NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
149 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rapporter un commentaire

Merci de prendre un peu de temps pour rapporter ce commentaire l'administrateur du site.
Veuillez complter ce formulaire puis cliquez sur envoyer pour soumettre votre rapport concernant ce commentaire.

Nom
 
E-mail
 
Motif du rapport
 
 
 

Commentaire en question

bayninoodo arti

Ecrit par: deme mamadu (Invit ) le 13-09-2009 21:14

mi waynanooki njaami saka mi arta sabu alaa ko tottanoomi ko ina jaranmi ummaade e farayse mi doga mi moolmoolna no daminiido danyde ko sikkaano.a semtii abdulay wad feeraa fodandemi huunde saka noon hokkami .mi wonniino noon e lannda any kono sowonaa tawi a alano e leydi he , walla taaw ko a daaniido walla noppi ma koko natti nande alaa kumpaado jaltugol am e lanndo any . ko goonga min denndiino lanndo nde o ari trap yiide sete amen omo wiya o nattii yidde rew de omo ndaarta reweede . min dewi e makko min neli mo nelle o huli haalde o yettinaani no sammba juulde haalirannoo demde ngendiiji hade mum hebde longre wulde nyaayaa muudi munko. nde any fodanaa jaagorgal o noddiikam tawii oon dumunna amin kaba e makko hare nder lanndo tawii omo janfii ko haaldanoo ko feewti e wonde aldullaay aan DEPUTE. KO E oon sahaa pellitmi yaltude lannda maako njaarumi teddunngal dum wadi teedungal gonngal e hakkunde am e yoga e yimbe makko e farayse. mi weltiima nde noddirdaami maamuudu sabu ko innde nde ngoowmi tee lollunde saare amen. kono noon mor mah aan moggintoodo huutoro innde wojere ina ndaata aybinde e bonnude tawi ko jikku kaaltataa. mbido yenenaa so aan fodananoo ko abduraahiimu noddirnoomi ko heewbe tinataa tee a waynotaako hay gooto saka njahaa ngarta . miin mi lollinaani dokkaal abduraahiimu. haalaa ko e peyi e nder batu tawi kadi wonaa miin haali. nde tawnoo nde noddaami nde mi aandaano e hooram kadi mi heydaani saka mi ndaarta longere. mi saliima nootoyaade tee heewbe mbbiimi komi boccoonde mi wonataa. njabmi wiyeede noon njaltumi lanndo abdurahiimu tawi mi janfaaki hay gooto. ngaayniimi feere sosde lanndo. heewbe nootii min cosi jam garoowo, e laawol o kisal senegaal. nde wonnoo ko a tenkoynoodo a tawwaka nde ndiigaa bottari sooraa deftaa saka nyaama heen

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

»  Retour l'article


mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥