NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés keewal 
72 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher keewal avec Google

Résultats 51 - 72 sur 72
...aba mum jeytaare Senegaal e koolol gadanol e hitaande 1966 tawa jaɓɓinoo ngal ɗoon pottital winndereyankeewal ko Ndakaaru wuro laamorgo leydi ndi. Baaba Talla Pulaagu.Com/Gabon ...
19-11-2010

...ɗe ngarii. Ko ɗum waɗi APR yoɗde mawninde darnde militaaji e ngoo wuro. O ɓeydi heen wonde to bannge keewal Senegaalnaaɓe, Le Havre jeyaa ko e gure ɓurɗe hatojinee sabu kala jeyɗo ngoo wuro e...
08-11-2010

...ndii kapiteen Tomaa Sankara jeyeede e ɓeen maayɓe ɓe keɓaani fiyde hay paafal go’tol jihaadiyankeewal e paayodinngal tawa ko potowal jaŋtaneede, jaŋtanee yontaaji garooji janngo, ɓeen ɓ...
15-10-2010

...na Joolaa inniraa ko leñol joolaaɓe hoɗɓe diiwaan Kaasamaasa o, nde tawnoo ko kamɓe ɓuri toon keewal hay sinno tawii leƴƴi goɗɗi ɗi ina pilta heen. Laana Joolaa ko kañum wonnoo...
14-10-2010

...nndiiji makko, o noddi mo to galle laamorɗo to, o halfini mo kadi kala ko fayti e diisnondiral fagguduyankeewal walla ngalu (conseiller financier), ɗoon e galle laamorɗo o. Kono ɗum fof ko hoto o ...
07-10-2010

...awol haa boɗewol) tawateeɗi e nder nguru ɓanndu, leeɓi, cukuli kam laaltordi yiytere . Keewal melaaniin e nder neɗɗo fawii ko e geɗe  keewɗe:     &nbs...
07-10-2010

...onɗo kala e rajooji kaalen. Hay hojom go’to oto ngoppen. Hay sinno en ndokkaaka ngaren. E keewal men nooto-ɗen. Nduñondire-ɗen e doole men haa keɓten. Haa laawol yaaja ...
01-10-2010

...ɗde ko sahnga ciltirɗi ndunngu tee ngo duumotoo ko balɗe tati tawa nootoo e ngal ɗoon pottital fineyankeewal ko remooɓe, aynaaɓe e ƴellitooɓe pine Nijeer e wondude e seteeji gummiiɗe e leyɗe...
29-09-2010

...ogee MBah wiyi juɓɓingol ngel ɗo ƴeewndel tooɗingel dognooɓe taksiiji ko heblanaade pottital fukuyankeewal “Can 2012” ngal Gaboo jaɓɓotoo, jaɓɓodoo e Gine Ekuwatoriyaal. Ayiiba g...
27-09-2010

...rumah ko kanko wonnoo, ñeeñiyanke, teenoowo e duñtoowo ngal ɗoon duɗal ngootaaguyankeewal ngal tuubakooɓe Farayse meeɗaani weleede hay sahaa go’to. Ko wonaa ɗum ko n...
24-09-2010

... Gaajondiral, janondiral e dingiral. Jeewte hakkunde lewlewal. Dente e goodondiral. Ustiima hannde keewal. Waɗi noon ko deentondiral. Nattii tikkere saka tinee boowal. Kono wontii kutond...
13-09-2010

...um ɓennii Haddaafi bonirii nehdi Pap e Itali fof no diidorinoo, sabu mo woni kala ina anndi leydi Itali keewal mum ko katolik ‘en. Koɗo teddinte tan, kono nde tawnoo Kolonel ko koɗo puuyɗo ...
12-09-2010

...o e 720.496 kartal hawra (43,67%) e Pr Alfaa Konnde weddanaa maa sufanaa tan 332.406 (18,25%). Tesko-ɗen keewal tawtoreeɓe cufal ngal e ho’re mum telliima ɗo wonnoo 77%, artii haa e 52%.&nbsp...
17-08-2010

...le fedde fuuta waɗde ko jumol tan wonata. Fedde ndee ina renndini 334 wuro tuggi Dagana haa Demmankaani. Keewal yimɓe terɗe fedde ndee yettiima 3185 neɗɗo. Fedde Fuuta e njuɓɓudi mum ina soomi ...
04-08-2010

Ndee falnde, to woɗɗi, ɓuri keddiiɗe ɗee ɓesnude. Kayre tan ende soomi feccere keewal yimɓe leydi ndii. Falnde Esti'eer heɓi innde mum ko sabu maayo Komo yuppata diƴƴe mum ko e nder falnde
01-08-2010

... kadi njogano-ɗon min catal humpito. Ko wonaa ɗum ko, mboɗo wiya banndiraaɓe ɓe yoo tiiɗno, ngara e keewal paama kadi Fedde nde wonaa caakaan ummini ɗum, sabu so on njiyii neɗɗo fiyii teemedd...
30-07-2010

...en ndewata ko diine Annebi Iisaa (Kerecee’ en walla katolik). So tawii ko to bannge leƴƴi ardii e keewal ko Malenkooɓe (40,4%), rewi heen Fulɓe 18,7%), Jolfuɓe (14,6), Joolaa (10,3%) e Sara...
26-07-2010

... njuɓɓudi ndi njogi ɗon potndi waawde loosnude yimɓe ɓe? Naamndal goɗngal so wiyaama Fedde noddi ko keewal mbele oɗon njoni e so tawii neɗɗo faalaama naatde e mayre jooni holi sarɗiiji ɗi f...
22-07-2010

...njogii fannuyankooɓe e haralleeɓe  kadi yarlitiiɓe e oon fannu mo kaalaten. - Ɗiɗi to bannge keewal, yoo Allah yaw ɓeyda! Eɗen keewi e nder wuro Ndakaaru ngo, alaa noon ko haali diiwaan...
13-07-2010

...unere ginenaajo potɗo wootde ñalnde heen. Toon so tawii en mbelaama mbiyen : ko Fulɓe ɓuri toon keewal, tee so rufaani maa Sellu Daleen Jallo heɓ toon karte paayodinɗe e nguun lofu ngadanu...
27-06-2010

...ndu e no leydi ndii yiyretee nih. Mbar wonaa ustude ɓaleeɓe ɓee e diɗɗal ngal ngam weltinde saliiɓe keewal maɓɓe e diɗɗal fuku ngenndi Farayse? Lilian Thuram, Sarkosii e diɗɗal Fuku? ...
26-06-2010

72. Can 2010 Anngolaa
(Categorie Blog)
... kala maa mbinnde e lowre ndee, yanti heen jowe, kiñe e ciimte. Oɗon ñaagaa nde ngaraton e keewal e lowre ndee. ...

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥