NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion

Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


J A K K A A - P U L A A G U . C O M
Accueilvue en cascadeRèglesAide
Bienvenue, Invité
Merci de vous identifier ou de vous inscrire.    Mot de passe perdu?
Re:Saadel e gele noodi(ngenaar e daaɗe gelooɗe) (1 lecteur(s)) (1) Invité(s)
Aller en bas Répondre Ajouté aux favoris : 0
SUJET: Re:Saadel e gele noodi(ngenaar e daaɗe gelooɗe)
#131
Ibraahiima Saar (Admin)
Administrateur
Messages: 43
graph
Personne n'est hors ligne Cliquez ici pour voir le profil de cet utilisateur
Cubalel wuro Kunnta (Laaw) Il y a 11 Années, 8 Mois Karma: 3  
Ko ɗoo woni MBantu jeeri Cubalel wuro Kunta, Decce Kunta Giɗo gooti jaɓɓe Hammee Biraan Miijaan. Ngo woni ko diiwaan men Laaw. Taariingo ko Darto Thioubalel, Baabaabe Looti e Jeeri Foonde (baŋnge rewo); Suray Duunde Aamadu Gaano, Jammel Widim e Abdalla Waalo (fuɗnaange), Mbummba, Meri, Jammel Joolɓe, Takoyel, Dogi-Doombi e Foonde Gannde (worgo), Ɓito, Foonde Elimaan e Juude Jaaɓe (baŋnge hirnaange).
So Cubalel innaama, naamnetaake ko innde ndee firti sabu ko wuro Decce Kunta, jaaltaaɓe ŋanaa, jontanooɗo e sahaa nde caaƴe ngoni kecce.
Hannde mi haalana-on Cubalel, mi yeewtana-on sahnga e sahngaaji, nde ñalɗi keewi limooɓe toobi. Hannde mi haala MBantu... ena jokki caggal nde ndañ-mi heɗotooɓe!
 
  L'administrateur a désactivé l'accès public en écriture.
#133
Geelel (Utilisateur)
Messages: 5
graphgraph
Personne n'est hors ligne Cliquez ici pour voir le profil de cet utilisateur
Re:Saadel e gele noodi(ngenaar e daaɗe gelooɗe) Il y a 11 Années, 7 Mois Karma: 0  
.Saadel e gumpaali, gumpi daande maayo.Ɓee mbi'i Saadel e gele noodi gele coccaaka laaɓi.Walla mbi'en duɓɓi toowi jiimti e ŋore maayo, jedabi e jañnjiliingo madiina suudu kaaba .Doob Sahre alla malaande wonaa yumma ,wonaa baaba ko a diwnii baayeeji. Maayo waabii ndee duunde mawnde, mi miijoo ƴiwal maamooy Bilaali ɗo colli ñalatnoo ñaamde ɓiɓɓe maa; mi daroo ɗoo haa ɓooya mi jokka jora, haa wela heɗotooɓe maa, mawɓe maa diine alla ko ɗooftiiɓe, mi daroo e tufnde ganngel ina yeeso am;tufnde wuro;tufngel suwaadu ngaraa tufngel kajji e muumo ñaawri, e tufnde hasan,pawaa heen tufnde baara ganndo maayo ,e tufnde Aali ilam, kuccaa tufnde ƴiwi ina takkii ɗoon tufnde Sammba hawaa;mi telloo e tufnde Aali tenni,mi yahɓana tufnde siñtaan,e tufngel Moodi keribaa,mboɗo sooynoo to woɗɗi,waltunde Balla tellorde dawoɓe e hoɗɓe arooɓe e maa, ina dow seeɗa ŋaɓɓawol e beelel yerooru aɗa sooynoo barol Saalif tiindaade baari.ngara e alla lewi ɗo njammbere soklaaka, foonde siñtu ina reen ma duɓɓi maa toowi jiimti e luggel , jami boofi ina layi e leydi no deenorol, e goɗɗe ɗe mi haalaani, Mi ƴeeŋta dow, jippoo e foonde Sammba Mali,ko ngel gurel weli seeɗde ruumde haalaaka,angel tippii e weendu jusaade aɗa sooynoo yaay yaay e njaŋ;mi tello les mi ara beelel bahnaaɓe to baŋnge nano ko jan'dugol e tuuno mbolo gawde sukki ɓuuɓi a yiyataa naange, sukkani remooɓe wiltani aynaaɓe.Njehen yeeso nji'aa belgel ɗaa ne ko luggel, a naatii e doogol, njaltoya e takkoodu sara caskal huudu e ƴiwal seydi ɓooyi.
 
 
Dernière édition: 13-09-2008 à 17:26 Par Geelel.
  L'administrateur a désactivé l'accès public en écriture.
Revenir en haut Répondre
Développé par FireBoardObtenir les derniers messages directement sur votre PC

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥