NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

DIINA: Hol ko waɗi lewru waawaa yiyeede janngo 29 Koorka?

News >> Religion

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: Lewru hay so yiyaaka, ko haŋki Koorka darii. Yoo won njaɓaaka!

News >> Religion

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws)…

Suite...
Click on the slide!

RENNDO: Ɓataake feewde e Yaay Sinna Baydi Ñaŋ (1939-2009)

News >> Société

Ko adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!

News >> Religion

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


DIINA: Hol ko waɗi lewru waawaa yiyeede janngo 29 Koorka? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 02-06-2019 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 02-06-2019 13:55

Pages vues : 5638    

Publié dans : Les News, Diina


Image
J
uulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde ena jogori maayde! Ngati fuɗɗinooɓe ñalnde Aaɓnde 6 Duujal ɓee fof, ndañii hannde 28 ñalngu. Wadde janngo, Aaɓnde 29 Koorka foti tijjeede lewru ena faañana juulɓe ngam juulee ñalnde Mawbaare 30 (4 Korse 2019). En mbindiino winndannde e darorɗe lewru nduu, kollu-ɗen e mayre wonde luure keewɗe jolooje hakkunde dawrooɓe e ɓe ndawraani addi ɗum'en ko waasde tugnaade e ganndiwal.
Hikka ne, juulde ndee won no fotaani yahrude: woni ɓee njuula hannde, ɓeya njuula janngo! Won nih daɗondirooɓe balɗe tati, haalande ladde! Kono ena laaɓi Juulde koorka 2019 waawata wonde tan ko ñalnde Njeslaare, 5 Korse! Hol ko woni daliilu mum?
Goo, lewru nduu waawaa yiyeede janngo 3 Korse, hawra e 29 Korka. Haɗata ndu yiyeede tan ko ndu daraaki tawo. En pamminiino e winndannde ɓennunde ndee wonde ko e Daawe Lewruyaŋkooje tugnaa ngam limde balɗe lewru. Ɗeen daawe jeetati ngoni: lewru dawndu, eelde lewoore, nayaɓere adannde, mbuuɗu lewoongu, lewru huuɓndu, mbuuɗu niwoongu, nayaɓere wattan e eelde niwoore. Lewru do timminii ɗeen daawe, lewru dawa kadi.Ena foti faameede kadi lewru nduu ko bannge mum gooto tan yiyetee, woni bannge kuccitɗo e leydi oo. Oɗon mbaawi tarde winndannde men ɓennunde ndee ngam ɓeydude faamde oon fannu, kañum e daawe ɗee kala.
 
Image 
 
Lewru nduu, waɗata en yiyde-ndu ko naange fiyata e mayru caafe mum, kono ndu wonaa lewñanooru hoore mayru. Kono kadi caafe naange ɗee njettotoo tan ko yeeso huccitngo e leydi ngoo. So ɗuum ɓenii, so caafe naange kuuɓnii bannge keedɗo e leydi oo fof haa njiyen ena murliɗi, ndee woni daawal lewru huuɓndu. Ɗuum woni tuma lewlewal "sappo e tati", ellee ñalawma.
Lewruu ndu ngon-ɗen nduu, tugnaade e daawe, dawi ko hannde 28 Koorka. Ɗuum firti ko hay caafal naange gootal waawaa yettaade-ndu so wonaa ɓaawo janngo. Ngam niyren lewru nduu gite ɓole, maa caafe naange lewñina ko famɗi fof hedde 4% mahru. Janngo, lewru nduu heɓaataa hay caafal gootal, wadde ko 0% e layru yiyetee.
Image
Lewru yiyotaako
Image
Lewru ena yiyoo
Ko ñalnde Mawbaare 4 Korse lewru waawata yiyeede. Kadi tawde ñalnde heen woni 30 Koorka, janngo mum alaa e sago juulee sabu balɗe 30 woni happo rowrowngo ko foti hooreede. Ɗoo e Farayse, ko ñalnde Aaɓnde3 Korse goompu toppitiingu jiygol lewtu jooɗotoo e Pari. Goomu nguu ena heewnoo tugnaade e ganndiwe kammuyaŋkooje ngam hiisaade nde hooretee. Ena heewi ko Farayse juuldi e ko ɓuri heewde e leyɗeele aduna ɗee. Ena saɗi ko ɓe cerindii. En sikkaa kamɓe ne, ɓe noosata ko Njaslaare 5 Koorka yoo juule.
Juulee mo wuuri! Yoo Alla hokku-en taweede ooɗoo sahaa mo wuuri tawa eɗen ɓeydii, eɗen ɓaydoraa!

Kuɗol Ibraahiima Malal Saar
 


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.
   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : pulaar, lewru, daawe lewru, phases lunaires, fulfulde, sciences en pulaar


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
W      Q    
T 9  Q  CU  3AU
TQG  93A  2    
 D  G   T  WTJ
 8     QP9   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Siilo 2020 > »
A M N N M H D
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NEWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


My status

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥
Ibrahima%20SarrQuantcast

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

News image

...

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu


Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥