NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
149 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


OUMOU SECK
Moyenne:
Clics:2646
Rugaya
Moyenne:
Clics:2146
poular 1
Moyenne:
Clics:4079

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rapporter un commentaire

Merci de prendre un peu de temps pour rapporter ce commentaire l'administrateur du site.
Veuillez complter ce formulaire puis cliquez sur envoyer pour soumettre votre rapport concernant ce commentaire.

Nom
 
E-mail
 
Motif du rapport
 
 
 

Commentaire en question

ɗalee mawɓendeena

Ecrit par: elimaan LIH (Invit ) le 06-09-2009 03:26

Miijo ko miijo. Ina woodi ko woni dow miijo e ko woni les miijo. No koye poti fof ko noon jiyanɗe potata. Neɗɗo ina fuujoo, ina juuma sabu hisaani e nguurndam mum. Hay sinno ko juumre wonnooo, ina jeyaa e ko ina layna juumre haa joomum jaañoo, ɓamde miijo juumaango waɗta ɗum njogitaari. 
E nder ɓeen ngenndiyaŋkooɓe ɓe limtu-ɗaa, Sammba Juulde Caam ko heen jeyaa. Sabu ina anndaa deftere taro pulaar adiinde ko e suudu makko winndaa omo woni etijaa. Ndeen wadde hay sinno hannde o juumiii walla o yaltinii mijo ngo en njiytaaki heen oye men, hoto ɗum addan en waɗtude ɗum njogitaari ngam haɓiraade banndiraaɓe men. 
Kaa haala ko miijo neɗɗo gooto wonnoo. Hoto mbiyen eɗen njiiloyoo ko soomii e luggere ɓernde aadee e aastaade ɗo ɓuri woɗɗude e ko araani sabu ɗuum ko Joomiraaɗo heerorii ɗum.  
So wonaa enen ngoni e durnude e duurtude miijo ngoo, ongo waawnoo hiiɗɗude tawa hay gooto tinaani saka ina laynee. jaayɗe jaltinnooɗe haala kaa, pacciraani ka, nduttaaki e makka. Suudu sarɗiji ɗo miijo ngoo yaltinaa ɗoo, alaa gartuɗo e maggo. Hoto mbiyen eɗen ƴakka ko en mbaawaa ɗigginde. 
Iirtude ñiiri ɓuri iirtude haala. 
Hoto hay gooto yiilo innde walla daraja e dow yiɗde famɗinde banndum e aybinde ɗum. 
Ngollen e deƴƴere, haala ko yeeso woni. Wonaa kaa haala keɓtorto-ɗen ko ndaɗe-ɗen koo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

»  Retour l'article


mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥