NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Babba Saadu Fulbhe, Fulbe
Moyenne:
Clics:2776
Babba Saadu
Moyenne:
Clics:2195
Jam min tekki
Moyenne:
Clics:2269

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!

News >> Religion

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


DIINA: Fedde Lekki Pinal Fulɓe mawninii jamma Nulaaɗo Alla (SAW) teskinɗo to Briksel Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 13-04-2013 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 13-04-2013 11:58

Pages vues : 19787    

Publié dans : Les News, Diina


Image
Ñ
alnde 6 lewtu Seeɗto nduu, Briksel mawninii jibineede Nulaaɗo men Muhammadu (SAW) e gardagol teeddungol Ceerno Dawwaa Bah e Ceerno Mammadu Aali Caam. Lekki Pinal Fulɓe Belsik, fedde ɗanniyaŋkooɓe Muritani e Senegaal ena yuɓɓina hitaande kala, jamma lislaam, jamma ŋur'aana e mawninde joomiraaɗo oo e njettoor fayde e Nulaaɗo tedduɗo Muhammadu Rasuul.
Jamma oo yuɓɓinaa ko e ballondiral pelle Fulɓe Briksel (Fedde rewɓe mawnde e tokosere, fedde almuɓe), yantude e dendaangal ɗanniyaŋkooɓe Fulɓe Muritani e Senegaa wonɓe e Briksel.
Kadi ko fartaŋŋe mawɗo renndinde renndo Fulɓe ngoo no diidorinoo ngam hiirande duwaawu e diine e jiytondiral wonande Fulɓe wonɓe e Briksel e ko taarii ɗum.
E dow ballal pelle innaaɗe ɗee bannge koppore e Brikselnaaɓe kala, tawanooɓe hiirde ndee kala mbaalii e welemma e weytaare jamma oo kala! Gila waktuuji 21 haa weetndoogo, e ɗowgol Ceerno Idiris Bah, almuɓɓe ɓee mbalnii hiirde ndee e jimɗi e jaŋde mum'en ɗooftaade Qur'aana e Sunna.
Min keɓii fartaŋŋe mawɗo e gargol ambasadooro jooɗaniiɗo leydi Senegaal to Belsik ngarɗo ko ɓooyaani ɓamde golle e leydi ndii. Ndee hitaande, fedde lekki Pinal Fulɓe yeenii tiitoonde "Gawlo Nulaaɗo" Ceerno Idiriis Bah sabu darnde makko e fedde ndee e juɓɓingol Mawluuda Briksel oo, yanti heen kadi giɗli makko e Nulaaɗo (SAW). Ko ambaasadooro oo e hoore mum weeɗi-mo jallaaba mo o yeenaa oo. O heɓi kadi seede waso (diplome) teeŋtinoowo fiileede-mo "lefol" "Gawlo Nulaaɗo".

Idriisa Bah weltiima haa wooroo e ngaal teddungal, ngati o yettii fedde Lekki Pinal Fulɓe Belsik, o duwanii fedde ndee duwaawu timmuɗo hade makko wiyde wonde nguurndam makko fof ko darnde Nulaaɗo (SAW) o darii. O hollitii wonde ko heedanii-mo e nguurndam koo, o seerataa e yettude Alla Toownɗo OO, e yimde e juulde e Nulaaɗo (SAW). O wiyi kadi wonde ko ngol woni go'o neɗɗo ena "fiilee" lefol "Gawlo Nulaaɗo". Weltaare makko e ngal teddungal alaa ɗo haaɗi tee omo jogaanii Fedde Pinal Fulɓe njettoor mo ɓeeɓataa.
Kisa ambaasadooro oo hokkaa konngol. Kaŋko ne ko e juulɗo sanne, jiɗ-ɗo Nulaaɗo (SAW). O hollitii wonde oo jamma ko mawɗo ɗo makko ɗoo kadi omo eeroo renndo ngoo nde rentata, wona neɗɗo gooto kadi huccana golle heeda caggal laamɗo leydi Senegaal hono Makki Sal. O wiyi kadi damule ambaasaad makko ko udditaniiɗe renndo ngoo ngam ñawndude kala caɗeele ɓe mbaawi hawrude. O jooɗiima e hiiirde ndee haa waktuuji 4:00 subaka hade makko waynaade. Kaŋko ne o duwanaama nde golle makko moƴƴirta kadi o yettaama e tawtoreede makko oo jamma tedduɗo yanti heen ballal koppore mawngal ngal o waɗi e hiirde ndee.
Hikka kadi seteeeji gummiiɗe caggal leydi njaɓɓaama e hiirde ndee. Ena jeyaa heen seteeji gummiiɗo Anɓers, Holannda e Espaañ (Ceerno Umar Lih e Ceerno Mammadu Caw).
Jamma oo yehii haa naywii, maa ceerno Yaaguuba Acc dartini hiirde nde sabu noddingol salaatu yontude. Hay gooto tinaani waktu oo no ɓenniri nih!
Caggal duwawuuji Cerrno Umar Lih mo Espaañ, Idiriisa Bah uddi hiirde ndee kisa yimɓe ɓee caakii hedde waktuuji 6:00.
Aadi bil aadi, aadondiraama hitaande aroore kadi. Yo en kawru heen.


Ibraahiima SAAR
(Kabaaru Lekki Pinal Fulɓe)

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.
 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : maouloud, bruxelles, pulaar, lekki pinal fulbe, Thierno Oumar Ly, Thierno Idris Ba, gawlo nulaado


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
R7R     1A8   
L Y  C  S 4  BI6
T W  E1U  A 2   
5 1  2  2 K  HAU
HFF     O7S   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Siilo 2019 > »
A M N N M H D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NEWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


My status

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥
Ibrahima%20SarrQuantcast

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

News image

...

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu


Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥