NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés diine 
100 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher diine avec Google

Résultats 51 - 100 sur 100
... ceerno Jalaalu sabu eɗen nganndi ko e Pulaar o waɗata haajuuji makko e hammuuji makko kala, teeŋti e diine Lislaam oo. Defte keewɗe ɗe o winndi e Pulaar ena ndoga hannde e renndo men. Toon to Ma...
08-05-2019

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi nde mbaaw-ɗen artude ɗoo ngam tonngude e ndaɓɓa ko waɗa
28-04-2018

...ade e ciimtol nguurndam makko. Ko adii fof ko waasde en wonde fannuyaŋke daartol, teeŋti e daartol diine e kaŋde e nder Fuuta. Kono ɓuri teeŋtinde daɓɓinagol men e nguurndam makko, ko cee...
21-04-2018

Ko hikka waɗata duuɓi 25 ko ceerno Maajakate Kah waɗantee ñalɗi mawɗi diine e dewal All toon to wuro men Aañam Siwol. Ko ñalnde Hoore-Biir 21 lewru Seeɗto nduu ziyaara
20-04-2018

Ko hikka waɗata duuɓi 25 ko ceerno Maajakate Kah waɗantee ñalɗi mawɗi diine e dewal All toon to wuro men Aañam Siwol. Ko ñalnde Hoore-Biir 21 lewru Seeɗto nduu ziyaara
19-04-2018

...ndi ko Ceerno Muhammadu Saydu Bah Rta mo Madiina Gunaas woni fofof makko. Etee kala ko o waɗi to bannge diine oo e dewal Alla, gila e ɓaarnude ko ena abboo e teemedde joy almuudo haa e hokkude laawo...
18-04-2018

...ay sinno ena nanee seeɗa won ɗo ɓe ngonti katolik en! Haɗataa, so a wiyi Pullo tan, ko Lislaam woni diine mum. Bitsmedia ɗaɓɓii wonde yoo jaaɓngal mum ɓurngal lollude waɗ...
30-11-2017

... en. Baaba Baydi Maal ne addii heen jeloode mum sabu makko wonde ɓadiiɗo awluɓe e fittaandu Maysuur Diine Sek, kamɓe ɓee sehilaaɓe ɓooyduɓe koɗi to Podoor. Ngati yimde Yelaa ɗo Baaba Maa...
04-09-2016

...mbayi no buraaɗi, kollaama ɗo keedata e jaɓɓungal ngal gila subaka. Jagge laamu nokku oo, hilifaaɓe diine e aada gure Ndulumaaji Demɓe e Funeeɓe haa heɓi yontaaɓe gure ɗee fof nana njooɗii ...
01-02-2014

...al naati dingiral ko heedde 1w 30h ena ardi e daalambol pasorooji (pasorooji ɗii ko ɗi joy). Maysuur Diine Gawlo Sek, funeere Baaba Maal ko kañum hurmbiti jamma oo. Kelle poɓɓi, Maysuur...
31-10-2013

...e ɗoon gasi laaɓande yimɓe ɓee, o naatani ko ɓure jaŋde. O holliri yeruuji keewɗi to bannge defte diine binndaaɗe e Pulaar laaɓɗo cer haa e gannde goɗɗe ɗe fulɓe kuutortonoo hanki. Cag...
09-06-2013

... Alla yiɗi mo, humpinaani mo, eewnii mo to “Makkatal Mukarram”, fawtoyaade doosgal joyaɓal diine men Lislaam cuɓaaɗo. O senii, o salliginii, o juuli, o hucciti e “rawda” ɓ...
14-04-2013

...sel. Kadi ko fartaŋŋe mawɗo renndinde renndo Fulɓe ngoo no diidorinoo ngam hiirande duwaawu e diine e jiytondiral wonande Fulɓe wonɓe e Briksel e ko taarii ɗum. E dow ballal pelle...
13-04-2013

... woni guurɗo, deweteeɗo alaa so wonaa kanko, noddee mo (toroɗee mo) tawi oɗon laaɓɓinani mo dewal (diine). Jettooɗo ngoodanii Allah. Ko ɗoo o jooɗtoyii, hade makko ɓamtude: Jeyaaɓe...
15-03-2013

...sp;  Kaawis (le merveilleux en littérature comme élément de commentaire)alaa e Diine : so woodno e yeru Juulde woodataa e Lislaam ; -    Nokku e yonta( l&rsq...
19-08-2012

Ngam safaara e golle diine ɗee e jokkere enɗam, Ceerno Ahmad Tijjaani Bah mo Madiina Gunaas, immaniima njillu mum, no woowi waɗde e ɗii duuɓi fof nii to Farayse; o hirnde Dakaar jofnde alk
22-07-2012

...i e cosgol mooɓtorde Faatimata Binta, waɗde mbiyen ko e hitaande 1989 rewɓe Liberwiil ndenti e Fedde diineyankoore. E fuɗɗoode golle maɓɓe, Fedde ndee maa mbiyaa mooɓtorde (Ko helmere nde C...
22-07-2012

...inal ñalnde 17 lewru Korse 2012 to wuro Luga. Ñalngu pinal mawngu sanne, keewngu humpito diine Fulɓe haŋki e hannde, yantude pinal e coñce pulaar, e tawtore ngol seernaaɓe e...
22-06-2012

...me Ould Dah Ould Abeid), mawɗo fedde IRA haɓantoonde ittude kalfiigu Hardaneeɓe, duppii "defte diine" ngam woytaade loowdi ɗeen defte goongɗinɗe kalfaandi hakkunde neɗɗo e neɗɗ...
30-05-2012

...aasaa heen. Kono fuutankooɓe meeɗiino salaade kadi ndema reseŋ (raisin) e laamu Abdu Juuf, Kalifaaɓe Diine hono Ceerno Muntaga Taal e Seernaaɓe heewɓe calinooma kono mate yimɓe bee caloto tan t...
21-05-2012

... Jallo. E nder ndeen eɓɓoore, ɓe cosii heen goomuuji ɗiɗi pattamlami: Goomu Fulo e Wallifo Defte Diine e Goomu Winndiyankooɓe Ɗemɗe Ngenndiije. a) Goomu Fulo e Wallifo Defte Diine...
14-03-2012

...o e kanndidaaji ɗi kono nde tawnoo kanko e Demmba Jah ko ɓe fulɓe tee kadi ko denɗiraaɓe hilifaaɓe diine wuro ñaagii yoo woppir Demmba sabu ɓooyii teŋkude lefol ngol, ko ɗum saabii o h...
07-10-2011

Alhajji Seeku Umaar Taal afo diine men wiy : »yoo neɗɗo hul ko haalaa ».Gila hitaande nde darii ina ñohetenoo wonde Modiboo Sidibee mawɗo jaagorɗe gila e hitaande 2007 ko ko j
21-04-2011

...di Nijeer gila ñande 16 septaamburu 2010, tawa alaa waɗɓe ndeen ajaande so wonaa fedde mojiinde diine islaam ina wiyee Aqmi (Alqaida au Magreb Islamic), tawa ɓe mbiyata baaba maɓɓe ko Usma...
27-03-2011

... ɓe ɓittanoo e naafɗe  ko e nder tuddunde jeereende rewo leydi Maali. Fedde innitorteende diine islaam e Magreb Arab woppiti ɓe ko ñalnde jamma Naasaande 24 Colte  (Alkamii...
27-02-2011

... mo jam e kisal ngoni e mum. Oon Nulaaɗo garɗo timminde moƴƴi e jikkuuji. Jamma oo e wiyde hoohooɓe diine tawtoranooɓe, waɗii faayiida mo hono mum weeɓaani. Mammadu Saalif Mbaay / Pula...
24-02-2011

... Amiin Daddaa e leydi he ina wontannoo laamu ngu tuuba horde, kono nde tawnoo e laamu makko omo rokkunoo diine islaam geɗal, laamu leydi felliti ruttude mo ndeen ɗoon moƴƴere. Haaliy...
20-02-2011

...hannde. Ko ɗum waɗi addi hokkiraa wonde yoo Keernaaɓe fof kawru hannde Mawnde 11 Colte, ñalngu diine e njuulu aljumaa, ngam haŋkadi hollude Mubarak wonde feere alanaa-mo so wonaa weeɗde ja...
11-02-2011

... ina wiyee Suwed (Sued). Nde tawnoo e oon sahaa ndimaagu heɓaaka njanngu leydi ndi waɗanoo ko e juuɗe diineyankooɓe maa mbiyen religieux so tawii en kaalii tuubankoore, yanti heen kadi duɗe jaaɓ...
19-01-2011

...k. Fatimata pinɗo paamɗo, sukaaɓe e mawɓe, ngaree, njahen! Gooto e men fof yoo aaw lekki. Mansuur Diine ne dillinii hiirde ndee. Nde ɓooyi, Baaba jolni ko haalde goongaaji ɗi njeddotaa...
10-11-2010

...nde ena potnoo yillaade yoga e gure pitolinɗe ɗee ngam artir nanondiral e deeƴre, wonndude e hohowɓe diine. Kono, ɗo wattan ɗoo, wiyaama wonde nguun njillu haaytaama. Ko ñalnde 28 ...
29-10-2010

...a renaissance africaine). Ko toon ɓe tawii yimɓe heewɓe hoohooɓe laamu, yimɓe dawrugol haa e yimɓe diine e jooɗaniiɓe leyɗeele e tawtoreede hooreejo jaagorɗe leydi Gine Bisaawo. Ko ɗoon mag...
23-10-2010

...hay so tawii haawaani Allah, nde tawnoo yiyde pullo keefeero weeɓaani e o ɗo aduna, sibu en ɓooydii e diine islaam, kono taw maa taw ko ko Alhajji Umaral Fuutiyu Taal wiynoo ko: “yoo neɗɗo ...
15-10-2010

...alla ñiŋata ko kisnugol Kariimu Wadda e fedde Onaci nde e sahaa nde Senegaal jaɓɓii nguun batu diine islaam hakkunde leyɗeele. Mbele ɓeen fannoriiɓe tan helde baafe nder jammaagu ina piɓ...
09-10-2010

...ɓe no leñol yoo wuur. Gaño maggol no waandu yo o nusku. Yoo sellu ɓamtooɓe ngol e diine. Kiranoowo ngol leñol yo o ñemmbe. Ngemmbee, dadee haa daña semmb...
01-10-2010

... fewjude "fiyannde" e nder Farayse e dow haɓtaade ko ɓe inniri "njanguuji Farayse e dow diine Lislaam". Ena wona tawa ɗum joofii ko gootgol kuule kese e nder Farayse ngam haɗde...
25-09-2010

...’œil de Kenedougou”, o ñiŋii heen ko aldaa e suuɗaare aadaaji men bonnuɗi en diine ko wayi no: seɗɗaagu, toorodaagu, ngawlaagu, cubalaagu …e kiiɓal laamu kolo&nti...
24-09-2010

...aangal juulɓe wuro ngo. Caggal hudba almaami o, Ali Bonngo teddinirii bottaari denndaangal kalifaaɓe diineeji wuro ngo to galle laamorɗo to, ɓe mbaɗdi toon njuul mo wuuri, ɓe njarlondiri ɓe n...
13-09-2010

...iɗe ɗe. Ñalnde heen kadi Kolonel ƴorɓiima leyɗeele Ngootaagu Orop no feewi so wi’de ko diine islaam foti wonde diine Orop kala no diidorino. Ɓeen ina kaamtoo e kaan haala ndeƴƴaan...
12-09-2010

... e nder jammaaji ɗi fof ko Fedde Almudɓe wuro ngo sosaande ko ɓooyaani tawa payndaale mum ko doolnude diine islaam e sarde laawol Kalifa men Seek Ahmadu Tijjaani Seriif tawa ko e gardagol musidɗo ...
12-09-2010

...yoo njelaari ndii reftinee laawol haa yuɓɓa tigi-rigi. Ko hono noon ne, ardiiɓe Egliis en mbiyi wonde diine maɓɓe yamiraani riiwtude neɗɗo, kono so njelaari ndii yuɓɓinaama, laamu nguu naatni...
28-08-2010

... Diiwaan, Meer komin Wuro, Perefee Falnde Bennjee, Hooreejo Diisnordu Falndeyankooru Bennje e Kalifaaɓe Diineeji… 17 Juko 1960, 17 Juko 2010 ko hikka waɗtata duuɓi capanɗe joyi piil ko Nd...
20-08-2010

...ɗo cañɗo o wonnoo juulɓe worgo leydi ndi murti mbi’i ina pirta laamu makko ngu yahdani e diine kono alaa ko ɓe kocci heen so wonaa ko puccu hoccunoo e mbayla Persidaa Tommbalbaay tump...
19-08-2010

Holi e aadaaji men ɗi en potaani woppude, ɗi diine men salaaki ? Holi fayndaare ɗowgu laamu Muritani e ɗemɗe ngenndiiji ɗee? Holi ko sinndi aarabaagal e islaamiyankaagal? Holi to islaam yahrat
13-08-2010

...de Ndakaaru adorii ko: salminde jooɗnde nde gooto fof innde mum e yettoode mum fuɗɗoraade e hoohooɓe diine. Nde ngarɗon jaɓɓaade mi boowal laaɗe diwooje Liberwiil, won ko kaalnoo mi. Mi wiyiin...
07-08-2010

...edde Fuuta e njuɓɓudi mum ina soomi taƴe sappo (10) leloriiɗe hono nii: Yiilide teddungal, Hoohooɓe diine: - Ceerno Aamadu Tijjaani Lih mo Golleera - Ceerno Aamadu Umar Sih (Daabiya Oodeeji) - ce...
04-08-2010

... tijjanooɗe ɗee udditiraama silke deftere Allah seniinde ndee, hedde waktu 11 e dow gardogol hoohooɓe diine wuro ngoo.Ceerno Muntagaa Umar Taal gooto e seernaaɓe tawtoranooɓe ɓee duwii, wiyi: yo...
01-08-2010

...e nder gollorɗe laamu ɗe, haɗataa noon Wolof, Pulaar e Malenke ina kaalee e mayri no feewi. To bannge diine islaam 95,4 % ndewata ko dinne Muhammadu Rasuulu (MJK) walla mbiyen ko juulɓe, 3,7 %&nbs...
26-07-2010

...de;alde ɓesngu Sayku Umaar e almudɓe mum cuɓii ngam siftorde jinnaaɗo maɓɓe, ceerno maɓɓe salndu diine, mo Fuutankooɓe paarnortoo hannde e duunde adunaare ndee. Hol yuɓɓinɓe o jamma e hol ...
26-07-2010

... accaani ɓureede, jaasre wonat geɗal makko, o wonta haaside banndiraaɓe makko, gooto fof yo tiiɗno e diine mum, tiiɗnoo e ɓurnude finaa tawaa mum’en, sabu neɗɗo illaa juum fotaani ɓurnu...
22-07-2010

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥