NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

DIINA: Hol ko waɗi lewru waawaa yiyeede janngo 29 Koorka?
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 02-06-2019 13:55

Pages vues : 3546    

Publié dans : Les News, Diina


Image
J
uulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde ena jogori maayde! Ngati fuɗɗinooɓe ñalnde Aaɓnde 6 Duujal ɓee fof, ndañii hannde 28 ñalngu. Wadde janngo, Aaɓnde 29 Koorka foti tijjeede lewru ena faañana juulɓe ngam juulee ñalnde Mawbaare 30 (4 Korse 2019). En mbindiino winndannde e darorɗe lewru nduu, kollu-ɗen e mayre wonde luure keewɗe jolooje hakkunde dawrooɓe e ɓe ndawraani addi ɗum'en ko waasde tugnaade e ganndiwal.

Tags : pulaar, lewru, daawe lewru, phases lunaires, fulfulde, sciences en pulaar
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

KOORKA MOƳƳA: Konngol ceerno Jalaalu Diin Bah mo Madiina Gunaas (1)
 

Ecrit par Administrateur Pulaagu.com, le 08-05-2019 20:46

Pages vues : 2157    

Publié dans : Les News, Diina


Image
M
usidɓe tedduɓe Koorka dariima. E nduu lewru, eɗen nganniyii yaltinde ɗoo binndanɗe ɗe Ceerno Jalaalu Diin Bah heewno winndande renndo ngoo e koorka kala. Binndanɗe ɗee ena mbaɗi jaŋde e faamamuuya, kadi ko ɗe ɓulnorɗe ngam heɓde ɓure dewal men Alla. En mbaynaaki mo kaŋko ceerno Jalaalu sabu eɗen nganndi ko e Pulaar o waɗata haajuuji makko e hammuuji makko kala, teeŋti e diine Lislaam oo. Defte keewɗe ɗe o winndi e Pulaar ena ndoga hannde e renndo men. Toon to Madiina Gunaas, heɓde en baaɗo hono makko ku ɓural ngal hay gooto anndaa no foti mawnude! Yoo Alla juutnu balɗe makko, moƴƴina battane! Aamiin

Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

DIINA: Lewru hay so yiyaaka, ko haŋki Koorka darii. Yoo won njaɓaaka!
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 06-05-2019 14:44

Pages vues : 3186    

Publié dans : Les News, Diina


Image
K
oorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws) ko maccuɗo makko e Nulaaɗo Makko et toppitaade njuulu. Ñalngu koorka guɗɗotoo ena wayloo hitaande kala. Tugnaa ko e haatumeere lewru. Ñalnde nde lewru dariindu nduu seedaa kala, ko ndeen koorka fuɗɗotoo. Kono ena anndaa luure ena keewi haa teeŋti e leyɗeele Afrik, ɗo wonnduɓe ɗo gootel ceera nde koorata e nde njuulata.

Tags : koorka, lewru, ramadan, pulaar, fulfulde, ramadan pulaar, phases lunaires en pulaar, astronomie pulaar
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

RENNDO: Fedde "Kawral Ngalluure" Saŋe woni ko e jihaadi jaŋde
 

Ecrit par NJAAY SAYDU AAMADU, le 27-01-2019 11:08

Pages vues : 3774    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
F
edde Kawral gure Ngalluure Saŋe(Commune de Sanghé) gonɗe e Nuwaasot njuɓɓinii yeewtere fattamlamre e nder Nuwaasot e gardagol Alasan Jallo, to dingiral pine biyetengal Galaksi(Galaxy) ñalnde 6 duujal 2018. Tiitoonde yeewtere ndee ko Nafoore jaŋde e nder renndo. Yeewtiyaŋke oo ko Gelongal Fuuta lollirɗo Njaay Saydu Aamadu. Yeewtere ndee waɗi ko e tawtoreede ɓesngu diiwaan Saŋe ko wayi Abdarahmaani Siisee, jaayndeyanke Tele Muritani, Alasan Jallo, hooreejo Kawtal, catal Nuwaasot, Mammadu Tengella Bah, cukko hooreejo Kawtal, catal Nuwaasot e ballondiral Goomu Muñal e gardagol Isaa Joop.

Tags : saŋe loobaali, kawtal ngalluure, pulaar, jaŋde muritani, duɗal
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

RENNDO: Ɓataake feewde e Yaay Sinna Baydi Ñaŋ (1939-2009)
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 25-01-2019 13:41

Pages vues : 4245    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
K
o adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani malaaɓe mum. O woppi gaa ko jam, yettere Alla alaa fof ko vuri wuurde e sllude! Ko neɗɗo dañi e ko waasi fof, yoo dakmito e foofde e yahde haajuuji mum tawa ko e kisal e cellal.
Duuɓi sappo nani gila ñande pin-ɗaa, goɗɗin-ɗaa yiɓe mah wuro ngoo sabu gacce yahde a waynaaki-ɓe. Ɓee payi yanngeeji dow jeei, ɓee njehi haajuuji kaawniiɗi ɗi hay gooto meeɗaa anndirde-ɓe! Umar Malal miñi am, mo jaɓataa waalde ladde hay gootol sabu wonde deenoowo jinnaaɓe.

Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 01-05-2018 12:28

Pages vues : 8313    

Publié dans : Pulaar e ganndal ɗemɗe, Jeux de mots et d'esprit


Image
T
igilde men hesere naatii dingiral hannde! Calminaali tawataa en heen sabu ndee kam jeelaani! Goree miɗo yurmoo on sahaaji sabu miɗo anndi won hiiwtotooɓe tan, ngoya Alla e horaade yiytude won e kelme. So ena waɗi hakke, miɗo ñaagoo on yo on paam ko haaju mon, mmj! Mi fuuntat on tan, hay njurum gooto mi alaa e mon. Woƴi-mi miin ko fasnude gaalle mon ɗee ha patta, koye muusa, hakkillaaji njiiɓoo! Ngati ko ɗuum e jaati woni faandaare am. On kay njettee Alla nih ɗii duuɓi fof mi laawaaki to bannge tafgol tigille ɓurɗe saamolinde! Ngoppee bojji cukkon e golle!

Tags : Tigilde kelme, Pulaar, Fulfulde, mots croisés en Pulaar, Ibrahima Malal Sarr, pulaagu.com, fula, fulah crosswords
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 28-04-2018 12:19

Pages vues : 8141    

Publié dans : Les News, Diina


Image
G
eno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi nde mbaaw-ɗen artude ɗoo ngam tonngude e ndaɓɓa ko waɗaa e nguu ñalngu teddungu toon to Aañam Siwol. Hoɓɓe ummiiɓe baŋ-yoo-baŋ, gila ɗoon e falnde hee haa Dakaar, Nuaksoot, njaɓɓaa ko ńalnde Mawnde 20 Seeɗto ndee, woni jofnde Ziyaara o.  Ñalnde heen ɓe ñalli ko arde eɓe naata wuro ngoo. Yoga e waali-wuro en ɓee ko e jaɓɓungal maɓɓe ñalli.

Tags : thierno madiakhaté ka, maajakatee kah, agnam civol, aañam siwol, diine, madiina gunaas, madina gounass, matam, samassa, farba ngom
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 21-04-2018 16:37

Pages vues : 9220    

Publié dans : Les News, Diina


Image
H
oli ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah, ko seeɗa tan mbaawten jubbude e nguurndam makko. Geɗe ɗiɗi haɗata en juutnaade e ciimtol nguurndam makko. Ko adii fof ko waasde en wonde fannuyaŋke daartol, teeŋti e daartol diine e kaŋde e nder Fuuta. Kono ɓuri teeŋtinde daɓɓinagol men e nguurndam makko, ko ceerno ko neɗɗo keednuɗo Alla e diine oo yeeso, o rewna henn seernaaɓe makko, hilifaaɓe ɓe o joganii hormo toowngo, kaŋko o yankinoo o heeda caggal.

Tags : thierno madiakhaté ka, maajakatee kah, agnam civol, aañam siwol, diine, madiina gunaas, madina gounass, matam, samassa, farba ngom
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ko janngo woni Ziyaara 25So Ceerno Maajakate Kah to Siwol
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 20-04-2018 08:59

Pages vues : 7280    

Publié dans : Les News, Diina


Image
K
o hikka waɗata duuɓi 25 ko ceerno Maajakate Kah waɗantee ñalɗi mawɗi diine e dewal All toon to wuro men Aañam Siwol. Ko ñalnde Hoore-Biir 21 lewru Seeɗto nduu ziyaara oo waɗetee hikka. Ko goonga hikka ena lewɗi seeɗa sabu ko ɓaawo nduu lewru heewnoo waɗeede. Kono lewru Duujal nduu hawrude mum e koorka waɗi ñalngu nguu dirtinaa ngam waasa fawondirde e ñalngu koorka.

Tags : thierno madiakhaté ka, maajakatee kah, agnam civol, aañam siwol, diine, madiina gunaas, madina gounass, matam, samassa
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 18-04-2018 00:00

Pages vues : 13520    

Publié dans : Les News, Diina


Image
M
usidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi. Banndiraaɓe juulɓe wonɓe e jookli nay winndere ndee kala, mi jowtii on timmungo, wondungo e duwaawu nde jam Alla duumotoo e mon, onon e satiiɓe, wondiiɓe, hoɗdiiɓe e jiidaaɓe kala.
Tuma fof mo ɓam-mi kuɗol am e innde hooreejo lowre men Pulaagu ndee, heewi ko wonde sabaabu nde geɗe tiiɗɗe. Hannde kadi miɗo adda e mon kabaaru ɓuri jolal waalo tiiɗde. Oon woni puɗɗagol yontere mawnde nde lowre ndee mawninta golle e darnde ceerno men tedduɗo, daraniiɗo ganndal Alla e dewal mum, oon woni Ceerno Maajakatee Kah to Aañam Siwol.

Tags : thierno madiakhaté ka, maajakatee kah, agnam civol, aañam siwol, diine, madiina gunaas, madina gounass, matam, samassa
Vos Commentaires Citer cet article sur votre site Favoris Imprimer Envoyer à un ami Enregistrer sur del.icio.us Articles similaires Lire la suite...

<< Début < Précédente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivante > Fin >>

Résultats 1 - 17 sur 705

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥