NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Aby Ndour Fouta.mp4
Moyenne:
Clics:4380
Fula Flute - Djandjou
Moyenne:
Clics:20075
Abu Jubaa/yewweende
Moyenne:
Clics:3494

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


RENNDO: Ñalɗi pinal Ndulumaaji Demɓe, jaarooje Demmbel Sal Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 01-02-2014 )
 

Ecrit par DEMMBEL SAL, le 01-02-2014 13:00

Pages vues : 23600    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
K
o ngol waɗi laabi joyi ko wuro ngoo ene waɗa ñalɗi e tawtoreede, pelle ndulumaajinaaɓe to mbaawi wonde fof e tawtoreede Jaale pulaar e yoga e ngenndiyaŋkooɓe leñol ngol, e tawtoreede jaagorɗe leydi senegaal e jaayndeeji leydi ndi. Hikka noon ñalɗi ɗii mbaɗaa ko e teddungal Makkii Sal hooreejo leydi Senegaal jeyaaɗo e nokku nguu.
 Wuro ngoo mawninii he nder majji sukaaɓe mum ɗiɗo ruttiiɓe e joomum en, tawi ene ngoppi yeeweende caggal :
Haamiidu Hammaat Dem jom wuro Demɓe mo aldaa e naamndal lollirnooɗo Sammba Kajja inniraama laawol tugude posto haa diŋirel Sammba Saara e gardagol mawɗo diiwaan Maatam.
Mammadu Boolo Dem, winndiyaŋke ŋanaa, gorko darinooɗo e kala ko ina ɓamta wuro ngoo haa teeŋti to baŋnge pinal. Kaŋko ne o inniraa ma Galle Pinal Ndulumaaji Demɓe mahaaɗo e hitaande 1992 e ballal fedde KJPF e pelle ɗanniyaŋkooɓe wuro ngo.
Ɓee ɗiɗo noon so mawninaa ma ene haani, ko yimɓe ɓe wuurdaaɓe nguurndam moƴƴam kadi ɓe nguuranaano so wonaa wuro ngoo, ɓe njehii kono ɓe majjataa, sabu ndulumaaji ruttii ɓe teddungal yontaaji garaaji maa naamndo holi Haamiidu Hammaat gidiiɗo innireede laawol he wuro he ? Holi Mammadu Boolo inniraaɗo e galle duttorɗo pinal e aadaaji men ?


Ñalɗi ɗii keɓii fartaŋŋe jaambereeɓe leñol ngol tawtoraama ɓe lomtiima kala daraniiɗo ɗemngal ngal tawi heɓaani tawtoreede :
Njaay Saydu Aamadu mo Jiinge so lomtiima timmat, o arii o tawtoraama ñalɗi ɗii,
Mammadu Alasan Bah hooreejo Tabital Pulaagu Senegaal arii tawtoraa ma
Fedde Pulaar Speaking waɗii nelaaɓe mum, ngarii tawtoraama golle ɗee
Jinndaa Dem mo Aañam arii tawtoraama ñalɗi ɗii
Mammadu Abdul Sek Feetere Jeyngol tawtoraama ñalɗi ɗii ko winndiyaŋke jeyaaɗo e fedde KJPF
Talla Daf hooreejo Faderma tawtoraama golle ɗee.
Yuusuf Baalde mo Catal Bordoo, gardinooɗo fedde KJPF, ngenndiyaŋke cuusɗo arii tawtoraama
Mustafaa Jiggo mo Bordoo jaalal mawngal arii tawtoraama ñalɗi ɗii.
Naalaŋkooɓe men mawɓe e sukaaɓe ngarii, Alhajji Baaba Maal e diɗɗal Daande Leñol jammaaji ɗiɗi ene tambii golle ɗee, ne heedi hakkunde maɓɓe e ɗoyli jamma. En njejjitaani Gormbolle Kaŋŋe Usmaan Hammadi Joob, ŋirliiɗo nde ndulumaaji noddi fof so noddaama, so noddaaka ko garoowo, sabu caggal Kaydimmbee ko ɗoo tigi woni wuro makko.
Mammadu Dem mo Baabaaɓe lootii, Adama Jah lollirɗo ndey Kummba Jah, Rj Racine Dia, Jolof Bannda, Demmba Hammee gise….
Wuro ngoo yuɓɓinii kawgel jontaaɗo wuro, leegɗe nay, leegal fof hebli jontaaɗo mum, hoowooro ñalnde heen ko ndaare dañaama, ko ene yeeɓii dañaama, fuuta haŋki wuurtinaama, ñarule haŋki kolliraama, ñalnde heen anndaama ko men koo alaa fof ko waawi ɗum faɗɗude.
Ñaawooɓe korii haa yoori haalde holi leegal kawngal, coppule keewi, kono seerndude ɓe ɓe ndokkii, ɗum hookii, ɓe mbiyi hikka hay gooto  hawaani, hay gooto hawaaka ko pulaagu tan nawi raay !

Jammaaji jime jimɗi e magooji mbaɗii, awluɓe e lawɓe ko men kollirii, fuutaŋkaagal ene welnoo yonta hannde jaɓii !
Dognirɗe pujji mbaɗii, e hoddaaɓe gasataa ko maa gostondiral ko ɗuum waɗi hay gelooɗi ngarii !
Pinal e ɓamtaare yahdata, jeewte juɓɓuɗe mbaɗaa, yimɓe paamnaa ndema hannde e gannde kese e ɓamtaare pulaar ko ɗoon Ibiraahiima Malal Saar haɗtaa, kono wuuri so ko rufaani sahaa haaɗaani e gooto.
Liise Ndulumaaji keso o udditaa e gardagol PAISD, FADERMA, ARNSF/AD « fedde Ndulumaajinaaɓe wonɓe e France » ko ɗee pelle njiili ngalu nguu fotde miliyoŋaaji keewɗi, liise o mahraa e balal ndulumaajinaaɓe wonɓe e cate godɗe.
Safrirde Ndulumaaji mawnitinaande ndee udditaa, e taweede ɗee pelle ɗe limtu ɗen dow e jaagorɗe leydi Senegaal tawtoraaɗe.


Alaa ko mbiyeten so wonaa ndulumaajinaaɓe njaaraama
ON NJAARAAMA !

Sukaaɓe Ndulumaaji on njaarama
Dariiɓe mbiyi ko rontaaɓe njaaraama
Doole kese tammbitiiɗe golle jaaraama
Ndakaaru haa Ndulumaaji sirŋiniiɓe njaaraama
Batuuji  jamma e ñalawma nootiiɓe njaaraama
Koyɗe, pucci e werlaaji, yahɓe on njaaraama
Birooji, rajooji e teleeji sorsortuɓe njaaraama
Ɓatakeeji, telefoŋaaji awɓe jokkondire njaaraama
Sukaaɓe wuram rewɓe e worɓe njaaraama
Yontam, dow e les fof  njaaraama
Mawɓe demɓenaaɓe on njaaraama
Goongɗinɓe pinal wonaa fijirde njaaraama
Dardiiɓe e ɓiɗɓe e taaniraaɓe  njaaraama
Waɗɗiiɓe dimaaɗi njolbini taltali njaaraama
Mawɓe wuro rewɓe e worɓe on njaaram
Jaŋngooɓe e fitiram golle en njaaraama
Remooɓe e ɗaniyaŋkooɓe on njaarama
Jaŋngooɓe e jaŋnginooɓe on njaaraama

Beelel Elimaan haa Ceenel on njaaraama
Sammba Alus haa Ñaaɗngel on njaaraama
Leeɗe kebluɗe yontaaɓe on njaaraama
Ŋarɗuɓe, ñaantule labaaɗe on njaaraama
Daagotooɓe suɗoriiɓe haŋki on njaaraama
Yontaaɓe uraaɓe fuutaŋkaagal njaaraama
Faɗɗuɓe faarnoriiɓe fina-tawaa njaaraama

Jaɓɓiiɓe njippini hoɓɓe on njaaraama
Goomu Pinal, weytinɓe fuuta on njaaraama
Barke Mammadu Boolo nani Ɗoo on njaaraama
Golle Hawo Laaw seydi Sih tiiɗɗe ciftoraama
Jokkondiral facebook ŋakkii on njaafaama
Ndulumaajinaaɓe to ngon-ɗon njaaraama
Ñalɗi men njooɗii peewii on NJAARAAMADemmbel Sall
Les Mureaux le 04/01/14  saanga 00 : 27HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : pinal, ndulumaaji, pulaagu, pulaar, fuuta, demɓe, demmbel sal


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
HES     H27   
N C  X  D   J8B
W A  5YY  B31   
5 X  N  L 9  QKT
TYK     YH8   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥