NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
213 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Becaye Aw Trio - SIBI
Moyenne:
Clics:2344
Babba Saadu Fulbhe, Fulbe
Moyenne:
Clics:2661
music of niger
Moyenne:
Clics:3859

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!

News >> Religion

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


GANNDE KESE: Caali Mbayla Heblo nokkuɗinal topirɗe Mozilla (#DakarL10N) Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 08-03-2014 )
 

Ecrit par MAAMUUDU BUUBU ÑAŊ, le 08-03-2014 11:48

Pages vues : 20527    

Publié dans : Les News, Gannde Kese


Image
M
usiɗɗo Ibraahiima Malal Saar e diɗɗal mum ummiiɓe to leydi Senegaal e leydi Muritani njoftii to Dakaar (Hotel Marie Lucienne) to Point E. Faandaare ngal pottital paayodinngal ko yuurnitaade golle golle Moɗilla rogere mum Firefox 29 Aurora. Ngaal pottital heɓii fartaŋŋe renndinde to AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) worɓe semmbuɓe e darnde mu’en e Pulaar e leñol ngol hono mawɓe men : Bookar Aamadu Bah, Malal Sammba Gise , Muusaa Abuu Ñaŋ , Caam Adama Alasan, Gedaa Sylla, Haaruuna Sih, Jibi Mammadu Gay, Fentee Buwaaroo, Hammadi Jah, Mammadu Buubu Ñaŋ e banndi men debbo Raamattullaay Sih.
En keɓii kadi fartaŋŋe tawtoregol hilifaaɓe laamu ko wayi no nulaaɗo jaagorgal toppitiingal ko fayti e karalle kese e toppitiiɗo ɗemɗe ngenndiije. Kono kadi, en keɓii yiyondirde e mawɗo men hono Fari Kah mo pulaagu fof heɓtini golle mum e leñol ngol, mawɓe men kadi ko wayi no Ceerno Bah mo USE/PIP tawtoranooma ɗeen golle paayodinɗe.
Caggal calminaali e udditgol golle ɗee, mawɓe ɓee njoñtiima, haŋkadi golle tiiɗɗe kuccanaa. Mawɗo Caali kii hono ceerno Ibrahiima hollitii sabaabu denndinɗo ɗoo ɗee jaale. Kono tawde fulɓe mbi’i ko golle ɓuri haala, ɗuum waɗi en njuutnaaki e haala hee kono en naat e duɗal mawngal tawa ina waɗi ko ina wona 25 Ordinaateer.
 
Gite colaama mbaɗaama e ñorgo, ko ina laaree dañaama.  Oorngal walla ko ñaayngal, sagataaɓe kippii e masiŋaaji, ina ndoboo, ina ngaawtoo, ina ngaafa, ina naatna jokki, ina njeewta payka. Sahaa kala naamnoo Ceerno, eɓe njaawta. Ɓe ceŋiima e lowde gollorde ndee, eɓe pira Firefox 29 Aurora e ɗemngal men neeniwal Pulaar. Ɗee golle ɗe nganndu-ɗaa Ceerno men waɗii laabi limti-limtinɗi, hande omo sokli ballal ɓiɓɓe leñol kala nannga heen, ɗoftal kaaw woto mo heddii. Ina weli kono tan weeɓaani sabu saawndorde fireteende ndee ko ɓuri heen heewde woni ko e ɗemngal Engele. So a ƴeewii ɗee golle ina paayodini sabu hande aduna oo ina waɗa tallo mbir-mbir, ina wayloo, ina yaha, alaa ɗo darii. Neɗɗo noon wiyaa ko yo o nanndu e yonta mum waasa nanndude e baaba mum.
Kono e kii caali, yontaaji ɗiɗi kawrii heen. So tawii bayɗo no am nih ko hande jibinaa, en kawrii heen e mawɓe wuurɓe haŋki e hande. Waɗde tan, eɗen mbaawi golle ɗee pamɗaani kadi naamnii ko karallaagal, ngaal karallaagal ina woodi hay sinno heewaani sabu yimɓe suɓaaɓe ɓee fof ngardi ko sabu humpitooji mu’en no foti fof kam. Golle ɗee ina njokka e balɗe e lebbi e duuɓi garooji ngam Firefox daña hoolaare e ɗemngal men e golle men haa tawee-ɗen nafoore ndee duuɓi e banndum.
Ngannden koy ko hande golle puɗɗii kono haa yeeso ko laawol.en njokkat golle ɗee haa kala kuutorogal cokleteengal hande e aduna to bannge karalle kese, ɓiɓɓe leñol ngol mbaawa ɗum heɓde ko saɗtaani. Ɗuum haŋkadi jonde alaa, fooftere woodaani. Ummee ndaro-ɗen, ndado-ɗen haa tiiɗi sabu gacce wiinde ko tawaaɗo heen.
Image


Maamuudu Buubu ÑaŋHELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : atelier formation pulaar, firefox, agance universitaire de la francophonie, pootle, virtaal, mozilla


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

-1'

Ecrit par: 1 (Invit ) le 29-09-2014 13:45

1

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
 U     SAF   
PD   M  7   R68
 D  H4N  52B   
 3   4  P P  I3O
H9U     JY2   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2018 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Korse 2018 > »
A M N N M H D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NEWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


My status

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥
Ibrahima%20SarrQuantcast

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

News image

...

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu


Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥