NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Clandestin - IWDI PULAAGU
Moyenne:
Clics:4997
Binta Laly
Moyenne:
Clics:2047

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon…

Suite...
Click on the slide!

NIJERIYAA: Warngooji Fulɓe e jawdi mum'en ɓurɗi muusde ceedaama e Dowla Tarabaa

News >> Société

Lesdi Nijeriyaa woni hannde ko e fitinaaji mawɗi ndernderi haa teeŋti e Dowllaaji ɗi Fulaɓe koɗi.  Ñalnde 18 lewru nduu,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: Hol ko addi cumu to Daakaa Madiina Gunaas 2017?

News >> Religion

Jaayndeeji falnde Afik Bŋ Hirhaange fof mbaɗii adaa e yiɗde habrude wonde cumu muusngu waɗii to Daakaa Madiina Gunaas ñalnde…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


GANNDE KESE: Ɓeydude faamamuuya kuutorɗe goodaaɗe e ɗemngal Pulaar-Fulfulde ngal Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 22-06-2014 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 22-06-2014 15:48

Pages vues : 38291    

Publié dans : Les News, Gannde Kese


Image
M
usidɓe tedduɓe janngooɓe e winndooɓe Pulaar, calminaali kadi tedduɗi fayde e mon. Mi wayrii ɓamde kuɗol am (ndo! Tappirde am) ngam winndude e lowre men. Waɗi noon ko miɗo riddondira e boje keewɗe. Ndeen ko sappo ɗe ngonnoo, jooni ko ɗe teemedere. Tee hay wootere e majje mi yiɗaa daɗa-mi.
Woni faandaare ndee winndannde ko laɓɓitanande renndo ngoo geɗe keewɗe ɗe keew-mi naamneede, ɗe keew-mi naamniteede, ɗe njaabotoo-mi ñalnde kala, ɗuum ko e jeewtide Facebook, ɗuum ko e noddaali telefon, ɗuum ko e iimeeluuji. Miijo ari e am wonde so mi waɗii heen winndannde, maa taw maa ɓeydo laaɓde etee ma naamnotooɓe pawto-mi mbete mi waawa jokkude e riddude boje am (mmj).
Ko adii fof, ko hakkunde tappirde e alkule heewi jiiɓru. Alkule Pulaar haŋkadi ngoni ko e nder yuɓɓo ordinateer, kisa coklaani looweede heen jooni. Ko ndeen e sahaa nde peeje Unicode njettaaki Windows 95/98/Millenium, neɗɗo maa loowa alkule ɗe tafnoo-mi gila ko ɓooyi (1996) ngam waawa yiyde binndi Pulaar e ordinateer mum.

Gaggal ɗuum, gila Windows XP ari, Microfost fuɗɗii ɗooftaade gaadanol Unicode . Unicode waɗi hannde ordinateeruuji fof ena njogii alkule men ɗee. Haŋkadi soklaani ko neɗɗo ena loowana heen hoore mum no ndeen nih.

Tappirde Pulaar e ordinateer

Kono yiyde binndi Pulaar tan yonaani, alaa e sago neɗɗo waawa tappude/winndude Pulaar e ordinateer. Ko ɗuum waɗnoo haa taf-ɗen tappirde Pulaar (Windows) rewi heen taf-ɗen kadi tappirde cinnde (Android). Tappirɗe ɗee wadde ko ɗiɗi: tappirde ordinateer e tappirde cinndel. So a yiɗii aafde tappirde Pulaar e ordinateer, fof ena famminaa e ngol-ɗoo lefol mbaɗ-ɗen e Youtube. Kadi winndannde ena ɗoo ngam famminde aafgol tappirde ndee e kuuɓal.

Tappirde Pulaar e cinndel

So a yiɗii aafde tappirde Pulaar e cinndel, alaa e sago tawa njogi-ɗaa ko cinndel Android . So a anndaa ko woni Android walla a anndaa so cinndel maa dogata ko e Android, naamno annduɓe satiiɓe-ma, walla feewnooɓe telefonaaji. Miin e hoore em mi anndaa marke keewɗe, wadde mi waawaa wiyde so cinndel kaari ko Android walla wonaa, so wonaa mi yiyira gite am. Wadde jaraani ko yimɓe ena mbiya-mi njogii ko Alcatel 12T walla Nokia G5 walla geɗe bayɗe hono noon :-). Nganndee tan tappirde cinndel ndel yahataa e ko wonaa Android (yeru: yahataa e iPhone). So a yiɗii aafde tappirde cinndel a telefon maa Android, kadi fofof ena famminaa ɗoo . So a aamii janngude winndannde ndee, a arii yo mi fammine, ko tugawal ɗoofat-mi mi luujo maa (mmj)!

Topirɗe Mozilla e Pulaar

So ɗuum ɓennii, payen e kuutorɗe Mozilla e ɗemngal Pulaar ɗee. Ko adii fof, Mozilla waɗi ko ɗee-ɗoo topirɗe:

- Firefox (mo biro walla ordinateer): ko wanngorde naatirnde enternet. Ko e ordinateer aafetee.

So a yiɗii aafde Firefox (mo ardinateer walla wiyee mi biro), a yahat to http://www.mozilla.org/ff ngam aawtaade topirde ndee toon. Dobo e butoŋ "GAAWTOL ALLA MEHO" oo kisa o fuɗɗoo aawtaade e ordinateer maa. So aawtagol ngol timmii, yaho to famminorde nde mbaɗ-ɗen e Youtube ndee ngam anndude no aafirtee. Ena weeɓani hoore mum.

- Firefox mo Android: ko wanngorde aafeteende e cinnde Android.

Firefox mo Android yaltaani tawo e mbaydi laawɗundi. Kono haa jooni miɗo waawi hokkude renndo ngoo jokkol ɗo nde waawii aawteede. Ko e ƴeewndo wonaa gila ndeen. Topirde ndee nih ƴoƴii sanne kono nde wonnoo Android alaa e Pulaar, ko ma min pelliti ruuɗaade ɗeen caɗe ngam waawde aafde Firefox mo Android e cinnde e taable gonɗe e ɗemɗe goɗɗe.

Jokkol gaawtirgol Firefox mo Android ena wayloo tuma kala haa ñalnde bayyinaa. Ko ɗuum waɗi mi hokkat on jokkol ngol sahaa kala nde ngol waylii: Dobo ɗoo ngam aawtaade (Reentino: ko e cinndel tan dobetee, hoto dobo so ordinateer mbanngorto-ɗaa!!). So aawtagol ngol gasii, dobo e fiilde "fennec-32.0a2.ff.android-arm.apk" ngam aafde ngol e cinndel walla taable maa.

- Firefox OS: Ko yuɓɓo huuɓnungo ndognoowu cinnde smartfon (nanndo mum ko Android walla IOS). Wonaa wanngorde. Kadi a waawaa aafde ɗum e cinnde. Ko feewnuɓe cinnde ɓee aafata ɗum gila yaltaani. Arata ko ena aafaa e cinndel sabu ko kañum dognata cinndel ngel.

Firefox OS woni yuɓɓo huuɓnungo (OS) adanngo waɗngo Pulaar e daartol cinnde! Ko fartaŋŋe moolanaaɗo keɓ-ɗen ɗoon. Heewɓe e mon njiyi nate ɗee e Facebook walla widewooji ɗii e Youtube. Nganndee noon Firefox OS yaltaani tawo e leyɗeele men. Min puɗɗiima yaltinde cinnde baɗɗe Firefox OS e leyɗeele keewɗe wano Polannda, Wenesuwelaa, Beresiil, Espaañ, ekn. Min ngoni ko e eɓɓude no yaltiri e leyɗeele Afrik. Haa jooni noon won cinnde Firefox OS baawɗe soodeede e ndee lowre Enternet. Kono ɗe ngalaa Pulaar sabu ɗe njalti ko e Engeleere tan. Wayɓe hono amen ena mnbaawi soodde, loowa heen Pulaar sabu ena naamnii ganndal toowngol e Linux kadi e waawde naatde e carworɗe Mozilla.

Tuma kala nde Firefox OS hebori yaltude e leyɗeele men, maa renndo ngoo fof tintinde. Kono enɗen nganndi wonde maa wood wiyɓe hol sabaabu Pulaar ena heɓa oo fartaŋŋe! Maa wood ɓe mbeltaaki heen. Alaa e sago tiiɗnen ɓeyɗe men, ɓeyden cuusal e tiiɗnaare ngam hollude añɓe men wonde naange fuɗat tan tee amaa ko ɓe mbaawi heen. So oɗon njiɗi wallude-min e fannu kala, oɗon mbismaa: gila e yahde to hello Firefox e Facebook , ɓeydo-ɗon e yiɗɓe amen, haa e wallude to bannge koppore, fof ena hatojinaa.

Musidɓe tedduɓe, tuma mo mbattaton yiyde neɗɗo ena jojii taable walla winndel Pulaar arii haa yettii. Kadi ko yeeso fayaa so Alla jaɓii. Mbaɗee heen faayiida, doole e duwaawu!

Yoo wuur Pulaar-Fulfulde! Yoo wuur ɗemɗe Afrik!

Kuɗol Ibraahiima SaarHELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : firefox, firefox OS, pulaar, cinndel, tappirde, android, alkule pulaar, fulfulde, aawtaade, clavier peul


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 2 de 2 commentaires

Weltaama!

Ecrit par: Barouly (Membre ) le 23-06-2014 08:39

A jaaraama e golle! Mi anndaano tugaaje ene haa Farayse (MMJ)

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

partticipation

Ecrit par: Muhamdu jawo (Invit ) le 15-07-2015 15:28

bonjour je suis un pulÄR qui est entrain d'ameliorer l'orthographe de la langue pulär veillez me contacter svp  
j'ai des idées tres interessantes pour notre communauté

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 2 de 2 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
HO6     S    
6 M  K  G F  GG8
GQR  18T  7FB   
8 T  E   K  SCB
38H      T   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2018 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Colte 2018 > »
A M N N M H D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NEWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


My status

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥
Ibrahima%20SarrQuantcast

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu


Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥