomu yuɓɓino toɗɗe ɗee) hono Siyaaka Traore mo Maali yan...
29-10-2010

...Pulaagu.Com ruttaade walla jubbude huunde seeɗa e kelle nguurndam o ɗo gorko pullo-moosinke dawɗo leydi Burkina Faso (Haute Volta), tawa saabii maayde makko peral ko tuubakooɓe fewjuɓe fewre aawa...
15-10-2010

...de haakunde leyɗiire  ɓurɗe hooleede e nder doŋre Afrik ndeen woni www.Fasozine.Com jooɗiinde to Burkina Fasa, leydi yarhammu Tomaa Sankaraa. O Ɗo gorko keññaanaajo guu...
14-10-2010

... mbeddaaji. Mbar Abdul Latiif Kulibali Jogoraani Yaɓɓineede e Pele Norbert  Zongo Mo Burkina Fasa e Pius Njawee Mo Kameruun?: Mbar Abdul Latiif Kulibali jogoraani yaɓɓineede ...
09-10-2010

...wndordu Glaxo Smith Kline waɗi ƴeewndooji ŋeesagol e 12 000 kurka e nder leyɗeele jeeɗiɗi: Tansanii, Burkinaa Fasoo, Gabon, Malawii, Ganaa, Keeñaa e Mosammbiik. Ƴeewndooji ɗii puɗɗi k...
09-10-2010

...arayseere fuuñeeɓe (Genespoir, Farayse) Federe Sanon, hooreejo fedde fuuñeeɓe (ANIPA) to Burkinaa wiyi: “So wooteeji njontii, ƴamooɓe laamu ɓee ngonata ko e yiylaade fuu&nti...
07-10-2010

...makko e jayba o yalti keeri Senegaal, laana leydi njoorndi daasi mo haa Bamako (Maali), o ɓenni Wagadugu (Burkina Faso), Kameruun e Gaboo. Hannde noon ko ɗoo e Poor Jenti wuro laamorgo fagguduyankee...
01-10-2010

...anngude. Heddiiɓe ɓee ndawi ko leyɗeele Afrik bannge hiirnaange (Benee, Maali, Nijeer, Senegaal, Togo e Burkinaa Faso) walla leyɗeele takkiiɗe maa koɗdiiɗe ko wayi no Konngo Barasawiil e Kameru...
27-09-2010

...en Fedde ngootaaguyankoore renndinnoo ko Sudaa Farayseyanke (hannde Mali), Senegaal e Hotto Woltaa (hannde Burkina Faso) e Dawomee hannde Ndenndaandi Bene. Ina waawi wiyeede nii Fedde Ngootaagu Afrik ...
24-09-2010

...aleen Jallo e Pr Alfaa Konnde, Hooreejo Laamu Luɓal hono Jeneraal Seekubaa Konaate waɗii njillu ndaɓɓu Burkina Faso leydi Belees Kompaawore tamnaaɗo ɗaɓɓude jam hakkunde ɓiɓɓe ginenaaɓe. N...
30-08-2010

... sabaabu yettataa Allah"! Ginenaaɓe so njettii Allah ina poti kadi yettude Beles Kompaawore hooreejo Burkina Faaso e Met Abdullaay Waadd mo Senegaal sabu ko kamɓe paɗɗii paɗe maɓɓe, ɓe nj...
17-08-2010

E nder wuro Poor Jenti ngo pelle  renndoyankooje, diiwaanyankooje, falndeyankooje keewɗe cosanooma e ɓurɗe teeŋtude ina jeyanoo e majje: Fedde Gallunkooɓe, Fedde Seɗɓe, Fedde Laawo, F
22-07-2010

...ompoñe oo heɓii jojjanɗe rimndude ngam juuraade e ɗee gure. O woni ko e ɗaɓɓirde, e oo sahaa, Burkinaa Fasoo ngam jippaade e Wagadugu. Oxygène tafiraa ko tawtinal 25 miliyoŋ Oroo ...
04-07-2010

...aa ɗoon e ɗoon Senegaal kisa o ɓenninaa Marok. Gila ndeen, koyngal makko yaɓɓaani Gine, o mooloyii ko Burkina Faso e yamiroore Beles Kompaawore. So en njehii to bannge pinal, Gine ko leydi fine...
27-06-2010

Hakke jaayniyaŋkooɓe 30 keblaama e binndol ɗenɗe tati kaaleteeɗe e leydi Burkinaa Faaso. Ɗeen ngoni Moore, Jula e Fulfulde (pulaar). Nggon heblo ena yahdi e gannal jaŋde mawɓe. Kamɓe jaaynd
18-04-2010

...e e kawgel fuku Afrik. Koode Ɓaleeje Ganaa njetti ko ngaari mbajjiri ndi André Ayew naatni e lajal Burkinaa. Ganaa gayni rogere ndee ko e jooɗnde ɗiɗaɓere caggal Kodduwaar. Ɓe kawrata ko ...
19-01-2010

.... Hikka Ganaa hollaani ko woownoo hollude e diŋiral, ena wayi no ɓe mbaatiima seeɗa. Ganaa hawrata ko e Burkinaa e kawral mum'en battanal. Ko ngal jogori toɗɗaade taccoowo jantoowo e Kodduwaar.Fu...
18-01-2010

Kodduwaar woofii naatgol mum e kawgel nde ɓe ndoŋkanii Burkinaa Faaso e kawral ngal ɓe petti haŋki e Kawgel Afrik to Anngolaa. Ngati fettitiiɓe Dijee Drogbaa ko kañum
12-01-2010

...jaay (Iniwersitee mo Ndakaaru), Ibirahiima Moktaar Saar, Saajo Bah, pelle Senegaal, Muritani, Gine, Maali, Burkinaa, Sera-lewon, Gaana, Niger, Nigeriyaa, ekn, ngoni ? Hol nde kelmeendi men rentintee, ...
26-06-2009

Pulaagu.com naamniima Umar Tokosel Bah, kalfinaaɗo kablol Lewlewal no yiyri hare ngam hisnude loowdi lowe Lewlewal Group, dannda ndi e nguyka. Ko ɗum woni ko o haaldi e Pulaagu.com. Pulaagu.com: Ko
01-06-2009

...ko roŋkaa faameede e ko o yahata hannde. Ko adii fof, ɗee balɗe, o jaɓɓiima Blees Kompaworee, laamɗo Burkinaa, jaɓɓungal teddundal nde oon ari yillaade Gine. Kono heewɓe e ginenaaɓe ena cuni...
25-04-2009

40. MAALI - Tubakooɓe dahanooɓe ngoppitaami.
(Kabaruuji daɓɓi/Newsflash)
...kaida gon' ngal rewo Afrik. Caggal ko ɓee ngoppitaa koo, Amadu Tumaani Turee, laamiɗo Mali, jaari lamɗo Burkina Faso ngam balal e teffoje makko mbele nangonooɓe ina ngoppitee. ATT rutti kadi bismi...
24-04-2009

41. KOOLOL TABITAL 2008: Weltaare Tabital Pulaaku Beljik.
(News/Organisations et associations)
...aɓotiral.” Himo heertinana weltaare makko Ginenaaɓe, Muritaninaaɓe, Senegaalnaaɓe, Kamarunaaɓe, Burkinaaɓe, Malinaaɓe, Liyonaaɓe e kala holluɗo wonde ƴiiƴam pulaaku, kiram e korsa le&...
11-09-2008

...uot;Laggu-laggu". O ɗanniima e leyɗeele Afrik keewɗe: Maali, Muritani, Gammbi, Kameruun,Koddiwaar, Burkina  ekn...   O jannginii pulaar e gure keewɗe e Fuuta haa teeŋti noon e Guur...
09-09-2008

43. KOOLOL BRIKSEL 2008: golle e dille ñalawma ɗiɗabo (1)
(News/Organisations et associations)
...emngal pulaar/fulfude, mbinndiin mum e alkule mum. Ardii-nde ko Ceerno Iiaa Jallo, ganndo men ummiiɗo to Burkinaa Faaso, jirwini ko Mammadu Alasan Bah mo Tabital Pulaagu Senegaal.  Ndeen yeewte...
18-08-2008

...rtugaal, Aŋngalteer, Espaañ, Holannda, Senegaal, Caad, Maali, Gine, Bisaawo, Itali, almaañ, Burkinaa Faaso e Dowlaaji Dennduɗi Amerik. Caggal nde uddital gasi, fayaa e jeewte. Hamme W...
15-08-2008

45. BELJIK: Ardungal Timmbo Tabital Pulaaku
(News/Organisations et associations)
... Tabital Pulaaku Beljik no mari e terɗeyaagal mum leyɗe ɗuuɗɗe, wano Muritani, Gine, Sarlon, Kamerun, Burkina Faso, Niijeer, Senegaal, hth… Faandaare maggal ko ko faandaare Tabital Pulaaku...
07-05-2008

...llo e defte goɗɗe e goɗɗitiiɗe. Yoga e defte ARED ena caakii e leyɗeela bayɗe hono Muritani, Maali, Burkinaa ekn. Hannde, ngannden innde Sonja ena foti winndireede diidol kaŋŋe e nder ɓerɗe...
11-04-2008

...wɓe ɓuri heewde e seppo ngoo sabu maɓɓe wonde julaaɓe ɓurɓe tampude. Seppooɓe naamndiima yoo laamu Burkinaa ustu njaruuji ngam weeɓtinde nguurdam. Kuɗol Ibraahiima SAAR ...
21-02-2008

48. SENEGAL: New efforts underway to educate in local languages
(News/Langue et linguistique Pulaar)
...tside of formal schools. It is an idea that has spread to other countries in Francophone Africa, including Burkina Faso, Niger, Mauritania and Mali. Fary Ka, a former adviser to the Minister of Liter...
29-12-2007

Ernest B. Koroma, Hooreejo Sira Liyon suɓanooɗo e lewru Siilto/September saaliindu (ɓennundu),  ɗaɓɓirii goomu haɓo-coodtaari (anti-corruption), yo ngu tefu, ngu laɓɓina jaagorɓe e kal
15-12-2007

50. Jimɗi Fulɓe Burkinaa, Gine, Maali, Gammbi
(News/Culture et les arts)
...i, ena tiiɗi-min, njeebaaka! Ko ɗum addani-en yahde hannde to leydi Tomaa Saŋkaraa ngam yillaade Fulɓe Burkinaanaaɓe. So tawii ko goonga, en nimsitaani! ko woni ko ɗum yooɗi, ko woni ko ɓee Fu...
06-10-2007

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥