NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion

Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


J A K K A A - P U L A A G U . C O M
Accueilvue en cascadeRèglesAide
Bienvenue, Invité
Merci de vous identifier ou de vous inscrire.    Mot de passe perdu?
Re:2STV (tele Senegaal) ena waɗta yoɓeede! (1 lecteur(s)) (1) Invité(s)
Aller en bas Répondre Ajouté aux favoris : 2
SUJET: Re:2STV (tele Senegaal) ena waɗta yoɓeede!
#141
Ibraahiima Saar (Admin)
Administrateur
Messages: 43
graph
Personne n'est hors ligne Cliquez ici pour voir le profil de cet utilisateur
2STV (tele Senegaal) ena waɗta yoɓeede! Il y a 10 Années, 6 Mois Karma: 3  
Musidɓe tedduɓe on calminaama kadi kaaɗdi calminaali. Miɗo yiɗi ngaddon miijooji mon e kabaaru jaltuɗo e ɗee balɗe to Senegaal. Calol 2ɓol tele Senegaal 2STV fellitii iirɗind (crypter) njuɓɓudi ayaawo mum. Haŋkadi, kala njiɗɗo yeeɓde tele ɗee foti ko yoɓde. Njoɓdi ndii ko 99 euro yitaande kala.
Ɗee balɗe kala, ko e kampaañ ɓe ngoni ngam eeraade yeeɓooɓe nde lulnotoo e tele ɗee!
E sikke mon mbele 2STV ena foti yoɓnaade walla alaa?
Mbele ma on njaɓ yoɓde? So eey walla alaa hol dalillaaji mon?
Banndiraaɓe fulɓe, kawree e tappirɗe mon!
 
 
Dernière édition: 02-11-2008 à 15:37 Par Ibraahiima Saar.
  L'administrateur a désactivé l'accès public en écriture.
#151
Baada (Utilisateur)
Messages: 1
graphgraph
Personne n'est hors ligne Cliquez ici pour voir le profil de cet utilisateur
Re:2STV (tele Senegaal) ena waɗta yoɓeede! Il y a 10 Années, 6 Mois Karma: 0  
Banndiraabe teddube cagal calminaali ,ko yidde addude miijo am seeda e ndeedoo winndannde walla mi wiya ndeedoo yeewtere
sikki alaa eden fof enden nganndi jom ayaawo habrirde haala teendende ko biy mbiymi ,duum ko weltaare mawnde wonnande kala biddo lenol ngol ,sabu eden nganndi duum weebaani dande . Kono kadi eden nganndi kakanko fof e wonnde haalpulaar duum tagaani ayaawo habrirde makko nde ,hollirde gede men ,pine men ,aadaaji men so wonaa ,emision awlube mo Farba salli o.walla mo dj jallo o . Won yeewte godde o ,huninoo ma o rokku lenol ngol kono ,de njiyaaka tawo haa jooni.Min noon to bannge miijo am ,so neddo fellitii ittude ngalu mum hayso ko mbuudu ngootu inawada e ayaawo habrirde nde ,yaataw so tawii o hubbinde omo yiito heen hoyre makko,kono sa tawii jontere nde fof ko laawol gootol nana ten pulaar ina haale e tele he ko heddi ko fof demde godde walla mbiyen demngal gonngal ,duum softinaani .Erabbikinaade fulbe poti ko fadde haa njiya heen koye mum en ,nde njaba wattude yobde,e miijo am miin soodde kartal ngal e oodoo sahaa wonande wiyoobe mbiimi ,ko waasde hiisaade hoyre .Fulbe fof poti ko wiyde loppet min ngalaa heen ,sowonaa min mbatta yiitaade heen koye amen no wodbe be nih
njaafodon noon kono woto won ko eli lelotoo ,tawa hammee wonani dum heen tan ko sajaade
 
  L'administrateur a désactivé l'accès public en écriture.
#155
nenefulbe (Utilisateur)
Messages: 3
graphgraph
Personne n'est hors ligne Cliquez ici pour voir le profil de cet utilisateur
Re:2STV (tele Senegaal) ena waɗta yoɓeede! Il y a 10 Années, 6 Mois Karma: 0  
mi do samina mr elhdj ndiaye mido mo yetta e golle mako moxxe de o wadani 6i66e senegal naa6e tengtinii haa ngon6e caggal leydi ko fatii e yo6gol 99 euro fi laargol emissionqaaji tawa ko jolfe tan di kaalata jaranaani mi sabu 2stv ko emisionq ji didi tan jogii e pulaar {yelaa nbo farbangel e teddungal} on jaaraama
 
  L'administrateur a désactivé l'accès public en écriture.
#156
Ibraahiima Saar (Admin)
Administrateur
Messages: 43
graph
Personne n'est hors ligne Cliquez ici pour voir le profil de cet utilisateur
Re:2STV (tele Senegaal) ena waɗta yoɓeede! Il y a 10 Années, 6 Mois Karma: 3  
On njaarama, musidɓe e jaabawuuji mon. Miɗo jogii naamnal fayde e mon:
Mbele en mbaawaa yoɓde tan, caggal ɗum mbiyen eɗen njiɗi o waɗana-en jeewte e pulaar?
Mbele so en ngonii ujunere naamniiɓe jeewte pulaar tawa ko en yoɓooɓe, omo wiya alaa? 1000 x 99 = 99 000 euros!!!!!!
 
 
Dernière édition: 19-11-2008 à 14:22 Par Ibraahiima Saar.
  L'administrateur a désactivé l'accès public en écriture.
#161
hamidoul (Utilisateur)
Messages: 1
graphgraph
Personne n'est hors ligne Cliquez ici pour voir le profil de cet utilisateur
Re:2STV (tele Senegaal) ena waɗta yoɓeede! Il y a 10 Années, 5 Mois Karma: 0  
miin dey e ooɗoo sahaa ɗo ɗe njahrata ɗe njaranaani-mi yoɓde
sabu ko woni heen e pulaar ko ene famɗi
sinno ina waɗi hay so hojomaaji 10 kumpital ñalwma fof,ene jaranimi yɓde e kala ko fawaa heen,yo o tiiɗno o ɓeyda junngo seeɗa
amin nganndi no min njiɗirini weeɓaani,kono tiiɗno o waɗa sireet moyeet jam jam.
on calminaama yoo moƴƴere allah won he mon
on njaaraama.
 
  L'administrateur a désactivé l'accès public en écriture.
#162
nenefulbe (Utilisateur)
Messages: 3
graphgraph
Personne n'est hors ligne Cliquez ici pour voir le profil de cet utilisateur
Re:2STV (tele Senegaal) ena waɗta yoɓeede! Il y a 10 Années, 4 Mois Karma: 0  
on calminaa ma musi66e teddu6e minen senegal naa6e ngon6e caire to leydi egypte miden yidnoo andude no men mbadata haa men waawa wadde abone e 2stv hol momen jokkondirta ko 6uri yaawde . on jaaraama
 
  L'administrateur a désactivé l'accès public en écriture.
Revenir en haut Répondre
Développé par FireBoardObtenir les derniers messages directement sur votre PC

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥