NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés 300 
29 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher 300 avec Google

Résultats 1 - 29 sur 29
1. Siftorde Ceerno Saydu KAN
(Commentaires)
...no laabi didi njiimaa mi di mi nokki heen ko heewi. En 2003, il a animé une conférence devant plus 300 étudiants sur l'apport de la culture et de langue Pulaar dans la civilisation universelle; c...
29-09-2010

...ue notre Soleil ....Ko ɗuum njoofii mi e konngol: ende sowoo naange men ngee (hoodere men ndee) laabi 300 to bannge kuumndi (masse). La masse (kuumndi), le poids (teddeendi), la densité (tekkeen...
25-07-2010

3. on tampidii
(Commentaires)
... kantayal gooto fof ina salii jeyde.jooni noon mi keɓii kabaaru ummoraade en senegaal a ngal yeeyee 1300 CFA njaawnee gila ngal yeeyaaka walla coodgu nguu ɓeydoo no coodguuji ɗii ɓeydorii nii kal...
15-03-2008

... LAAMƊO GAANA ON WONI KO ARDOTOO NGAL PENNGAL. GILA ÑANNDE JEÑCUDIIJI ƊIN FEÑÑINAA, KO ƁURI 300 NEƊƊO WARAAMA. HAA JOONI LE ƊUM DARTAAKI TAWO. YO GENO ƁEYDAN EN JAM....
02-01-2008

Hakkunde Haafiya e Daara ina tolno e kilomeeteruuji 38, waɗanooma ñalɗi safaara ko alda e njoɓdi, ballal eɓɓoore wiyeteende Fondaation Sonatel. Ɓuri heewde e safratonooɓe ɓee ko y
28-05-2012

...yɗeele mum en sabu Senegaal ɗo o ɓuri laaɓeede ɗo rawane tan ɗaniyankooɓe naatnii toon ko ɓuri 300 Miliyaar e kalis Seefa (CFA). E miijo makko kaŋko Aysata Taal Sal, Ina moƴƴi laamuu...
21-05-2012

.... Heddii gooto e men yoo addu baɗlal mum e bannge mo heedi o! «Fedde Ngootaagu Orop Ƴettataa 300 Milliards Fcfa Waɗa e Leydi Wiyee Kadi Haalataa…» Banndiraaɓe eɗ...
21-04-2011

... gooto kala e kanndidaaji ɗii. Ngati ena haawnii so won ko ŋakki heen sabu ko toɗɗe muuɗɗe hakke 300 miliyoŋ e kaalis Oroo! So alaa ko ɗe njibini ko wonaa laamɗo keso toɗɗe, leydi ndii fayt...
30-10-2010

Haalooɓe pulaar mbiyi : »haɗi nofru mawnude ko nande ñalnde fof ko meeɗaani nande ». Maa won nii wiyi ɓe o ɗo kabaaru goongɗaani maa ko o pepindaaɗo, sabu neɗɗo go’
14-10-2010

...gu ɓuri yaawrande ko debbo cowiiɗo e sukaaɓe ɓe ndañaani duuɓi joyi. E ngu saaboo hakkunde 300 e 500 miliyoŋ ñawɗo, e ngu wara tuggi 1.5 haa 2.7 miliyoŋ aadee e nder hitaande, he...
09-10-2010

...i ɗi laamu walaare sosi. So en nduttiima e ayaawo ganni, wuro ngoo dañii duuɓi teemedde tati (300). So hiisaama to bannge koɗki, hoɗɓe e wuro ngoo tolniima e kodorɗe ujjunaaje ɗiɗi paw...
23-09-2010

...uddooji (baaraasuuji) mahaaɗi ɗii kaɗaaɗi leyɗeele men ɗe ñamlaade haa teddi ko ina abboo 300 miliyaar e kaalis Dolaar. Eɗen ngandi ñamaande ko ko yoɓetee, hay so anndaaka holi n...
07-08-2010

...dii ko min ndenndina kopporeeje ngam muulde daarol natangol ngol. Eɓɓo amen ko yamtinde heen yeruuji 3000! Kono tawde waawaa yaltude e jaybaaji amen, ma min ɗaɓɓit balle e sosieteeji, pelle, laam...
03-08-2010

...e ɓee, nde woodii gila ko adii miliyoŋ hitaande, ende sowoo naange men ngee (hoodere men ndee) laabi 300 to bannge kuumndi. Hoodere ndee innaaka tawo, nde rokkaa tan tawo ko maantoode "R136a1...
23-07-2010

Hol biy-ɗo jibinannde Farayse tiiɗaaka iwdi mum e pinal mum? Miin deh mi alaa e ɓeen sabu am jokkondirde e maɓɓe no feewi. Hannde, won ko ɓe pewjani renndo Farayse ko meeɗaa yiyeede. Hiirde m
27-06-2009

...ik JAH, mo Kayhayɗi e Abdul Ajiiju BAH, mo kaydimmbee jooroo sammee naayoo. E ndeeɗoo hiirde fotde 300 neɗɗo tawtoraama ɗum, etee ne tuubakooɓe ɓe ɓuri ɓaleeɓe ɓe heewde. E oo jamma, yim...
29-05-2009

...oni Seek Tijjaan Sih. Gila Wadd ari haa jooni o huutoriima hooreeɓe jaagorɗe njeegoma (6) e ko ɓuri 300 (teemetato) jaagorɗe e teemedere jaagorɗe cilirdiiɗi; kadi say soo ittiima mawo nawe baŋn...
02-05-2009

...gal Medina Gunaas mo Ndakaar. Jumaa o e hoore mum eɓɓaa ko 7,28 miliyaar buuɗi CFA, Wadd totiino 300 miliyoŋ CFA, Paapa Joob, Karim Wadd, Madike Ñaŋ ekn, fof mbaɗiino heen jawɗeele mu...
29-04-2009

...noo 207 neɗɗo. 23 neɗɗo keɓii danɗneede heen kono heen 20 njiytaa ko ena maayi. Fof ena hawra e 300 neɗɗo ɓe ciwaa tawo yiyteede, ngaddaaka holi feere mum'en. Kamɓe fof ɓe nawnoo ko la...
01-04-2009

...on ellee ɓuri woƴde ɓe e boomaare Muritani ndeke ko maayɓe ɓe tan mbeeji. Mammadu Lih seppo_avomm_3008 ...
31-08-2008

...e, hollitii calagol mum yoo arani-en njane e leydi ndii. Heewɓe e waali wuro-en ɓee njaggaama, hakke 300. Haa jooni doole laamu nguu ena daranii yoo yanooji ɗii nattu. Laamɗo leydi ndii, hono Tabo...
20-05-2008

22. Soirée Post Festival de l’Eau Fuuta 2008
(News/Culture et les arts)
En Soirée Post Festival de l’Eau Fuuta 2008 en partenariat avec l’Association Autosuffisance Développement Intégration ADI/Sénégal  Accueillent
13-04-2008

...ta" ko haa nanee boyi laawi nayi tan mi haalaani kay "taksiiji" (taxis) fotde teemdedde 300 ko yalti toon ɗee balɗe. Paamen tan ko heewi ko lollintee e "tele " Senegaal wona...
13-03-2008

...e. USAID, fedde Amerik toppitiinde ballal ɓamtaare ena walla Kenyaa e fanniiji keewɗi ko ena abboo e 300 milioŋ dolaar. Kurwaa Ruus (Red Cross) addiino ko ena tolnoo e 200 000 dolaar, yanti heen. ...
10-01-2008

25. MIIJO: Battane woote Kenyaa
(News/Politique)
...i wonnde ko ɗe laaɓude haqiiqaaje, jiɓdu immike e nder leydi ndin. Gila alati haa hannde ko ɓurata 300 neɗɗo accii wonki mum e oo fitina. E hino ɗoo njencudi ndin, tippude e rajo BBC: daaɗe 4...
04-01-2008

26. SENEGAL: New efforts underway to educate in local languages
(News/Langue et linguistique Pulaar)
...roup based in Senegal that promotes learning in African languages. She points out that it takes about 300 hours to make a student literate and learn basic maths skills in their own languages, whereas...
29-12-2007

...genndiije dentuɗe haa yettii Dental Orop, Bleer e Howaar. Ngoon wiɗto fennyinii wonde ko ina abboo e 300 000 neɗɗo mbaraama e hare wonde hannde e Diiwaan Darfuur o, to leydi Sudaan. Ko woni Darfu...
21-12-2007

...grave;re main à un autre aménagement agricole de 60 hectares et d’un coût de 300 millions de francs Cfa que les hommes du village pourront exploiter à leur tour. Le fr...
27-09-2007

29. ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
(Article statique)
... Tranche d'imposition /an (Annde lempooji hitaande) * Moins de 3000 euros (ko jaasi 3000 oroo) Entre 3000 et 7000 euros (hakkunde 3000 ...
05-08-2010

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥