NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés fulfulde 
104 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher fulfulde avec Google

Résultats 51 - 100 sur 104
51. FORM-ACC2010
(Evènements/Pelle Fulɓe)
...cute;roulera à Mantes-La-Jolie avec la collaboration de l'équipe de Kawtal Jaŋngooɓe Pulaar Fulfulde (KJPF). Le programme se déroulera comme suit: 1er jour - 10:30 : Ouvert...
08-07-2010

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde ena jogori maayde! Ngati fuɗɗinooɓe ñalnde Aaɓnde 6 Duujal ɓee fof,
02-06-2019

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws) ko maccuɗo makko e Nulaaɗo Makko et toppitaade
06-05-2019

54. TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Tigilde men hesere naatii dingiral hannde! Calminaali tawataa en heen sabu ndee kam jeelaani! Goree miɗo yurmoo on sahaaji sabu miɗo anndi won hiiwtotooɓe tan, ngoya Alla e horaade yiytude wo
01-05-2018

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar. Ko ɗemɗe sappo e jeetati tan ngoni heen, Pulaar waɗti sappo e j
30-11-2017

56. TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon nganndi mi yiɗaa ko alaa kaata, ko ŋakki &nti
22-08-2017

Jannguɓe Pulaar-Fulfulde puɗɗiima heewde, yettere Alla; winndooɓe mbiy-mi e laylayte renndo, ɗuum ne ko barke moolanaaɗo wonande leñol ngol. Ɗuɗe ena ustoo, jannguɓe ena ɓeydoo,
07-07-2017

...Toowre Mambilla ndee (Kaka, Mambilla, Igbo, Wummɓu) heewɓe e maɓɓe nanondirtaa. Ɓe kuutortoo ko Pulaar-Fulfulde. Ɗum fof ena jeyaa ko waɗi añɓe ɓee kiranta Fulɓe. Kono ena anndaa kadi...
26-06-2017

59. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Haala maayii! E weetndoogo hee, en keɓii wortaade tigilde nde en meeɗaa waɗde hono mum. Mi lolliniio postol e Facebook ngam woytaade horaade-mi gaynude nde, Alla e mayre toosde! Mi ɓil ɗo to
10-04-2017

... yettii. Kadi ko yeeso fayaa so Alla jaɓii. Mbaɗee heen faayiida, doole e duwaawu! Yoo wuur Pulaar-Fulfulde! Yoo wuur ɗemɗe Afrik! Kuɗol Ibraahiima Saar /cinnde ...
22-06-2014

61. TIGILDE KELME: Tigilde fuɗɗorde men hikka hade ko juɗaa ɓenndude!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, winndooɓe, jaŋngooɓe, awlooɓe, yerwotooɓe e ƴakkooɓe Pulaar on njaɓɓaama kadi. Mi yiɗaa hebbinde haala ngol laawol, ko wiyde-on tan yo on cood Aspirin haa heewi sabu tig
09-02-2014

..., hooreejo ARP/Tabital Pulaagu Senegaal -    Saydu Bah, gardiiɗo Kawtal janngooɓe Pulaar/Fulfulde e Winndere -    Mustafa Jiggo, tergal Tabital Pulaagu - &nb...
01-02-2014

...ndiraaɓe cinndel ngel hurmii... Ngel adii wiyde-mi ko "suɓo ɗemngal maa". Mbiy-mi "Pulaar-Fulfulde", ngel holli Pulaar, labii-mi, Pulaar ari, wiy "yeeso", yo min ɓenn...
03-06-2013

Haala kaa juutaani: ko yiɗde hollude tan golle puɗɗaaɗe ɗee ngam addande renndo ngoo laylatol Facebook e ɗemngal Pulaat. Golle ɗee ko jooni puɗɗii kono mi horiima mooftude siirlu oo (mmj
09-11-2012

...nnaaje neɗɗo yontere kala. Oo sahaa, min katojini ko e wallitooɓe saatotooɓe Ruttorde Ganndal Pulaar-Fulfulde ndee e ƴeewtotooɓe e Linux. Nokkuɗin Ballal Firefox Waɗtu Rutt...
04-11-2012

...ikkuuji makko ina ɓura feeñde e binndi makko ko wayi no: WAAJU FULƁE, GIƊLE, CUDDI, DUGAA, AFRIK, FULFULDE ekn. Umar SIH ɗannorinooma Dakaar e hitaande 1971, o jaŋngii toon meccal ...
29-07-2012

...re. E fuɗɗoode golle maɓɓe, Fedde ndee maa mbiyaa mooɓtorde (Ko helmere nde Ceerno Bellu huutorii, fulfulde Nijeriya) ndee aarninoo ko jokkude enɗam hakkunde rewɓe fuutankooɓe wuurɓe ɗ...
22-07-2012

...ox betaa (yamre ƴeewndo) e ɗemngal men. Mozilla hollirii weytaare mum e njettoor mum fayde e Goomu Pulaar-Fulfulde gollodiiɓe e maɓɓe e ndee eɓɓoore moolanaande. Yoo Fulɓe nganndu ko teddungal...
10-06-2012

...dii o heɓi ɗum ko e deftere hesere pul nde o winndi, o yaltini jooni, tawii o inniri nde ko gollal e nder Fulfulde  e nder mbaadi ngaddiin Pulaar Fuuta tooro. Ko ooɗoo ngaddiin  o waɗi ...
09-06-2012

...esɗen ɗon mbolda ha Amirka dow haala man. Kuɗol HAMMAN ADAMU (Kadina, Adamaawa) Kelmeendi: [Fulfulde Adamaawa] keenya: ñalnde jayu: seeɗto jaɓaayi: jaɓaani Amrika: A...
28-05-2012

... ena foti winnditaade e ƴeewtotooɓe ɓee. Jiɗɗo winnditaade fof yoo neldu ɓataake to [abiword @ pulaar-fulfulde.org], naamnoo naatde e goomu ƴeewto e saato Abiword. Caggal nde bayyinal ti...
23-03-2012

...Pulaar nde ngal jaaɓdi. Yeru, gonɗo Purtugaal walla Gine Bisaawo ena waawi aawtaade tappirde "Pulaar Fulfulde Portugal" ngam loowde e ngaanndi mum. Lelngo ndeen tappirde ko gootum e tappir...
04-12-2011

...arnoraade. Mi yeewtidii e jaayndiyaŋkooɓe leyɗeele keewɗe ngam anndindeɓe ɗemngal Fulani ngal (Pulaar/Fulfulde) ko janngeteengal, binndeteengal etee jaayndeeji mum ena ngoodi. Mi wostondirii e h...
25-08-2011

...n", ƴeewaa to waɗi "Installer/Désinstaller Programmes". E doggol ngol, yiylo pulaar-fulfulde, labo-ɗaa ɗum, kisa ndobo-ɗaa noftu ñaamuru doombel maa. Ma a yiy "d...
08-08-2011

...lowe Pulaar, fof ko teddungal renndo Fulɓe, teddungal mon... Yoo wuur Pulaagu.com Yoo wuur Pulaar/Fulfulde Yo en tawe kadi mo-wuuri...   /mannditaare2011 Kuɗol Ibra...
03-08-2011

...26 Korse to Dakaar, Senegaal, fedde Sehilaaɓe Daande Leñol (SDL) e fedde Kawtal janngooɓe Pulaar Fulfulde (KJPF) kawrii ngam yettinde renndo ngoo duwaawu mum'en fayde e ɓesngu MBasu. N...
01-08-2011

77. COFTAL NGAANNDI: Ngaree muusnee koye mon kadi e tigilde kelme 5
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
E ngartii kadi hannde e dingiral pije e ɗemngal pulaar ngam addande renndo ngoo kadi ko ena muusna hoore balɗe! Njaafo-ɗon noon sabu ko gaantude-on welata min, haa teeŋti e gaantirde-on ko ɓamt
29-05-2011

...nraay, bammbara ko wonaa ɗum ko omo hocca no moƴƴi e ɗemɗe ɗiɗi neeniije leydi ndi en mbiyii pulaar (fulfulde) e aarabeere. Ko waawi heen laataade fof maa daartol leydi ndi tesko wonde ko ngol ...
21-04-2011

... waɗnoo ñalnde 14 lewru ngon-ɗen ndu, ñalawma maanditaare Kawtal ngal fuli ɗum e Pulal maa Fulfulde mbele banndiraaɓe ɓe kumpitaaki tuubankoore ɓe fof ina mbaawa faamde huunde e ji...
27-03-2011

...geleteer e hitaande 2005, lebbi seeɗa ko adii sankaare hoɗiyanke Ali Farka Tuure, ɓe mbiyi Farka firti e fulfulde ko mbabba. Ko ndeen nii o heɓi “Grammy Awards” makko tataɓo. ...
27-02-2011

...e arti. Hikka kadi, eɗen ndennda e winndere ndee oo ñalawma tedduɗo e men enen daraniiɓe ɓamtude fulfulde, yooltude pine e gannde men. Gila e Unesco haa e pelle ɗemɗeyaŋkooje, renndooji ...
21-02-2011

Nijeer diwo go’to ƴamooɓe sappo Allah anndi malaaɗo tiinde jogorɗo humdaneede e oon diwo cafɗo lamɗam. Caggal nde soldateeɓe e gardago Jeneraal Saalu Jiboo polli laamu gorko biyeteeɗo
02-02-2011

Banndiraaɓe Fulɓe, waŋngiyaŋkooɓe Pulaagu.com, hannde min ndottani-on ko lahal dimal, timmungal, jogorngal ñamminde piɗtaali mon ko juuti, tuggi hannde. Hol ngal lahal? Ko diɗɗal suka
21-11-2010

...igny” tur geenol e yeeso makko no neɗɗo diiɗɗo e nder batu esiraaɓe mum ‘en nii. Haalooɓe fulfulde mbiyi:”hakke yahataa, ladat”, maa taw nii boom ko oon hakke nanti e Kod...
15-10-2010

...etaake dewol e jaati, ɗo o yiyaa fof omo hatojini e maɓɓe jamma e ñalawma. Haalooɓe pulaar walla fulfulde mbiyi : »welndu juɗde gasataa e paddi ». E nder duuɓi capanɗe jeenay...
14-10-2010

Banndiraaɓe fulɓe, musidɓe yiɗɓe pulaar/fulfulde, enɗam Fuuta, tuggude e Dagana haa Demmaŋkaani, ñalngu darotoongu janngo nguu ena heewi maanaa e nder ɓerɗe men sanne. Ko &nti
27-09-2010

...oje, weddoyo ma Opitaal Cennge, so a haalii wiyaa aadanii Allah ko toon mbiy-ɗaa ɗum! “Haalooɓe Fulfulde Walla Pulaar Mbiyi ko Ɓuuti Kay Hollirii”:  Banndiraaɓe ...
27-09-2010

... e Ayaawo habrirde Senegaal, yewti ɗoo, Baaba Maal jirwini ɗoo, hannde ko fedde rentinde haalooɓe pulaar/fulfulde e Dowlaaji Dentuɗi Amerik ndentata e  battu mooɓondiral patamlamu ɗoo e laa...
25-09-2010

...i ndi, haalooɓe ɗemngal wamarankoore mbi’I Bamako firtata ko Weendu Noodi so en pirii helmere nde e Fulfulde. baaba makko wiyetee ko Daba Keytaa, neene makko noddirtenoo ko Faatumata Kamara. E...
24-09-2010

...de;um e finaa tawa mu'en. Paandaale goɗɗe ɗee ko waɗde wiɗtooji e jannginde ɗemngal Pulaar ngal walla Fulfulde e nder duunde baaba Aadma ndee haa teeŋti noon e jannginde hoɗiyankooɓe ummotoo...
09-08-2010

...go'o pulaar meeɗi heɓde oo fartaŋŋe etee ko e amen Alla rewni wune oo. Yoo wuur fulɓe! Yoo wuur pulaar/fulfulde! Yoo wuur pulaagu.com! Ko min yaakoraaɓe, ko min yarlitiiɓe, fellitɓe yaakoree...
03-08-2010

... wonde yamre mum 1.8 yaltii. E ndee yamre, ɗemɗe keewɗe ɗe ngalaano e Unicode naattii heen, wano Pulaar/fulfulde (ff). Ndee yamre Unicode ena ɓeydaa e mum hakke 22% humpito e yerondireede e yamre...
05-05-2010

...yaŋkooɓe 30 keblaama e binndol ɗenɗe tati kaaleteeɗe e leydi Burkinaa Faaso. Ɗeen ngoni Moore, Jula e Fulfulde (pulaar). Nggon heblo ena yahdi e gannal jaŋde mawɓe. Kamɓe jaayndiyaŋkooɓe ɓ...
18-04-2010

...e; l'agréable. Acheter nos produit est un geste de soutien pour la promotion de la langue pulaar/fulfulde! Merci de votre soutien. ENGLIDH (EN) - Pulaagu.com opened this little shop of...
12-04-2010

95. TIGILDE KELME: En ngartii kadi ñiklude hakkillaaji e ndee tigilde hesere!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Colftal ngaanndi, ena anndaa, jeyaa e ko ɓuri hannde waawde tiiɗtinde jaŋde e miijo e pulaar, foti ko ciifti, tinndi walla gaanti. Kono haa jooni to baŋnge binndol ena ŋakka ko addanta fulɓe
06-04-2010

...raabe ɗiin fannuuji. Ko wonaa ɗum, Pulaagu.com naniino dille batnooɗe Ndakaaru e batu lelngo golle Goomu fulfulde ngu ngootaagu Afrik. A waawiino jeyeede e ndeen jooɗnde. Hol ko wonnoo faandaare n...
05-04-2010

...onaa É—um, Pulaagu.com naniino dille batnooÉ—e Ndakaaru e batu lelngo golle Goomu fulfulde ngu ngootaagu Afrik (FULCOM). A waawiino jeyeede e ndeen jooÉ—nde. Hol...
05-04-2010

Yoo Alla yurmo-mo, yaafoo-mo, mawɗo men tedduɗo Alajji Doktoor Aliyu Musdafa ruttiima e joom mum caggal nde o ardii Adamaawa duuɓi 57. O saŋkii ko ñalnde Hoore-Biir 13 MBooy to wuro la
21-03-2010

99. PINAL: Nyalɗi Pine Ceerno Murtuɗo Joob to Mantu-Laa-Jolii
(News/Organisations et associations)
Kawtal jaŋngooɓe Pulaar Fulfulde ena yuɓɓina ñalɗi tati mawɗi desanaaɗi pinal fulɓe. Ɗiin ñalɗi tati baɗooji ñalnde 18,  19 e 20 Bowte 2009 teddiniraa ko Ceerno
09-12-2009

...ñaagoroo heen Alla nde o semmbinta-en e eɓɓooji puɗɗaaɗi jooni ɗii: golle lowre men www.pulaar-fulfulde.org paytuɗe e pirgol tafirɗe ngannde (software/logiciels) ɓurɗe lollude hannde ...
26-11-2009


FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥