NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Sunaare Jibinat Nimse 1
Moyenne:
Clics:4508
POULAR 6
Moyenne:
Clics:3611
djadja_zouk guinéen
Moyenne:
Clics:2181
poular 1
Moyenne:
Clics:4133

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


NGULLUNGU: Maymuna Cuun yahii Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 15-05-2012 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 14-05-2012 16:03

Pages vues : 18450    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
H
itaande 1962 haa hitaande 2012 ko  daawal nguurndam gooto he firlitɓe cagataagal mum en he ɓamtaare leñol Fulɓe to leydi Senegaal he hiirnaange Afrik. Banndiraaɓe, on calminaama, en peccii sunaare ngam duttagol jaambaaro men biyatenonooɗo Maymuuna CUUN mo wodɓe nganndiri Huley CUUN ñalnde njeslaare 9 lewru 5 hitaande 2012 to Ndakaaru he leydi Senegaal.
Sikke alaa, heewɓe ana nganndi darnde oon debbo, kono tan mi etoo jubban’de ɓe nganndaano ɓee huunde he ñalaaɗe oon mo kaalaten hannde: Maymuuna Cuun jibinaa ko hitaande 1962 to wuro maɓɓe Aañam SIWOL. Baaba makko wiyatee ko Elimaan Mayram Aali. Yumma makko ko Pennda Kummba Ummul  to Jahjaaɓe Giray worgo.
Maymuuna Cuun jeyaa ko Aañam Siwol he Falnde Boosoya to reedu Fuuta tooro. Ko ngoon wuro woni laamorgo gure Aañam 11 ɗee.Leegal maɓɓe wiyatee ko Tuldenaaɓe, fooyre maɓɓe jeyaa ko he galle Dokkaa. Galle maɓɓe jeyaa ko he galleeji 5 Cuunɓe ɗi Aañam Siwol.
Cuunɓe Aañam ɓuri heewde ko he Siwol e Coɗay, kono cuunɓe ana tawe he gure Fuuta keewɗe ko wayi no Ɓokki sabbudu , Mogo tooroɓɓe e Giray worgo...
Maymuuna Pennda ko debbo dardaro, ɓaleejo juumo, belɗo ƴiiƴam, jooɗɗo jalirko mo ɗakkundi njuumri. Huley ko jeewtoowo, keewɗo sehilaaɓe, beeɓaaɗo jaleeɗe, baawɗo heɗaade kaaloowo, moƴƴo mbaydi, tedduɗo ƴiiƴam.
Maymuuna Elimaan ko daraninooɗo jaŋde e pinal pulaagu, keewɗo yila (hakkille) mo heñortaako konngol. Maymuuna wonoo ko jokkoowo enɗam, o woni meselal hakkunde ɓesngu jiɗnaaɓe makko haa hay gooto waawatah anndude heen gonɗo ɓiy makko walla miñi makko.
Maymuuna ko baawɗo cehilaagal, teddinɗo mawɓe mum tawi kadi ana yankinanii wonɓe les mum. Maymuuna ko coftanɗo golle galle, ŋanaajo he gollal moorol, tettu mo wuuranaano tan hoyre mum. Caggal nde o ƴaaftii, dewgal nawii mo to wuro maama makko en Giray. O woni toon haa o afii ɓiyi makko biyateeɗo Faama Muusaa Cuun.

Ɓaawo  ɗuum Geno artiri mo wuro maɓɓe Aañam Siwol, o tawtoyi jiɗnaaɓe makko
to Ndakaaru he leegal Yommbol. Garal makko Ndakaaru, jibinii jokkondire e humpitooji keewɗi nguurndam. Nde o ummii Yommbol, ko joom galle makko soodani ɓe galle to legal Ɓokki Faati Mayga “guy faati mayga”. Ko ndeen o janngi Pulaar haa o dañi heen udditaare mawnde. O naatani  eɓɓooji e gollondiral e pelle ɗe ngonah laayaŋkooje ngam ɓamtaare.
Ndeen ummannde, rokkii mo fartaŋŋe ardaade fedde rentinnde janngooɓe e jannginooɓe Pulaar tawi ko tawateeeɓe he leeɗe ndakaaru limtinɗe. O gollodiima e fedde sanɗaaji arab, ummaninoode ɓamtaare pulaar ena wiyee IMAAM AALII to Ndakaaru. O huɓɓii duɗe keewɗe he ndakaaru, duɗal nder galle maɓɓe ngal o inniri ɗum ko KATANTE LEÑOL.
Darnde Maymuuna Cuun baɗtinii he ɓesngu mum no feewi, aɗen mbaawi rokkude yeru he miñi makko biyateeɗo Habii CUUN mo darnde mum maantinii to pelle ɓataare pulaar to falnde Aañam. Koo on woni hannde hoyreejo fedde ƴellitaare cellal debbo.
Jokkondiral Maymuuna Cuun e ngenndiyaŋkooɓe ena yaaji, teeŋti e miin kaaw makko mo o heewnoo wostondirde miijooji he kala tuma. Katante leñol en meeɗii tawde omo huurnii ngesa maɓɓe waalo to kolangal Awre. Fotde no o woniri tedduɗo, o heli cammeeje 3,o seŋtii ɗe, o wuɗɗii haa laaɓi, o ɓadini Katante e ardiiɓe mum.
Ko teskaade teddungal oo pullo, addani Katante leñol naatnude ngaal gollal he yimre mum wiyateende GIƊGOL GOONGA:
                                                    Nokku kogole dariiɗe he kollalle
                                                   To ɗiselaaji lomtii jakkaaji
                                                   Ñalɗe boombi kawtirgal jolɓe
                                                   Seŋtotooɓe ɓadlina yontaaɓe
                                                   Saanga nde colli pooftii he dunɗi

Nguurndam Maymuuna Cuun wonanii leñol Fulɓe daawal ngal majjatah he daartol ɓeen daraninooɓe ɓamtaare Pulaagu. Maymuuna Cuun abbiima ceerno mum Murtuɗo Joob e ngenndiyaŋkooɓe heewɓe. Yoo Geno waɗ toon fooftorde maɓɓe, o waɗa barke he ɗaccaaɓe. Njokken golle, yoo Geno won ballo.


 
Kuɗol Katante leñol KAN mo Aañam Yeroyaaɓe

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...
* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : NHoulèye thioune, maïmouna thioune, pulaagu, pulaar, agnam civol, katante leñol,


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
XOD     7S4   
C   P  I   OAP
88W  DYO  DIC   
 T  M  A 4  QRR
68P     C6B   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥