NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Yerel
Moyenne:
Clics:4407
Becaye Aw Trio - SIBI
Moyenne:
Clics:2645

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GANNDE KESE: Wanngorde Firefox ena noddi renndo ngoo, Jaambareeɓe ena coklaa! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 04-11-2012 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 04-11-2012 17:58

Pages vues : 22565    

Publié dans : Les News, Gannde Kese


Image
W
aɗii hannde lebbi joy ko wanngorde men Firefox yalti e ɗemngal Pulaar. Haa jooni oon kabaaru gasaani tawo saakaade e winndere ndee, nokkuuji kala ɗi Fulɓe ngoni. Kono kadi kabaaru oo yaltii e jaayndeeji Afrik kala nde wonnoo lowre men hurniima kumpital baɗngal faayiida ngam anndinde winndere ndee wonde Pulaar woni ko golle, Pulaar woni ko e ɓosde, woni ko e ɓamtaade. Eɓɓo ngoo joofii kono wortaaka, wontii eɓɓoore renndo ngoo no diidorinoo. Hannde, eɗen ngarta e renndo ngoo ngam hollitde no gooto kala waawi addirde ballal mum e golle ɗee.

Ko adii kala, eɗen njiɗi famminde renndo Fulɓe wonde jaltugol Firefox e ɗemngal Pulaar jaɓɓoraama weltaare e kelle caasɗe hay e renndooji ɗo Fulɓe ngalaa. Ko Galle Jaaynirɗe Senegaal APS (Agence de Presse Sénégalaise) adii bayyinde kabaaru oo e duunde Afrik. Kisa jaayndeeji goɗɗi ɗii kala kaali wonde wanngorde Firefox yaltii e ɗemngal Pulaar: Pressafrik, Seneweb, Senego, Facedakar, Leral e kala jaaynde wonnoode e geese waɗii tiitoonde mawnde ngam habrude kabaaru belɗo oo. Jaayndeeji Muritani njanti heen (Cridem, Noorinfo, Le Calame, Alakhbar, Avomm, Boolumbal, alaa ɗo haalaaka jaltugol Firefox e Pulaar e nder Muritani. Kabaaru oo feri keeri Fuuta fayi Gine (Guineeactu, Aminata,Guineenews, ɓenni haa e jaayndeeji ɗi en nganndaa, cariiɗi e Afrik.

Ngati mo anndaano ko e gollePulaar woni, anndii haŋkadi ndeke en ngonaa leliiɓe e daɗɗude yeebaare, eɗen cimmoo mbonki welsindaare. Kono kadi won anndunooɓe eɗen njiɗi ko'e men kono cikkaano eɗen mbaawi arde haa ɗoo! Ɓe mbiyi "Ee kalaas! Hol no ɗuum wonirta? On njuumaani?". Ɓeya mbiyi "Wooroo wooroo, Fulɓe ndeke ko wafoyɓe!". Faayiida tan, jaltugol Firefox e ɗemngal Pulaar woni taaɓal ɓurgnal mawnude ngal Pulaar taaɓii gila alkule e Tappirde pulaartafaa... Ko dille ɗee tan pamɗunoo, yiɗde gollaade e higgu tawa wofaani, ŋuuraani. Kono hannde ndee jappeere weddaama. Golle men alaa e sago lollinee, tintine renndooji kala ɗo ɗemngal tiiɗi, ɗo ɗemngal neeniwal hiisaa, yiɗaa, hokkaa hakke mum haa timmi.

Hare men ko ittude yawaare nde ɗemɗe Afrik njawaa, walla njawii koye mum'en, tawa eɗen naattina gannde jiggaaɗe e tawaaɗe fof e nder Pulaar haa teeŋti gollorɗe ordinateer. Golle ɗee noon, min puɗɗu-ɗe tan kono wonaa jeyi amen, kadi wonaa ko min kappii so wonaa tan huutoraade baawal ngal Alla hokki min ngal ngam fuɗɗude ngooroondi golle ɗee.Jooni noon, min ngaddii haa ɗoo, amin renndo ngoo: "Banndiraaɓe Fulɓe, Firefox ko onon njeyi"no karallo Mozilla biyeteeɗo Michael Verdi oo wiyri nih! Main noddi renndo ngoo kala nde addaa ballal mum e golle Firefox ɗee. Seeɗa alaa ko barke tan wooni: gooto kala ena waawi wallude. Hol no neɗɗo wallirta en golle wanngorde Firefox ndee?

Ena haani golle bayze hono nih so njaltii, min njettoo nokkuuji men ngam diisnondirde e daraniive toon Pulaar baɗte golle wanngorde Firefox ndee. Ena hatojinaa e famminde annduɓe hol no golle ɗee njahrata tee hol no gooto kala ɓeydirta ganndal baɗte ko golla koo, haa waawa fanndinde. Ko ɗem waɗi miɗo hatojini e yiɗde yuɓɓinde kawritte karallaagal (Ateliers) ngam tinndinde renndo ngoo golle nokkuɗinal jaaɓnirɗe (localization). Woni fayndaare ɗeen kawritte ko heblude haralleeɓe waawɓe yantude e golle ɗee, walla nig waawɓe fuɗɗaade eɓɓooje goɗɗe, ciyna ɗum'en tawi mbalaaka! Nokkuuji ɗi nanngu-mi ngam fuɗɗaade ɗee kawritte karallaagal ko

- Dakaar (Senegaal)

- Saint-Louis (Senégaal)

- Madina Gounass (Senegaal)

- Nouakchott (Muritani)

- Paris (Farayse)

- Mantes-La-Jolie (Farayse)

 

1. Uddit konte

Udditde konte ena hokku-maa hakke naatde jaabaade naamne e taƴtaade binndanɗe, tee maa wallu-min rewindaade e jaarde-ma e golle ballitte maa.

2. Ballal maa ena waawi jogaade ɗii sifaaji !

Aɗa horsini Firefox tee aɗa jogii yaajeende seeɗa? Wallu huutorɓe Firefox woɗɓe e Twitter! Ena jirwi, kadi so a meeɗi a woppataa! Kala wediiɓe twitte maa njiy heen malu!

Sifaa goɗɗo jaawɗo, beeɓɗo no mballirtaa! Sar ganndal maa Firefox so joopaanaade yimɓe binndanɗe ballal e hokkude ɗum'en peeje ñawndugol caɗeele keeraniiɗe naamne maɓɓe. Oo sahaa min ɓuri hatojinde ko e yimɓe jogiiɓe Firefox e Android e Jaɓɓorgo Firefox.

So a ɗa hatojini e winndude e jannginde, ɓeydude ganndal maa e Ruttorde Ganndal ndee ko feere mawnde no mballir-ɗaa ujunnaaje neɗɗo yontere kala. Oo sahaa, min katojini ko e wallitooɓe saatotooɓe Ruttorde Ganndal Pulaar-Fulfulde ndee e ƴeewtotooɓe e Linux.

Waɗtu Ruttorde Ganndal ndee e ɗemngal maa ngam wallude en haa wallitorde Firefox ɓeydoo huuɓde! Oo sahaa, ena hatojinaa e firooɓe e ɗemngal Pulaar-Fulfulde.

Humpito seeɗa baɗte amen

Ballal Firefox, ena anndiraa kadi SUMO (waccoore ndee ummi ko e URL, SUpport.MOzilla.org), wonaa tan nokku mo yimɓe ngarata ɗaɓɓude ballal, ko renndo walwalɓe jeyaaɓe e nokkuuji winndere ndee kala . Caggal gollodaade e huutorɓe Firefox, amin ngollodoo kadi e goomuuji goɗɗi wano Quality Assurance ngam waɗde haa caɗeele goodɗe fof ena ndoɓinndee, ñawndee ko yaajtii. Amin ngollodoo kadi e topotooɓe Firefox ngam ɓeydude moƴƴugol Firefox. Meet the Team e hello Duttugol Wuneeji lowre amen.

Ar yeewtid e amen

Amin njiɗi habrondirde e maa sahaa kala! Aɗa jogii miijooji nafooji Ballal Firefox: naamne baɗte wallude, walla tan ɓeydude ganndaondiral men? Ko nih min njokkondirtee:


Kuɗol Ibraahiima Saar

Hooreejo Goomu Fulo (Fulah Localization)HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : firefox, navigateur, version finale, support mozilla, aide, base de connaissance, traduction, ateliers pulaar


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
 I     3GP   
KQ   4   A  U1E
 K  WFN  XWH   
 7   Q  1   7DS
OBW     PE1   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥