NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
149 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Alphadjo Dara - Bankitou
Moyenne:
Clics:3815
Poular 3
Moyenne:
Clics:4379
Jaliibé Dunya
Moyenne:
Clics:2986
maimouna barry
Moyenne:
Clics:3889
Clandestin - IWDI PULAAGU
Moyenne:
Clics:5362

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rapporter un commentaire

Merci de prendre un peu de temps pour rapporter ce commentaire l'administrateur du site.
Veuillez complter ce formulaire puis cliquez sur envoyer pour soumettre votre rapport concernant ce commentaire.

Nom
 
E-mail
 
Motif du rapport
 
 
 

Commentaire en question

Mammadu Dem

Ecrit par: YERO SOH (Invit ) le 11-09-2009 10:59

Ceerno Hammee Sal , a haalii goonga. Leñol ngol wonaa gawlo hay gooto , ngol haalata tan ko no nezzo wayi. Amin nganndi Sammba Juulde to bannge darnde mum no waanoo e leñol ngol , kadi min njaarii mo. Hannde noon ko o pergitiizo amin ñinqa gollal makko. Miin noon won ko haawi mi seeza: Mi teskiima hakkunde Yaakaare e Pulaagu.com fotde 590 nezzo njanngii winndannde ndee , kono ko Mammadu Dem gooto heedani Sammba Juulde Caam !. 
 
Sinno ko "woote" dawranoo , Sammba kam anndatno ko dewzo dow ngati ko Mammadu makko tan weddanii mo kartal mum teelngal. Kartal Mammadu Dem ngal e hoore mum heewaani doole sabu min paamii e haala makko ndeke o haaldata tan ko jinngol kono o humpitaaki darnde Pulaar ndee zo yahrata. Seede mum ko binndi makko zii e ko o seedii e Katante leñol Koo. Ngal seedantaagal ena seerti e yiyannde Ceerno Njaay Saydu Aamadu haa inniri mo innde Katante leñol ndee. Woo kaa haala dee Tijjaani Aan zaldi min nde yaltata aduna ndee. Wonaa zuum Murtuzo Joob haalani min e Katante leñol, kadi wonaa zuum min njiyri gite am en e oo mo njizzaa nanndidin'de e Sammba Juulde tawi ko Alla seerndi zum en. 
 
Mbiyzaa aza laavndii ko katante leñol wazani leñol ngol , ngaal laavndal kam hollii ndeke ko memeede Sammba Juulde tan ummini mpaa , kono a anndaa ko yahetee koo. Mbiyzaa darnde Katante haazi tan ko e jannginde ena yovee e winndude defte ena yeeya ; miin dee ko oon vurani mi jeeyzo leñol mum walla jovaazo yoo jamfo zemngal mum. 
 
Mammadu , fad haa ko ngannduzaa dawree , ngaddaa heen ballal maaza , kaa haala wonaa ka maaza. Ko minen e Sammba Juulde vuri jiidude to bannge darnde leñol ngol. Nde tawnoo omo anndi kon ndukata koo ; kanko o muuzii munku , aan tan a waawaa saccude ngol kelol etee a famzirii bonnitande min ngenndiyankoove am en ve Alla feewni. 
Katante leñol , jokku golle , hoto hezo kaa puuyka. Mammadu Den , yaltu dingiral am en hoto a yavveede mboorezaa.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

»  Retour l'article


mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥