NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés daaka 
89 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher daaka avec Google

Résultats 51 - 89 sur 89
...ee kuccani somoyaade to Burunnde ɓayde kuugal alaa toon. Woon e leyɗeele hay so hono ɗii warngooji ceedaaka toon, fuuñee ina hoynanoo toon. E nder Afrik, haa jooni, fuu&ntilde...
07-10-2010

...awo yiytaka. Waɗii heewɓe kam kalkaama. To wullitee woodaani. Nde wonnoo tagoore ndee fof fotndaaka. Hakkeeji mumen tottaka. Fotdeeji mumen haa jooni keɓaani. Leyɗeele galɗuɗe mba...
01-10-2010

...a (NKTT) wuro laamorgo Muritani. Nde fitina jibinaa hakkunde Muritani e Senegaal o taƴtiti mayo o fayi Ndaakaaru o winndii e duɗal hakkundeewal CES3 to Geeƴawaay (Pikini). Kono o fuɗɗii harbiyank...
13-09-2010

...juulɓe ɓe tan, ko yo ɓe tiiɗno ɓe ɓeydoo hulde Allah tagɗo en o. Allah noon koy huletaake tawa anndaaka, O haalii ɗum ni e deftere makko seniinde nde o wi’i : »ndewee kam, kono kad...
12-09-2010

...mum en hojom kala e baame, tigguuji ɗii kaalaaka. Mbele wonaa noon tan waynoo gila nde ganndal kesal anndaaka, janngaaka, faamaaka? Hono no waynoo nde anndanooka so wonaa caafal e paafal, mbaangu tan...
08-08-2010

... teddi ko ina abboo 300 miliyaar e kaalis Dolaar. Eɗen ngandi ñamaande ko ko yoɓetee, hay so anndaaka holi no yoɓratee. Woon haralleeɓe mawɓe wayɓe no Mustafaa Kase en mbiyi: yoo leydi nd...
07-08-2010

...agorɗo Dimle e Ruso hono Mathurin Bangoura yahii to boowal too. O wiyi wonde ko jaayiya mo haa jooni anndaaka tawo ko addi ɗum. O wiyi kadi huunde fof maa waɗe ngam toppitaade jolnooɓe e laana kaa...
28-07-2010

...agorɗo Dimle e Ruso hono Mathurin Bangoura yahii to boowal too. O wiyi wonde ko jaayiya mo haa jooni anndaaka tawo ko addi ɗum. O wiyi kadi huunde fof maa waɗe ngam toppitaade jolnooɓe e laana kaa...
28-07-2010

...a njiytiree gane-gane e bannge yoo bannge Wuro Nuwaadibu. Ciftinen, haa jooni terɗe keddiiɗe ɗee njiytdaaka tawo. Eey! Yoo Allah suur, reena! Bone alaa ɗo kaani e mo kaandi. Pulaar noon ina wiya...
27-07-2010

...eerno Aamadu Tijjaani Mammadu Saydu Bah cincuɗo Madiina Gunaas ha yaaja dewal Geno garnooɗo tawtoreede Daakaa Kolombus, Ohayo arii mawninde jamma oo. Ceerno Abdul Kadiri mo ceerno Mammadu Bokara Kaa...
26-07-2010

...o mo ganndal mum seedaa tawa hannde o ko jannginoowo to duɗal Jaaɓi-Haaɗtirde ngal Seek Anta Joob to Ndaakaru Senegaal. Renndo Haalpulaar’en rewo e worgo jibiniino jihaadiyankooɓe, ja...
25-07-2010

...i fotnoonde ɗowde heblo batu nguu. Oon sahaa, wiyaama wonde Gaajo woytiima hol sabaabu jaagorde mum resndaaka golle ɗee sabu ko kañum heedi e jotondiral hakkunde Senegaal e leyɗeele goɗɗe....
09-05-2010

Daakaa hikka ena jambita jaayiya mettuɗo caggal nde jaynge ruppitii e leygal "NDar" to Daakaa toh. Ko sahnga tisubaar nde ɓenni seedeeji mbiyi jaynge ngee huɓɓi caggal nde jeeyoowo
16-04-2010

... heewnde addude amooji e diiwaan Reykjavik, laamorgo Islannda. Kono e kaawis, boowe diwooje leydi ndii uddaaka sabu ruulde ndee tiindii ko fuɗnaange. Kuɗol Ibraahiima Saar Kelmeendi [p...
16-04-2010

... baŋ-yoo-baŋ sabu ko jaŋde pulaar tan, e binndol mum waawi wuurnude ɗemngal ngal. So jaŋngaaka, winndaaka, ɓooyi juutde fof maa won wiyɓe yoo goɗngal waɗɗine e dow pulaar! En puɗɗiima nand...
26-11-2009

...raa giɗgol , ɗaminaare walla yiɗde tineede, pelliti seedaade ko njoganaaki humpito, nootaade he ko noddaaka e ñoranaade sippiro ngo wune mum jommbi.   Ko goonga dille ɗee ɗuuɗii, kon...
24-11-2009

...n Almuudo Ngay, mbaɗɗiimi pooreya am, ceeku mi cehe, dihe e kocceeje ngam wittoyde laawol ngol anndaaka no feewi sabu maggol ɗekkaade e naafɗe joom mum en. Ina jeyaa hannde e seernaaɓe mawɓ...
27-08-2009

...aal, walla Maali ena njogii ŋanaa mum'en dappoowo ganndaaɗo, kono to Muritani, oon yaltaani tawo. O anndaaka so wonaa e nder Muritani. Aɗa anndi hikka mi hootiino leydi men [Muritani] ngam s...
13-08-2009

...o wona bukari seeɗe, hammee seeɗa. Kono ena cabbii e anndude hol no taɓɓe keɓortoo tawa ɓakkere moddaaka! Kuɗol Ibraahiima Saar ...
08-07-2009

...lde;um ne salii diwde so wonaa nde oo suka gorko jippinaa. Ko ndeen o jippinaa, kono battande makko nganndaaka e oo sahaa kono ina ɗaminaa maa guut maɓɓe lor mo sabu gila ɓe celaani gite yeeɓooɓ...
22-06-2009

... ko mbaawmi haalde e Murtuɗo, ko haalaaka. Walla  ko mbaawmi anndude e winndude e Murtuɗo, ko winndaaka, walla ko haalaaka. Ko kaalatmi e makko, ko haalooɓe ɓe fof kaalaani, njaaynaaani. Waɗ...
17-06-2009

...ileeje woɗɗaade tufɗe Beresil. Laana kaa fotiino yettaade Pari sahnga 11:15 subaka, kono haa jooni anndaaka ko heɓi ka haa ka majjirii yimɓe kala. Mawɗo leydi Farayse, hono Nikolaa Sarkosii yill...
01-06-2009

... » Ɗuum jutii ko foti no wakktu. Heewɓe gañiima heen, nawaama Opital mo Nuwaasot, kono anndaaka tawo no ɓe poti. "Min nganndaa tawo no foti gaañii, min cuwaa toŋngude ɗuu...
29-05-2009

...24/05/09 to leydi Kodduwaar, Raamatal yaltii aduna ina ɗacci ɓiyɓe nayo, nalwlum ulliima he ladde annadaaka to woni tawo! Ɓe ɗaldii joom galle maɓɓe ngaanumma, e yeeweende. Kudol Aamadu ...
27-05-2009

...eftere makko o haalii heen Seydi Aliiw, no ɓe njahri Makka haa Libi. “ Neɗɗo ene maaya tawa winndaaka. Kono Al Hajji Umaar winndii fof. Nde ɓe ngummii Makka ɓe ngari haa leydi Libi Al Hajji...
17-05-2009

... Geno yurmomo yafaamo” Ko jaŋngo asset goski kii itatee to Opital “Principal” Ko anndaaka tawo ko Maatam ma walla ɗoon e Dakaar o wirnete; E siftinde, Seek Hamiidu Kan jeyaa ko...
15-05-2009

77. HAMMEE LIH - Roɓindo jaayndeeji Senegaal
(News/Revue de Presse Sénégal)
...loo baylugol jaagorɗe. Ɗoon ɗo Sud Quotidien yiyri Mawɗo leydi ndii no dognoowo laana ndiwoowo ka anndaaka ɗo joofoyta. « Ina jari hulde ». Ko jaaynde Sud wiyi noon e facciro mum. Eɗ...
05-05-2009

...ee ɗiɗo kala ena wayi no ɓamtiima no feewi caggal nde warngo Joao waɗi. Eɓe ngonndi e goɗɗo mo anndaaka so wonaa ena wiyee Paolo. Caggal maayde Viera, ɓe mbiyiino maa ɓe mbeeɗ laamu nguu siw...
29-04-2009

...na fadi mo etee ina anndi mo e mbirniindi sabu innirii mo ɓiɗɗo.  Ɓe ummodii ɗoon ɓe njahdi daakaaa Soɓɓulnde e 1927, kaŋko ko toon o adii yiyde dental ngal. Caggal ɗuum o yahi Madiin...
28-04-2009

80. DAWRUGOL SENEGAAL: Demmba Jah noddaama to Polis!
(Kabaruuji daɓɓi/Newsflash)
...ggal mum DIC arani mo toon. Ko joom suudu makko noddi terɗe lannda makko kaa ngam habrude ɗumen. Anndaaka tawa hol ko woni sabaabu noddugol makko. Kono ina sikkaa yeewtere tele nde Demmba Jah wa...
27-04-2009

...a Hammaat Gaajo wirnaama e leydi taanum'en, leydi ndi o heewnoo yillaade omo yima "hoɗdiro wonndaaka..." Kuɗol Ibraahiima Saar (Iwdi: Idy Gay PETE FM) ...
23-04-2009

...ɗneede heen kono heen 20 njiytaa ko ena maayi. Fof ena hawra e 300 neɗɗo ɓe ciwaa tawo yiyteede, ngaddaaka holi feere mum'en. Kamɓe fof ɓe nawnoo ko laaɗe tati e nder sooyre bonnde finninng...
01-04-2009

...wɗo ɗowgu goɗɗo toɗɗe ngam haɓaade caɗeele leydi ndii, haa teeŋti e cooɗtaari (corruption). Anndaaka tawo mo woni ɓeen kooniŋkooɓe walla mbele peŋɗe laamu goɗɗe ena e juuɗe maɓɓe. ...
23-12-2008

...aaku-international.org, lowre federal kawtite yimɓe Tabital Pulaaku International. Kelle mayre winndaaka taho, kono non diɗɗal amen ngal hino gollude jemma e ñalorma ngam siinugol bitti...
17-12-2008

85. RENNDO FULƁE- Aamadu Deh: Hol Ko woni Dental?
(News/Organisations et associations)
...abanee siynee e beldal kala feere ooñiinde follee e beldal batu laaɓndaaki duubi e lawakaagal wondaaka asko e cehilaagal peewnoowo batu fiytotaako beccal   so maw maw wertanaama dental e ...
02-10-2008

...e nawaa to carfirɗe ɗe caaktaka e Nuwaasoot. Felluɓe ɓee caakii e nder cukkiri, njiytaaka walla nganndaaka ɗo kucci. So tawii oo kabaaru goongɗinaama, ko ngol waɗti laabi ɗiɗi e nder lebbi se...
18-04-2008

...de feewde e ɓamtaare e ƴellitaare meeɗaa wayde nih lewñude. Hannde, Nuwaasoot wayliima. Jam woodaaka, kisal so ena woodi ne, won ɓe tinaani. Hol ko addi ɗum? So a yuurniima jaayɗe leydi n...
14-04-2008

...leeji fof diine e nder Senegaal ina mawnina ko mum'emn ndeke faaro haalpulaar'en  ko dental-daakaa etee teskaa ko kanngal ɓuri senaade e baŋ-yoo baŋ tawde kay worɓe fof njaltat wuro k...
29-03-2008

...atii e ɓanndu neɗɗo, ena bonna ko heewi. Won ɗo heɓata, neɗɗo daɗataa. Woorti ndeen yiytere, anndaaka tawo e jaati hol ko addi nguu ñawu e Caaroy. Haŋkadi njowiti-ɗen ko e wiɗtooɓe...
08-03-2008

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥